Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Nová svorka WAGO ...

Řada páčkových svorek 221 má další praktický přírůstek! INLINE je část ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 49
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Pardubický výrobce datových rozvaděčů má také ve své nabídce různá provedené kabelových žlabů. Pokud máte do projektu převážně IT systémy, lze uvažovat nad jediným dodavatelem datových skříní i kabelových tras. Tento výrobce patrně nemdisponuje ...

Ochrana před bleskem prostor staveb s nebezpečím výbuchu


Document Actions
Ochrana před bleskem prostor staveb s nebezpečím výbuchu
Ekvipotenciální pospojování musí být provedeno mezi částmi hromosvodu a všemi vodivými částmi objektu, tak jak bylo popsáno již v předchozích částech přednášky. V podstatě se dá říci, že objektů s nebezpečím výbuchu platí, že ekvipotenciální pospojování musí být provedena na 100%, tak aby v žádném případě nedošlo k jiskření, a revizní technik na to musí brát při revizi zřetel a místa pospojování musí kontrolovat jak vizuálně, tak i ...
Jiří Sluka, Václav Macháček, ze dne: 5.03.2013
reklama


Pokud se jedná o prostory s nebezpečím výbuchu, je nutné, aby revizní technik měl, mimo jiné k dispozici "Protokol o určení vnějších vlivů" (dle ČSN 33 2000-3) a "Protokol o určení nebezpečných prostorů" (dle ČSN EN 60079-10 pro plyny a páry a ČSN EN 61241-10 pro hořlavé prachy).

Důležité je vědět, v které části chráněného objektu se přesně nebezpečné prostory nachází. Na rozdíl od ČSN 34 1390, která se od článků 191 zabývala objekty s nebezpečím výbuchu  par hořlavých kapalin, plynů a hořlavých prachů, tedy objekty třídy B, nejsou v ČSN 62305-3 tyto prostory nějak samostatně zařazeny, ale jsou zařazeny
do některé z tříd LPS, zpravidla by se jednalo o třídy I a II. Je tedy nutné dodržet  požadavky na ochranu objektu pro danou třídu.

Obecně se v ČSN 62305-3 v čl. D.5.1 uvádí, že části vnějšího LPS by se měly nacházet ve vzdálenosti minimálně 1m od nebezpečných prostor, kde není toto možné provést, vodiče, které procházejí ve vzdálenosti do 0,5m od nebezpečných zón, by měly být průběžné nebo by spoje měly být provedeny lisovanými armaturami nebo by měly být svařeny.Ekvipotenciální pospojování musí být provedeno mezi částmi hromosvodu a všemi vodivými částmi objektu, tak jak bylo popsáno již v předchozích částech přednášky. V podstatě se dá říci, že objektů s nebezpečím výbuchu platí, že ekvipotenciální pospojování musí být provedena na 100%, tak aby v žádném případě nedošlo k jiskření, a revizní technik na to musí brát při revizi zřetel a místa pospojování musí kontrolovat jak vizuálně, tak i měřením. U staveb se zónami 2 a 22 (k výbuchu může dojít pouze při poruše a na krátkou dobu) nejsou nutná další dodatečná ochranná opatření. Pro technologická zařízení za kovu (např. sloupy, reaktory, stožáry, nádrže) jejichž materiály a tloušťky odpovídají požadavkům na jímací vedení (viz. ČSN EN 62305-3m, tabulka 3), ale  technologická zařízení musí být uzemněna dle požadavků na uzemňovací soustavu (viz ČSN EN 62305-3, čl. 5.4.).

U staveb se zónami 1 a 21, platí požadavky pro zóny 2 a 22 (viz předcházející požadavky), ale musí být dále splněno, že pokud jsou potrubí osazena izolačními díly, mělo by být  zabráněno účinkům průrazných výbojů použitím oddělovacích jiskřišť v nevýbušném provedení. Oddělovací jiskřiště a izolační díly mají být instalovány  mimo prostory s nebezpečím výbuchu.

U staveb se zónami 0 a 20, platí požadavky pro zóny 1 a 21, ale musí být dále splněno, že spojení ekvipotenciálního pospojování proti blesku pomocí jiskřišť nesmí být instalována bez souhlasu provozovatel systému a musí vyhovovat danému prostředí (zóně), tak jako všechna elektrická zařízení a ochranné systémy instalovány v jakékoliv zóně. Označení všech instalovaných zařízení a ochranných systémů musí odpovídat požadavkům NV 23/1997 Sb.

Samostatně stojící nádrže by měly být uzemněny v závislosti na největším vodorovném rozměru (průměru nebo délce): do 20m jednou, nad 20m dvakrát. Pokud se jedná o např. o oplocený prostor, kde se nachází více nádrží, musí být nádrže mezi sebou navzájem spojeny, a to i s vodivými částmi plotu.

Nadzemní kovová potrubí mimo technologická zařízení by měla být uzemněna každých 30m nebo spojena s povrchovým nebo tyčovým zemničem.

U dálkových vedení, která jsou určena pro dopravu hořlavých kapalin v sekcích čerpadel, šoupátek apod. by měla být přemostěna všechna vstupující potrubí včetně kovových plášťů potrubí vedením o průřezu minimálně 50mm2. Vodiče pro přemostění, by měly být připojeny k navařeným praporcům nebo šroubům, které jsou zajištěny před samovolným uvolněním k přírubám vstupujících potrubí, izolační kusy by měly být přemostěny jiskřišti.

Z hlediska revizí v prostředí s nebezpečím výbuchu přibylo poměrně mnoho informací, a to v příloze D normy ČSN EN 62305-3 ed.2. V této podkapitole se objevila pouze jedna definice.

Oddělovací jiskřiště: Součást s vybíjecí dráhou k oddělení elektricky vodivých sekcí instalace.

Poznámka: Při úderu bleskového výboje jsou části instalace spolu navzájem přechodně vodivě spojeny následkem tohoto výboje.

Článek je ukázkou sborníku L.P.Elektro č. 54
Pro členy Benefit klubu LPE je k dispozici celé znění sborníku.
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
... v ochraně před přepětím a blesky. Projektant, jiným slovem lze říci i designer, je otcem svého nápadu od počátku až k jeho dospělosti. Je za něj odpovědný a své kroky při sestavování jednotlivých částí a konečného celku umí sám obhájit. Takové pracovníky nazýváme odborníky. Dovedou odůvodnit každý svůj učiněný krok, byť se nám zdá neobvyklý. Do takového znalostního stavu nás nedovede škola nebo léta praxe, ale vlastní píle při nekonečném studiu dostupných souvislostí. Jedním z takových materiálů je technická pomůcka. Popisuje OBO Construct ...
Ochrana před bleskem a přepětím je pro elektrotechnika jeden z vědních segmentů, který je většinou s jeho profesí více či méně spojený. Zda mít pouze povrchní znalost nebo se ponořit do hlubšího studia, je na každém zvlášť. Tato problematika vyžaduje apriori pochopit hodně teorie, abychom později, po aplikaci našich návrhů, neobdrželi zprávu o škodních událostech námi zaviněných. Co tedy víme o systémech jímacích zařízení a svodů? Uzemňovacích systémech? Systémech vyrovnání potenciálů, nebo o systémech ochrany před přepětím? O tom se zmiňuje příručka ...
MCF-NAR – ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě. Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2 je nejnovější člen týmu proti přepětí ze stáje OBO BETTERMANN. Dodatek NAR označuje připojovací prostor na straně sítě – instalovaná technologie jiskřiště kvalifikuje zařízení přepěťové ochrany (SPD = Surge Protective Device) pro použití v neměřené části rozvodů podle normy VDE-AR-N 4100. Nová technická pravidla pro připojování zákaznických zařízení k nízkonapěťové síti VDE-AR-N 4100 požadují, aby se zařízení přepěťové ochrany používalo co nejblíže k napájecímu bodu.
Rekordní počet online odborných vystoupení letos vytvořil tým DEHN Česká a Slovenská republika. Co myslíte, jaké mělo české technické zastoupení předpoklady a technické možnosti? Kolik odborníků zastupuje značku DEHN u nás? Jakou máte představu o odborných znalostech z oblasti ochrany před bleskem a přepětím pracovníků DEHN a jejich znalostech v oblasti mediálních dovednostech a technickém zabezpečení pro novodobé publikování? V tomto článku naleznete nejen přehled všech letošních dílů eDEHN, ale i vysvětlující komentář vzdáleně připojeného Jana Hájka ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Jaká je správná vzdálenost elektrických zařízení od hromosvodu? Jak ji vypočítáme? Seznamte se s krátkým návodem jak správně navrhnout a aplikovat ochranu před bleskem ....
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Společnost Schrack je známá nejenom svým sortimentem, ale také jako pořadatel nejrůznějších promo akcí pro své zákazníky. Záběr je opravdu široký, a tak zatímco klidnější povahy s dětmi se mohou zúčastnit dětských dnů, ti adrenalinově závislí mají na výběr od jízdy na raftu, přes horská kola, lanové centrum, fotbalové turnaje až třeba po vodní lyžování. A na podzim je čas na Schrackiádu …
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933