Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak rekonstruovat ...

Rekonstrukce v různých historických objektech není vůbec ojedinělá situace, ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Veletrh 2022
Na které 2 veletržní události bych se rád osobně dostavil
Regionální výstava PLZEŇ
Veletrh FOR ARCH PRAHA
Regionální výstava LIBEREC
Veletrh AMPER BRNO
Regionální výstava OLOMOUC
Strojírenský veletrh BRNO
Regionální výstava OSTRAVA
Veletrh AQUAtherm PRAHA

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 159
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Myslíte, že někdy v minulosti byla tvorba norem bezhlavá a nerozmyšlená? Nalistujme dobovou literaturu a zjistíme, že již na startu této disciplíny byly připraveny smysluplné postupy. Na jaké zahraniční způsoby normalizace bylo tehdy pro inspiraci ...

Ochrana před bleskem prostor staveb s nebezpečím výbuchu


Document Actions
Ochrana před bleskem prostor staveb s nebezpečím výbuchu
Ekvipotenciální pospojování musí být provedeno mezi částmi hromosvodu a všemi vodivými částmi objektu, tak jak bylo popsáno již v předchozích částech přednášky. V podstatě se dá říci, že objektů s nebezpečím výbuchu platí, že ekvipotenciální pospojování musí být provedena na 100%, tak aby v žádném případě nedošlo k jiskření, a revizní technik na to musí brát při revizi zřetel a místa pospojování musí kontrolovat jak vizuálně, tak i ...
Jiří Sluka, Václav Macháček, ze dne: 5.03.2013
reklama


Pokud se jedná o prostory s nebezpečím výbuchu, je nutné, aby revizní technik měl, mimo jiné k dispozici "Protokol o určení vnějších vlivů" (dle ČSN 33 2000-3) a "Protokol o určení nebezpečných prostorů" (dle ČSN EN 60079-10 pro plyny a páry a ČSN EN 61241-10 pro hořlavé prachy).

Důležité je vědět, v které části chráněného objektu se přesně nebezpečné prostory nachází. Na rozdíl od ČSN 34 1390, která se od článků 191 zabývala objekty s nebezpečím výbuchu  par hořlavých kapalin, plynů a hořlavých prachů, tedy objekty třídy B, nejsou v ČSN 62305-3 tyto prostory nějak samostatně zařazeny, ale jsou zařazeny
do některé z tříd LPS, zpravidla by se jednalo o třídy I a II. Je tedy nutné dodržet  požadavky na ochranu objektu pro danou třídu.

Obecně se v ČSN 62305-3 v čl. D.5.1 uvádí, že části vnějšího LPS by se měly nacházet ve vzdálenosti minimálně 1m od nebezpečných prostor, kde není toto možné provést, vodiče, které procházejí ve vzdálenosti do 0,5m od nebezpečných zón, by měly být průběžné nebo by spoje měly být provedeny lisovanými armaturami nebo by měly být svařeny.Ekvipotenciální pospojování musí být provedeno mezi částmi hromosvodu a všemi vodivými částmi objektu, tak jak bylo popsáno již v předchozích částech přednášky. V podstatě se dá říci, že objektů s nebezpečím výbuchu platí, že ekvipotenciální pospojování musí být provedena na 100%, tak aby v žádném případě nedošlo k jiskření, a revizní technik na to musí brát při revizi zřetel a místa pospojování musí kontrolovat jak vizuálně, tak i měřením. U staveb se zónami 2 a 22 (k výbuchu může dojít pouze při poruše a na krátkou dobu) nejsou nutná další dodatečná ochranná opatření. Pro technologická zařízení za kovu (např. sloupy, reaktory, stožáry, nádrže) jejichž materiály a tloušťky odpovídají požadavkům na jímací vedení (viz. ČSN EN 62305-3m, tabulka 3), ale  technologická zařízení musí být uzemněna dle požadavků na uzemňovací soustavu (viz ČSN EN 62305-3, čl. 5.4.).

U staveb se zónami 1 a 21, platí požadavky pro zóny 2 a 22 (viz předcházející požadavky), ale musí být dále splněno, že pokud jsou potrubí osazena izolačními díly, mělo by být  zabráněno účinkům průrazných výbojů použitím oddělovacích jiskřišť v nevýbušném provedení. Oddělovací jiskřiště a izolační díly mají být instalovány  mimo prostory s nebezpečím výbuchu.

U staveb se zónami 0 a 20, platí požadavky pro zóny 1 a 21, ale musí být dále splněno, že spojení ekvipotenciálního pospojování proti blesku pomocí jiskřišť nesmí být instalována bez souhlasu provozovatel systému a musí vyhovovat danému prostředí (zóně), tak jako všechna elektrická zařízení a ochranné systémy instalovány v jakékoliv zóně. Označení všech instalovaných zařízení a ochranných systémů musí odpovídat požadavkům NV 23/1997 Sb.

Samostatně stojící nádrže by měly být uzemněny v závislosti na největším vodorovném rozměru (průměru nebo délce): do 20m jednou, nad 20m dvakrát. Pokud se jedná o např. o oplocený prostor, kde se nachází více nádrží, musí být nádrže mezi sebou navzájem spojeny, a to i s vodivými částmi plotu.

Nadzemní kovová potrubí mimo technologická zařízení by měla být uzemněna každých 30m nebo spojena s povrchovým nebo tyčovým zemničem.

U dálkových vedení, která jsou určena pro dopravu hořlavých kapalin v sekcích čerpadel, šoupátek apod. by měla být přemostěna všechna vstupující potrubí včetně kovových plášťů potrubí vedením o průřezu minimálně 50mm2. Vodiče pro přemostění, by měly být připojeny k navařeným praporcům nebo šroubům, které jsou zajištěny před samovolným uvolněním k přírubám vstupujících potrubí, izolační kusy by měly být přemostěny jiskřišti.

Z hlediska revizí v prostředí s nebezpečím výbuchu přibylo poměrně mnoho informací, a to v příloze D normy ČSN EN 62305-3 ed.2. V této podkapitole se objevila pouze jedna definice.

Oddělovací jiskřiště: Součást s vybíjecí dráhou k oddělení elektricky vodivých sekcí instalace.

Poznámka: Při úderu bleskového výboje jsou části instalace spolu navzájem přechodně vodivě spojeny následkem tohoto výboje.

Článek je ukázkou sborníku L.P.Elektro č. 54
Pro členy Benefit klubu LPE je k dispozici celé znění sborníku.
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Další detailní rozbor katalogu, který nabízí mnoho různých uložení vedení. V článku se dozvíte nejen podrobný komentář dlouholetého specialisty k vyráběnému portfóliu, ale také odkaz na příslušný katalog. Ten prozrazuje kromě technických podrobností také praktické zkušenosti. Například jak zvolit správný rozměr ukládacího kanálu vzhledem k plánovanému počtu kabelů, tedy velice praktická pomůcka projektanta. Celou problematikou provází Jiří Mráz slovem, písmem i obrazem ...
Informační materiál popisuje prvky k ochraně proti blesku a přepětí. Téma komentuje Jiří Burant, produktový specialista českého OBO. V nabídce této značky nacházíme komplexní sortiment výrobků pro vnější a vnitřní ochranu. SPD pro svod bleskových proudů i dalších druhů impulsních přepětí. Svorkovnice a další výrobky pro vyrovnání potenciálů ve vnitřním i venkovním prostředí. Prvky pro klasická i izolovaná jímací zařízení a svody. Vysokonapěťové izolované svodové vodiče isCon. Materiál pro uzemňovací systémy. A nechybí ani potřebná podpora projektování ...
Praktické montážní drobnosti ... katalog plný malých prvků, které montáž zařízení minimálně ulehčují. Jde o zboží, kterým obchodník závratný obrat zřejmě nedosáhne, na druhou stranu je katalog VBS oblíbeným čtivem mnoha elektrikářů na montážích. Možná to nevíte, ale právě tento typ sortimentu kdysi proslavil značku OBO BETTERMANN. První myšlenkou totiž bylo usnadnění realizace rozvodů tak, aby bylo možné ušetřeným časem dosáhnout klientovi lepšího servisu. V této části se dozvíte, které montážní pilíře obsahuje katalog označený jako VBS ...
Katalog, ve kterém se poprvé objevuje více produktů než by byl český trh schopen nakupovat! Je zaměřen na rozvaděče a rozvaděčové přístroje. Objevíme přes dva tisíce nových prvků na více než tisíci stránkách vážící přes dva kilogramy. Z produktů nové kompaktní jističe, obloukové ochrany AFDD, spínací hodiny s možností nastavování pomocí smartphone a software v češtině, bezšroubové přístroje a patřičné příslušenství. Na krátký pohled se podívejte v recenzi ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Jaká je správná vzdálenost elektrických zařízení od hromosvodu? Jak ji vypočítáme? Seznamte se s krátkým návodem jak správně navrhnout a aplikovat ochranu před bleskem ....
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Společnost Schrack je známá nejenom svým sortimentem, ale také jako pořadatel nejrůznějších promo akcí pro své zákazníky. Záběr je opravdu široký, a tak zatímco klidnější povahy s dětmi se mohou zúčastnit dětských dnů, ti adrenalinově závislí mají na výběr od jízdy na raftu, přes horská kola, lanové centrum, fotbalové turnaje až třeba po vodní lyžování. A na podzim je čas na Schrackiádu …
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933