Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

ABB uvádí ...

... pro spínače, zásuvky i inteligentní elektroinstalace. Usnadní práci, ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Nakoukněte na krátký popis technického sešitu o u kabelových nosných systémech tradičního českého výrobce. Jaké podrobnosti poskytují autoři tohoto titulu pro snažší navrhování a montáž? Jaké druhy systémů lze od tohoto výrobce použít pro kabelová ...
  • Ale kterou? Dle zákona 25082021Sb., dle nařízení vlády 190/2022Sb. nebo nařízení vlády 194/2022Sb.? Povinnosti, kvalifikace a jak určit odpovědnou odbornou osobu dle zákona 250/2021Sb. a osobu odpovědnou dle NV 190/2022Sb. a odpovědnou osobu dle ...

Zajištění dodávky energie pro napájení požárně bezpečnostních zařízení


Document Actions
Zajištění dodávky energie pro napájení požárně bezpečnostních zařízení
Zásobování PBZ elektrickou energií musí zajistit bezporuchový a bezpečný provoz těchto zařízení po požadovanou dobu, stanovenou normativními požadavky a požárně bezpečnostním řešení stavby. Pokud vás zajímá tato problematika, věnujte pozornost tomuto článku ...
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 20.04.2010
reklama

Požárně bezpečnostní zařízení (PBZ), technické a technologické zařízení, které musí zůstat v provozu i při požáru musí mít zajištěnu dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů.

Zásobování PBZ elektrickou energií musí zajistit bezporuchový a bezpečný provoz těchto zařízení po požadovanou dobu stanovenou normativními požadavky a požárně bezpečnostním řešení stavby.
Zdrojem elektrické energie může být veřejná rozvodná síť popř. vlastní nezávislý záložní zdroj elektrické energie, popř. zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie. Zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie UPS zabezpečuje nepřetržité napájení vybraných elektrických a technologických zařízení, která musí zůstat v případě požáru a výpadku elektrické energie funkční (nežádoucí prodleva v napájení el. energie po dobu startu dieselgenerátoru). UPS musí zajistit při výpadku elektrické energie přepnutí na záložní zdroj elektrické energie bez přerušení napájení. Jedná se zejména o napájení požárně bezpečnostních zařízení (např. nouzové osvětlení, evakuační rozhlas, ovládání požárních uzávěrů, elektrozámků, elektricky ovládaných dveří na únikových cestách atd.).

Vlastní dodávka elektrické energie pro požárně bezpečnostní zařízení musí být zajištěna ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby byla zajištěna funkčnost těchto zařízení po požadovanou dobu.

Přepnutí napájení na druhý napájecí zdroj musí být samočinné, nebo musí být zabezpečeno zásahem obsluhy stále služby; v tomto případě musí být porucha na kterékoliv napájecí soustavě signalizována do místa se stálou službou. Za splnění tohoto požadavku lze považovat dodávku elektrické energie připojením na distribuční síť NN nebo VN smyčkou, přičemž porucha na jedné z větví nesmí vyřadit dodávku elektrické energie pro zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční.

Projektovým řešením se musí prokázat, že napájení elektrickou energií těmito větvemi až na úroveň uzlů 110/22kV je oddělené a systémově nezávislé.

Připojení na distribuční síť NN nebo VN smyčkou se nesmí použít pro zajištění dodávky elektrické energie:

  • u chráněných únikových cest typu C;
  • zásahových cest;
  • u požárních a evakuačních výtahů;
  • v objektech vyšších než 45m;
  • v objektech, kde příslušné normy, nebo technické předpisy vylučují tento zdroj elektrické energie nebo kde by na základě rizikové analýzy bylo prokázáno, že připojení smyčkou je nepřijatelné (např. zařízení protipožární ochrany ve shromažďovacích prostorách, zdravotnických objektech, a to zejména napájení čerpadel samočinného stabilního hasicího zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, nouzového osvětlení, evakuační rozhlas atd.);

Za nezávislou dodávku elektrické energie (v havarijním režimu) se rovněž považují případy, kdy požárně bezpečnostní zařízení a zařízení, která musí zůstat funkční v případě požáru jsou napájena jen z náhradních – druhých zdrojů elektrické energie po projektem stanovenou dobu v případě poruchy a výpadku jednoho zdroje. Výpadkem zdroje je narušení jeho funkční činnosti v elektrické rozvodné síti po dobu delší než 120 sekund.

Pokud není možné zajištění napájení požárně bezpečnostních zařízení elektrickou energií ze dvou na sobě nezávislých zdrojů elektrické energie z distribuční sítě, je nutno použít jako druhý nezávislý zdroj elektrické energie záložní zdroj výroby elektrické energie. Agregáty pro výrobu elektrické energie musejí být vybaveny automatickým startem při výpadku distribuční sítě s automatickým přepojením elektrické energie. Strojovny a rozvodny agregátů pro výrobu elektrické energie musí tvořit samostatné požární úseky. Zásoba pohonných hmot pro provoz těchto agregátů, případně kapacita akumulátorových baterií při využití UPS jako záložního zdroje musí zabezpečit provoz požárně bezpečnostních zařízení po dobu stanovenou normativními požadavky a požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby.

V odůvodněných případech může být náhradní zdroj elektrické energie umístěn vedle, případně uvnitř, požárně bezpečnostního zařízení, pro které slouží (např. nouzové osvětlení, otvírání-zavírání dveří atd.).

Pro potřeby operativního ovládání elektrických zařízení v případě požáru musí být provozovatelem elektrického zařízení (případně ve spolupráci s distributorem) vypracovány pracovní postupy, které pro rozhodující scénáře požáru a hasebního zásahu stanoví pokyny pro ovládání (vypínání) elektrických zařízení. Tyto postupy jsou stanoveny pro osoby pověřené a kvalifikované k těmto činnostem provozovatelem nebo distributorem elektrické energie. Prostor, ze kterého má být prováděno operativní ovládání elektrického zařízení, má být bezpečný v případě požáru a přístupný z volného prostranství do maximální vzdálenosti např. 5m od vstupu do objektu, nebo z prostoru vnitřních zásahových cest a musí umožnit vypínání elektrické energie dle vypínacích algoritmů stanovených požárně bezpečnostním řešení stavby.

Petr Bebčák

Kompletní znění přednášky naleznete zde...

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Na jarním brněnském veletrhu v pavilonu P kolínský výrobce prezentoval černou lištu. Za posledních třicet let jsem viděl lišt tolik, že mě černá barva nějak neoslovovala. Proč tedy černá barva? Bílý nebo nažloutlý odstín je přece zažitý a optimální do všech možných prostředí. Samozřejmě vím, že vývojová oddělení v Koposu nejsou nějakou náhodnou loterií nápadů a vše má svůj záměr. Nebylo nic snazšího než se zeptat příslušného produktového specialisty, jak to bylo s barvou a praktickým použitím zamýšleno ...
Docela často můžeme řešit případ ozvučení škol. To se děje buďto celkově - plošně po celé škole anebo jen v podobě lokálního ozvučovacího systému pro tělocvičny či specializované učebny. Proto se podívejme, jak se dá takové ozvučení v dnešních podmínkách řešit.
V dalším díle seriálu, který seznamuje čtenáře se současnými moderními možnostmi v oblasti plošného ozvučování, navštívíme exteriér, konkrétně sportovní areál, tedy kombinaci hřiště - tribuna, ale také např. lyžařskou sjezdovku nebo tenisové kurty. V tomto článku se podíváme na to, jak je to s dimenzováním takového systému a jeho komfortem.
Podívejme se nyní na ozvučení prodejen, které můžeme řešit dvojím způsobem, podle toho, zda ozvučení má být hlasité, nebo spíše jen jako zvuková kulisa. Toto má vliv na výběr nejenom buzení, ale i samotných reproduktorů a jejich umístění ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Rodinný dům patří k velmi nápaditým ozvučovacím záležitostem. My se nyní budeme věnovat ozvučení venkovnímu, pokojovému, koupelnovému a ozvučení technických prostor. Do jisté míry lze tento návod také použít pro ozvučení bytu.
Plošné ozvučování skýtá celou řadu míst, která zvuk potřebují. V tomto díle se podíváme na spíše jednodušší případ, a to na ozvučení přepážek „obsluha - zákazník“. Jde např. o přepážky bank, pošt, čerpacích stanic, rychlých občerstvení a správních úřadů. Ozvučení lze navrhnout dvěma způsoby ...
V tomto článku rozkryjeme řešení obecního rozhlasu pasivní, drátovou formou. Podíváme se na to, jak je to nejenom s komfortem obsluhy, ale především s dimenzováním takového systému a také na řešení výkonové části systému.
V tomto článku z oblasti plošného ozvučování se zaměříme na ozvučení firemních, či chcete-li administrativních prostor. Na jiném místě jsme již načali, co vše se dá použít pro ozvučení zasedací místnosti, dnes ale myšlenku ozvučení povýšíme na ozvučení plošné, tedy celkové.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933