Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Úvaha: Zásuvky ...

Elektrická zásuvka může vypadat jednoduše, ale skrývá v sobě mnoho ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Malé, krátké ohlednutí za tím, jak jsme nedávno uvažovali jištění. Jaký byl hlavní účel jistících přístrojů ve vztahu k elektrickým zařízením? Jaký princip byl užíván v tavných pojistkách pro přerušení proudového okruhu? Jaké byly hlavní výhody a ...

Příbuzná témata k
PRAXE(-): Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl

Revize na dálku: Když technika nahrazují fotografie

 • 24.09.2023
Revize na dálku: Když technika nahrazují fotografie
V dnešní době digitálních technologií a instantních komunikací je snadné na jedné straně obdivovat rychlost a efektivitu, s jakou se dají vyřešit různé situace. Což se od dnešních digitálních nástrojů vlastně vyžaduje. Na druhé straně se však naskýtá otázka, zda je v některých případech rychlost na úkor důkladnosti na místě. Takovým případem je provádění revize elektrických instalací na dálku. Co když se za podrobnou inspekcí a měřením skrývá jen několik fotografií pořízených někým jiným? Je možné důvěřovat elektroinstalaci, kterou nikdy nespatřil žádný revizní technik? Je možné, aby byl někdo tak odvážný, aby podepsal dokument o stavu zařízení, aniž by jej kdy viděl nebo testoval? Read more

Nasazení dronu v elektrotechnické praxi

 • 9.05.2023
Nasazení dronu v elektrotechnické praxi
Dron je praktická, ale i nenáviděná věc, bzučící nad hlavami a konající práci většinou pro někoho neznámého. Dron jsou především oči. S těmi "zlatými českými ručičkami" si u těchto zařízení asi ještě počkáme. Ale třeba dron s termokamerou, odhalující tepelné úrovně z různých zařízení jsou na denním pořádku. Což takhle hromosvodáři? A revizní technici, co hromosvodné soustavy revidují? Jak dalece může těmto často zdatným "horolezcům" pomoci takový elektrický pták? Read more

Montáž, připojování, kontroly a revize elektrických spotřebičů

 • 20.03.2023
Montáž, připojování, kontroly a revize elektrických spotřebičů
Co vše má předcházet tomu než připojíme spotřebič do zásuvky a uvedeme ho do provozu? Nad tím málokdo z neodborníků vůbec nepřemýšlí. Ovšem existují elektrotechnické profese, u kterých se tyto podrobné znalosti vyžadují. Ruku na srdce. Kdo z nás, vzdělaný v tomto oboru, vykonávající jinou než revizní činnost, to skutečně ví? Měl by tyto informace znát sám elektrické spotřebiče provozující spotřebitel? Mohl by, kéž by ... Nakoukněme krátce na vycházející publikaci na toto téma. Read more

#EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)

 • 6.11.2022
#EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
Dávná publikace seznamovala elektrotechniky s právními ustanoveními vztahujícími se k revizím elektrických zařízení a také s tehdejšími zkouškami revizních techniků. Byla probrána ochrana před nebezpečným dotykovým napětím, všechny potřebné předpisy pro elektrická zařízení včetně problematiky elektrických zařízení ve zvláštních podmínkách, hromosvodů a statické elektřiny. Závěr se věnoval revizním měřením a náležitostem revizní zprávy. Kniha bývala součástí knihoven technikům, projektantů a konstruktérů elektrických zařízení, mistrů, elektromontérů a elektroúdržbářů. Dnešní ekvivalent lze považovat knihy edice IN-EL ... Read more

Bezpečnost při provádění revize

 • 15.07.2021
Bezpečnost při provádění revize
Jaké jsou zásady při provádění revizí, které dodržuje automaticky, intuitivně každý zkušený elektrotechnik? Co vše musí znát, vědět a uvědomovat si než se pustí do práce? Kde jsou uvedeny postupy revizí? ... zkontrolovat, že použité přístroje odpovídají příslušné bezpečnostní normě (především se jedná o soubor mezinárodních norem IEC 61557, které platí pro přístroje pro měření a zkoušení elektrických instalací ... zkontrolovat, že zkušební přívody včetně hrotů a upínacích příchytek jsou v pořádku, čisté, bez prasklin a nemají porušenou izolaci. Rovněž je třeba dávat pozor při zkouškách ... Read more

Jaké známe druhy revizí?

 • 17.05.2021
Jaké známe druhy revizí?
Pokud člověk není zrovna sám revizním technikem, může si pod pojmem revize představit různé procesy. Rozeznáváme tři druhy revizí. Které to jsou? První druh se provádí již během výstavby nebo po dokončení stavby. Druhý typ revize se provádí během provozu, kdy její četnost určuje místní předpis nebo technické doporučení ČSN. A nakonec třetí varianta revize je prová­děná na základě mimořádného požadavku např. právního předpisu, technické normy, orgá­nu státní správy nebo majitele zařízení. Pokud požadujete služby revizního technika nebo pokud s ním pouze spolupracujete, budou následující základní informace určitě užitečné ... Read more

Otestujte online aplikaci INSPECTO v plné verzi zdarma!

 • 19.12.2018
Otestujte online aplikaci INSPECTO v plné verzi zdarma!
V online světě, kde se to hemží různými čidly a „měřáky“ se dostalo i na revizní techniky. Software potažmo aplikace INSPECTO se dostala na testování a recenzi i k nám do redakce a v příštím roce se můžete těšit na podrobnější informace. V současné chvíli je dostupná plná verze zdarma až do 28. února 2019 se čtyřmi, zatím dokončenými oddíly. Revizní aplikace, která je online a umí pracovat na takovém zařízení, které je zrovna po ruce usnadní zápisky téměř kdekoliv. Read more

Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu

 • 11.10.2018
Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
Revize v dnešním podání jsou stále obsáhlejší, i když její podstata zůstává stále stejná. Jen elektrické instalace jsou jiné, různorodější. Přibývají technologie, způsoby uložení vedení a také způsoby používání. Revizní technik má přehled o všech bodech konkrétní revize, své znalosti čerpá nejen předpisy doporučených kroků, ale také z vlastní zkušenosti a zkušeností ostatních odborníků. Mám před sebou novou knihu, která je praktickou příručkou pro revizní techniky ... Read more

Co je to mimořádná revize

 • 1.09.2016
Co je to mimořádná revize
Co je to mimořádné revize? Její náplň se odvíjí od skutečnosti, zda je tento požadavek vznesen na zařízení ... Read more

Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech

 • 19.03.2015
Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
Pro revize ve zdravotnickém prostředí platí zvláštní pravidla. Jak se při těchto revizích postupuje? Jak se správně provádí měření elektrostatických podlah? A jak se měří přechodové či izolační odpory, unikající proudy nebo impedance smyčky? Odpovědi na otázky a další informace se dozvíte v tomto článku. Read more

Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?

 • 11.03.2015
Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
V prvním letošním čísle časopisu Elektro vyšel článek Jána Meravého s názvem Načo sú znalci, keď platia trhové zákony? V tomto článku vám přinášíme reakci na tento text, jejímž autorem je soudní znalec v oboru bezpečnosti práce se specializací v elektrotechnice Jaroslav Melen. Co si myslí o názorech Jána Meravého a jaká zákonná ustanovení by doporučil ke studiu revizním technikům? Read more

Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí

 • 18.11.2014
Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
Pracujete s vysokým napětím? Petr Létal na 46. konferenci elektrotechniků přednášel na téma provozu, údržby a revizí přípojek vysokého napětí. Zaměřil se přitom na běžné nejčastější případy, jako jsou kioskové trafostanice s vývodní TNC sítí. Ve své přednášce zodpověděl základní otázky jako: Jak provádět revize? Jak často? Kdo je provádí? Kdo za ně nese odpovědnost? A jak se provádí revize transformátoru nebo měření zemničů? Read more
FIREMNÍ TIPY
Co vše se v energetice mění s příchodem dotací na fotovoltaiku? Jaké typy a konstrukce fotovoltaických systémů se nyní preferují? V každém případě vystavujeme "nebi" podstatně více zařízení k ochraně před bleskem a přepětím než kdykoliv před tím. Už se někdo zamyslel nad koordinací integrovaných ochran před přepětím a ochran externími prvky? Stále nezodpovězenou otázkou zůstává, kdo je v praxi ten, kdo se v EMC fotovoltaických systémů skutečně orientuje. DEHN pro tento segment nabízí svodič typu 1, který chrání střídače a zásadně snižuje riziko poškození ...
Pohyblivá napájecí jednotka HoverCube VH od OBO. V dílenských prostorách tam, kde se na pracovní ploše objevují různá zařízení, různých rozměrů, se pevně instalovanými zásuvkami prakticky, jejich počtem a blízkostí nikdy nezavděčíme. Jinak je tomu u pohyblivých přívodních boxů. Ty se přiblíží na potřebnou vzdálenost a stejně tak rychle uklidí do bezpečné vzdálenosti. A parametry? Krytí IP20, rozměry ...
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Fotovoltaické elektrárny jsou v posledních letech nejrychleji expandujícím zdrojem. Celkový instalovaný výkon se za posledních 10 let zvýšil více než desetinásobně. Zatímco v roce 2001 činil světový instalovaný výkon 1,3 GW, na konci roku 2008 už šlo o 15,2 GW a tento trend i nadále pokračuje...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pro propojování solárních kabelů DDA dodává kromě solárních kabelů také solární konektory plně kompatibilní se zavedeným standardem MC4. Konektory jsou testovány na proud 30A, používají se pro průřezy kabelů od ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933