Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Úvaha: Zásuvky ...

Elektrická zásuvka může vypadat jednoduše, ale skrývá v sobě mnoho ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Malé, krátké ohlednutí za tím, jak jsme nedávno uvažovali jištění. Jaký byl hlavní účel jistících přístrojů ve vztahu k elektrickým zařízením? Jaký princip byl užíván v tavných pojistkách pro přerušení proudového okruhu? Jaké byly hlavní výhody a ...

Provedení rozvodnic a rozvaděčů za elektroměrem


Document Actions
Provedení rozvodnic a rozvaděčů za elektroměrem
Jsou rozvodnice a rozvaděče za elektroměrem určeny pro jiné přístroje než bychom očekávali? Co je pro jejich obsah jiné než třeba u skříní v průmyslových prostředích? Platí pro ně pavidla pro umístění a krytí IP. Nač je potřeba myslet, pokud jde o umístění ve veřejných prostorách? A také je důležité konstrukční provedení. Deskové rozvodnice mají být z izolantu a skříňové rozvodnice buď z izolantu nebo z ocelového plechu. Na rozvodnicích se musí zřetelně označit jednotlivé obvody (pro co slouží). Bytové rozvod­nice nemusí mít hlavní vypínač. Vodič PEN se rozdělí na PE a N nejpozději v ...
Autorský článek, ze dne: 4.08.2021
reklama


Rozvodnice a rozvaděče za elektroměrem slouží k soustředění jističů, relé, stykačů apod. pro roz­vod za elektroměrem v suchých místech, kde se není třeba obávat velkých změn teploty, znečišťu­jících, nebo jiných škodlivých výparů, ohně, prachu, špíny a otřesů. Musí se umístit v takové výši a místě, kde vzhledem k jejich konstrukci nehrozí mechanické poškození, spodním okrajem minimálně 150cm od podlahy. Pokud se umísťují v jiném prostředí než obyčejném, je nutné volit provedení (krytí) vyho­vující tomuto prostředí.


Pro větší náhled kliknout!


Bytové rozvodnice se zpravidla umísťují v bytě nebo výjimečně v elektroměrovém jádru. Je-li třeba je umístit na místech veřejně přístupných, musí se deskové rozvodnice dát do skříňky.


Pro větší náhled kliknout!


O umístění rozvaděčů (rozvodnic) se zřetelem k plynoměru nebo k plynovému potrubí platí stejné zásady, jaké jsou uvedeny v popisu umístění elektroměrů.


Pro větší náhled kliknout!


Deskové rozvodnice mají být z izolantu a skříňové rozvodnice buď z izolantu, nebo z ocelového plechu. Na rozvodnicích se musí zřetelně označit jednotlivé obvody (pro co slouží). Bytové rozvod­nice nemusí mít hlavní vypínač. Vodič PEN se rozdělí na PE a N nejpozději v bytové rozvodnici. Všude v elektrickém zařízení u objektů s bezbariérovými byty, vyjma přípojkové skříně nebo rozvaděče a rozvodnice, k nimž mají přístup jen osoby k tomu pověřené, se musí používat jističů (kombinovaných přístrojů s funkcí jističe a citlivého proudového chrániče) nebo jiného jištění stejně bezpečného i před úrazem. Pojistek s krytem nebo krycím panelem a s uzavřenou tavnou vložkou je možno využívat jen v odůvodněných případech, kdy je nelze nahradit jističi.

O rozvaděčích za elektroměrem psal Karel Dvořáček.
Například v této knize ...
Co by o rozvaděčích za elektroměrem mělo ještě zaznít?
Sledujte níže uvedené souvislosti nebo otevřené diskusní téma!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 4)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933