Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Jaké nedostaky lze u těchto typů elektroinstalací očekávat? Jak je u rekonstrukcí elektroinstalace těcho typů důležitý statik? Je to běžné, že si každý, kdo chce uložit elektrické vedení do nové trasy starého domu, řeší statiku plánovaného místa ...

EH#: Vzpomínka na 145. výročí narození Vladimíra Lista


Document Actions
EH#: Vzpomínka na 145. výročí narození Vladimíra Lista
Letos je to 145 roků od narození našeho praotce elektrotechnika! Samozřejmě byla tu celá řada dalších odborníků, ale Vladimír List byl na vrcholcích mnohých zásadních elektrotechnických aktivit. Při konci rakouské monarchie byl u počátků pravidel v elektrotechnice, které v různých obměnách dodržujeme stále. Zůstává nám v paměti jako profesor brněnské techniky, prezident Elektrotechnického Svazu Československého, nebo třeba také spoluautor pražského metra. Jeho život si krátce připomeňme tímto krátkým článkem ...
Autorský článek, Redakce portálu Elektrika, Miroslav Minařík, ze dne: 5.08.2022
reklamaRozvoj techniky potřebuje nejen vynálezce a  výrobce, ale také tvůrce norem, dobré pedagogy a v neposlední řadě stratégy, kteří sladí dohromady potřeby a možnosti své země s vývojem jednotlivých technických oborů ve světě. V elektrotechnice se u nás v první polovině minulého století takto vyznamenal muž, jemuž je věnován následující článek.
Vladimír List
se narodil 4. června 1877 v Praze, kde byl jeho otec poštovním úředníkem.
Zde také maturoval na akademickém gymnáziu.Měl široký okruh zájmů a vedle školy na něho také mocně zapůsobila Jubilejní zemská výstava v Praze, konaná roku 1891. Vysokoškolská studia mladý List sice roku 1895 zahájil na právnické fakultě, ale zakrátko pocítil, že to není to pravé, a přešel na pražskou techniku studovat nejdříve strojírenství a nakonec elektrotechniku, kterou zde od roku 1892 vedl mladý profesor Karel Domalíp.

Po ukončení studia a absolvování vojenské služby si prohloubil vědomosti postgraduálním studiem na univerzitě v Lutychu. Když se vrátil do Prahy, přijal místo šéfkonstruktéra u Františka Křížíka, kde setrval až do roku 1907. Toho roku přijal nabídku na místo profesora na brněnské České vysoké škole technické, kde setrval až do roku 1948.

Učitel a organizátor
Vraťme se však k jeho odborné činnosti. Jako profesor samozřejmě učil, psal učební texty a zřídil ústav věnovaný konstruktivní elektrotechnice. Přesto se těžiště jeho odborné práce a zásluh nachází v oblasti organizační a normalizační, protože on vnímal elektrotechniku, ale i energetiku a dopravu, v měřítku širším, než jsou konstrukce jednotlivých součástí elekrických sítí. Již roku 1910 se podílel na vzniku časopisu Elektrotechnický obzor, který své čtenáře informoval o vývoji oboru až do roku 1991, kdy byl sloučen s jiným podobně orientovaným periodikem. Časopis ELEKTRO, následovník Elektrotechnického obzoru zanikl v roce 2021 poté, co zemřel jeho duchovní otec Emil Širůček (Covid-19).V  souvislosti se vznikem samostatné republiky byla roku 1919 založena profesní organizace Elektrotechnický svaz československý (ESČ), jehož byl Vladimír List od začátku předsedou. Tento svaz si kladl za cíl sjednotit parametry elektrických sítí a podílet se na tvorbě norem. Za tímto účelem roku 1922 vznikla specializovaná Československá společnost normalisační, jejímž předsedou opět nebyl nikdo jiný než Vladimír List. Logo se zkratkou ESČ můžeme na výrobcích prověřených z hlediska příslušných elektrotechnických norem vidět dodnes. List se při své normotvorné činnosti neomezoval jen na domácí scénu.

V roce1926 byl za Československo při podpisu zakládací smlouvy Mezinárodní normalizační federace (ISA), o dva roky později se stal jejím místopředsedou a později na dva roky i předsedou. Normalizace však nebyla jediným objektem jeho zájmu. Ještě před 1. světovou válkou spolu s Františkem Weyrem a Karlem Englišem vypracovali návrh elektrizace
Moravy, který se po založení republiky stal východiskem pro československý elektrizační zákon č. 438 z roku 1919.

Pamětní deska v pražském metru
Jak již bylo řečeno, do oblasti jeho zájmu patřila i  doprava. Ačkoli žil v  Brně, vypracovali spolu s věhlasným odborníkem a podnikatelem v oblasti stavebnictví stavitelem Bohumilem Beladou (1874–1964) roku 1926 projekt pražského metra. Nebyli zdaleka první, kdo se touto myšlenkou zabývali – ještě za Rakousko-Uherska je jako první předběhl pražský železář Ladislav Rott a po něm i jiní. Projekt Belada – List však byl mnohem propracovanější, protože byl doveden až do takových detailů, jako jsou informační tabule ve stanicích. Vlastnímu projektu předcházelo zdůvodnění, proč řešit pražskou dopravu právě podzemní dráhou (jinak by bylo nutno rozšiřovat ulice, tedy bourat).Výsledný projekt počítal se čtyřmi linkami, na nichž budou vlaky poháněné elektřinou:
  • A: Palmovka – Národní divadlo – Anděl
  • B: Vítězné náměstí – Můstek – Flora
  • C: Výstaviště – Prašná brána – Žižkov
  • D: Denisovo nádraží (Těšnov) –Wilsonovo nádraží – Nuselský most – Pankrác

Porovnejme si tyto trasy s  dnešními a máme odpověď na otázku, proč mají autoři projektu pražského Metra z roku 1926 ve stanici Muzeum pamětní desku s portrétními reliéfy. Pro širší veřejnost byla o rok později vydána knižní publikace nazvaná Podzemní rychlá dráha pro Prahu. Realizaci projektu zabránila hospodářská krize roku 1929 a po ní 2. světová válka. Je nutno dodat, že ani tak není výčet jeho činnosti a zásluh úplný. Pokud se mi podařilo zjistit, čítá seznam publikací knižního charakteru, na nichž je Vladimír List uveden jako autor nebo spoluautor, celkem 73 položek. Počet časopiseckých článků je ještě daleko vyšší.Podivný vděk mocných
1. března 1948, kdy mu bylo 71 let, však byla Listovi jeho plodná kariéra na technice násilně zastavena. Akční výbor KSČ mu zakázal jakékoli působení na vysoké škole a v říjnu byl poslán do penze. Zůstává ironií osudu, že o rok dříve mu byl udělen čestný doktorát téže školy. Zadostiučinění se jako devadesátiletý dožil o 19 let později (tedy roku 1967), kdy mu se souhlasem téže moudré strany byla udělena Zlatá medaile VUT Brno, a dokonce Řád práce. Naproti tomu není překvapením, že mu za jeho života byla udělena řada vyznamenání a jiných poct v zahraničí. Zdá se být dílem nějakého vyššího záměru, že takto plodný člověk se dožil 94  let, přičemž svoji poslední odbornou publikaci napsal ještě rok před smrtí. V seznamu jeho knih a článků má opravdu úctyhodné pořadové číslo 661!Prof. Ing. Dr. h. c. Vladimír List ukončil svůj plodný život 27. června 1971 v Brně.

Vladislav Malát (editoval a doplnil Miroslav Minařík)

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 3)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Na jarním brněnském veletrhu v pavilonu P kolínský výrobce prezentoval černou lištu. Za posledních třicet let jsem viděl lišt tolik, že mě černá barva nějak neoslovovala. Proč tedy černá barva? Bílý nebo nažloutlý odstín je přece zažitý a optimální do všech možných prostředí. Samozřejmě vím, že vývojová oddělení v Koposu nejsou nějakou náhodnou loterií nápadů a vše má svůj záměr. Nebylo nic snazšího než se zeptat příslušného produktového specialisty, jak to bylo s barvou a praktickým použitím zamýšleno ...
Videospot názorně ukazuje použití můstkových systémů pro propojení řadových svorek. K použití není potřeba speciálních nástrojů, přes to je připravena praktická pomůcka. Řešení, které umožňuje přehledné spojení sousedících i vzdálenějších svorek včetně rozdílných průřezů ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Pojďme se krátce podívat tam, kde se dnes vychovávají budoucí elektrotechnici. Jaké mají dispozice k úspěšnému studiu elektrotechnického oboru? V jakém prostředí se pohybuje dnešní elektrikářský žák, učeň a student?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933