Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Průřezy vodičů ...

Zopakujme si nekonečnou polemiku o průřezech a zatížení vodičů. Domovní ...

Přístroje AFDD ...

Předpokládejme, že za dobu, co se u nás propagují ochrany proti ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
16.11.2018 Snadné měření a indikace kvality vzduchu. Senzor P8TCO2 je vyvinutý přímo ve společnosti ENIKA.CZ. Jedná se o kombinované čidlo pro měření teploty, vlhkosti a množství CO2 ve vzduchu. Díky bezdrátové komunikaci si dokonale rozumí se systémy Navisys, Poseidon a reléový výstup z čidla dělá univerzální komponent jednoduše kompatibilní se systémy jiných výrobců. Pro přijetí a další zpracování dat ...
15.11.2018 Znáte DEHN Test Centre? Jde o zkušební centrum o rozloze 800m2, které je vybaveno moderními přístroji a technologiemi pro testování produktů, zařízení a systémů bleskovým proudem. Laboratoř bleskových proudů, která je součástí centra, je schopná vytvořit bleskový proud o síle až 400kA (10/350µs) a řadí se tak k nejvýkonnějším zkušebnám svého druhu na světě. Máte již specifické řešení pro ochranu konkrétní ...
14.11.2018 Pájecí stanice s horkovzdušnou pistolí Zhongdi. Tato multifunkční digitální servisní stanice s horkovzdušnou pistolí je výkonná a vhodná pro výrobu a opravy elektronických zařízení. Je určená pro pájení a odpájení většiny typů integrovaných obvodů a pro opravy plošných spojů nebo jejích součástí. Uplatnění najde v oblasti elektronického výzkumu, vývoje, výuky, výroby a pro opravu a servis ...
12.11.2018 Přesný měřicí přístroj s funkcí dataloggeru. Systémová řada univerzálních měřicích přístrojů řady ALMEMO německé firmy Ahlborn se rozrostla o měřicí ústřednu ALMEMO 500 nejnovější generace V7. Řada ALMEMO je založena na principu jednoho flexibilního zařízení použitelného pro různá měření, kdy lze měřit a zaznamenávat prakticky libovolné fyzikální veličiny a řešit většinu měřicích úloh, přičemž je ...
9.11.2018 Nemusíte provádět elektroinstalace zrovna v činných sopkách, aby vás zajímala tepelná a chemická odolnost vedení. Přesto je uložení vedení pro senzory v islanském kráteru opravdu zajímavou referencí. Když se nad tím zamyslíme, tak je otázkou, jaký typ kabelu a způsob uložení zvolit pro sběr důležitých dat z tak exponovaného místa. Z praktického pohledu řešíme podobné případy v prostředí ...
8.11.2018 Elektrokov na Aukro! Přestože obvykle nakupujeme elektroinstalační materiál ve velkoobchodech, jsou i jiné možnosti. Kdo, kdy nakupoval na aukcích, zná Aukro.cz, kde se prodává mnoho předmětů za den. Ovšem transformátory bychom tam nečekali. Výrobce transformátorů Elektrokov si otevřel na tomto virtuálním tržišti podnikatelský účet. Naleznete jej pod ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 910
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Miniaturní jistič S200S doplňuje zavedenou výrobkovou řadu produktů ABB System pro M compact®. Díky bezšroubové technologii připojovacích svorek je možné vodiče připojovat daleko rychleji a snadněji, než je tomu u jističů ...
  • Změny v dodavatelích elektroinstalačního sortimentu již nejsou tak časté jako po revoluci. Přes to se dějí. Na trhu se objevuje značka ELDON, která tu byla v zastoupení již několik roků, ale nyní vstupuje na trh pod svým jménem přímo. Na hradecké ...

Prozatimní elektrická zařízení v průmyslu musí být pod drobnohledem


Document Actions
Prozatimní elektrická zařízení v průmyslu musí být pod drobnohledem
Dočasná, prozatimní zařízení v soukromé bytové výstavbě jsou již jakýmsi tradičním národním koloritem. Tedy i přes to, jak terminologii vysvětluje v následné diskusi Jan Franěk. V průmyslových objektech se situace podstatně liší. Jde sice stále o bezpečnost, ale také více o peníze! Pokud pomineme výpadek výroby vlivem prozatimního elektrického zařízení, tak ještě uvažujme možný úraz a z toho vyplývající finanční následky. Kdy se nejčastěji přistupuje v takových objektech k prozatimním řešením?
Autorský článek, ze dne: 9.08.2018
reklama


Jedním z druhů prozatímních zařízení uvedených v ČSN 34 1090 ed. 2 jsou prozatímní elektrická zařízení v průmyslových objektech. Jedná se o zařízení, která nejsou příliš početná a jsou zřizována obvykle ke konkrétnímu účelu v souvislosti s provozem elektrických zařízení, jejich údržbou a opravami a při zřizování nových zařízení nebo jejich předvádění.

Nejčastěji se jedná o přívody a připojení strojů při jejich přemístění, prozatímní napájení při poruše na přívodu, při zkoušce strojů, případně pro krátkodobé osvětlení pracoviště. Pro zmíněné případy platí rovněž obecné zásady a požadavky vyžadované u vyhrazených elektrických zařízení, jejich zřizování a požadavky na odbornou způsobilost pracovníků. Výhodou u PEZ v průmyslových objektech je, že v provozu jsou pracovníci elektrotechnici ve smyslu odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.


Tak vypadá prozatimní řešení v praxi ...
Pro větší náhled kliknout!

V normě je uvedeno, že PEZ v průmyslových objektech je dovoleno zřizovat jedině v případech nezbytné nutnosti, kde jsou uvedeny i některé případy pro zřízení zařízení. Platí zde také některá omezení. Zřizovat PEZ v prostorách mokrých, parných, s chemickým působením se nedoporučuje a v prostorách s nebezpečím požáru nebo s nebezpečím výbuchu se zakazuje, vzhledem k uvedeným vnějším vlivům podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.Krátkodobost zřízení PEZ vychází z požadavku normy, aby byla zřízena v průmyslových objektech jen s písemným souhlasem osoby odpovědné za elektrické zařízení, a to pouze na dobu nejkratší, nejvýše na 1/2 roku. Pokud PEZ v průmyslovém objektu nelze v této době ukončit, musí být udělen opětovný souhlas osobou odpovědnou za elektrické zařízení a provedena revize. Zařízení musí být odstraněno ihned, jakmile pominul důvod pro jeho zřízení. Za dodržení této podmínky odpovídá rovněž osoba odpovědná za elektrické zařízení. Provoz PEZ v průmyslovém objektu se z hlediska jeho zřízení, provozu, dohledu a stanovení požadavků na dodržování BOZP řídí obecně platnými ustanoveními normy a dalšími předpisy zajišťujícími bezpečnost pracovníků a pracoviště. Jedná se především o ustanovení zákoníku práce a navazujících ustanovení legislativy platná pro technická zařízení, jejich bezpečný provoz a odstraňování nebo minimalizaci rizik. V řadě případů vycházejí požadavky z místních provozních bezpečnostních předpisů a dokumentace technického zařízení. Platí to především u strojních zařízení a jejich uvádění do provozu. Svoje uplatnění zde mají požadavky na používání osobních ochranných prostředků, nářadí a pracovních pomůcek.


PEZ v průmyslových objektech musí mít hlavní vypínač, kterým lze celé zařízení spolehlivě vypnout. Základním požadavkem na hlavní vypínač je, že musí být označen červenou barvou s nápadně odlišeným barevným pozadím, např. žlutým podkladem podle ČSN 33 2000-5-537 a výstražnou tabulkou a musí být snadno přístupný. Vypínač musí mít možnost uzamknutí ve vypnuté poloze a všichni pracovníci musí být seznámeni s jeho umístěním.Pokud se jedná o připojení rozsáhlejších zařízení nebo zařízení s větším odběrem, je nutno provést připojení z rozvaděče (nejlépe zapouzdřeného) s vypínači a pojistkami. S ohledem na požadavky ochrany před úrazem elektrickým proudem musí být všechny svorkovnice i spoje vodičů zakryté a spoje mimo to zajištěny před samovolným rozpojením. Spojování vodičů musí splňovat požadavky na spolehlivé provedení spojů, zejména s ohledem na přechodové odpory a materiál jader vodičů podle ustanovení ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

Více o prozatimních elektrických zařízeních naleznete v této knize.
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 7)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Německý výrobce přichází s novou řadou stavebnicového systému rozvaděčů VX25 rychleji než bychom čekali. Pouze několik týdnů od představení na hlavním německém veletrhu v Hannoveru končí výroba dosavadní řady TS8! Novinka VX25 ji nejen nahrazuje, ale i vylepšuje. Jednotlivé body budou v následujících týdnech podrobně představeny a nyní všemu předchází krátká recenze katalogu. RITTAL je v mnoha ohledech inspirativní lídr na trhu. Aby tvrzení nebylo považováno za klišé, uvedu i proč se tak domnívám. Jeho výrobní portfólio je relativně úzké, ovšem ...
Ach, ty bočnice ... Tedy nic proti nim, ale často je i v seriózních provozech nacházíme opřené a neupevněné zpět na své místo. To je pohled z praxe. Nemá nic společného s představou jak by to mělo být správně. Ptejme se proč tomu tak je. Že by chyběl šroubovák? Ale ten byl potřeba k uvolnění ... problém se nachází v nepohodlnosti bočnici vrátit na své místo tak, jak byla. U systému VX25 jsou pro komfort připraveny dvě malé drobnosti. Ty pak mají za následek podstatně příjemnější montáž zpět ...
Legendární skříně řady TS8 náhle mizí z nabídky RITTALu. Za vším stojí novinka letošního Hannover Messe, která s patřičnou dávkou inovace celou dosavadní sestavu nahrazuje. Rychlost změny je neobvyklá, ale přicházející digitální budoucnosti příznačná. Co tato zásadní změna bude znamenat pro ty, kteří již počítají se starou verzí? Je RITTAL připraven naučit všechny účastníky implementačního procesu jak sestavit rozvaděč v nové podobě VX25?
Podívejme se na část portfólia, které vyrábí pro oblast IT tento renomovaný výrobce rozvaděčů, malých ovládacích skříněk, přípojnicových systémů, systémů chlazení. Dnes, v době, kdy elektronika a datová komunikace prorůstá do silnoproudého oboru s naprostou přirozeností se musí zapřisáhlí elektrikáři zajímat i o oblasti kdysi nepotřebné. Máme před sebou přehledovou brožuru o tom, co lze u RITTALu očekávat, nebo hledat v jejich dalších podrobných katalozích ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Skříně, rozvodnice, rozvaděče ... nedílná součást elektroinstalace. Rittal jako jeden z lídrů v tomto spektru našeho oboru má co nabídnout. Zde se krátce díváme do malého přehledového sešitu malých skříní ...
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Videospot názorně ukazuje použití můstkových systémů pro propojení řadových svorek. K použití není potřeba speciálních nástrojů, přes to je připravena praktická pomůcka. Řešení, které umožňuje přehledné spojení sousedících i vzdálenějších svorek včetně rozdílných průřezů ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933