Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

Některá řemesla se domluvila ...


Document Actions
Některá řemesla se domluvila ...
Nejvyšší orgán Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR se sešel 28. března 2008 v Horní Cerekvi na Vysočině. Větší účast delegátů na 14. valné hromadě je dokladem zájmu o profesní organizaci. Sdružování je jedinou cestou, jak upozorňovat na problémy ztěžující a znepříjemňující práci. Vznesené připomínky byly základem pro usnesení, schválené v závěru jednání.
Komerční sdělení, ze dne: 2.05.2008
reklama

Větší účast delegátů na 14. valné hromadě je dokladem zájmu o profesní organizaci. Sdružování je jedinou cestou, jak upozorňovat na problémy ztěžující a znepříjemňující práci. Vznesené připomínky byly základem pro usnesení, schválené v závěru jednání.
Přítomní byli seznámeni zprávou cechmistra o stavu připravenosti Kongresu mezinárodního společenství pokrývačů IFD v Česku 2008 a s ním spojenými soutěžemi. Tento ročník organizuje poprvé mimo soutěž Mladý pokrývač, také soutěž Mladý klempíř.

Při příspěvcích a diskusi bylo poukazováno hlavně na nerovné podmínky v podnikání pro OSVČ proti podnikatelům se zaměstnanci. Liberální Živnostenský zákon klade velmi malé požadavky na odbornou zdatnost žadatelů o živnostenské oprávnění a Státní správa nedokáže profesionálně posoudit podnikatelské aktivity příslušného řemesla, zvláště u OSVČ. Jak jinak by nemohly být ceny práce v některých případech pod úrovní možnosti pokrytí základních nákladů k plnění zákonných povinností. Obrat by nastal, kdyby se OSVČ musela ze zákona starat o sebe jako zaměstnavatel o zaměstnance.

Bylo poukazováno i na některé praktiky prodejců střešních materiálů, kdy cílovému spotřebiteli jsou poskytovány větší rabaty, než zpracovatelům. Vlastní provedení potom vede k neprofesnímu zpracování a poškozování spotřebitele, který je z podstaty malé informovanosti vlastně okraden.
Cech poskytuje odborné poradenství a to zpravidla žadatelům, kteří nejsou spokojeni s prací, kterou si objednali. Z výsledků konstatujeme, že nebyly provedeny členy Cechu a celé dílo s náklady na nutnou opravu je dražší, než kdyby při volbě dodavatele akceptovali seriozní nabídky i když cenově nákladnější.

Dále byly předneseny hlavní cíle činnosti Sektorové rady – stavebnictví, ve které má Cech zastoupení. Současná práce je zaměřena na požadavky Národní soustavy povolání a soustavy kvalifikací ve specifikování požadavků kvalifikačních a hodnotících standardů jednotlivých stavebních řemesel. Jedná se základní materiál při realizaci zákona 179 o uznávání dosahovaných znalostí v rámci celoživotního vzdělávání. Bylo by velmi žádoucí, aby vydané certifikace přezkoušených aspirantů podle schválených standardů, měly výrazně vyšší hodnotu, proti jiným dokladům podobného významu. Měly by se stát jedním ze základních podmínek, pro možnost účasti při nabídkových řízeních zadávání veřejných zakázek a to i v předkládaných nabídkách GD, kteří by povinně uváděli své subdodavatele.

Někteří z delegátů členské základny se připojili k akci HK ČR a namístě podepsali ETICKÝ KODEX v podnikání, který zavazuje k serioznímu a odbornému přístupu k odběrateli.
Ředitel Střední školy stavební Jihlava, kladně hodnotil podporu učňů 1. ročníku pokrývačů preferenčními příspěvky, kterou organizuje Cech za výrazné podpory některých jeho privilegovaných členů. Důkazem je zvýšený zájem o vyučení se v tomto oboru.
Setkání špičkových profesních řemeslníků, večer pokračovalo bálem pokrývačů, který byl na velmi dobré úrovni. Každý účastník si při takové společenské akci jistě našel prostor k neformálním, přátelským rozhovorům. K pohodě jistě přispěla bohatá tombola, ve které se losovalo o dary Zvláštních členů Cechu, regionálních složek Cechu i jednotlivých členů.

Více zde ...!

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Těsně před konáním AMPERu 2011 jsme se s kamerou zastavili pozdravit zakladatele a členy Žďárského elektrotechnického cechu. Toto slavnostní setkání se uskutečnilo na ranči dvou elektrotechniků Jana Štefáčka a Luboše Pajla v Hamrech u Žďáru. Průvodní slovo měl samozřejmě cechmistr Jaroslav Miklík, který poukázal na osobnosti a pamětníky, kteří nám k tomuto výročí řekli několik slov na kameru. Více sledujte v tomto videoklipu ...
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933