Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Ceny energií ...

Jaké se nabízí technické řešení pro dynamické řízení odběrů elektrické ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
-
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 997
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • O novinkách této společnosti se dozvíte také na Elektrice. Tradičně jsme navštívili expozici na brněnském AMPERu i s kamerou. Co vše se se v našich dalších chystaných reportáží dozvíte, stručně shrnuje Vladimír Janypka a o funkčních detailech hovořil ...
  • Potřebujete řídit otáčky motoru ve vaší aplikaci a nemáte dost prostoru? Nová řada frekvenčních měničů PowerXLTM DM1 kombinuje maximální funkcionalitu a malé rozměry. Zařízení lze použít v omezených prostorách, které přesto vyžadují funkcionalitu ...
Nacházíte se zde: Úvod » Members » Příspěvky autora

Jiří Sluka

14049
Na této stránce je uveden seznam článků a diskusních příspěvků tohoto autora na portálu Elektrika.cz.
Informace o autorovi
  • Jméno: Jiří Sluka
Jiří Sluka

Články

4.09.2015 OPAKOVÁNÍ: Závislost odporu uzemnění na půdních podmínkách
Pro projekční návrh uzemňovací sítě je třeba znát měrný zemní odpor půdy. Zemní odpor je závislý na hodnotě rezistivity půdy (vodivosti půdy), která je ovlivňována atmosférickými vlivy a to až i do hloubky 2 metry. Jednotlivé vrstvy půdy mohou být rozličné. Někdy je horní vrstva vodivější než spodní a někdy je to naopak. Jaký vliv mají tyto skutečnosti volbu provedení zemničů?
3.10.2014 Náplň a zpracování revizních řádů a systémů v prostorách zvlášť nebezpečných
Jaké platí předpisy v prostorách s nebezpečím požáru či výbuchu, jako jsou chemické závody nebo tepelné elektrárny? Jaké vnější vlivy charakterizují tyto prostory? Jaké typy revizí se v těchto místech musí provádět a jaké jsou požadavky na odbornou způsobilost pracovníků provádějících revize? Odpovědi na otázky a další informace z oblasti revizních řádů a systémů ve zvlášť nebezpečných prostorách se dozvíte v článku inspektora EZ Jiřího Sluky.
8.11.2013 Měření prováděná v rámci revizí ochrany před bleskem
Víte jak se měří přechodové odpory spojů vodičů? Jak velký by měl být naměřený odpor? Co se doporučuje měřit v případě zemního odporu zemniče? Kde se dá využít nejpřesnější metody měření odporu zemniče? Nač nezapomenout při při měření zemního odporu pomocí proudové metody. Čeho využívá metoda měření odporu zemní smyčky pomocí proudových kleští? A dozvíte se také co se ověří metodou měření hodnoty napětí miliampérového bodu pro danou přepěťovou ochranu SPD ...
11.07.2013 Hromosvod a stavby s nebezpečnými prostory
V této podkapitole došlo k několika změnám. Oproti předchozímu vydání normy se v této edici více toleruje průchod vodičů nebezpečným prostorem s preferencí pevně přivařených spojů, což je z hlediska praxe ta nejlepší a nejlogičtější metoda. Všechny části vnějšího LPS (jímací soustava a svody) se musí nacházet ...
4.07.2013 Nedostatky v projektových dokumentacích zjišťované při inspekcích státního odborného dozoru
Tato přednáška čerpá zejména ze zkušeností získaných při praktickém posuzování obsahu projektových dokumentací v rámci inspekcí prováděných dle platných směrnic organizace státního odborného dozoru (SOD). Hlavním úkolem přednášky upozornit na některé nedostatky, které jsou při kontrolách, různých stupňů projektové dokumentace (PD), zjišťovány.
27.06.2013 Lhůty revizí LPS (hromosvodů)
U LPS (hromosvodů), které jsou již instalovány dle požadavků ČSN EN 62305-1 až 4 se doporučené termíny pravidelných revizí uvádí v ČSN EN 62305-3, příloha E, tabulka E.2. Systém ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu (SNV) by měly být vizuálně kontrolovány každých 6 měsíců, elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok. U hromosvodů montovaných dle ČSN 34 1390, se lhůty stanoví...
18.06.2013 Měření v ochraně před bleskem
V případě ochrany před bleskem (LPS) se provádí dvě základní měření: 1. Měření přechodových odporů spojů vodičů - měření doplňuje vizuální prohlídku jímací soustavy a svodů. 2. Měření zemního odporu zemniče (uzemňovací soustavy. Doporučuje se měřit hodnotu zemního pro každý strojený zemnič samostatně, je-li to však možné, měl by být změřen celkový zemní odpor, což je reálné zejména v případě, že hromosvodní ...
6.06.2013 Vnitřní ochrana před bleskem – elektrické a elektronické systémy ve stavbách
Systém ochranných opatření před LEMP (LEMPS) je kompletní systém ochranných opatření pro vnitřní systém ochrany před LEMP a tato ochranná opatření jsou založena na koncepci zón ochrany před bleskem (LPZ). Zóny jsou teoreticky přiřazené prostory, kde úroveň LEMP je shodná s odolností systémů uvnitř zón. To znamená, že revizní technik potřebuje mít k dispozici dokumentaci, která řeší systém ochrany před LEMP a ...
28.05.2013 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
Ekvipotenciální pospojování proti blesku patří, na rozdíl od předcházejících tří částí, do systému vnitřní ochrany před bleskem. Základním principem vnitřní LPS je zabránit nebezpečnému jiskření uvnitř chráněné stavby, které může být způsobeno průchodem bleskového proudu nejen ve vnějším LPS, ale také v jiných vodivých částech ...
16.05.2013 Použité materiály u hromosvodu
ČSN EN 62305-3 sice skryté svody neřeší, ale v praxi se s nimi setkáváme, a proto je nutné vědět, jak má být skrytý svod instalován: Skrytý svod je nutno uložit do nehořlavého podloží stěny. Svod je nutno mechanicky uchytit zejména v místech jeho ohybu a to zejména v jeho horní části. Jelikož elektrochemická reakce mezi holým drátem a omítkou stěny, může způsobovat poškození materiálu, a proto je doporučeno ...

Příspěvky do diskusí

3.10.2014 Náplň a zpracování revizních řádů a systémů v prostorách zvlášť nebezpečných
27.06.2013 Lhůty revizí LPS (hromosvodů)
6.06.2013 Vnitřní ochrana před bleskem – elektrické a elektronické systémy ve stavbách
2.04.2013 Ekvipotenciální pospojování
28.03.2013 Další požadavky na jímací soustavu
7.03.2013  Základní ochranná opatření proti LEMP
5.03.2013 Ochrana před bleskem prostor staveb s nebezpečím výbuchu
21.02.2013 Stavby se zónami v nebezpečných prostorech
14.02.2013 Metoda mřížové soustavy
7.02.2013 Nová opatření v ČSN EN 62305-4 ed.2
29.09.2011 Jaká je specifikace a náplň zkoušek pro ověření charakteristik rozvaděče?
14.09.2011 Základní definice rozvaděčů
2.09.2011 Základní české technické harmonizované normy zabývající se problematikou rozvaděčů
10.05.2011 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (2.)
3.05.2011 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (1.)
28.09.2010 Využití vedení dvou různých ovládacích napětí jedním kabelem
23.09.2010 Nesprávně provedená montáž jímací soustavy po opravě střechy
16.09.2010 Nedostatky na instalaci a zařízení rozvodny 110kV
24.08.2010 Nesprávně provedená instalace před výbuchem
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933