Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

ABB: 100 let od ...

Víte, že je to právě 100 let, co byl vynalezen první jistič? Každý ví, co ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Může cobot nějak pomoci elektrikáři v práci? Cobot, robot ... to je přece otázka automatizovaných linek v průmyslu. Jenže robot je trošku něco jiného než cobot. Než zcela odkážeme coboty do jiných prostředí, zamysleme se, zda by nemohla být taková ...
Nacházíte se zde: Úvod » Members » Příspěvky autora

Michal Kříž

6263
Na této stránce je uveden seznam článků a diskusních příspěvků tohoto autora na portálu Elektrika.cz.
Informace o autorovi
Michal Kříž

Články

22.05.2023 Klasifikace spotřebičů známá, neznámá
Téma, které je základní znalostí každého elektrotechnika. U běžného spotřebitele lze očekávat zpravidla neznalost. Z toho důvodu se také vyrábí různé typy zásuvek. Přestože je odpovědnost za návrh, výrobu a distribuci bezpečných spotřebičů na straně výrobců a dodavatelů, je vhodné, aby koncoví spotřebitelé měli alespoň povědomí. I základ může laikům pomoci při správném používání a připojení spotřebičů a minimalizování rizika úrazu. A odborníci? Někteří si tyto čtyři skupiny klasifikace zopakují, jiní předají druhým ...
14.07.2017  Jaký má být izolační odpor elektrické instalace
Ve kterém případě se vyžaduje měření mezi každým pracovním vodičem a ochranným vodičem nebo zemí? Kdy se považuje za nutné měření izolačního odporu mezi pracovními vodiči? Kdy příloha normy umožňuje akceptovat i nižší hodnoty izolačního odporu instalace v prostorech mokrých a prosáklých? Kdy musí měřicí přístroj, kterým měříme izolační odpor, odpovídat ČSN EN 61557-2 a mít platnou kalibraci?
20.03.2015 Co musí prodávající poskytnout spolu s elektrickým spotřebičem
Prodávající musí kupujícímu poskytnout veškeré potřebné informace, které se týkají možných rozumně předpokládaných nebezpečí spojených s užíváním elektrického spotřebiče. Co všechno má podle normy ČSN 33 1310 obsahovat návod k obsluze? V jakých případech se v návodu uvádí upozornění na použité napětí? A kdy se musí objevit výstražné upozornění na nebezpečí přímo na spotřebiči? To se dozvíte v tomto článku.
27.02.2015 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
Dodržení polohy ochranného kontaktu v zásuvce a ve vidlici je důležité pro zajištění ochranného spojení. Ochranný kontakt v zásuvce přitom musí vždy odpovídat ochrannému kontaktu vidlice. Jak je zajištěna kontinuita ochranného spojení od zdroje k chráněnému zařízení? A jak se správně připojuje zásuvka? To se dozvíte v tomto článku.
13.02.2015 Spotřeba elektrické energie spotřebiči ponechanými v „pohotovostním stavu“ (stand-by)
Ponechání spotřebičů v pohotovostním stavu se ve stále větší míře podílí na spotřebě elektřiny. I přes snahu o minimalizaci těchto odběrů je jejich podíl na roční spotřebě energie zřejmý. Kolik energie za rok spotřebuje v pohotovostním režimu tiskárna, počítač, televize nebo kopírka? To se dozvíte v tomto článku.
21.01.2015 Kdy je nutné sepsat záznam o úrazu v případě zasažení elektrickým proudem
Co je podle zákoníku práce nutné dodržet při vyšetřování pracovního úrazu? O jakých pracovních úrazech vede zaměstnavatel evidenci v knize úrazů? V jakém nařízení vlády jsou uvedeny povinnosti z hlediska provádění záznamu o úrazu? A v jaké příručce jsou tyto záležitosti rozvedeny podrobněji? To se dozvíte v tomto článku.
9.01.2015 Klasifikace spotřebičů
Ke správnému využití spotřebičů je třeba znát jejich klasifikaci. Dělit se mohou podle způsobu ochrany před úrazem elektrickým proudem a dále pak podle způsobu jejich připojení, možnosti manipulace a druhu využívané energie. Ochrana před úrazem elektrickým proudem se zajištuje v podstatě dvěma navzájem nezávislými opatřeními tak, aby při poruše jednoho ochranu zajistilo druhé opatření. Do jakých tříd se spotřebiče dělí podle kombinace ochranných opatření? To se dozvíte v tomto článku.
30.12.2014 Popište, co je to řízení potenciálu
U jakých instalací, sítí a zařízení se uplatňuje řízení potenciálu a k čemu slouží? Jak se sníží dotykové a krokové napětí u elektrických zařízení pracujících s velkými proudy odtékajícími do země na přípustnou hodnotu? V jakých případech není řízení potenciálů prostředkem základní ochrany, ale slouží jako ochrana při poruše? To se dozvíte v tomto článku.
18.12.2014 Rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S
Jaký je rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S? Co říká norma ČSN 33 2000-4-41 ed.2:2007 o automatickém odpojení? Jaké prvky se používají pro zajištění automatického odpojení? A během jaké doby je nutné zajistit automatické odpojení v sítích TN 230/400V? To se dozvíte v tomto článku.
12.12.2014 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí
Přestože se v mnohých případech považuje nebezpečí vznikající při užívání elektrického ručního nářadí za naléhavější než nebezpečí vyplývající z užívání běžných elektrických spotřebičů, lhůty revizí nářadí jsou stanoveny stejným způsobem jako pro elektrické spotřebiče. Jaké lhůty platí pro nářadí skupin A až C? Jak se liší lhůty u nářadí drženého v ruce a u ostatního nářadí? A jaké zásady platí při provádění revizí a kontrol? To se dozvíte v tomto článku.

Příspěvky do diskusí

14.07.2017 Jakým postupem měříte izolační odpor elektroinstalace vy?
20.03.2015 Co musí prodávající poskytnout spolu s elektrickým spotřebičem?
21.01.2015 Kdy je nutné sepsat záznam o úrazu v případě zasažení elektrickým proudem
9.01.2015 Klasifikace spotřebičů
30.12.2014 Popište, co je to řízení potenciálu
28.11.2014 Kdy se revidují a kontrolují spotřebiče
7.11.2014 Měření odporu ochranného vodiče
20.10.2014 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
17.10.2014 Nové české technické normy vydané v roce 2013 a 2014
13.08.2014 Jak vypadá odebíraný proud při zapnutém pc?
30.07.2014 Víte jaký mají harmonické frekvence vliv na instalace?
18.07.2014 Jsou pro vás harmonické frekvence noční můrou?
16.05.2014 OPAKOVÁNÍ: Ochrana malým napětím SELV a PELV
2.05.2014 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
18.04.2014 Je vám jasný pojem dvojitá izolace?
15.04.2014 Zopakujete si základy stavby elektrických zařízení?
4.04.2014 Je vám jasná "ochrana v síti TN"?
27.03.2014 Víte přesně co se děje ve vašem těle při průchodu elektrického proudu?
12.03.2014 Umíte uplatnit prostředky ochrany podle prostoru a způsobu provozu zařízení?
7.03.2014 Je vám jasný pojem "funkční malé napětí"?
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Reklama textem
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933