Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

Přepětí v domácnosti


Document Actions
Přepětí v domácnosti
Dnes, kdy je každá domácnost plná elektronických zařízení od počítačů po chytré televizory, je důležité zajistit jejich ochranu před přepětími více než kdykoliv před tím. Přepětí vznikají nejen v průmyslových prostředích, ale i běžně v domácnostech při spínání spotřebičů jako jsou mlýnky na kávu nebo vysavače. Tato přepětí mohou dosáhnout až několika tisíc voltů. Přestože jsou velmi krátká, některá zařízení mohou nevratně poškodit. Proto je dobré s nákupem elektroniky probrat ochranu před přepětím s odborníkem ...
Jiří Macháček, Michal Kříž, ze dne: 15.02.2024
reklama


Sám jsem také spotřebitelem a nakupuji. Před několika měsíci jsem byl svědkem diskuse nakupujících a prodejce elektroniky o použití přepěťových ochran. Pravděpodobně jediné, co specialistu pojilo s odborností byla výše obratu ve zboží, znalosti fyziky to opravdu nebyly. Proto jsem dohledal tuto pasáž o spínacím přepětí, kterou ani jedna ze účastněných stran neznala ...

Michal Kříž uvádí ...
Přestože by se mohlo zdát, že otázku spínacích přepětí je třeba řešit jen v těžkých průmyslových provozech, měření potvrdila, že zvlášť vysoká přepětí, až několik kV, vznikají při spínání domácích spotřebičů, jako jsou mlýnky na kávu, vysavače a zářivková svítidla.

Přestože tato přepětí jsou významná z hlediska výšky dosaženého napětí, nejsou energeticky příliš vydatná, takže poměrně krátké vedení o délce několika metrů postačí k jejich dostatečnému utlumení. Jsou však dalším důvodem k rozdělení finálního rozvodu na jednotlivé obvody. Například počítač by neměl být napájen ze stejného zásuvkového vývodu jako ostatní domácí spotřebiče.

Podstatná je však otázka atmosférických přepětí. Tady obvykle nestačí dostatečné oddělení obvodů, ale v řadě případů, podle důležitosti a ceny spotřebiče, se uplatní přepěťová ochrana. Je to např. u výpočetní techniky s množstvím důležitých zpracovávaných i uchovávaných dat, ale může to být např. i drahý televizor, jako základní část domácího kina.Protože k řešení ochrany před přepětími existuje specializovaná literatura, uvedeme si zde jenom hlavní zásady. Podle nich se pro řádné provedení ochrany před přepětím v elektrické instalaci instalují tři stupně ochrany. První, který svede hlavní náraz proudu výboje, je instalován u vstupu vedení do budovy (o jeho instalaci je nutné se dohodnout s distributorem energie), druhý pro ochranu určité části instalace a třetí pro ochranu jednotlivého spotřebiče (např. v blízkosti zásuvky). 

Přitom tam, kde pravděpodobnost přímého ohrožení proudem bleskového výboje není tak velká (např. je-li objekt napájen z kabelové sítě), je možné první stupeň vynechat. Není však vhodné vynechávat druhý stupeň, který chrání celou část instalace, protože odvádí proudy, které by třetí stupeň u samotného chráněného spotřebiče již nemusel zvládnout. Některé firmy však dodávají svodiče přepětí, které jsou kombinací prvního a druhého nebo druhého a třetího stupně. Ty, které jsou kombinací druhého a třetího stupně, se umísťují do rozvodnice v blízkosti místa spotřeby.

Opatření proti rušení elektronických spotřebičů síťovým kmitočtem
A nyní ještě k jedné záležitosti, a to k otázce, která je těsně svázána se zapojením samostatného nulového a ochranného vodiče. Jedná se o otázku „brumů“, které se ze sítě nízkého napětí právě prostřednictvím „nuláku“ mohou do elektronických zařízení přenášet a rušit jejich funkci. Síťová frekvence se do elektronických zařízení přenáší většinou právě pomocí krytů, které jsou spojeny se „zemí“ prostřednictvím ochranného vodiče. Pokud budou kryty a kostry zařízení spojeny s „čistou zemí“, která nebude nijak ovlivňována síťovým napětím, nebude ani zařízení síťovou frekvencí rušeno. V naší normální síti se však taková tzv. „čistá zem“ těžko najde, i když pokusy o její přivedení ze vzdálenějších míst byly prováděny. Ve většině současných sítí (dříve nazývaných sítě s ochranou nulováním – nyní sítě TN) je v elektrickém pevném rozvodu veden jediný vodič – vodič PEN (dříve nulovací), který má zároveň funkci ochranného (PE) i pracovního – nulového (N) – vodiče.Je samozřejmé, že i když je nulový vodič v rozvodné síti uzemněný, vyskytuje se na něm napětí vzniklé jako úbytek napětí průchodem pracovního proudu. Toto napětí se krátkým úsekem samostatného ochranného vodiče (na němž již úbytky nevznikají) přenáší na kostry a neživé části připojovaných zařízení. Na obr. 16a vidíme znázornění přežívajícího stavu. Proud, který by měl téci pouze nulovým vodičem, protéká zároveň stíněními a vyrovnávacími vodiči sdělovacích kabelů, neživými částmi a cizími vodivými částmi (kovovými potrubími i kovovými konstrukcemi budov). Všechny tyto proudy působí rušivě na elektronická zařízení.

Vodič PEN je od určitého místa rozvodu (např. v rozvaděči pro jedno patro nebo v bytové rozvodnici) rozdělen na samostatný nulový (N) a samostatný ochranný (PE) vodič. Tím se snižují úbytky napětí na vodiči PEN a zmenšuje se též rušení zařízení. Na obr. 16c je doporučovaný ideální stav, kdy je v celém rozvodu veden samostatný nulový (N) a samostatný ochranný (PE) vodič. Tyto vodiče jsou rozdělené v místě vstupu elektrické energie do budovy, kde je elektrický rozvod také uzemněn. Ochranným vodičem ani stíněními sdělovacích vodičů neteče v tomto případě žádný vyrovnávací proud, nedochází k žádným úbytkům napětí na ochranném pospojování a citlivá elektronická zařízení nejsou rušena.
Pokud uvedenému textu někdo nerozumí, je to signál si pozvat specialistu, který elektroinstalace navrhuje. Nikoliv prodejce, ten prodává. Projektant navrhuje systém, aby byl funkční a bezpečný. Projektant však není věštec a neradí z křišťálové koule nebo na sociální síti. Přichází osobně, je identifikovatelný a jeho rada je závazná. 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 8)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Jaké problémy mohou nastat při tvorbě projektových dokumentací hromosvodu pro rodinné domy? Je časté, že nízká kvalita dokumentace komplikuje práci realizovních firem? Co obvykle chybí v těchto nedostatečných projektech? Jak důležitá je analýza rizik v projektování hromosvodů? Co všechno by měla obsahovat kvalitní technická zpráva? Je pravda, že někteří lidé nevědí, jak by měla správná dokumentace vypadat, a jsou spokojení jen s několika listy papíru? Jaký rozdíl je mezi zkušenými projektanty a těmi, kteří "podvádějí" v projektování? Co všechno zahrnuje dobře vypracovaný projekt hromosvodu a uzemnění?
Pohyblivá napájecí jednotka HoverCube VH od OBO. V dílenských prostorách tam, kde se na pracovní ploše objevují různá zařízení, různých rozměrů, se pevně instalovanými zásuvkami prakticky, jejich počtem a blízkostí nikdy nezavděčíme. Jinak je tomu u pohyblivých přívodních boxů. Ty se přiblíží na potřebnou vzdálenost a stejně tak rychle uklidí do bezpečné vzdálenosti. A parametry? Krytí IP20, rozměry ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Definice průmyslových svítidel. Průmyslové svítidlo je speciálně navržené a vyrobené pro použití v průmyslových prostředích, kde může být vystaveno náročnějším podmínkám, jako jsou vyšší nebo nižší teploty, vlhkost, prach, chemikálie, mechanické nárazy a vibrace. Je konstruováno tak, aby odolávalo těmto extrémním podmínkám, a často splňuje specifické bezpečnostní a výkonové normy relevantní pro daný ...
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933