Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Úvaha: Zásuvky ...

Elektrická zásuvka může vypadat jednoduše, ale skrývá v sobě mnoho ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Řekl, že digitalizace významně ovlivnila schopnost učení. Současný přístup k datům umožňuje lidem vzdělávat se v oblastech, o které mají zájem, a to prakticky a pohodlně díky různým online nástrojům, jako jsou aplikace a weby. Například, učení ...
  • Jste-li výrobcem strojů či řídicích rozvaděčů a toužíte být v obraze o nejnovějších trendech a produktech ve vašem oboru, pak si nenechte ujít toto živé vysílání! V této prezentaci společnost Eaton představí svůj aktuální sortiment a poslední inovace ...

Úvaha: Co by měl vědět údržbář neelektrikář, než se pustí do výměny zásuvky


Document Actions
Úvaha: Co by měl vědět údržbář neelektrikář, než se pustí do výměny zásuvky
Někdy si připadám jako mezi dvěma světy. Jeden, který vše bere smrtelně vážně a odpovědně a druhý, který vše zlehčuje a shazuje. Dokonce mám tušení, že mě nesnáší oba tyto světy! Co je na výměně prosté zásuvky, té kterou každý koupí ve stavebním marketu složitého? Jsou to přece jen tři vodiče! Ptá se nejeden člověk elektroinstalací neznalý. Seděl jsem u stolu, kde si stěžoval pracovník údržby, že už nesmí vyměnit ani hloupou zásuvku. Prý nový ředitel, nové předpisy ... inu proč ne? V letošním roce je tolik personálních změn, že se není čemu divit. A ty nové předpisy? Možná nové v místě výkonu, ale ...
Jiří Macháček, ze dne: 8.11.2023
reklama


... zase až tak nic nového na tom nespatřuji. Zmiňovaný údržbář pracoval v městské knihovně jako vodo, topo a vše další. A najednou podepsal dodatek, že se elektrického zařízení nesmí dotknout! Pro něj věc nebývalá! Z hlediska dnes již neplatné vyhlášky 50/1978 Sb. to bylo ovšem naprosto samozřejmé, že se nesměl zásuvky "dotknout". Věc druhá, co vše se ty čtyři dekády flikovalo a dělalo vlastně zcela špatně. Abychom to lépe pochopili, bylo to socialistické právo. Tedy právo, kde vystopovat viníka bylo prakticky nemožné. Dnešní situace je v tomto ohledu jiná. Právní relativita prosákla do technických norem a předpisy k bezpečné práci na elektrických zřízeních doznaly změn, které tu "dávnou a věhlasnou kolektivní odpovědnost" zcela vylučují. 

Vznikl zákon 250/2021 Sb. a prováděcí předpisy nv 190 ... 194/2022 Sb.
Nové vedení knihovny uzavřelo dohodu s provozovatelem vedlejší budovy o práci na elektrickém zařízení knihovny jejich pracovníky. Pro stávajícího údržbáře to znamenalo určitou časovou komplikaci, protože na každou "hloupost" najednou musel volat "sousedy". Ano správně. Za "každou hloupost" musí někdo nést odpovědnost. A právě ta "odpovědnost" je klíčem všech změn, na které se dnes nadává.
Ptal jsem se na takový případ mého okolí (z řad bezpečáků) a ve stručných bodech shrnu moje zjištění asi takto ... pokud se městská knihovna rozhodne provádět výměnu elektrické zásuvky, musí dbát na následující:

  • Připomenout si definici opravy. Nejprve je třeba zjistit, zda výměna elektrické zásuvky spadá pod definici "opravy" dle zákona č.250/2021Sb. Pokud ano, pak je třeba postupovat v souladu s tímto zákonem.
  • Odborná způsobilost konkrétního pracovníka. Osoba, která bude výměnu provádět, musí být odborně způsobilá. To znamená, že musí mít potřebné vzdělání, praxi a certifikáty, které ji opravňují k provádění takovýchto prací. Viz nařízení vlády 194/2022Sb.
  • Oprávnění od TIČR. Knihovna, resp. osoba provádějící výměnu, musí být držitelem oprávnění k provádění takovýchto prací. Toto oprávnění je udělováno na základě splnění určitých kritérií a pravidel stanovených zákonem.
  • Bezpečnost. Při výměně zásuvky je třeba dbát na všechna bezpečnostní opatření. Elektrická energie je nebezpečná a může způsobit vážné úrazy nebo poškození majetku. Proto je třeba postupovat s maximální opatrností a dodržovat všechny bezpečnostní normy.
  • Dokumentace. Po provedení výměny je třeba mít veškerou dokumentaci, která potvrzuje, že práce byla provedena v souladu s platnými normami a zákony. Tato dokumentace by měla obsahovat informace o tom, kdo práci prováděl, kdy byla provedena, jaké materiály byly použity a jaké bezpečnostní opatření byla dodržena.

Městská knihovna by měla přistupovat k výměně elektrických zásuvek s maximální opatrností a dbát na to, aby vše bylo provedeno v souladu s platnými zákony a normami. Pokud knihovna nemá potřebné odborníky a certifikáty, měla by tuto práci svěřit externí firmě, která má potřebné oprávnění a zkušenosti. Což se stalo.

K mému úžasu se však stále často "na veřejnosti" dozvídám, že je to celé nesmysl a zbytečná byrokracie. Kolik lidí, a jak dlouho ještě nebude znát obsah a poslání zákona 250/2021 Sb.? Vždyť to není tak těžké! Nabízí se více možností, než v minulosti. Dovedu si představit, že zmiňovaný údržbář projde "profesní kvalifikací" na určitá zařízení v budově a tím se eliminuje zmiňovaný čas. Ovšem to by musela být také ochota toho údržbáře se podrobit školení a přezkoušení. Domnívám se, že o práci nikdo nepříjde, jen ji bude dělat v jiných souvislostech.Jak to vidíte vy ostatní ve své praxi?
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 5)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Pohyblivá napájecí jednotka HoverCube VH od OBO. V dílenských prostorách tam, kde se na pracovní ploše objevují různá zařízení, různých rozměrů, se pevně instalovanými zásuvkami prakticky, jejich počtem a blízkostí nikdy nezavděčíme. Jinak je tomu u pohyblivých přívodních boxů. Ty se přiblíží na potřebnou vzdálenost a stejně tak rychle uklidí do bezpečné vzdálenosti. A parametry? Krytí IP20, rozměry ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Pojďme se krátce podívat tam, kde se dnes vychovávají budoucí elektrotechnici. Jaké mají dispozice k úspěšnému studiu elektrotechnického oboru? V jakém prostředí se pohybuje dnešní elektrikářský žák, učeň a student?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933