Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak rekonstruovat ...

Rekonstrukce v různých historických objektech není vůbec ojedinělá situace, ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Veletrh 2022
Na které 2 veletržní události bych se rád osobně dostavil
Regionální výstava PLZEŇ
Veletrh FOR ARCH PRAHA
Regionální výstava LIBEREC
Veletrh AMPER BRNO
Regionální výstava OLOMOUC
Strojírenský veletrh BRNO
Regionální výstava OSTRAVA
Veletrh AQUAtherm PRAHA

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 159
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Myslíte, že někdy v minulosti byla tvorba norem bezhlavá a nerozmyšlená? Nalistujme dobovou literaturu a zjistíme, že již na startu této disciplíny byly připraveny smysluplné postupy. Na jaké zahraniční způsoby normalizace bylo tehdy pro inspiraci ...

Elektromagnetická kompatibilita a inteligentní domy


Document Actions
Elektromagnetická kompatibilita a inteligentní domy
Moderní řídicí elektronika, na kterou jsme byli dříve zvyklí pouze u automatizační techniky, audio-vizuální techniky nebo u lékařských přístrojů, dnes pomáhá vylepšit výrobky s mnohdy jednoduchým využitím o mnoho pro uživatele příjemných funkcí. Za všechny můžeme jmenovat možnost dálkového ovládání procesů, interaktivní a intuitivní přístup k ovládání díky grafickému rozhraní, snadnější rozhodování na základě přesných ...
Komerční sdělení, ze dne: 20.12.2012
reklama


Moderní řídicí elektronika, na kterou jsme byli dříve zvyklí pouze u automatizační techniky, audio-vizuální techniky nebo u lékařských přístrojů, dnes pomáhá vylepšit výrobky s mnohdy jednoduchým využitím o mnoho pro uživatele příjemných funkcí. Za všechny můžeme jmenovat možnost dálkového ovládání procesů, interaktivní a intuitivní přístup k ovládání díky grafickému rozhraní, snadnější rozhodování na základě přesných informací z měření fyzikálních veličin a do jisté míry i schopnost autonomního rozhodování. Inteligentní domy, stejně jako ty běžné, využívají té nejjednodušší techniky, jako jsou kompresory klimatizace, elektropohony, plynové či jiné kotle apod. Ale jsou to právě složité řídicí a monitorovací systémy v inteligentních domech, které zvyšují životní komfort obyvatele domu a také díky optimálnímu využití elektrické energie s ohledem na jeho životní potřeby šetří i jeho peněženku. 
Aby tento složitý systém, jehož jednotlivé součásti pochází od různých výrobců a mnohdy jsou montovány s časovým odstupem pokaždé jinou firmou, bezproblémově fungoval, musí být jednotlivé komponenty standardizovány, např. napájecím napětím nebo komunikačním protokolem. Je také kladen důraz na dlouhodobou provozní spolehlivost, čímž se zajistí komfort uživatelů domu. Jedním ze zásadních faktorů a v tomto případě i předností výrobku ovlivňujících provozní spolehlivost, je elektromagnetická kompatibilita (EMC – Electromagnetic compatibility).

Elektromagnetická kompatibilita se jako vědní obor i jako kvalitativní ukazatel výrobku dostala v posledních letech v důležitosti na úroveň elektrické bezpečnosti nebo zdravotní nezávadnosti výrobku. S nasazením elektronických obvodů prakticky do všech výrobků došlo ke značnému zvýšení úrovně elektromagnetického záření vzniklého jejich provozem. Výrobcům i tvůrcům legislativy bylo jasné, že je potřeba nastavit pravidla jak pro maximální úroveň vyzařovaného rušení, tak minimální odolnost zařízení, které v takovém prostředí musí trvale pracovat. Na úrovni států vznikly a jsou neustále přehodnocovány normy a zákony, které tuto oblast regulují, a vedou tak výrobce k trvalému snižování elektromagnetických emisí. V EU je to zejména směrnice 2004/108/EC pro EMC, která je v revizi a nové znění prochází v současné době schvalovacím procesem. Tato směrnice je do českého právního řádu zavedena nařízením vlády 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. Posuzování shody výrobků z hlediska EMC, stejně jako i z jiných hledisek, je u nás regulováno zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Pro výrobce vede efektivní cesta ke splnění těchto předpisů návrhem zařízení podle EMC norem, které jsou již několik let systematicky vytvářeny panelem expertů, pracovníků EMC laboratoří i zástupců firem v rámci standardizačních organizací IEC, CENELEC a CISPR. Ty pokrývají většinu skupin výrobků a jsou neustále aktualizovány z důvodu rychlého vývoje technologií.

Vrátíme-li se k EMC a zařízení v inteligentních domech, pak zařízení instalované v domě včetně svých propojovacích vedení je elektromagneticky kompatibilní, jestliže svým provozem generuje elektromagnetické rušení na úrovni, která nebrání správné funkci ostatních zařízení v systému, nesnižuje jejich provozní spolehlivost, stejně tak negativně neovlivňuje zařízení, která nejsou trvalou součástí domu (např. domácí spotřebiče nebo spotřební elektronika a služby vně budovy, jako rádiové a komunikační sítě). Opačně musí zařízení prokázat dostatečně vysokou mez odolnosti vůči elektromagnetickému vyzařování emitovanému z blízkých zařízení, ale zejména nepředvídatelnému rušení z širšího okolí, včetně poruch provázejících atmosférické jevy. Nejsou to ovšem jenom samotné výrobky, které ovlivňují EMC, ale i způsob organizace kabeláže v domě, umístění citlivých elektronických obvodů a snímačů vzdáleně od rušivých vedení a jiná další vylepšení.

Uvedu zde několik případů selhání funkce zařízení z důvodu nekompatibility.
  • Prvním je selhání RFID čtečky karet u vchodových dveří, kde byl jako zdroj problémů odhalen silně rušící měnič frekvence pro pohon garážových vrat, který nebyl připojen doporučeným stíněným kabelem, jak předepisuje instalační návod výrobce.
  • Podobným případem je náhodné zvonění dveřního videotelefonu obtěžující obyvatele hlavně v nočních hodinách, kde byl problém odstraněn instalací stíněných propojovacích kabelů.
  • Překvapen byl majitel nové a velmi drahé velkoplošné televize, která se mu náhodně sama vypínala. Prodejce nechtěl uznat reklamaci, protože televize se zdála být v pořádku a v prodejně fungovala bezvadně. Při analýze problému bylo zjištěno, že poruchy jsou méně časté v pracovních dnech než o víkendech. Zdrojem intenzivního krátkodobého rušení byla nakonec detekována zapalovací jednotka plynového kotle. Automatický regulátor teploty přešel o víkendu na komfortní mód s vyšší teplotou a častější spínání kotle zvyšovalo frekvenci výpadků TV.
  • Jako poslední uvádím případ samovolného spínání interiérových svítidel. Ty byly ovládány pomocí dotykového spínače se třemi úrovněmi jasu. Náhodné spínání a změny intenzity světla byly způsobeny poklesem napětí vlivem vysoké impedance sítě při spínání indukční plotýnky 3,8kW vařiče.

Neméně důležitý je i aspekt ochrany zdraví člověka před vlivy elektromagnetického záření. V ČR se problematikou biologické EMC zabývá nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, které stanovuje požadavky pro práci a pobyt osob v elektromagnetickém poli v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz, příp. pro optické a laserové záření i do vyšších kmitočtů.

Závěrem si dovoluji výrobcům elektrotechnických výrobků doporučit, aby pojímali aspekty EMC jako nezbytnou součást vývoje zařízení, a tím plnili požadavky předpisů, které jsou jim v tomto směru ukládány. Budou tak v konkurenční výhodě proti méně kvalitním výrobkům a v konečném důsledku se náklady na vývoj vrátí ve spokojenosti zákazníků i odběratelů.

Ondřej Šlechta
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.


Článek vyšel také v časopise Elektroinstalatér 5/2012
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Další detailní rozbor katalogu, který nabízí mnoho různých uložení vedení. V článku se dozvíte nejen podrobný komentář dlouholetého specialisty k vyráběnému portfóliu, ale také odkaz na příslušný katalog. Ten prozrazuje kromě technických podrobností také praktické zkušenosti. Například jak zvolit správný rozměr ukládacího kanálu vzhledem k plánovanému počtu kabelů, tedy velice praktická pomůcka projektanta. Celou problematikou provází Jiří Mráz slovem, písmem i obrazem ...
Katalog, ve kterém se poprvé objevuje více produktů než by byl český trh schopen nakupovat! Je zaměřen na rozvaděče a rozvaděčové přístroje. Objevíme přes dva tisíce nových prvků na více než tisíci stránkách vážící přes dva kilogramy. Z produktů nové kompaktní jističe, obloukové ochrany AFDD, spínací hodiny s možností nastavování pomocí smartphone a software v češtině, bezšroubové přístroje a patřičné příslušenství. Na krátký pohled se podívejte v recenzi ...
Kam se v budovách vyvíjí uplatnění vysokorychlostních dat optickými vlákny? Příchod elektroinstalačních podomítkových trubek Fraenkische se zabudovaným optickým vláknem se datoval dřív než známost standardů datových přenosů Industry 4.0. Trubky s označením FFKuS DATALIGHT se v českých e-shopech objevují, ale na běžných stavbách určitě ne. Jde o speciálku, říkají dataři, v běžném obydlí stačí spotřebiteli Wi-Fi. Jiná situace může ...
Máte z ploužení autem v městské dopravě či hledání místa k parkování stresové stavy? Neholdujete motorkám a jízdu na kole spojujete s námahou, pocením a nutným převlékáním? Elektrická kola eliminují nevýhody klasických kol a stávají se novým fenoménem v dopravě ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Jak výhodné je bydlet pod vedením vvn. A jak jsou nebezpeční sousedi když nesmyslně kopete na zahradě jámu. Vedení velmi vysokého napětí nad pozemkem, obzvlášť, když fázová lana mají průvěs nad vaším nejoblíbenějším místem, je doposud předmět diskuzí mnoha občanů a odborníků.
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933