Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

UČEBNICE EVP#4: ...

Čtvrtý díl učebního textu je určen pro pracovníky pověřené prováděním ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 413
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

UČEBNICE EVP#4: Doprava


Document Actions
UČEBNICE EVP#4: Doprava
Čtvrtý díl učebního textu je určen pro pracovníky pověřené prováděním montáží, údržbou a opravami určeného technického zařízení. Komu tedy v uších zní v souvislosti s UTZ výrazy ... elektrická zařízení do 1000V, bez omezení napětí, elektrická pevná trakční zařízení, zařízení hnacích vozidel, železničních vozů, zabezpečovací, lanových drah ... pak bude tato učebnice olomouckého vzdělávacího střediska ta, z které se můžete ke zkouškám učit. Krátké zastavení nad čtvrtým díle komentuje i Petr Létal. Co v něm objevíte tentokrát?
Igor Nováček, Miroslav Minařík, ze dne: 18.01.2021


Přestože se díl svým obsahem odlišuje od informací pro konvenční pevné elektroinstalace, je navazující učební látkou na předešlé díly. Proto znovu upozorňujeme, že neexistuje žádná jedna "všeobjímající" publikace, abychom dosáhli v konkrétním segmentu vědomostního mistrovství. Vždy je nutné uvažovat další materiály k nastudování.
Pohledem na možnosti studijních zdrojů lze označit tento soubor znalostí za praktický výtah mnoha relevantních médií, ať se již jedná o technické normy, vyhlášky, nebo zákony. A pokud vykonáváte například činnost pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC), je nutno respektovat vydaný předpis Zam! Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“, jeho účinnost od 1. 9. 2014. Pro tuto činnost je nutné absolvovat zkoušku nad rámec zkoušky pro určená technická zařízení dle vyhlášky č. 100/1995Sh.
Co v tomto dílu nalezneme?
 • Zákon o drahách a doprovodné vyhlášky
 • Řád určených technických zařízení
 • Řád pro zdravotní způsobilost osob. Řád pro odborná způsobilost osob
 • Dopravní řád drah
 • Stavební a technický řád drah
 • Základní předpisy pro elektrická trakční zařízení železničních drah
 • Trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček
 • Označování a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních
 • Napájecí stanice českých drah
 • Kolejová vozidla
 • Kolejová vozidla tažená
 • Vozidla městské dopravy
 • Zabezpečovací zařízení na drahách
 • Sdělovací zařízení na drahách
 • Železniční sdělovací zařízení
 • Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení
 • Soubor základních testových otázek


Pro větší náhled kliknout!

Ani tento materiál není jakýmsi pouhým souborem prezentací, který bez průvodního slova přednášejícího nemá prakticky žádný význam. Pro všechny elektrotechniky zabývající se především instalační elektrotechnikou, budou některé drážní odlišnosti určitě nové. Drážní svět má totiž na povel Ministerstvo dopravy a Drážní úřad! Proto je velice důležité znát význam a rozdíly institucí jako např. TIČR, SUIP, Drážní inspekce a Drážní úřad. Stejně tak ujasnění pojmů VTZ a UTZ!
Co si představit pod pojmem UTZ?
 • elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah
 • elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah
 • trakční napájecí a spínací stanice
 • trakční vedení
 • elektrická zařízení napájená z trakčních vedení
 • elektrická zařízení drážních vozidel
 • silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky
 • elektrická zařízení lanových drah
 • náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy
 • zkušebny elektrických zařízení drah
 • zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování
 • bezpečnosti drážní dopravy.Pro větší náhled kliknout!


Stejně jako u ostatních dílů, je i tento průběžně upravován a doplňován. Autoři textů upozorňují, že uvedený materiál není určen pouze pro nezbytná přezkoušení, ale především pro následné použití v běžné praxi. Text byl zpracován ve spolupráci s pracovníky Drážního úřadu Praha pověřenými dozorem nad určeným technickým zařízením elektro, zkušenými techniky a specialisty na určité druhy UTZ. Pro revizní techniky, inspektory a projektanty může sloužit jako základní vodítko s vysvětlením souvislostí na specifická doprovodná určená technická zařízení. Pro vlastní výkon revizí je nutno použít příslušné právní předpisy, ČSN a TNŽ (technické normy železnic).
Kde a jak je pořídit?
elektronický obchod vydavatele SOLID Team Olomouc (zde) s možností zaslání nebo osobní odběr v Olomouci. Je možné využít rychlé objednávky níže. S tím, že objednáte díl a jste informováni o aktuální ceně.OBJEDNAT ELEKTRO V PRAXI
#4. DÍL DOPRAVA
NÍŽE UVEDENOU OBJEDNÁVKOU!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Solid Team s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Provozní činnost, provozní informace a znalosti ... nějak takto by se dala stručně popsat učebnice zaměřená na prostory s výbuchem a vysoké napětí. Víte jaká jsou pravidla při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu? Jak vypadá příkaz "V"? Jaké jsou proměnné při určování vnějších vlivů v prostorách s nebezpečím výbuchu? V čem je důležitá teplotní třída plynů? Co si připomenout v případě oprav a renovací nevýbušných zařízení? A vysoké napětí? Začněme třeba otázkou, která norma je základem pro obsluhu a práci na elektrickém zařízení ...
Druhý díl učebnice olomouckého SOLID Teamu míří na ochranu před bleskem, přepětím a na slaboproudou problematiku. Vzhledem k počtu stran dílu je zřejmé, že se autoři zaměřili především na oblasti, které jsou předmětem zkoušek. A tak publikace poskytuje přehled nejen těm, které čeká zkušební komise, ale i všem, kteří si chtějí ověřit platnost svých domněnek o tématice, která jim není tolik blízká. V článku kromě popisu dílu se ptáme Petra Létala, proč jsou obsahem dvě tak rozsáhlé oblasti ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933