Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Ceny energií ...

Jaké se nabízí technické řešení pro dynamické řízení odběrů elektrické ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
-
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 997
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • vCo myslíte? Jakou má průměrný kopáč představu o tom, co vykope? Zcela určitě bývá proškolen, ovšem o tom, co říkají nebo říkaly technické normy moc obvykle neví. Oni to ve skutečnosti neví ani někteří elektrikáři. Ale ti si své znalosti zpravidla ...
  • O novinkách této společnosti se dozvíte také na Elektrice. Tradičně jsme navštívili expozici na brněnském AMPERu i s kamerou. Co vše se se v našich dalších chystaných reportáží dozvíte, stručně shrnuje Vladimír Janypka a o funkčních detailech hovořil ...

OBO: Komplexní ochrana před účinky blesku a přepětí


Document Actions
OBO: Komplexní ochrana před účinky blesku a přepětí
Trvalý růst požadavků na spolehlivost elektrických a elektronických zařízení zvyšuje neustále význam celkové ochrany budov před účinky bleskových proudů a ostatních přepětí transientního charakteru ...
Jiří Burant, ze dne: 24.11.2005

Trvalý růst požadavků na spolehlivost elektrických a elektronických zařízení zvyšuje neustále význam celkové ochrany budov před účinky bleskových proudů a ostatních přepětí transientního charakteru. Díky tomu dnes tvoří související ochranné systémy nedílnou součást prakticky všech obytných, veřejných i průmyslových objektů.
S realizací odpovídajícího komplexního ochranného systému však mohou být spojeny určité problémy. Jen velmi málo výrobců totiž pokrývá tuto širokou oblast globálně a ještě méně z nich zaručí budoucím uživatelům pro celý předmětný sortiment požadovanou kvalitu.

Ochranné systémy OBO Bettermann
Mezi těch několik renomovaných výrobců patří právem firma OBO Bettermann, která dodává na trh kvalitní prvky pro celou oblast ochrany před účinky transientních přepětí již dlouhou řadu let. Při jejich konstrukci a výrobě zúročuje své více než osmdesátileté zkušenosti z tohoto oboru i nejnovější technologické poznatky.
Pro snadnější orientaci zákazníků je tato část širokého sortimentu se značkou OBO rozdělena do čtyř samostatných skupin:

  • uzemňovací systémy,
  • systémy vyrovnání potenciálů,
  • systémy ochrany před bleskem,
  • systémy ochrany před přepětím.

Uzemňovací systémy
Dobré uzemnění tvoří vždy základ celého ochranného systému. Systémy OBO umožňují snadnou realizaci základových, kruhových a tyčových zemničů v nových i rekonstruovaných objektech. Zahrnují nejen nejrůznější druhy vodičů, ale i velké množství souvisejícího materiálu, jako příchytky, dilatační díly a nejrůznější svorky. Opomenuta není ani ochrana vedení při průchodech stěnami budov atd.
Samostatnou zmínku si zaslouží tyčové zemniče v jedno- i vícenásobném provedení. Jejich sortiment byl opět rozšířen, tentokrát o trubkové zemniče (obr. 1).


Obr. 1 Trubkový zemnič OBO - Lighl Earth

Při nižší hmotnosti se vyznačují větším povrchem, což snižuje přechodový odpor mezi zemničem a okolní zeminou. Stěna trubky zemniče je přitom natolik masivní, že snáší i značně nešetrné zatloukání.

Systémy vyrovnání potenciálů
Vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem uvnitř chráněného objektu představuje stejně důležitou součást ochranného systému, jako např. svodiče nebo jímací zařízení. Při jeho realizaci se propojí zařízení vnější ochrany před bleskem, všechny kovové stavební konstrukce, cizí vodivé části i elektrická silnoproudá a slaboproudá zařízení. Napojení na uzemňovací soustavu se realizují prostřednictvím přípojnic potenciálového vyrovnání, jejichž výběr závisí především na rozměrech a druhu chráněné budovy.
Obvyklé aplikace řeší hotové přípojnice OBO. Atypické požadavky lze naplnit pomocí vysoce variabilních svorkovnicových stavebnic, dovolujících vytvořit prakticky jakoukoliv individuální kombinaci přípojných míst. Příklad svorkovnice hlavního potenciálového vyrovnání pro průmyslové objekty přináší obr. 2. Vyhovuje ČSN 332000-4-41 i vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem podle IEC 61024-1, resp. IEC 62305-3. Může být z mědi nebo nerezavějící oceli a obsahovat pět až deset přípojných bodů. Součástí dodávky je nerezavý kryt, svorka pro připojení plochého vodiče a dva izolační sloupky k upevnění do stavby.


Obr. 2 Přípojnice potenciálového vyrovnání OBO ­Big Bar z nerezavějící oceli

Systémy ochrany před bleskem
Zahrnují materiál pro vytváření jímacích vedení a svodů včetně nejrůznějších upevňovacích prvků na všechny druhy střech. Novinkou je Fang Fix-System, vyvinutý speciálně pro realizaci oddálených jímačů. Při vytvoření ochranného prostoru nad nejrůznějšími střešními nástavbami se totiž takto chráněné kovové části nemusí galvanicky spojovat s vnější ochranou před bleskem, což omezuje pronikání bleskových přepětí do chráněného prostoru.
Celý Fang Fix-System vyniká jednoduchou montáží, takže i třímetrovou jímací tyč lze instalovat pouhým zatlačením do kleštiny betonového podstavce (obr. 3).


Obr. 3 Instalace jímací tyče systému OBO - Fang Fix pouhým zasunutím

Větší mechanické stability delších tyčí lze dosáhnout jednoduchým nasazením více betonových podstavců (stohování). Součástí systému jsou však i krátké jímací tyče a malé plastové podstavce pro realizaci pomocných jímačů. S nimi lze snadno ochránit např. vzduchotechnické výdechy nebo světelné zdroje na střechách. Příklad použití viz obr. 4.


Obr. 4 Pomocný jímač ze systému Fang Fix.Junior

Samozřejmostí je bohatá nabídka jednoúčelových, univerzálních i měřicích svorek a dalšího drobného materiálu, s jehož pomocí lze realizovat hromosvodní ochranu ze všech standardních materiálů. Za ty jsou u OBa považovány:

  • pozinkovaná ocel se zesílenou tloušťkou zinkové ochranné vrstvy;
  • nerezavějící ocel ve dvou kvalitách (AISI 304 i 316Ti);
  • hliník s možností výběru mezi několika druhy Al slitiny;
  • měď.

Systémy ochrany před přepětím
Zahrnují svodiče bleskových proudů a přepětí pro silové sítě i veškeré slaboproudé rozvody (obr. 5).


Obr. 5 Svodiče OBO - komplexní řešení pro všechny druhy elektrických sítí

V silových rozvodech nn lze využít např. předností zcela uzavřených, nevyfukujících jiskřišť typové řady OBa Lightning Controler s Imax = 50 kA (10/350 µs). Pro objekty spadající do III. a IV. třídy ochrany před bleskem představují ekonomické řešení kombinované varistorové svodiče třídy B+C Combi Controller V25-B+C. Pro podružné rozváděče je k disposici široký sortiment svodičů třídy C, reprezentovaný typovou řadou V 2D-C. Nabídka svodičů třídy D umožňuje montáž do pevných instalací i dodatečné doplnění stávajících rozvodů o pohyblivé přívody nebo adaptéry s vestavěnou přepěťovou ochranou.
Široké možnosti však skýtá i skupina svodičů pro nejrůznější datová vedení nebo MaR systémy a nabídku završují speciální jiskřiště, určená k vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem. I zde poskytuje značka OBO komplexní řešení v souladu s mezinárodně uznávanou koncepcí zón bleskové ochrany podle IEC 61312-1, resp. IEC 62305.

Závěrem
Společným průvodním znakem všech systémů OBO je jednoduchá montáž, vysoká technická úroveň a dlouhodobá spolehlivost. Moderní prvky komplexních systémů ochrany před účinky bleskového proudu a dalších transientních přepětí této značky jsou toho důkazem.
Pro své zákazníky nabízí OBO Bettermann v oblasti systémů ochrany před účinky bleskových proudů a přepětí průběžnou individuální technickou pomoc i bezplatná školení projektantů a techniků. Bližší informace Vám rádi poskytnou pracovníci firmy OBO Bettermann Praha, s. r. o.

Pokud si přejete být upozorněni na blížící se bezplatné školení ve vašem regionu, máte možnost si jej objednat níže uvedeným formulářem!

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
OBO BETTERMANN s. r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Izolovaný svod hromosvodu zcela zásadně změnil, usnadnil ochranu před bleskem. Zejména u modernizovaných budov často nelze z architektonických důvodů dosáhnout potřebné oddělovací vzdálenosti svodů. Velké uplatnění nachází také v průmyslových objektech, kde je situace stížená velkým množstvím sousedících technologií. IsCon nabízí ekvivalentní oddělovací vzdálenost 0,75m na vzduchu a 1,5m v pevných materiálech. Co myslíte, je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
Rozvody k finálnímu místu použití elektrických spotřebičů by měly být předmětem dobré rozvahy. Pokud se to zanedbá ve stádiu projektu, následně v praxi, jsou problémem viditelné kabely, které je minimálně dobré ochránit před poškozením. Sice velmi sporadicky, ale přece se objevuje dotaz na možnost jiných přívodů než elektrické energie. Například v univerzálních prostorách dílny, kde není rozmístění strojů známé nebo se technická zařízení často mění, bývají dotazy na přívody stlačeného vzduchu a v některých případech i vody. Je taková alternativa u OBO možná?
Poměrně často lze vidět podpodlažní krabice, polootevřené a z nich vedoucí spleť napájecího vedení. K tomu jsou krabice určeny. Problém nastává buď při údržbě, kdy úklidová četa podlahu čistí mokrým hadrem a nebo také pokud částečně otevřená krabice je v pochůzném koridoru. V produktovém katalogu se zcela určitě dozvíme více, ovšem pracovník, koncový uživatel se k takovým informacím možná dostane při místním školení BOZP. Pokud ovšem někoho nenapadne takovou položku na přednášku přidat. Jak na použití tohoto instalačního prvku pohlíží jeho výrobce?
OBO letos představilo nové krabice do dutých stěn. Nové detaily usnadňují práci při instalaci a řeší mnohé drobnosti, kterým málokdo přisuzoval důležitost. Kdo, kdy s krabicí pracoval, ví, že prostupy, kterými prochází mezi krabicemi vedení, bývají často velkým problémem. Dalším zásadním konstrukčním prvkem je počet otvorů pro šrouby pro upevnění přístrojů do krabic. A třeba dalším prvkem je kvalita dvoustřiku v případě membrán. Podobně jako není u hromosvodu pozink jako pozink, tak i použitý plast u membránového vývodu nemusí být automaticky kvalitní termoplastický elastomer. OBO ale sází právě na tyto jistoty ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933