Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

ESP#1 Jak má ...

Elektronické nakupování ovládá spotřebitelský svět. E-shopů existují ...

Přístroje AFDD ...

Předpokládejme, že za dobu, co se u nás propagují ochrany proti ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
21.02.2019 TIP na reléové moduly s PUSH-IN technologií a magnetem proti opotřebení kontaktů při stejnosměrné zátěži až do 220V DC/10A. Speciálně navržené reléové moduly pro všestranné použití v široké řadě průmyslových aplikací. V mnohých průmyslových aplikacích se používá napětí mezi 110V a 220V k řízení akčních členů. Při zatěžovacím proudu přes 100 mA toto vysoké napětí vytváří jiskření, které ...
20.02.2019 Cube67 Hygienic Design určený do potravinářství. Cube67 je modulární sběrnicový systém společnosti Murrelektronik pro dokonalé decentralizované instalační koncepce. Jeho flexibilita umožňuje realizovat pro každou aplikaci nejvhodnější řešení, kompletně v krytí od IP20 až do IP69K. V potravinářství platí obzvláště vysoké nároky na odolnost a možnost čištění použitých komponent. Moduly Cube67 Hygienic Design ...
19.02.2019 Kryty popisovacích štítků pro připevnění vázacími pásky. Nepopsané konce kabelů se v průmyslových prostředích neodpouští. Označený kabel je nedílnou součástí každé seriózní instalace. Je ovšem otázkou, jak takový kabel označit, aby to vydrželo. Před mechanickým poškozením a hlavně čitelně. Další otázkou je jak to popsat v ...
18.02.2019 ČEZ a Unipetrol pracují na desítkách rychlonabíječek. Unipetrol již nyní rozšiřuje nabídku pohonných hmot ve své síti čerpacích stanic Benzina o elektrickou energii. Se Skupinou ČEZ se dohodl na zprovoznění desítek rychlodobíjecích stojanů po celé České republice. Staví je Elektromobilita Skupiny ČEZ, provozovatel nejrozsáhlejší tuzemské sítě veřejných dobíjecích stanic. Infrastruktura vzniká i díky ...
15.02.2019 Průmysl 4.0 stojí na snadné výměně dat. Globální propojení sítí v rámci projektu Průmysl 4.0 je realizovatelné, pokud bude výměna dat probíhat podél celého procesového řetězce přes standardizovaná rozhraní. Umati, nová značka Svazu německých výrobců obráběcích strojů VDW, pracuje na podobném standardu pro otevřené rozhraní k napojení obráběcích strojů přes nadřazené IT systémy, který ...
14.02.2019 Co dnes víte o revoluci v požárně bezpečnostních kabelech PRAFla+? V loňském roce se Pražská kabelovna zmiňovala o požárně bezpečnostních kabelech, které lze vyrobit ve dvou hlavních variantách. S funkční integritou při požáru a bez funkční integrity. Funkční integrita je zajištěna žilami opatřenými izolací ze silikonových polymerů, které vlivem tepla při požáru keramizují a vytvoří tak ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1002
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Prozatimní elektrická zařízení v průmyslu musí být pod drobnohledem


Document Actions
Prozatimní elektrická zařízení v průmyslu musí být pod drobnohledem
Dočasná, prozatimní zařízení v soukromé bytové výstavbě jsou již jakýmsi tradičním národním koloritem. Tedy i přes to, jak terminologii vysvětluje v následné diskusi Jan Franěk. V průmyslových objektech se situace podstatně liší. Jde sice stále o bezpečnost, ale také více o peníze! Pokud pomineme výpadek výroby vlivem prozatimního elektrického zařízení, tak ještě uvažujme možný úraz a z toho vyplývající finanční následky. Kdy se nejčastěji přistupuje v takových objektech k prozatimním řešením?
Autorský článek, ze dne: 9.08.2018
reklama


Jedním z druhů prozatímních zařízení uvedených v ČSN 34 1090 ed. 2 jsou prozatímní elektrická zařízení v průmyslových objektech. Jedná se o zařízení, která nejsou příliš početná a jsou zřizována obvykle ke konkrétnímu účelu v souvislosti s provozem elektrických zařízení, jejich údržbou a opravami a při zřizování nových zařízení nebo jejich předvádění.

Nejčastěji se jedná o přívody a připojení strojů při jejich přemístění, prozatímní napájení při poruše na přívodu, při zkoušce strojů, případně pro krátkodobé osvětlení pracoviště. Pro zmíněné případy platí rovněž obecné zásady a požadavky vyžadované u vyhrazených elektrických zařízení, jejich zřizování a požadavky na odbornou způsobilost pracovníků. Výhodou u PEZ v průmyslových objektech je, že v provozu jsou pracovníci elektrotechnici ve smyslu odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.


Tak vypadá prozatimní řešení v praxi ...
Pro větší náhled kliknout!

V normě je uvedeno, že PEZ v průmyslových objektech je dovoleno zřizovat jedině v případech nezbytné nutnosti, kde jsou uvedeny i některé případy pro zřízení zařízení. Platí zde také některá omezení. Zřizovat PEZ v prostorách mokrých, parných, s chemickým působením se nedoporučuje a v prostorách s nebezpečím požáru nebo s nebezpečím výbuchu se zakazuje, vzhledem k uvedeným vnějším vlivům podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.Krátkodobost zřízení PEZ vychází z požadavku normy, aby byla zřízena v průmyslových objektech jen s písemným souhlasem osoby odpovědné za elektrické zařízení, a to pouze na dobu nejkratší, nejvýše na 1/2 roku. Pokud PEZ v průmyslovém objektu nelze v této době ukončit, musí být udělen opětovný souhlas osobou odpovědnou za elektrické zařízení a provedena revize. Zařízení musí být odstraněno ihned, jakmile pominul důvod pro jeho zřízení. Za dodržení této podmínky odpovídá rovněž osoba odpovědná za elektrické zařízení. Provoz PEZ v průmyslovém objektu se z hlediska jeho zřízení, provozu, dohledu a stanovení požadavků na dodržování BOZP řídí obecně platnými ustanoveními normy a dalšími předpisy zajišťujícími bezpečnost pracovníků a pracoviště. Jedná se především o ustanovení zákoníku práce a navazujících ustanovení legislativy platná pro technická zařízení, jejich bezpečný provoz a odstraňování nebo minimalizaci rizik. V řadě případů vycházejí požadavky z místních provozních bezpečnostních předpisů a dokumentace technického zařízení. Platí to především u strojních zařízení a jejich uvádění do provozu. Svoje uplatnění zde mají požadavky na používání osobních ochranných prostředků, nářadí a pracovních pomůcek.


PEZ v průmyslových objektech musí mít hlavní vypínač, kterým lze celé zařízení spolehlivě vypnout. Základním požadavkem na hlavní vypínač je, že musí být označen červenou barvou s nápadně odlišeným barevným pozadím, např. žlutým podkladem podle ČSN 33 2000-5-537 a výstražnou tabulkou a musí být snadno přístupný. Vypínač musí mít možnost uzamknutí ve vypnuté poloze a všichni pracovníci musí být seznámeni s jeho umístěním.Pokud se jedná o připojení rozsáhlejších zařízení nebo zařízení s větším odběrem, je nutno provést připojení z rozvaděče (nejlépe zapouzdřeného) s vypínači a pojistkami. S ohledem na požadavky ochrany před úrazem elektrickým proudem musí být všechny svorkovnice i spoje vodičů zakryté a spoje mimo to zajištěny před samovolným rozpojením. Spojování vodičů musí splňovat požadavky na spolehlivé provedení spojů, zejména s ohledem na přechodové odpory a materiál jader vodičů podle ustanovení ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

Více o prozatimních elektrických zařízeních naleznete v této knize.
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 7)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Navrhujeme a servisujeme systém přípojnic Ri4Power už nějakou dobu. Zeptal jsem se svých kolegů na jejich pohled při rozhodování a výběru. Skutečnost, že je RITTAL jedničkou v tomto typu průmyslových skříni, nebyl ten hlavní rozhodovací argument, ale ten, který pouze závěrečné rozhodnutí umocnil. Pro naše dodávky systémů pro klienty platí stejné tržní podmínky jako v jakékoliv jiné oblasti. A za jakoukoliv chybu se nemilosrdně platí. Proto emotivní spotřebitelské rozhodování sem opravdu nepatří.
O systémových, chytrých či dokonce inteligentních elektroinstalacích se hovoří stále více. Zajímavých funkcí v domácích automatizacích může být velice mnoho. Na stavebním veletrhu jsme se zaměřili na nejpoužívanější služby systému ABB-free@home. Ptali jsme se také, jak se dají ovládat. Co je automatické a co lze řídit ručně. Odpověděli nám produktoví specialisté této značky, ovšem svou zkušenost popsal i skutečný uživatel systému ...
I řadové svorky mohou mít nějaké příslušenství. Inu, budou to popisovací moduly. A nejen to. Phoenix Contact v prodeji u Schracku? To také není nic překvapujícího. Spíš vedeme diskusi o samotném popisování řadových svorek. Tedy především diskuse o tom, jak je takové značení dražší, nebo časově méně náročné než popisování jiným způsobem. Ale nakonec převládá názor, že označení, které nabízí katalogový sešit, je jednou z hodně používaných variant. Možná také proto se tomu věnuje samostatný informační materiál ...
Co je to PTFIX? Jde o blok svorek, které jsou již uvnitř spojené. Každý blok lze použít pro jiný potenciál, přičemž všechny vstupy jsou již propojeny a není potřeba použít propojovacích můstků. Konstrukce připojení je Push-in. Počet přípojných míst je 12 s připojovacím průřezem až do 4mm2. Otvory pro kontrolní měření k dispozici. Více možností připevnění bloku a jeho velikost je zajímavou alternativou v rozvaděči. Již žádné volně visící spoje v rozvodných bodech!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Skříně, rozvodnice, rozvaděče ... nedílná součást elektroinstalace. Rittal jako jeden z lídrů v tomto spektru našeho oboru má co nabídnout. Zde se krátce díváme do malého přehledového sešitu malých skříní ...
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Videospot názorně ukazuje použití můstkových systémů pro propojení řadových svorek. K použití není potřeba speciálních nástrojů, přes to je připravena praktická pomůcka. Řešení, které umožňuje přehledné spojení sousedících i vzdálenějších svorek včetně rozdílných průřezů ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933