Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Když si starší pár pořídil fotovoltaickou elektrárnu na základě slibů obchodníka, netušil, jaké problémy je čekají. Po výpadku elektřiny v obci zjistili, že jejich investice nefunguje tak, jak očekávali. Co způsobilo, že jejich FVE nebyla schopna ...

EH#: Jističe jsou jednopólové, světelné a trojpólové, motorové (1970)


Document Actions
EH#: Jističe jsou jednopólové, světelné a trojpólové, motorové (1970)
Dnešní svět je plný jističů a jejich parametry srovnáváme s technickou normou. Je jich mnoho. Bývávaly časy, kdy jsme tak pestrý výběr neměli a výběr byl snadný. Bylo zajímavé zjistit, jaký vliv má proudový náraz při spouštění motoru na vypínání jističů s normální charakteristikou a jak se jističe chovají při zkratu a proudových nárazech. Jaké specifikace proudů měly tehdy jednopólové jističe a jak se lišil od trojpólových jističů? Zdroje informací byly tehdy velmi omezené ...
František Tuček, ze dne: 20.01.2024
reklama


Není to snad ani týden, co se mě učitel jedné střední školy svěřil, že do dnes učí na základě starých učebnic. Samozřejmě přihlíží na nové přístroje v katalozích výrobců, ovšem pro teoretickou výuku prý dnešní materiály nejsou tak dobře použitelné jako tyto staré. Staré, v mnohých částech muzejní, ale filozofií snadněji vysvětlitelnou ...

Jističe jsou jednopólové (světelné) a trojpólové (motorové). 

  • a) Jističe jednopólové — jistí jednofázové světelné a motorové okruhy. Při proudovém přetížení musí vypínat: při 4-7n do 5s, při 5/n do 0,2s
  • b) Trojpólové jističe jistí trojfázové a motorové obvody. Jsou upraveny tak, že při proudovém přetížení

    - o 5% In nesmí vypnout do 2 hodin
    - o 20% In musí vypnout do 2 hodin
    - o 70% In musí vypnout do 2 minut

Kromě toho jističe s normální charakteristikou nesmí vypnout proud 5 In dříve než za 7s, aby při proudovém nárazu při spouštění motoru nedošlo k vypnutí. Zkraty a proudové nárazy 8 až 10/n musí vypnout okamžitě. 

Jednopólové jističe.
Jistič IJV — jednopólový soklový jistič vybavený tepelnou a zkratovou spouští a mžikovým vypínáním, nezávislým na pohybu ruky při vypínání jističe. Jmenovité hodnoty proudu jsou: 6, 10, 15, 20 a 25 A, 500 V. Typ IJM se používá k jištění jednofázových motorů. 

Jmenovité hodnoty proudu:
0,3 — 0,4 — 0,5 — 0,6 — 0,7 — 0,8 — 1,0 — 1,2 — 1,4 — 1,6 — 2,0 — 2,4 — 2,8 — 3,5 — 4,2 — 5 — 6 — 7 — 8 — 10 — 12 — 13 — 14 — 15 — 17 — 20 — 25A, 500V. 

Jednopólový jistič J1K 03 pro 25 A, střídavé napětí 500V.
Na rozdíl od předešlých typů nemá tepelnou spoušť, ale jen elektromagnetickou s hydraulickým zpožděním, která umožňuje průchod nárazového proudu, avšak trvalé přetížení vypíná za čas nepřímo úměrný velikosti proudu. Zkraty vypíná okamžitě. 

Trojpólové jističe.
JM 023 — motorový jistič sloužící k jištění trojfázových motorů do 11kW při 380V. Má nadproudové spouště tepelné i zkratové ve třech fázích a tyto jsou nastavitelné v rozsahu ±20% jmenovitého proudu jističe. Tepelná spoušť jistí motor před přetížením a proti běhu na dvě fáze, avšak nezabírá při rozběhu. Zkratová spoušť vybavuje jistič při 10 až 12násobku jmenovitého proudu. Jmenovité hodnoty jističe jsou 20A, 380V

J1K 82 — je vzduchový ochranný motorový jistič na 25A a 380V s nadproudovou a ochrannou spouští. Nadproudová spoušť je elektromagnetická s hydraulickým zpožděním, vypínací časy jsou závislé na velikosti a délce trvání nadproudu. To znamená, že při krátkodobém trvání malého nadproudu jistič nevypne, ale delší trvající přetížení jistič vypíná. 

Při porušení izolace, tj. při vzniku nebezpečného napětí na kostře chráněného zařízení, ochranná cívka přeruší spojení chráněného zařízení od sítě. Přerušení spojení způsobuje unikající proud, který prochází cívkou do země. Cívka chrániče má velký odpor, takže jakost uzemnění nemá vliv na působení chrániče. Při zemním odporu 200Ω musí jistič vypnout při napětí na kostře 24V, je-li odpor zemnice 600Ω, vypíná při 42V na kostře. 

Na krytu jističe je knoflík, jímž je možno kontrolovat funkci ochranné spouště. Pootočením knoflíku vpravo nebo vlevo se odpojí ochranná cívka od chráněného předmětu a spojí přes odpor buď s fází R nebo S. V tomto okamžiku musí ochranný jistič i spínač vypnout, čímž je zajištěna správná funkce ochranné spouště. Schéma ... 


Schéma trojpólového chrániče JM CH 023


Vzduchové deionové jističe typu D23, D43, D63. Vynikají malými rozměry a velkým vypínacím výkonem. Jsou konstruovány na 200, 400 a 600A. Jističů se dá použít pro přímé spínání vedení a motorů do obvodů, kde je předpoklad velkých zkratů, pro jištění vedení a motorů proti přetížení a zkratu. 

Jistič je vybaven masívními dvojitými kontakty — hlavními a opalovacími. Opalovací kontakty zapínají s předstihem a vypínají se zpožděním vzhledem k hlavním kontaktům a zabraňují jejich opalování. Kontakty uvádí v pohyb pružinové pákové ústrojí, které vyvozuje potřebný tlak a uděluje kontaktům značné zrychlení. Páková spoušť vybavuje volnoběžku, na níž působí i nadproudová spoušť, přitom se tah nepřenáší na rukověť. Rovněž tak volnoběžka umožňuje spínání do zkratu bez nebezpečí úrazu. 

Jistič je pojmenován podle způsobu zhášení oblouku. Deionový zhášeč oblouku tvoří sérii ocelových, výřezem opatřených a do vějíře složených plechů, upevněných v izolačním držáku tak, že tvoří zhášecí komoru. V jejich výřezech se pohybují kontakty, takže oblouk je vtažen do deionizační komory, ochlazen a deionizován.

Kromě nadproudové spouště má jistič ještě podpěťovou spoušť. Ta působí při poklesu napětí na 60% a dá se znovu zapnout při 70% jmenovitého napětí. Této spouště lze však využít pro dálkové vypínání tlačítkem nebo i blokování, je-li do obvodu cívky vložen pracovní nebo klidový kontakt. Spoušť pak působí jako vypínací magnet na stálý proud a vypíná při přerušení jeho obvodu.Schéma deionového jističe D 23 Schéma deionového jističe D s podpěťovou spouští Schéma deionového jističe D s podpěťovou spouští
(nulová cívka) s dálkovým
vypínáním tlačítkem nebo s blokováním

Spoušť na napětí vypíná jistič dálkově, a to tlačítkem nebo blokovacím kontaktem jiného přístroje nebo pomocného relé. Na schématech je několik možností použití deionového jističe. 

Mezi jističe lze zařadit i tepelné jističe miniaturní pro tepelné jištění vinutí strojů. Jsou to tzv. Spencerovy membrány. Tento jistič má velmi malé rozměry (průměr 20mm, výška 5,5mm), takže se dá vložit do vinutí elektrických strojů a transformátorů. Hlavní částí jističe je membrána z bimetalu, miskovitě prohnutá, která je uložena v hliníkové misce. Do hliníkové misky je též vložen pevný kontakt. Okraj misky je zalemován, takže pevný kontakt tvoří s membránou jeden celek. Pevný kontakt má dvě pájecí očka, k nimž se připájejí přívodní kablíky. Celý jistič je pak stříkán polyamidem nebo zalit epoxidem.


Tepelný bimetalový jistič
(Spencerova membrána)

Jistič pracuje tak, že při ohřátí překmitne membrána přes střední polohu a rozpojí pevný dotyk s miskou. Tím rozpojí obvod cívky stykače nebo přes relé zapne vyrážecí cívku jističe. Jistič nevyžaduje žádnou obsluhu ani udržování. Při chladnutí překmitne zase membrána do původní polohy.
Zkuste se dnes někoho kolem sebe zeptat, na tepelné jističe miniaturní velikosti. Třeba jako byly Spencerovy membrány. Chránily vinutí strojů. Jak vypadaly? Jak fungovala membrána z bimetalu? Možná budete překvapení kdo zná, nemusí a kdo nezná a měl by! :-) 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 7)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
S novými teleskopickými jímači je instalace jednodušší, rychlejší a dostupnější. Jímače, navržené pro snadný transport a snadnou montáž, přinášejí změnu postupů pro montéry všude. S teleskopickými jimači může jedna osoba bez problémů převézt a nainstalovat vše potřebné v jakémkoliv vozidle. Přečtěte si nebo sledujte v instruktážním videu, jak může tato novinka může zjednodušit práci na střechách ...
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Co je transformátor a jaký je jeho princip fungování? Jaké jsou hlavní části transformátoru a jakou mají funkci? Jak funguje transformace střídavého proudu v transformátoru? Proč jsou transformátory důležité pro přenos a distribuci elektrické energie? Jaký je rozdíl mezi primárním a sekundárním vinutím v transformátoru?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Spojovací prvky elektroinstalací jsou nedílnou částí každého projektu. OBO Bettermann má ve své nabídce položky, které jsou velmi oblíbené pro svou snadnou použitelnost, dostupnost v lokálních velkoobchodech a také díky dobré propagaci ...
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933