Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

ABB uvádí ...

... pro spínače, zásuvky i inteligentní elektroinstalace. Usnadní práci, ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Nakoukněte na krátký popis technického sešitu o u kabelových nosných systémech tradičního českého výrobce. Jaké podrobnosti poskytují autoři tohoto titulu pro snažší navrhování a montáž? Jaké druhy systémů lze od tohoto výrobce použít pro kabelová ...
  • Ale kterou? Dle zákona 25082021Sb., dle nařízení vlády 190/2022Sb. nebo nařízení vlády 194/2022Sb.? Povinnosti, kvalifikace a jak určit odpovědnou odbornou osobu dle zákona 250/2021Sb. a osobu odpovědnou dle NV 190/2022Sb. a odpovědnou osobu dle ...

O problematice elektrických instalací z hlediska požární prevence a bezpečnosti


Document Actions
O problematice elektrických instalací z hlediska požární prevence a bezpečnosti
Jak je řešeno elektrické zařízení ve vazbě na stavební zákon v prováděcích vyhláškách a požadavcích na dokumentaci? Pro instalace a rozvody energií v budovách jsou důležité požadavky na bezpečnost některých prvků, víte o jaké? Proberme si problematiku elektrických instalací z hlediska požární prevence a bezpečnosti ...
Zbyněk Urban, ze dne: 12.10.2010
reklama

Z hlediska požární prevence a bezpečnosti staveb patří mezi nejvýznamnější skupinu českých technických norem normy z oboru požární bezpečnosti staveb ČSN třídy 73 skupiny 08. Další významné skupiny českých technických norem tvoří normy upravující oblasti elektrické instalace a zařízení, hořlavých kapalin, technických plynů, lokálních spotřebičů a zdrojů tepla, komínů a kouřovodů, přičemž podmínky v oblasti požární bezpečnosti jsou součástí celé řady dalších předmětových ČSN. Nutno poznamenat, že i tyto skupiny norem zpravidla obsahují ustanovení vztahující se k požární bezpečnosti staveb. Samostatným problémem v oblasti technické normalizace je existence platných ČSN, jejichž některá ustanovení nereagovala na vývoj právních předpisů a nejsou tedy s nimi v souladu.

Další ustanovení z hlediska požární bezpečnosti obsahuje stavební zákon č. 183/2006 Sb. Elektrické zařízení ve vazbě na stavební zákon je řešeno v prováděcích vyhláškách a požadavcích na dokumentaci. Zde je možno zmínit hlavně vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (nahradila vyhlášku č. 137/1998 Sb.). Článek 45 Elektrické přípojky a vnitřní rozvody silnoproudé a telekomunikační obsahuje také ustanovení související s požární bezpečnostní. Jde o odstavec 2 písm. e), že elektrický rozvod musí splňovat požadavky na dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při mimořádných událostech, např. při požáru, povodni apod. Odstavec 3 v závěru požaduje u transformačních stanic a náhradních zdrojů elektrické energie umístěných v budovách mimo jiné, aby vyhovovaly všem požárně bezpečnostním požadavkům. V odstavci 5 je pro každou stavbu požadován trvale přístupný a viditelně označený hlavní vypínač elektrické energie. Tento požadavek je v řadě případů předmětem rozdílných názorů, sporů a diskusí, co je pro odpojení přívodu elektřiny možno považovat za vypínač dostupný bez činností s charakterem práce na elektrickém zařízení. Do této problematiky zasahuje částečně i zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

Pro instalace a rozvody energií v budovách jsou důležité požadavky na bezpečnost některých prvků, ze kterých je možno jmenovat především požárně dělící konstrukce a dále požární uzávěry, požární přepážky a ucpávky.

Důležitým prvkem jsou požárně dělící konstrukce, které brání šíření požáru mimo požární úsek. Pokud není provedeno dělení objektu na požární úseky, považuje se celý objekt za jeden požární úsek. Za požárně dělící konstrukce jsou považovány:

  • požární stěny, což jsou stavební konstrukce bránící šíření požáru ve vodorovném směru, jako jsou stěny obvodové, štítové, vnitřní a další,
  • požární strop, případně střešní konstrukce bránící šíření požáru ve svislém směru,
  • požární uzávěry, mezi které jsou počítány stavební konstrukce bránící šíření požáru otvory, jaké představují především dveře, vrata, poklopy, uzávěry technických a technologických zařízení, uzávěry šachet a kanálů, požární klapky a dvířka.

Mimo uvedené konstrukce jsou používány ještě některé další prvky protipožární ochrany, ze kterých je možno jmenovat vodní clony, požární izolace, požární prosklené konstrukce, požární podhledy a předěly. S rozvojem techniky a uplatňováním poznatků výzkumu do praxe bude postupem doby škála prvků protipožární ochrany ještě obsáhlejší.

Požární uzávěry, požární přepážky a ucpávky slouží ke zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí. Základním požadavkem u požárních uzávěrů je, aby otvory v požárních stěnách a stropech byly uzavíratelné v případě požáru. Cílem požárních přepážek nebo ucpávek je uzavřít otvory potřebné buď k průchodu potrubí nebo kabelů stěnami, stropy nebo příčkami. Docílí se tím zabránění rozšíření ohně, kouře a dalších zplodin v případě požáru. Že se jedná o záležitost dosti významnou, dokazují dlouhodobé poznatky z praxe na základě vyhodnocení průběhu požárů, jejich likvidace a následků. Za velmi rizikové je možno označit zejména přenesení požáru do dalšího požárního úseku, únikových cest, schodišť a chodeb. Posuzování těsnosti prostupů se provádí podle ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení. Prostupy kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud prostupují jedním otvorem a mají izolaci nebo povrchovou úpravu šířící požár s hmotností větší než 1,0kg/m vyžadují odolnost EI. Norma stanovuje podmínky pro potrubní systémy kapalin, plynů a některých dalších medií.

Konstrukce uzavírající otvory při prostupech instalačních rozvodů požárně dělícími konstrukcemi zahrnují také požární přepážky v kabelových rozvodech, jako jsou shora přístupné, průlezné a průchozí kanály a rozdělují prostor na menší sekce pro možnost postupného hašení nebo spolehlivějšího úniku osob. Dále se jedná o použití požárních kabelových ucpávek utěsňujících systém na úrovni prokazatelné požární odolnosti EI včetně požadovaného času. Čas je stanoven na základě požárně bezpečnostního řešení. K této problematice je možno doplnit, že těsnící konstrukce a materiály musí vykazovat stejnou požární odolnost jakou má konstrukční prvek, kterým procházejí.

Pro upřesnění k dalším pojmům použitým v textu stručné definice:

Prostup kabelů či instalací přes požárně dělící konstrukci
- prostorové uspořádání (průnik) kabelového rozvodu, svazku či jednotlivého kabelu, potrubí nebo jednotlivých trubek (bez ohledu na materiál a způsob použití) otvorem, vytvořeným ve vodorovné či svislé požárně dělící konstrukci.

Těsnění - výplň mezi těsněnou instalací či kabelem a požárně dělící konstrukcí s definovanými požárně technickými a fyzikálně mechanickými vlastnostmi. Za určitých okolností může těsnění při splnění určitých požadavků působit jako ucpávka.

Více přednášek získáte zde ...

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
SE přichází s novou řadou vypínačů a zásuvek Unica. Co vše přibylo a co vše z původní řady lze stále použít? U zásuvek a vypínačů je pro koncového spotřebitele na prvním místě design. O další pozornost bojují dostupné funkce přístrojů s finální cenou. Unica v aktuální předkládané řadě klade laťku opět o kousek výše. Tvarů, barev je více a přibylo i funkčních modulových přístrojů. Nové vychytávky obsahují například Wi-Fi repeater, USB rychlonabíječka či LED lampička s USB nabíječkou ...
Na jarním brněnském veletrhu v pavilonu P kolínský výrobce prezentoval černou lištu. Za posledních třicet let jsem viděl lišt tolik, že mě černá barva nějak neoslovovala. Proč tedy černá barva? Bílý nebo nažloutlý odstín je přece zažitý a optimální do všech možných prostředí. Samozřejmě vím, že vývojová oddělení v Koposu nejsou nějakou náhodnou loterií nápadů a vše má svůj záměr. Nebylo nic snazšího než se zeptat příslušného produktového specialisty, jak to bylo s barvou a praktickým použitím zamýšleno ...
ABB představilo na jaře novou designovou řadu domovních vypínačů a zásuvek. Koncový uživatel očekává nový výběr z barevných kombinací pro sladěnost se svým interiérem a elektrikář zase kompatibilitu, kvalitní konstrukci přítroje, snadnou montáž a připojení. Dnes je ovšem ve hře navíc vybavenost různými funkcemi domácí automatizace, která začíná být spíše než zbytným komfortem, v některých budovách standardem. A tak je vhodně vybraná barevná kombinace vypínačů pouze slupkou tajemství ukrytého někde v útrobách domu ...
Nová řada vypínačů a zásuvek Unica přichází nejen s novým designem, ale i s novými funkcemi. Svou konstrukcí je použitelná do různých prostředí. Jednou z nenápadných zásuvkových alternativ je modul s nabíječkou USB. Není žádným překvapením, že přibývá mnoho různých mobilních zařízení, které se dobíjí právě prostřednictvím kabelů zakončených USB konektory. Proto doma i na cestách člověk ocení USB zásuvku, a nejen s obyčejným transformátorem, ale i systémem detekujícím teplotu nabíjeného přístroje a regulací výkonu!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
Světoznámá americká přehrada Hoover Dam na hranici Nevady a Arizony doznala změn. Při naší první návštěvě v roce 2006 byly viditelná první místa pilířů ve skalách. Dnes již chybí ke spojení mostu pouze desítky metrů ...
Na neúprosné psí čelisti se odkazuje tento výrobce s přípravkem na zatahování kabelů. Svazkování vodičů není minulostí. Přehledná zapojení jsou standardem každého profesionála. Je tedy otázkou, jakou cenu a časovou náročnost potřebujeme vynaložit.
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933