Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Když si starší pár pořídil fotovoltaickou elektrárnu na základě slibů obchodníka, netušil, jaké problémy je čekají. Po výpadku elektřiny v obci zjistili, že jejich investice nefunguje tak, jak očekávali. Co způsobilo, že jejich FVE nebyla schopna ...

#EH: Edisonovy zkoušky (Thomas Alva Edison)


Document Actions
#EH: Edisonovy zkoušky (Thomas Alva Edison)
V roce 1888 Thomas Edison prováděl experimenty s cílem najít bezpečný způsob usmrcení zvířat elektrickým proudem, což vedlo k sérii pokusů na různých zvířatech ve své laboratoři. Po několika neúspěšných pokusech s různými napětími a sestavami elektrod nakonec Edison našel funkční metodu, která umožnila okamžité usmrcení. Tyto pokusy přispěly k dalšímu vývoji a pochopení využití elektrického proudu a zároveň vyvolaly etické otázky týkající se experimentů na zvířatech.
František Tuček, ze dne: 12.05.2024
reklama


Aby se nalezl bezpečný způsob usmrcení elektrickým proudem, bylo zapotřebí četných pokusů.
Snadno lze pochopit, že na člověku zkoušky ty se nemohou provozovat, nutno uchýlit se ke zvířatům.

Dne 5. prosince 1888 shromáždil mistr Edison ve své laboratoři některé výtečníky elektrotechniky. Nejprve provedena byla zkouška s teletem, vážícím 124,5 liber amerických.
Na čelo se mu přiložila deska kovová, v průměru dvou palců, na místě, s něhož se dříve chlupy odstranily břitvou.

Druhá elektroda byla podobná, avšak měla čtyři palce v průměru a byla pokryta houbou navlhčenou roztokem síranu zinečnatého, hustým 1.054 při teplotě 16°C.Odpor mezi oběma elektrodami byl shledán 3200 ohmů, proud poskytoval dynamoelektrický stroj Siemensův na střídavé proudy.

Pokus trval třicet sekund. Voltmetr ukazoval 1,100 voltů síly elektromotorické; avšak pojednou klesla na 100 voltů.

Pokus se nezdařil a musel se opakovat.

Na to se nechal působit na hlavu zvířete proud 770 voltů napětí po 8 sekund. Tele skleslo ihned, jakoby bleskem zasaženo. Přítomné autority lékařské, dr. Peterson, dr. Ingram a Bleyer ihned ohledali mrtvolu.

V mozku shledaly se cévy zalité krví, avšak žádné krvácení se nekonstatovalo. Mozek zůstal ku všeobecnému úžasu teplý a ve svém normálním stavu, ačkoli po deset minut byl vystaven vzduchu a poléván studenou vodou.

Na to byl učiněn pokus s jiným teletem, vážícím 154 liber amerických, u něhož odpor mezi oběma elektrodami obnášel 1,300 ohmů. Kovová deska byla pokryta bavlnou. Střídavý proud dosáhl napětí 750 voltů a byl upotřeben po pět sekund.

Smrt nastala okamžitě.

Byl zavolán zkušený řezník, aby vyšetřil maso. Prohlásil, že je maso v dokonalém stavu a že se může požívat bez obavy, že by bylo škodlivé zdraví. Nyní přišel na řadu kůň, který vážil 1320 liber, a elektrický odpor jeho neméně než 11000 ohmů. Střídavý proud 1200 voltů síly elektromotorické uveden v činnost, který se uzavřel silným úderem. Výsledek byl jako v předešlém případě.

Pak se pokračovalo v pokusech na psech, avšak abych čtenáře neunavil dlouhými popisy, podávám tabulku, ukazující účinek proudu střídavého.Tabulka tato ukazuje, že proud střídavý má účinky zdrcující. U zvířat, která zůstala bez pohromy, byl veliký odpor.

Jak již řečeno, byli pokusům přítomni věhlasní lékaři a elektrotechnici za předsednictví Edisonova a jeho elektrotechnického inženýra A. E. Kennellyho. O pozorováních byl sepsán a přítomnými podepsán protokol. Jsou to následující jména: Thomas Alva Edison, A. E. Kennelly, Elbridge, F. Gerry, professor; Ogden Doremus, Harold Brown, professor Doremus, J. M. Bleyer, Mrs. Kenney, Hippie, Galvin, Bourgoon, Randolph, Guire, Hammer a John Murrey-Mitchell.

Úryvek knihy Edison, jeho život a vynálezy. Emil Dürer, Vydala knihtiskárna Josefa Vilímka v roce 1892.

Příště
Elektrický souboj 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Umíte odpovědět? Vysvětlete, proč musíme elektrické stroje chladit a co by se stalo, kdybychom je nechladili. Popište rozdíly mezi chlazením vzduchem a chlazením kapalinou. Vysvětlete, jak teplo putuje elektrickým strojem a jak nám tepelný okruh pomáhá toto teplo správně odvést. Co přesně znamená ventilace v kontextu elektrických strojů? Jaký je rozdíl mezi ...
S novými teleskopickými jímači je instalace jednodušší, rychlejší a dostupnější. Jímače, navržené pro snadný transport a snadnou montáž, přinášejí změnu postupů pro montéry všude. S teleskopickými jimači může jedna osoba bez problémů převézt a nainstalovat vše potřebné v jakémkoliv vozidle. Přečtěte si nebo sledujte v instruktážním videu, jak může tato novinka může zjednodušit práci na střechách ...
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Jaká je správná vzdálenost elektrických zařízení od hromosvodu? Jak ji vypočítáme? Seznamte se s krátkým návodem jak správně navrhnout a aplikovat ochranu před bleskem ....
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Trvalý růst požadavků na spolehlivost elektrických a elektronických zařízení zvyšuje neustále význam celkové ochrany budov před účinky bleskových proudů a ostatních přepětí transientního charakteru ...
Skákání po jedné noze mnohým připadá směšné, ovšem asi bychom rádi skákali jako klokani, pokud by nám to mělo zachránit život. Pokud se strojem dotknete vedení vn, kabina začne hořet, začnete panikařit ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933