Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Předtuchy ...

Ačkoliv si každý prosinec vzájemně přejeme vše krásné a zdraví, minulý ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 408
Bazar
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Program Therm je volně použitelný program společnosti Rittal, určený pro návrh vhodné technologie chlazení a vytápění rozvaděčů. Při práci s programem Therm není zde nutná detailní znalost technologie chlazení. S jeho pomocí může navrhnout vhodnou ...

Požární bezpečnost kabelových rozvodů


Document Actions
Požární bezpečnost kabelových rozvodů
Víte jak je řešena problematika kabelových rozvodů ohledně požární bezpečnosti podle ČSN 73 0848? Jaké jsou požadavky této normy, z čeho vychází a kde nelezneme prostor pro její využití v praxi? Přibližme si tuto normu, která je zaměřena na požární bezpečnost staveb a podmínky pro úspěšný hasební zákrok ...
Zbyněk Urban, ze dne: 9.09.2010
reklama

Problematika kabelových rozvodů v souvislosti s požární bezpečností je nově řešena podle ČSN 73 0848. Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody. Norma doplňuje a upřesňuje požadavky na požární bezpečnost kabelových rozvodů a dodávku elektrické energie, které jsou uvedeny v ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 a normách souvisejících. Vychází mimo jiné z požadavků stavebního zákona a na něj navazujících vyhlášek, zejména z hlediska dokumentace. Dále ze zákona o požární ochraně, vyhlášky o požární prevenci a vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb. Dalším z dokumentů je Rozhodnutí Komise 2006/751/ES ze dne 28. října 2006, kterým se mění rozhodnutí 2000/147/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS pokud jde o klasifikace reakce stavebních výrobků na oheň a Zkušební předpis ZP-27/2008 Pro stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí – systémů – v případě požáru (PAVUS Praha a.s. 2008). Předpis byl vytvořen dle souboru harmonizovaných norem ČSN EN 1363 pro zkoušení požární odolnosti.

Využití normy by mělo být hlavně při projektování prostorů kabelových tras z hlediska požární bezpečnosti a stanovení cílových požadavků na funkčnost kabelových tras napájejících požárně bezpečnostní zařízení a elektrická zařízení, která musí zůstat v provozu v případě požáru – zachování provozuschopnosti za mimořádných podmínek. Podle normy by se mělo řídit projektování změn staveb, u nichž se vyskytují instalace kabelových tras, kde platí souběžně s ČSN 73 0834. Základním požadavkem zůstává, že změnou nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany.

V části pojmů a definic stojí za připomenutí pojem rozvaděče – čl. 5.1 elektrický rozvaděč, soubor řídících a spínacích zařízení včetně všech vnitřních mechanických spojení (ČSN EN 60439 – 1 ed. 2) s napětím nad 200V a 25A (definováno pouze pro ČSN 73 0848). Z další definice čl. 5.26 volně vedené vodiče a kabely - za volně vedené kabely a vodiče nebo svazky kabelů a vodičů se považují stavebně neoddělené kabelové trasy (s metalickými nebo optickými vodiči), které jsou vystaveny možným účinkům požáru v posuzovaném požárním úseku. Výchozí požadavky na volně vedené vodiče a kabely jsou v ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 a vyhlášce č. 23/2008 Sb.

Ze všeobecných požadavků uvádí norma problematiku napájení požárně bezpečnostních zařízení, která je zmíněna i v dalších předpisech. Zajištění dodávky elektrické energie čl. 6.1.1 - Požárně bezpečnostní zařízení, technické a technologické zařízení, které musí zůstat v provozu i při požáru musí mít zajištěnu dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů. Základní požadavky jsou uvedeny ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., ČSN 73 0802, ČSN 73 0804. V kapitole 6.2 jsou stanoveny doby, po které musí zůstat kabelové trasy funkční.

Norma je především zaměřena na požární bezpečnost staveb a podmínky úspěšného hasebního zákroku požární jednotkou. V příloze normy je řešení poměrně důležitého problému, kterým jsou přepážky. Jedná se o hlavní požární přepážky, komunikační otvory v hlavních přepážkách, dílčí požární přepážky, podélné požární přepážky a požární dveře. Vše navazuje na požadavky pro prostupy kabelových vedení, jak je částečně uvádí i ČSN 33 2000-5-52. Norma vychází ze základního požadavku zpracované dokumentace odpovídající skutečnému stavu a vyhovující nárokům požární bezpečnosti v konkrétním případě a místě. Významné je zde řádné stanovení vnějších vlivů. Norma má uplatnění v elektrotechnické praxi a někdy i zásadní význam pro bezpečnost objektu.

Více přednášek získáte zde ...

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních pancéřových trubek se častěji používá sloveso protáhnout než vložit. Kdy tedy lze do trubky vedení vložit? Kdy takovou možnost využijeme? Opravdu jde o jednoduchý princip mechanismu? Musí to být cenově dostupné, snadné, rychlé, bez nutnosti použití nestandardních nástrojů. Pro použití v praxi je důležité také snadné pořízení u velkoobchodních distributorů. Který takové zboží nabízí?
Tým specialistů dceřinné společnosti RITTAL v Česku ve Zdibech u Prahy, připravil na první pololetí roku 2021 sérii odborných přednášek. Ty budete moci sledovat prostřednictvím veřejného webcastu vysílaného ze studia RITTAL prostřednictvím portálu Elektrika. Z témat můžete očekávat například: obráběcí centra BC a LC, praktická ukázka návrhu vhodné technologie chlazení rozvaděčů s programem Therm, venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace, monitorivání nejen IT systémů - systém CMC III, konfekcionování vodičů - poloautomaty a automat WT, chlazení okolním vzduchem (ventilátory, výměníky vzduch/vzduch, regulace) ... Plánovaná data pořadů sledujte v přehledu!
Brněnská společnost ARKYS, snad bez přehánění, dominuje na českém trhu drátěnými žlaby. Jejich použití, respektive montáž, je opravdu snadná a také proto velice oblíbená. Ale je tomu tak i při návrzích? A návrzích v prostředí, kde je nutno pamatovat na možný požár a zajištění funkčnosti? Podobné otázky se stále honí nejen projektantům, ale i souvisejícím profesím. ARKYS tuto problematiku má zpracovanou v různých dokumentech. A v minulosti pořádal velice užitečný seminář právě na toto téma. Pokud vás zajímají poslední vydané materiály a možnost sledování přednášky ze záznamu, sledujte více zde!
Telefonujeme do kolínského KOPOSu ohledně podrobností letošní nové krabice s označením KO180. Hovoříme s produktovým specialistou Jiřím Němečkem. Víme, že jde o zcela nový rozměr krabice tohoto typu. K čemu je tato krabice s upevněním do sádrokaronových příček používaná? Proč se používá pro nízkoenergetické stavby? Určitě dobrou zprávou je možnost montáže na hořlavé podklady. Ptáme se na podrobnosti samotné montáže. Co vše je součástí dodávky každého kusu? Jaké svorky pro spojování vodičů výrobce doporučuje? S jakým krytí IP můžeme ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Barmanská show na odborném elektrotechnickém veletrhu? I takovéto představení jste mohli vidět na letošním Amperu v Praze. Společnost Lapp Kabel připravila pro návštěvníky show, při které bylo docela teplo ...
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933