Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Úvaha: Zásuvky ...

Elektrická zásuvka může vypadat jednoduše, ale skrývá v sobě mnoho ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Historicky, zemnění představovalo zásadní bezpečnostní prvek v elektroinstalacích, ačkoliv dnešní systémy mohou využívat odlišné techniky a normy. Ve své době zemnění spočívalo v fyzickém propojení kovových částí elektrických zařízení, se zemí. Tato ...
  • Podle nařízení vlády musí zaměstnavatelé zajistit, že všechny technické věci v práci (jako stroje nebo elektrická zařízení) jsou bezpečné a v pořádku. Musí určit někoho, kdo se postará o to, aby všechny kontroly a opravy byly provedeny včas. Existují ...

V cechu Havlíčkova Brodu to žije už 25 roků!


Document Actions
V cechu Havlíčkova Brodu to žije už 25 roků!
Konec starých časů? Myslíte? Ne tak docela. Oscilujeme mezi dvěma extrémy. Staromilci, kteří stále vzpomínají na česká předválečná prvenství a digitálními proroky zvěstující zářnou budoucnost v kyberprostoru. A jak už to bývá, pravda je někde mezi. Lidé v praxi nemají tolik časoprostoru se zabývat všemi souvisejícími okolnostmi, kterými jsme dnes zaplavováni. Proto původní činnost cechu nabývá na zcela jiném významu než tomu bývalo kdysi ...
Miroslav Minařík, Tým portálu Elektrika, ze dne: 9.03.2020
reklama


Do cechu elektrotechniků Havlíčkova Brodu jsme se v pátek 21. února 2020 vydali s kamerou i my. Toto setkání bylo opět výroční, oslavovalo se 25 let činnosti. V této souvislosti jsme zkusili kontaktovat zbylé české cechy, ovšem v jiných krajích není podobná činnost moc patrná.  Ovšem v Hostinci u Palánu tradice nezmizela ...

 
Pro větší náhled kliknout!


V cechu být, či nebýt?
To je otázka trvající celou dobu, co se o tuto činnost zajímáme. Přestože dnešní elektrikář do třiceti let nevidí svou angažovanost v odborném cechu pro něj za přínosnou, některé české elektrotechnické spolky stále fungují. A víte proč? Ten, kdo se o takový zdroj informací nikdy nezajímal, nemůže pochopit mnoho navazujících souvislostí a skutečný důvod, proč některé cechy fungují a jiné už ne. Je to vlastně vše o možnostech, vztazích, ale také o vzájemné důvěře. 

Každá společnost, i ta v Havlíčkově Brodě, má své zvyklosti, představy o vzájemné pomoci a vlastní budoucnosti. Sice se nedá lokální sešlost srovnávat s celorepublikovou konferencí, ale určitě zde strávený čas mohl mít rovnocennou hodnotu. Být v elektronickém spojení je dnes samozřejmost, ovšem osobní přítomnost má své výhody. Často se totiž dozvíte zkušenosti, o kterých se tak snadno nedočtete.   

  
Pro větší náhled kliknout!


Na události hovořili především Pavel Kamarád a Ladislav Karel, z Elektrotechnického Svazu Českého Radek Roušar, Jaroslav Ďoubalík, Jaroslav Miklík z elektrotechnického cechu Žďár nad Sázavou a samozřejmě mnoho dalších. 

Co se přítomní dozvěděli a co proběhlo? Doslova záplavu informací. 
  • Zpráva o činnosti (v loňském roce cech řešil především lavinu přezkoušení revizních techniků, školení vysokého napětí, mnoho dalších menších školení)
  • zpráva revizní komise (Přítomní byli seznámeni s příjmy cechu a jeho náklady, které směřovaly na školení, přednášející, normy a také občerstvení)
  • historie cechu 25 letplán a návrhy na činnost následujícího období (připomenutí, že se revizní technici cechu každou první středu v měsíci scházejí na "interní poradu u piva". Návrh na prohlídku JEDU. Návrh na Radka Riegra, bývalého pracovníka českého výrobce přepěťových ochran. Beseda s inspektory TIČR. Zorganizovat školení a přezkoušení dle vyhlášky 50/78Sb. i pro nečleny, ale večerně. Návrh na přednášku o právním minimu elektrikáře, například jako advokát Jiří Kaňka). 
  • Radek Roušar, prezident ESČ seznámil účastníky s aktuální stavem elektrotechnické legislativy v České republice. 
  • Byl přijat František Havlíček jako nový člen cechu 
  • Členové dostali pamětní listy

Pro větší náhled kliknout!


Co je tedy primárním zájmem člena podobného spolku?
Po našem průzkumu to shrneme stručně asi takto: Mít všechny informace v blízkosti svého bydliště, místa podnikání. Sdílení informací je základem všech komunit. I těch virtuálních na internetu. To podstatné je však to, že aktivní komunita neznamená jen mluvit o čemkoliv! Aktivní činností je myšlena smysluplná interakce mezi svými členy v souladu s posláním komunity. Pokud se opravdu neděje mezi členy nic vedoucího k plánovaným cílům, pak je nejspíše ztráta času, který lze samozřejmě využít účelněji.


O cechovní elektrotechnické činnosti v České republice se bohužel dočtete pouze na tomto portále.

JAK JE TO VE TVÉM REGIONU?
Existuje tam funkční elektrotechnický cech?
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Těsně před konáním AMPERu 2011 jsme se s kamerou zastavili pozdravit zakladatele a členy Žďárského elektrotechnického cechu. Toto slavnostní setkání se uskutečnilo na ranči dvou elektrotechniků Jana Štefáčka a Luboše Pajla v Hamrech u Žďáru. Průvodní slovo měl samozřejmě cechmistr Jaroslav Miklík, který poukázal na osobnosti a pamětníky, kteří nám k tomuto výročí řekli několik slov na kameru. Více sledujte v tomto videoklipu ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933