Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

ESP#1 Jak má ...

Elektronické nakupování ovládá spotřebitelský svět. E-shopů existují ...

Přístroje AFDD ...

Předpokládejme, že za dobu, co se u nás propagují ochrany proti ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
21.02.2019 TIP na reléové moduly s PUSH-IN technologií a magnetem proti opotřebení kontaktů při stejnosměrné zátěži až do 220V DC/10A. Speciálně navržené reléové moduly pro všestranné použití v široké řadě průmyslových aplikací. V mnohých průmyslových aplikacích se používá napětí mezi 110V a 220V k řízení akčních členů. Při zatěžovacím proudu přes 100 mA toto vysoké napětí vytváří jiskření, které ...
20.02.2019 Cube67 Hygienic Design určený do potravinářství. Cube67 je modulární sběrnicový systém společnosti Murrelektronik pro dokonalé decentralizované instalační koncepce. Jeho flexibilita umožňuje realizovat pro každou aplikaci nejvhodnější řešení, kompletně v krytí od IP20 až do IP69K. V potravinářství platí obzvláště vysoké nároky na odolnost a možnost čištění použitých komponent. Moduly Cube67 Hygienic Design ...
19.02.2019 Kryty popisovacích štítků pro připevnění vázacími pásky. Nepopsané konce kabelů se v průmyslových prostředích neodpouští. Označený kabel je nedílnou součástí každé seriózní instalace. Je ovšem otázkou, jak takový kabel označit, aby to vydrželo. Před mechanickým poškozením a hlavně čitelně. Další otázkou je jak to popsat v ...
18.02.2019 ČEZ a Unipetrol pracují na desítkách rychlonabíječek. Unipetrol již nyní rozšiřuje nabídku pohonných hmot ve své síti čerpacích stanic Benzina o elektrickou energii. Se Skupinou ČEZ se dohodl na zprovoznění desítek rychlodobíjecích stojanů po celé České republice. Staví je Elektromobilita Skupiny ČEZ, provozovatel nejrozsáhlejší tuzemské sítě veřejných dobíjecích stanic. Infrastruktura vzniká i díky ...
15.02.2019 Průmysl 4.0 stojí na snadné výměně dat. Globální propojení sítí v rámci projektu Průmysl 4.0 je realizovatelné, pokud bude výměna dat probíhat podél celého procesového řetězce přes standardizovaná rozhraní. Umati, nová značka Svazu německých výrobců obráběcích strojů VDW, pracuje na podobném standardu pro otevřené rozhraní k napojení obráběcích strojů přes nadřazené IT systémy, který ...
14.02.2019 Co dnes víte o revoluci v požárně bezpečnostních kabelech PRAFla+? V loňském roce se Pražská kabelovna zmiňovala o požárně bezpečnostních kabelech, které lze vyrobit ve dvou hlavních variantách. S funkční integritou při požáru a bez funkční integrity. Funkční integrita je zajištěna žilami opatřenými izolací ze silikonových polymerů, které vlivem tepla při požáru keramizují a vytvoří tak ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1002
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Normy 2014 pro rozvaděče a elektrotechniku


Document Actions
Článek
Jaké jsou nové a připravované normy v oblasti elektrotechniky či nová norma pro staveništní rozvaděče? Jaké technické normalizační informace platí v oblasti pravidel pro elektrotechniku? A jak probíhá zavádění souboru HD 60364? Odpovědi na tyto otázky a další informace z této oblasti se dozvíte v článku Vincenta Csirika.
Autorský článek, ze dne: 2.10.2014
reklama


Příspěvek přináší přehled normalizační činnosti v oblasti pravidel pro elektrotechniku. Vzhledem k rozsahu uvedené tematiky, nezachází do podrobnosti. Pro přehlednost je tato část rozdělena do následujících okruhů:
 • Nové normy ČSN v oblasti pravidel pro elektrotechniku
 • Připravované normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku v roce 2014
 • Platné normy pro rozvaděče nn – Nová norma pro staveništní rozvaděče ČSN EN 61439-4
 • Platné TNI v oblasti pravidel pro elektrotechniku
 • Stav zavádění souboru HD 60364 jako soubor ČSN 33 2000

Nové normy ČSN v oblasti pravidel pro elektrotechniku vydané od července 2013.
Jedná se předně o tyto nové normy:
ČSN 34 2040 ed. 2 Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými, rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25kV, 50Hz
(vydání – červenec 2013).

Předmluva
trakční vedení železničních tratí elektrizovaných trakční soustavou 25kV, 50Hz způsobují ve svém okolí elektrická a elektromagnetická pole. Tato pole indukují v souběžných a křižujících sdělovacích a zabezpečovacích vedeních napětí a proudy, které se mohou projevit jako nebezpečné nebo rušivé. Únik části zpětného trakčního proudu z kolejí do země může způsobit korozi kovových kabelových obalů;

induktivní vazba se projevuje na všech nadzemních i kabelových vedeních. Oblast induktivní vazby zasahuje okolí v okruhu asi 5km od železniční tratě;

kapacitní vazba se projevuje na nadzemních vedeních, mimo závěsné a samonosné kabely s kovovým uzemněným pláštěm. Je-li. vzdálenost nadzemních vedení od trakční sítě větší než 100m, není nutno tento vliv uvažovat;

galvanická vazba se projevuje na okruzích používajících země pro vedení zpětného proudu. Galvanická vazba musí být uvažována v případě křížení nebo vzdálenosti menší jak 5m od nejbližší koleje nebo stožáru nebo ukolejnění kovových konstrukcí.

Tato norma je výsledkem revize ČSN 34 2040 z 1968-10-16, která byla navržena MD ČR a doporučena TNK 126 Elektrotechnika v dopravě a TNK 22 Elektrotechnické předpisy.

Daná norma s účinností od 2015-05-31 nahrazuje ČSN 34 2040 z 1968-10-16, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Pozn. Sdělovací a zabezpečovací zařízení uvedené do provozu před datem účinností této normy, které některým ustanovením této normy nevyhovují, mohou být ponechány v provozu do doby jejich rekonstrukce, pokud vyhovovala normám a předpisům v době jejich uvedení do provozu a pokud neohrožují bezpečnost železničního provozu.

Hlavní změny proti předchozí normě

 • Byla přepracována část ochrany zařízení umístěných v prostoru ohrožení trakčním vedením
 • Dále byly doplněny podmínky ochrany sdělovacích a zabezpečovacích zařízení před vlivy vn, vvn a zvn

Norma platí pro výpočet nebezpečných a rušivých vlivů elektrické trakce 25kV, 50Hz na sdělovací a zabezpečovací vedení a zařízení a pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými, rušivými a korozními vlivy elektrické trakce 25kV, 50Hz.

Platí pro sdělovací a zabezpečovací zařízení a vedení, které jsou v oblasti vlivu elektrické trakce 25kV, 50Hz.

Účelem normy je:

 • určit meze nebezpečných a rušivých vlivů železničních tratí elektrizovaných trakční soustavou 25kV, 50Hz na souběžná a křižující sdělovací a zabezpečovací vedení;
 • určit způsob výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů;
 • určit opatření, kterými se dosáhne s nejmenšími náklady ochrana zdraví a života obsluhujících a udržujících zaměstnanců a ochrana sdělovacích a zabezpečovacích zařízení podle normy ČSN EN 50122-1 ed. 2 a ČSN 34 1500 ed. 2.
Pro údržbu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení a pro organizaci stavebně montážních prací na tratích s trakční soustavou 25kV, 50Hz platí zvláštní předpisy.

Do této normy byl včleněn článek „Vysvětlivky k textu této normy“, který bude aplikován u nově vydávaných norem (jedná se o upřesnění datovaných a nedatovaných odkazů v normách) v následujícím znění:

Tato norma mj. uvádí:
 • ochranná opatření proti nebezpečným a rušivým vlivům;
 • ochranná opatření v zařízeních elektrické trakce;
 • ochranná opatření na sdělovacích vedeních a zařízeních;
 • ochranná opatření na rozhlasových vedeních a zařízeních v kolejišti;
 • ochranná opatření na zabezpečovacích vedeních a zařízeních;
 • ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení na tratích DC 3kV nebo DC 1,5kV při souběhu s energetickým vedením vn, vvn, zvn;
 • ochranná opatřeni proti korozi;
 • ochranná opatření v zařízeních elektrické trakce;
 • ochranná opatření u sdělovacích kabelů
ČSN 34 2040/Z4 Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz (vydání – červenec 2013).
Tato změna pouze informuje o souběžné platnosti ČSN 34 2040:1968 a ČSN 34 2040 ed. 2:2013 (souběžná platnost do 2015-05-31).

ČSN 34 3085 ed. 2 Elektrická zařízení – Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách (vydání – listopad 2013).
Tato norma je výsledkem revize ČSN 34 3085, která byla navržena v rozborovém úkolu RU/0001/11 „Analýza předpisových norem (pravidel pro elektrotechniku) a jejich návaznost na technické předpisy – Současný stav a výhled. Daná norma s účinností  od 2015-01-01 nahrazuje ČSN 34 3085 z 1961-01-18, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou (souběžná platnost).

Hlavní změny proti předchozí normě
 • tato norma novelizuje požadavky na zacházení s elektrickým zařízením v případech požárů a záplav;
 • nová norma byla uvedena do souladu s platnými předpisy a technickými normami
ČSN 34 3085 ed. 2 platí pro odborné pracovníky podniků provozujících přenosové a distribuční sítě, odborné pracovníky výroben elektrické energie, odborné pracovníky pro elektrická zařízení v průmyslových závodech, výrobnách, pracovištích, v obchodních, administrativních či kulturních centrech v železniční a městské dopravě a podobně, osoby pověřené obcí nebo závodem a osoby řídící záchranné práce (velitel zásahu), a stanoví pokyny pro zacházení s elektrickým zařízením v podmínkách požáru nebo záplavy. Tato norma neplatí pro jednotky požární ochrany provádějící činnost upravenou příslušným vnitřním předpisem, zejména bojovým řádem jednotek požární ochrany.

Účelem této normy je:
 • zamezit vzniku úrazu elektrickým proudem při provádění záchranných prací v podmínkách požáru nebo záplavy;
 • zabránit škodám vzniklým při nevhodném postupu odstraňování nebezpečných stavů a provádění záchranných prací
Do této normy byl včleněn článek „Vysvětlivky k textu této normy“, který bude aplikován u nově vydávaných norem (jedná se o upřesnění datovaných a nedatovaných odkazů v normách) v následujícím znění:
Vysvětlivky k textu této normy V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).“

Znalost ustanovení této normy je nezbytná zejména pro pověřené osoby. Osvojení si znalostí k provádění účelných opatření pověřenými osobami se prokazuje při zkoušce způsobilosti (např. podle vyhlášky č. 50/1979 Sb.), před vydáním pověření k příslušné činnosti.

Tato norma mj. uvádí:
 • Příslušná ustanovení této normy musí být vyvěšena na místě obvyklém nebo vhodném, zejména v místě stálého pracoviště pověřených osob (pozn. Příslušným ustanovením se rozumí zejména stručné pokyny pro zacházení s elektrickým zařízením v podmínkách požáru, nebo záplavy, které jsou uvedeny v normě)
 • Pověřená osoba je povinna ovládat postupy poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem a tuto pomoc poskytovat. Za tímto účelem prokazatelně absolvuje odborné proškolení (např. odborným zdravotnickým personálem)
 • Každá stavba musí mít trvale přístupné a viditelně trvale označené zařízení umožňující vypnutí elektrické energie
 • Napájení musí být odpojeno před započetím záchranných prací při:
  •     záplavách;
  •     požáru, nejsou-li k dispozici vhodné (nevodivé) hasební prostředky.
 • Po odpojení napájení v místě požáru musí se prověřit, že nedošlo k vypnutí elektrického proudu pro:
  • důležitá zařízení, která by mohla havarovat;
  • požární čerpadla a čerpadla k plnění vodních zásobníků;
  • nouzové osvětlení;
  • zařízení nutné k evakuaci lidí, zvířat nebo majetku (požární výtahy, apod.)
 • U objektu bytové či občanské výstavby je nutné vypnout přívod elektrického proudu v postiženém úseku. Při pochybnosti o vypnutí ohroženého úseku a při záplavě většího rozsahu provede se vypnutí hlavního domovního přívodu
 • Pokud se u objektu pro odpojení hlavního domovního vedení od sítě používá jako zařízení umožňující vypnutí elektrické energie výkonové pojistky v hlavní domovní skříni, pak toto odpojení může zajistit osoba pověřená správou sítě s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací
 • Při hašení požáru elektrického zařízení je nutno postupovat s důrazem na zajištění ochrany osob před úrazem a minimální poškození elektrického zařízení
ČSN 34 3085/Z1 Elektrotechnické předpisy ČSN - Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách (vydání – listopad 2013).
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 34 3085:1961 a ČSN 34 3085 ed. 2:2013 (do 2015-01-01).

ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky (vydání – leden 2014).
Tato norma zavádí evropskou normu EN 50110-1:2013 vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ.  Je k dispozici pouze anglický originál. Současně probíhá převzetí této důležité evropské normy překladem.

TNI 33 2000-7 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Použití přístrojů v elektrických instalacích – Komentář k ČSN 33 2000 – Část 7 (vydání – prosinec 2013).
Tato TNI 33 2000-7 upřesňuje všeobecné požadavky na ochranu, odpojování, spínání, řízení a sledování spolu s požadavky na volbu a instalaci přístrojů zajišťujících splnění těchto funkcí, včetně požadavků na zajištění opatření pro ochranu bezpečnosti. Ustanovení této informace jsou doplňující k všeobecným požadavkům stanoveným v částech 4 a 5 souboru ČSN 33 2000.

Tato TNI mj. uvádí:

 • Zařízení musí být vybráno a instalováno tak, aby zajišťovalo bezpečnou a řádnou funkci pro předpokládané použití instalace v souladu s požadavky všech částí souboru ČSN 33 2000. Instalované zařízení musí být vhodné pro předpokládané vnější vlivy. Každý elektrický předmět je proto nutné zvolit a instalovat tak, aby to vyhovovalo pravidlům stanoveným v článcích této TNI, stejně jako příslušným pravidlům ostatních částí souboru ČSN 33 2000
 • Ve vícefázových obvodech musí být pohyblivé kontakty všech pólů vícepólových přístrojů mechanicky tak spřaženy, aby k jejich sepnutí a rozepnutí docházelo v podstatě současně. Výjimkou jsou kontakty určené výhradně pro nulový vodič. Ty mohou být spínány před ostatními kontakty a rozpínány po ostatních kontaktech
 • V jednofázových a ve vícefázových obvodech, nesmí být nezávisle ovládaný jednopólový spínací přístroj zařazen v nulovém vodiči
 • Přístroj zastávající více než jednu funkci musí vyhovovat všem požadavkům této části příslušejícím každé jednotlivé funkci tohoto přístroje
 • Při volbě proudových chráničů ve střídavých sítích musí být, je-li to relevantní, brány v úvahu následující informace a požadavky:
  • typy a charakteristiky proudových chráničů;
  • požadavky z hlediska ochrany při poruše a způsobilosti osob;
  • požadavky na doplňkovou ochranu a způsobilost osob;
  • nepřerušované napájení;
  • nadproudová ochrana proudových chráničů;
  • možnost k nastavení;
  • rozsahy napájecích napětí;
  • fungování zkušebních prostředků;
  • uspořádání ochranných vodičů.
 • Proudové chrániče musí odpojovat všechny živé vodiče chráněného obvodu.
 • Nicméně je dovoleno, aby proudové chrániče neodpojovaly nulový vodič v instalacích TN-S a TN-C-S, pokud jsou podmínky napájecí sítě takové, že je možno považovat nulový vodič za vodič s potenciálem země.
 • V případech, kdy je od proudového chrániče na straně zátěže instalováno zdrojové zařízení, musí tento proudový chránič odpojovat i nulový vodič
 • Proudové chrániče musí vyhovovat odpovídajícím požadavkům příslušných norem výrobků, např. alespoň jedné z následujících norem:
  • IEC 60947-2 (zavedené v ČSN EN 60947-2);
  • souboru IEC 61008 (zavedené v souboru ČSN EN 61008);
  • souboru IEC 61009 (zavedené v souboru ČSN EN 61009);
  • IEC 62423 (zavedené v ČSN EN 62423)
 • Tam, kde je zapotřebí zajistit koordinaci řady ochranných přístrojů, aby se zabránilo nebezpečí, a kde se to vyžaduje pro řádné fungování instalace, musí se brát v úvahu selektivita nebo a/nebo potřeba záložní ochrany.
 • Vypínací schopnost ochranného přístroje nesmí být nižší, než je maximální předpokládaný zkratový proud nebo zemní poruchový proud v místě, v němž je pří-stroj instalován, pokud není zajištěna záložní ochrana. Nižší vypínací schopnost se dovoluje, jestliže jiný ochranný přístroj (záložní), který potřebnou vypínací schopnost má, je instalovaný na napájecí straně a charakteristiky těchto přístrojů jsou vhodně koordinovány, a to tak, že energie propuštěná přístrojem na straně zdroje, nepřekročí energii, kterou může vydržet bez poškození přístroj na straně zátěže

Připravované normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku v roce 2014.
 • ČSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Společenská zařízení a pracoviště
 • ČSN EN 50110-1 ed. 3 Činnost na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky (převzetí evropské normy překladem)
 • ČSN CLC/TR 50480 Určování průřezů vodičů a volba ochranných opatření

V souladu se závěry Rozborového úkolu probíhá revize následujících ČSN (v oblasti pravidel pro elektrotechniku)
 • ČSN 33 0010:1982 Elektrické předpisy -  Elektrická zařízení -  Rozdělení a pojmy
 • ČSN 33 0165:1992 Elektrotechnické předpisy -  Značení vodičů barvami a/nebo číslicemi -  Prováděcí
 • ČSN 33 0360:1988 Elektrotechnické předpisy - Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech
 • ČSN 33 2130 ed. 2:2009 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody
 • ČSN 33 2312:1985 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich
 • ČSN 33 3320:1986 Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky
 • ČSN 34 2300:1979 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení
 • ČSN 34 2614 ed. 2:2007 Železniční zabezpečovací zařízení – Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů

Přehled norem pro rozvaděče nn.
Předmluva

Normalizační problematiku rozvaděčů nn řeší CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) v technické komisi CLC/TC 17D (Sestavy nízkonapěťových spínačů a ovládačů) a v subkomisi CLC/SR 17D stejně jako IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) v subkomisi IEC/SC 17D (Rozvaděče nízkého napětí).

Na základě jednání v IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) a CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) bylo rozhodnuto, že pro rozvaděče nn je nutno stávající soubor norem EN 60439 (IEC 60439) výhledově nahradit novým souborem no-rem EN 61439 (IEC 61439). Celý tento proces by měl být ukončen v roce 2016 (viz tabulky 1 a 2). Dá se obecně konstatovat, že oblast rozvaděčů nn po dokončení souboru ČSN EN 61439 (35 7107) bude dobře zabezpečena technickými normami, a to mezinárodními normami IEC, evropskými normami EN a českými technickými normami ČSN.

Jednotlivé části starého souboru jsou postupně nahrazovány a jejich platnost závisí na datu vydání příslušné části nové normy (2014 až 2016).
ČSN EN 61439-1: Všeobecné požadavky    (nahradí ČSN EN 60439-1).
ČSN EN 61439-2: Výkonové rozvaděče (rozvaděče PSC) (nahradí ČSN EN 60439-1).
ČSN EN 61439-3: Rozvodnice určené pro ovládání laickou obsluhou (nahradí ČSN EN 60439-3).
ČSN EN 61439-4: Staveništní rozvaděče     (nahradí ČSN EN 60439-4).
ČSN EN 61439-5: Rozvaděče pro rozvod energie (nahradí ČSN EN 60439-5).
ČSN EN 61439-6: Přípojnicové rozvody      (nahradí ČSN EN 60439-2).

Pro každý typ rozvaděče nn jsou nutné vždy dvě normy pro stanovení všech požadavků a příslušných metod ověřování.
Obecné podmínky určuje norma základní, uváděná jako Část 1, a současně se uplatní i příslušná norma pro daný typ rozvaděče.

Přehled norem ČSN pro rozvaděče nízkého napětí
Pro rozvaděče nn (v současné době) platí především v tabulce 1 a v tabulce 2 uvedené soubory norem. V tabulce 1 (stejně jako v tabulce 2) jsou evropské normy EN s odpovídajícími mezinárodními normami IEC a s odpovídajícími ČSN (pozn. uvedené tabulky byly aktualizovány ke dni 2014-01-10).

Pozn. Jedná se o dva samostatné soubory s označením ČSN EN 60439 (35 7107) (tabulka 1) a ČSN EN 61439 (35 7107) (tabulka 2).

Kromě norem uvedených v tabulce 1 a v tabulce 2 existují pro rozvaděče nn následující ČSN
(stav ke dni 2014-01-10):
ČSN EN 62208:2004 (35 7040) Prázdné skříně pro rozvaděče nn – Všeobecné požadavky.
Pozn. Prázdná skříň: skříň, určená pro podepření a instalaci elektrického zařízení, jejíž vnitřní prostor poskytuje vhodnou ochranu před vnějšími vlivy a specifikovaný stupeň ochrany před přístupem k živým částem nebo kontaktem s nimi a před kontaktem s pohyblivými částmi. Tato norma je českou verzí evropské normy EN 62208:2003, která je identickým převzetím IEC 62208:2002 (platnost končí 2014-09-23).

ČSN EN 62208 ed. 2:2012 (35 7040) Prázdné skříně pro rozvaděče nízkého napětí – Obecné požadavky (vydání – květen 2012). Tato norma je českou verzí evropské normy EN 62208:2011, která přejímá identické znění mezinárodní normy IEC 62208:2011. Daná norma s účinností 2014-09-23 nahrazuje ČSN EN 62208 z prosince 2004 (souběžná platnost končí 2014-09-23).

Tato norma představuje technickou revizi předcházející normy a zahrnuje následující významné změny:
 • přihlédnutí k rekonstruovanému souboru norem EN 61439 (soubor ČSN EN 61439);
 • sladění zkušebních postupů s nejnovějšími příslušnými normami
Tato norma platí pro prázdné skříně před smontováním součástí rozvaděčů uživatelem, tak, jak jsou dodány výrobcem skříní (pozn. tato norma neplatí pro skříně, na něž se vztahují jiné specifické normy výrobků).

Norma stanoví všeobecné definice, třídění, charakteristiky a požadavky na zkoušky skříní, které mají být používány jako součást rozvaděčů (např. podle souboru IEC 61439), jejichž jmenovité napětí nepřekračuje 1000V AC, nebo 1500V DC, a které jsou vhodné pro všeobecné použití pro vnitřní i venkovní aplikace.

ČSN EN 50274:2002 (35 7108) Rozvaděče nn – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí.
Norma je českou verzí evropské normy EN 50274:2002 a má sloužit jako doplňkový dokument k ČSN EN 60439-1. ČSN EN 60439-1 se nezabývá podrobně ochranou znalých a poučených osob před úrazem elektrickým proudem, je-li po nich požadován přístup k ručně ovládaným zařízením v rozvaděči. Tato norma stanoví doplňující požadavky na ochranu těchto osob před úrazem elektrickým proudem. Norma platí pro rozvaděče nn se jmenovitým napětím maximálně AC 1000V nebo DC 1500V. Norma obsahuje vysvětlující obrázky pro lepší pochopení textu.

ČSN IEC 890+A1:1998 (35 7110) Metoda stanovení oteplení extrapolací pro částečně typově zkoušené rozvaděče (PTTA) pro spínací a řídicí zařízení nízkého napětí.
Tato norma obsahuje harmonizační dokument HD 528 S2:1997 a je identická s IEC 890:1987. Norma se používá při stanovení oteplení extrapolací pro částečně typově zkoušené rozvaděče nn, u nichž provedení zkoušky oteplením je buď neproveditelné, nebo ekonomicky neospravedlnitelné (viz zkoušení rozvaděčů nn).

ČSN 35 7030:1971 Rozvodnice a elektrorozvodná jádra.
Tato norma byla zrušena 2012-10-01 a nahrazena ČSN EN 61439-3 (35 7107) Rozvaděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) z října 2010.

ČSN EN 50300 (35 7042):2005 Rozvaděče nn - Všeobecné požadavky na rozvaděče nn pro distribuční transformovny.
Tato norma byla zrušena 2009-09-01 a nahrazena ČSN EN 60439-5 ed. 2 (35 7107) Rozvaděče nn - Všeobecné požadavky na rozvaděče nn pro distribuční transformovny z května 2007.

Pro úplnost je třeba uvést, že od 2012-01-01 platí podniková norma energetiky PNE 35 7149 ed. 3 Rozvaděče nn pro distribuční transformovny vn/nn do 630 Kva.
Rozvaděče dle této normy jsou určeny pro distribuční transformovny vn/nn stožárové nebo věžové tj. pro transformovny na příhradových stožárech, sloupech z předpjatého betonu, pro transformovny věžové zděné nebo věžové panelové s transformátory do výkonu 630kVA včetně.

Tabulka 1 (aktualizovaná podle skutečného stavu k 2014-01-10)
Přehled platných norem (souboru ČSN 60439) pro rozvaděče nn (EN – IEC – ČSN)

Tabulka 2 (aktualizovaná podle skutečného stavu k 2014-01-10)
Přehled platných norem (souboru ČSN 61439) pro rozvaděče nn (EN – IEC – ČSN)
V současné době se připravuje EN 61439-7, která bude zavedena jako ČSN EN 61439-7 Rozvaděče nízkého napětí - Část 7 Rozvaděče  pro určité instalace ve veřejných místech, jako jsou přístaviště místa k táboření, tržiště a podobné aplikace, a pro nabíjecí stanice pro elektrická vozidla.

Poznámky k tabulce 1 a 2:
 • Označení „ČSN EN“ znamená, že ČSN je českou verzí evropské normy EN (to znamená, že ČSN je s evropskou normou EN identická). Označení shody u IEC znamená: idt IEC = evropská norma EN je identickým převzetím mezinárodní normy IEC (to znamená, že i ČSN je identickým převzetím IEC).
 • mod IEC = evropská norma je převzetím IEC s modifikacemi (to znamená, že i ČSN je převzetím IEC s modifikacemi)
 • V současné době u nás platí souběžně stávající soubor ČSN EN 60439 a dále se postupně zavádí nový soubor ČSN EN 61439. Konkrétní termíny ukončení platnosti jednotlivých částí starého souboru jsou uvedeny v úvodním textu každé z nově zaváděných norem (viz též tabulky 1 a 2), do této doby je možné si vybrat, podle kterého souboru bude daný rozvaděč posuzován. Je žádoucí, aby všechny nové typy byly posuzovány již podle nových norem, tj. souboru ČSN EN 61439 (35 7107)

Nová norma pro staveništní rozvaděče
ČSN 61439-4 Rozvaděče nízkého napětí - Část 4: zvláštní požadavky pro staveništní rozvaděče (ACS) (vydání srpen 2013).

Pozn. staveništní rozvaděč (ACS) (low-voltage switchgear and controlgear assembly for construction sites (ACS): kombinace jednoho nebo několika transformačních nebo spínacích přístrojů nízkého napětí s přidruženým řídicím, měřicím, signalizačním, ochranným a regulačním zařízením, kompletní se všemi jejich vnitřními elektrickými a mechanickými spoji a konstrukčními částmi, navržená a vyrobená pro použití na všech staveništích, vnitřních i venkovních.

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61439-4:2013, která je identickým převzetím IEC 61439-4:2012. Uvedená norma s účinností od 2015-12-20 nahrazuje ČSN EN 60439-4 ed. 2 (35 7107) z května 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou (souběžná platnost).

ČSN EN 61439-4 platí pro:
 • ROZVADĚČE, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 1000V u střídavého proudu, nebo 1500V u stejnosměrného proudu;
 • ROZVADĚČE, jejichž jmenovité primární napětí a jmenovité sekundární napětí transformátorů vestavěných do ACS jsou ve výše uvedených mezích;
 • ROZVADĚČE určené pro používání na staveništích, jak vnitřních, tak venkovních, tj. dočasných pracovištích, na které veřejnost nemá většinou přístup a kde se provádějí stavební práce, instalace, opravy, přestavby nebo demolice nemovitostí (budov), nebo stavebně inženýrské (veřejné) práce, nebo výkopy, nebo jakékoliv jiné podobné činnosti;
 • přemístitelné (dočasně pevně zabudované) nebo pohyblivé ROZVADĚČE se skříní

Důležité technické změny ve srovnání s posledním vydáním:
 • modifikace názvu jako Část 4: Zvláštní požadavky na staveništní rozvaděče (ACS);
 • sladění s IEC 61439-1 týkající se struktury a technického obsahu, podle toho, co přichází v úvahu;
 • umožnění porovnání se zkoušeným ACS.
Tato norma se má používat společně s EN 61439-1:2011. Ustanovení všeobecných pravidel, o nichž pojednává IEC 61439-1 (dále Část 1), platí pro tuto normu, kde je to výslovně uvedeno.

Daná norma mimo jiné uvádí:
Charakteristiky
 • jmenovitý proud ACS je proud jeho vstupního obvodu. Tento proud musí být veden, aniž by oteplení jednotlivých částí překročilo mezní hodnoty specifikované v normě;
 • Součinitel soudobosti (RDF) - Předpokládané zatěžování výstupních obvodů ACS nebo skupiny výstupních obvodů musí být stanoveno výrobcem ROZVADĚČE a může být založeno na hodnotách uvedených v normě (Pokud výrobce nestanoví žádný RDF, platí hodnoty z tabulky v normě)
 • Musí být stanoveny následující charakteristiky:
  • funkce přiřazená (přiřazené) výrobcem;
  • vnější konstrukce;
  • pohyblivost;
  • stupeň ochrany krytem;
  • metoda montáže, například pevné nebo odnímatelné části;
  • ochrana před úrazem elektrickým proudem;
  • odolnost proti korozi;
  • zvláštní provozní podmínky, přichází-li to v úvahu;
  • třídění elektromagnetické kompatibility (EMC)

Informace
 • Výrobce ROZVADĚČE musí opatřit každý ACS jedním nebo více štítky, označenými trvanlivě a umístěnými na takovém místě, aby byly viditelné a čitelné, když je ACS instalován a v provozu. Kontroluje se zkouškou a prohlídkou.
 • Na štítku (štítcích) musí být uvedeny následující informace týkající se ACS:
  • označení nebo ochranná známka výrobce ROZVADĚČE;
  • typové označení nebo identifikační číslo, nebo jakékoliv jiné prostředky identifikace umožňující obdržet příslušné informace od výrobce ROZVADĚČE;
  • prostředky určení data výroby;
  • IEC 61439-4 (ČSN EN 61439-4);
  •  typ proudu (a kmitočtu v případě střídavého proudu);
  • jmenovité napětí (Un) (ACS);
  • jmenovitý proud ACS (InA);
  • stupeň ochrany krytem;
  • hmotnost, pokud je větší než 30 kg
Pozn. Pokud je údaj o jménu nebo obchodní značce výrobce na ACS, nemusí být uveden na typovém štítku.

 • Informace týkající se ACS - Následující doplňující informace, kde to přichází v úvahu, musí být uvedeny v technické dokumentaci výrobce rozvaděče dodávané s ACS:
  • jmenovité pracovní napětí (Ue) (obvodu);
  •  jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp);
  • jmenovité izolační napětí (Ui);
  •  jmenovitý proud každého obvodu (Inc);
  • jmenovitý dynamický proud (Ipk);
  • jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) spolu s jeho dobou trvání;
  • jmenovitý podmíněný zkratový proud (Icc);
  • jmenovitý kmitočet (fn);
  • součinitel (součinitele) soudobosti (RDF);
  • funkce;
  • veškeré potřebné informace týkající se ostatních uvedených třídění a charakteristik;
  • zkratová odolnost a charakteristiky zařízení jistícího (jistících) před zkratem;
  • celkové rozměry (včetně výstupků, např. rukojetí, krytů, dveří)
 • Výrobce ACS má specifikovat ve své technické dokumentaci dodávané s ACS ostatní typy rozvaděčů, které k němu mohou být připojeny. V této informaci má být uvedeno, zda je kompatibilita založena na typu použité soustavy uzemnění a/nebo na potřebě koordinace elektrické ochrany v rámci kompletní instalace.
 • Výrobce má dodat příslušnou dokumentaci pro účely zachování ochranných opat-ření a koordinace ochranných zařízení v rámci kompletní instalace
Provozní podmínky
 • Teplota okolního vzduchu pro instalace ACS - Teplota okolního vzduchu nepřekračuje +40°C a její průměrná hodnota během 24h nepřekračuje +35°C. Dolní mez teploty okolního vzduchu je –25°C
 • Relativní vlhkost může být přechodně až 100% při maximální teplotě +25°C
Konstrukční požadavky
 • Všechny přístroje musí být umístěny uvnitř skříně vybavené odnímatelnými panely, krycími deskami nebo dveřmi, které mohou být požadovány pro připojení nebo údržbu, s možnou výjimkou položek uvedených v normě;
 • Ochrana proti korozi musí být zajištěna použitím vhodných materiálů nebo ochrannými vrstvami na nechráněném povrchu se zřetelem na normální provozní podmínky a/nebo zvláštní provozní podmínky
 •  V případě skříní a vnějších částí vyrobených z izolačních materiálů musí být odolnost proti ultrafialovému záření. U vnějších částí vyrobených z izolačního materiálu, které patří k součástem, na něž se vztahuje jiná norma IEC (ČSN) (např. zásuvky, rukojetě spínačů, tlačítka atd.), se tato zkouška nevyžaduje
 • ACS musí být konstruován tak, aby vydržel mechanické otřesy se zrychlením 500m/s2, s půlsinusovým impulzem o době trvání 11ms (odpovídající dlouhodobé přepravě volně loženého zařízení na běžných silničních nebo kolejových vozidlech)
 • ACS musí být opatřen závěsnými oky a/nebo držadly (nebo jakýmkoliv jiným ekvivalentním systémem), které musí být pevně připevněny ke skříni nebo nosné konstrukci
 • ACS musí také vydržet rázy o energii 6J představující kolize s mechanickými zařízeními pro manipulaci na staveništích

Ochrana před dotykem živých částí, vniknutím pevných cizích těles a vody
 • Stupeň ochrany krytem poskytovaný ACS před dotykem živých částí, vniknutím pevných cizích těles a vody je označen kódem IP podle IEC 60529 a ověřen podle  článku 10.3 této normy
 • Stupeň ochrany krytem ACS musí být nejméně IP 44, přičemž všechny dveře jsou zavřené a všechny odnímatelné panely a krycí desky jsou na svých místech
 • Ventilační a odvodňovací otvory nesmí tento stupeň ochrany krytem snížit
 • Stupeň ochrany krytem pro ovládací čelní plochu uvnitř dveří nesmí být nižší než IP 21 za předpokladu, že dveře mohou být zavřené za všech podmínek používání. Tam, kde dveře nemohou být zavřené, musí být stupeň ochrany krytem pro ovládací čelní plochu nejméně IP 44.
 • Není-li stanoveno jinak, stupeň ochrany krytem stanovený původním výrobcem platí pro kompletní ACS, instalovaný podle pokynů původního výrobce

Další požadavky
 • Zásuvky, které nejsou chráněny skříní ACS, musí mít stupeň ochrany krytem nejmé-ně ekvivalentní IP 44, jak při vysunuté, tak při úplně zasunuté vidlici
 • Pokud ACS nemá stejný kód IP ve všech částech, původní výrobce musí uvést v technické dokumentaci dodávané s ACS kód IP pro jednotlivé části. Příklad: IP 44, ovládací čelní plocha IP 21
 • Žádné IP kódy nemusí být uvedeny, pokud nebyla provedena příslušná ověření podle článku10.3. této normy
 • ACS musí zahrnovat ochranná opatření a musí být vhodný pro instalace navržené tak, aby byly v souladu s IEC 60364-7-704 (ČSN 33 2000-7-704 ed. 2)a)
 • Vidlice s různými jmenovitými proudy nebo napětími nesmí být zaměnitelné, aby se zabránilo chybám při zapojování
 • Zapojení pro trojfázové zásuvky musí být provedena tak, aby bylo zachováno stejné pořadí fází
 • Pouze zásuvky, ovládací rukojetě a řídicí tlačítka mohou být přístupné bez použití klíče nebo nástroje. Ovládací část hlavního spínače musí být snadno přístupná (viz ČSN 33 2000-7-704 ed. 2)
 • Všechna připojení vnějších kabelů musí být rozebíratelná nebo musí být použity zásuvky. Zásuvky musí odpovídat příslušným normám a musí mít jmenovitý proud nejméně 16A
 • Každý ACS musí být vybaven podpěrami umožňujícími, aby stál na vodorovné ploše (např. patkami nebo nožkami, kloubovými nebo bezkloubovými) a/nebo systémem pro jeho upevnění na svislou stěnu, které jsou připevněny ke skříni nebo k nosné konstrukci
 • Kabelový vývod musí být v minimální vzdálenosti od země, kompatibilní s poloměrem ohybu největšího kabelu, který může být připojen k ACS
a)Informace z ČSN 33 2000-7-704 ed. 2
V kapitolách 704.4 a 704.5 je mimo jiné uvedeno:
 • Obvody napájející zásuvky se jmenovitým proudem do 32A včetně a ostatní obvody sloužící pro napájení elektrického ručního nářadí se jmenovitým proudem do 32A  musí být chráněny:
  • proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30mA (415.1), nebo
  • napájením pomocí SELV nebo PELV (414), nebo
  • elektrickým oddělením (413), přičemž každá zásuvka a každé elektrické ruční zařízení musí být napájeno z vlastního oddělovacího bezpečnostního transformátoru, nebo musí mít vlastní, samostatné sekundární vinutí oddělovacího bezpečnostního transformátoru
 • Obvody napájející zásuvkové vývody se jmenovitým proudem vyšším než 32A se vybaví proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 500mA, který může sloužit i jako vypínač.
 • Všechny rozvaděče pro rozvod elektřiny na staveništích a demolicích (ACS) musí splňovat požadavky EN 60439-4.
 • Každý staveništní rozvaděč (ACS) musí být vybaven přístrojem pro odpojování a spínání na straně napájení.
 • Odpojovací přístroj silového přívodu musí být možno zajistit ve vypnuté poloze (viz 536.2.1.3) (například visacím zámkem, nebo uvnitř uzamykatelného krytu).
 • Elektrická zařízení užívaná na staveništích a demolicích musí být napájena ze staveništního rozvaděče – ACS, přičemž každý ACS musí obsahovat:
  • ochranné přístroje proti nadproudům;
  •  přístroje zajišťující ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí;
  • zásuvky, pokud jsou požadovány
 • Bezpečnostní a pohotovostní napájení musí být připojeno přístroji zabraňujícími současnému připojení napájení z různých zdrojů.
Pozn. Seznam ověřování návrhu, která mají být provedena je uveden v tabulce D1 dané normy.

 • Přehled platných TNI (Technických normalizačních informací) v oblasti pravidel pro elektrotechniku TNI (Technická normalizační informace) je novým produktem ÚNMZ (původně Českého normalizačního institutu). Tento produkt se označuje zkratkou TNI a šestimístným číslem podle zásad shodných s tříděním technických norem (ČSN). TNI jsou technické normalizační dokumenty informativního charakteru, které obsahují:
  • technické požadavky, které ještě nemají předpoklad pro zpracování na úrovni norem (kde z různých důvodů existuje perspektivní, nikoliv však okamžitá možnost vydání normy), nebo
  • jsou do nich převzaty některé osvědčené údaje ze zrušených ČSN, jejichž zachování a využití (po případné aktualizaci) je účelné, případně
  • jsou do nich převzaty některé jiné normativní dokumenty, které nelze vydat jako ČSN.
TNI jsou převážně komentáře k vydaným českým technickým normám, mohou obsahovat i údaje, které sice do ČSN nepatří, ale umožňují její lepší srozumitelnost a pochopení.

Technické normalizační informace platí tři roky. Před uplynutím tří let od jejího vydání se prověří z hlediska aktuálnosti její existence, přičemž podle výsledku se její platnost buď o další tři roky prodlouží, nebo se TNI zruší. Nově: TNI platí, pokud nebyl zrušen základní dokument.
 • Přehled platných TNI v oblasti pravidel pro elektrotechniku je uveden v následující tabulce
Poznámka k tabulce
účinnost TNI je následující měsíc po vydání dané TNI
 
Tabulka


Současný stav v zavádění souboru HD 60364 (soubor IEC 60364) do soustavy ČSN jako soubor ČSN 33 2000 (aktualizováno k lednu 2014)

Předmluva

Soubor norem IEC 60364 (dříve 364) a HD 60364 (dříve HD384) je rozdělen na stejné části, kapitoly a oddíly. Stejné rozdělení přejímá i soubor ČSN 33 2000. Například: IEC 60364-5-54 je zavedena v Evropě jako HD 60364-5-54 a do soustavy ČSN jako ČSN 33 2000-5-54 ed. 3  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče.

Název "Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení" (u norem vydávaných v letech 2003 až 2006 „Elektrické instalace budov“) a od roku 2007 „Elektrické instalace nízkého napětí“ je společný pro všechny části a kapitoly souboru ČSN 33 2000. Proto v následujícím přehledu jsou uváděny pouze názvy částí a kapitol předmětného souboru
ČSN 33 2000.

POZNÁMKY K TABULCE
1) Takto označené normy byly vydány v roce 2012/2013
2) Takto označené normy se dokončují v roce 2014

Do tabulky jsou doplněny i TNI.

Tabulka 
ZÁVĚR
Závěrem uvádím informaci o návrhu na zrušení některých čistých (původních) ČSN
(Pozn. Nezavádějících ani mezinárodní ani evropské normy). V souladu se závěry Rozborového úkolu byl podán návrh do Věstníku ÚNMZ na zrušení následujících zastaralých ČSN (v oblasti pravidel pro elektrotechniku)
Autor: Ing.  Vincent Csirik, dříve ÚNMZ


Toto je ukázka sborníku L.P.Elektro č. 67 (zde)

 Pro členy BENEFIT clubu LPE je k dispozici celé znění sborníku (zde)!
 
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Pro někoho je elektroinstalační kanál prvek, který nepoužívá. Pro jiné jde o materiál běžné potřeby. Na trhu existuje mnoho různých provedení. Vybíráme podle více kritérií. Říká se, že je na prvním místě cena. Nejen z mého úhlu pohledu bývá toto tvrzení zoufalým výkřikem. Pohled montéra na stavbě je často odlišný od inkoustového kolegy z oddělení rozpočtů. Ale to možná bude pouze naše interní zvyklost. V každém případě u nás se dá na osobní zkušenost než na inzertní tvrzení ...
Navrhujeme a servisujeme systém přípojnic Ri4Power už nějakou dobu. Zeptal jsem se svých kolegů na jejich pohled při rozhodování a výběru. Skutečnost, že je RITTAL jedničkou v tomto typu průmyslových skříni, nebyl ten hlavní rozhodovací argument, ale ten, který pouze závěrečné rozhodnutí umocnil. Pro naše dodávky systémů pro klienty platí stejné tržní podmínky jako v jakékoliv jiné oblasti. A za jakoukoliv chybu se nemilosrdně platí. Proto emotivní spotřebitelské rozhodování sem opravdu nepatří.
Každá inovace, novinka přináší pozitiva, pro která jsou vyráběna, však souběžně také i negativní stránku věci, kterou spotřebitelé nevidí a dokonce i někteří odborníci přehlíží. Naší novou výzvou je LED osvětlení. Pokud jde o lampičku u nočního stolku v ložnici, nepřemýšlejme příliš. Jaké problémy vyvstávají v případě spínání osvětlení rozsáhlých výrobních hal nebo třeba pouličního veřejného osvětlení? Jde o velké zapínací proudy, neblaze působící na kontakty spínacích ...
O systémových, chytrých či dokonce inteligentních elektroinstalacích se hovoří stále více. Zajímavých funkcí v domácích automatizacích může být velice mnoho. Na stavebním veletrhu jsme se zaměřili na nejpoužívanější služby systému ABB-free@home. Ptali jsme se také, jak se dají ovládat. Co je automatické a co lze řídit ručně. Odpověděli nám produktoví specialisté této značky, ovšem svou zkušenost popsal i skutečný uživatel systému ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Hledáte odolná svítidla pro žárovky nebo úsporné zdroje? Používáte na stavbách často pohyblivé prodlužovací přívody? Pak by vás mohla zajímat PUR, prakticky nezničitelná trojzásuvka!
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Skříně, rozvodnice, rozvaděče ... nedílná součást elektroinstalace. Rittal jako jeden z lídrů v tomto spektru našeho oboru má co nabídnout. Zde se krátce díváme do malého přehledového sešitu malých skříní ...
Společnost ELEKTROKOV je českým výrobcem s dlouholetou tradicí. Jejich závod ELEKTRO se zabývá výrobou transformátorů, kompenzačních i filtračních tlumivek, vinutých dílců, kostřicích svěrek a dalších produktů. Pojďme se podívat na letošní novinky ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933