Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak rekonstruovat ...

Rekonstrukce v různých historických objektech není vůbec ojedinělá situace, ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Veletrh 2022
Na které 2 veletržní události bych se rád osobně dostavil
Regionální výstava PLZEŇ
Veletrh FOR ARCH PRAHA
Regionální výstava LIBEREC
Veletrh AMPER BRNO
Regionální výstava OLOMOUC
Strojírenský veletrh BRNO
Regionální výstava OSTRAVA
Veletrh AQUAtherm PRAHA

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 160
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

KNIHA: Kompenzace jalového výkonu v praxi


Document Actions
KNIHA: Kompenzace jalového výkonu v praxi
Víme, že se kvalita kompenzace udává účiníkem cos φ. To je poměr činného a zdánlivého výkonu. Snaha je o docílení ideálního stavu cos φ=1. Odběratelé jsou za účiník nižší než 0,95 penalizováni. Co tedy s jalovinou? Jalovou energií je nazývána proto, že energii do této impedance vloženou nelze nikterak zužitkovat, ale přesto se přenáší mezi zdrojem a spotřebičem. Při tomto přenosu však vznikají na jednotlivých prvcích přenosových a distribučních sítí ztráty, které jsou ve formě tepla uvolňovány do okolí. Pokud není kompenzace zrovna denním chlebem, další souvislosti poskytuje tato kniha ...
Filip Horáček, ze dne: 14.01.2022
reklama


... Kolem roku 400 před Kristem, tedy v době, kdy v brdských lesích Keltové přemýšleli o lovu medvědů a kdy v ruských stepích Češi přemýšleli o chytání králíků, přemýšleli v Řecku filosofové o atomech a energii. Pro Aristotela byl pojem energie něco jako ...

Tak začíná, "vlastně" legendární kniha o kompenzaci jalové energie. Toto téma je mezi ostatními elektrikáři jakýsi vyšší level. Nejen pro svou složitost, ale snad také pro svůj úzký oborový paprsek v elektrotechnice. Na druhou stranu pohled energetika je zcela jiný. Principy kompenzace, podobně jako fyzikální zákony zůstávají neměnné, a proto byla publikace znovu vysázena a je dostupná jako e-book.


Pro větší náhled kliknout!


Co se dočteme? Sympatické je, že to není styl katalogového zápisu ...
Pojem „reaktivní výkon“, jako protiklad k „aktivnímu výkonu“, se v americké literatuře objevuje až počínaje rokem 1920 a do dneška je používán jen výjimečně. (Výraz „reaktance“ byl na návrh Američana německého původu Steinmetze zaveden do elektrotechniky roku 1893.) „Reaktivní výkon“ byl později převzat jak Angličany, tak Francouzy a dokonce i Rusy. Jen Němci zůstali při svém „slepém výkonu“. Že otcové české elektrotechniky zavedli výraz výkon „jalový“, neplodný, souvisí zřejmě s jejich vesnickým původem.

A co je v obsahu publikace?

Úvodní informace
Historie jalového výkonu, Na počátku byla energie, Od energie k výkonu, Výkon nečinný, Výkon u nesinusových průběhů

Základní teoretické úvahy o kompenzaci jalového výkonu
Základní pojmy, Střídavá síť se sériovým kondenzátorem, Střídavá síť s paralelním kondenzátorem

Současná legislativa
Kompenzace v sítích odběratelů elektrické energie, Principy kompenzace, Základní rozdělení tech prostředků pro kompenzaci jalového výkonu, Rotační kompenzační zařízení, Statické kompenzátory, Prosté kondenzátory, Chráněné kompenzační sekce, Kompenzační filtry, Způsoby řízení kompenzačního výkonu, Stupňovitě řízené kompenzátory, Kontaktní, Bezkontaktní, Plynule řízené – pasivní, Plynule řízené – aktivní, Paralelní aktivní filtr, Sériové aktivní filtry, Kombinované aktivní filtry, Výkonová bilance, Filtrační a kompenzační výkon, Koncepce filtrů, Filtrace harmonických proudu, Co ještě dodat k aktivním filtrům?, Kombinované

Charakteristika kompenzovaných spotřebičů a kompenzovaných sítí
Asynchronní elektromotory, Transformátory, Stejnosměrné regulované pohony, Pohon se stejnosměrným motorem s cizím buzením, Pohon se stejnosměrným motorem se sériovým buzením, Střídavé regulované pohony, Střídače proudové, Střídače napěťové, Elektrotepelné spotřebiče s fázovou regulací výkonu, Elektrotepelné spotřebiče využívající elektrický oblouk, Elektrotepelné spotřebiče s induktorem, Osvětlovací soustavy se zdroji světla s indukčním nebo elektronickým předřadníkem
Kompenzace jalového výkonu a kvalita elektrické energie
Kvalita elektrické energie obecně, EMC – energetické rušení, Normy související s kvalitou elektrické energie, Zdroje energetického rušení, Zdroje rušení na straně odběratelů elektrické energie, Zdroje rušení na straně distributora elektrické energie, Interakce mezi kompenzátory a signálem HDO, Rezonance signálu HDO, Nechráněná kompenzace, Kompenzační filtr a chráněná kompenzace, Praktické důsledky rezonance na signálu HDO, Následky rušení signálem hDO, Vliv kompenzačních prostředků na kvalitu elektrické energie, Kvalita elektrické energie v dodavatelsko-odběratelských vztazích, Měření kvality elektrické energie, Měřicí přístroje, Budoucí měřicí přístroje

Komponenty kompenzačních zařízení
Regulátory a měřicí přístroje, přístrojové transformátory, Regulátory jalového výkonu, Panelové měřicí přístroje, Přístrojové transformátory, Kondenzátory, Kondenzátory pro hladiny nízkého napětí, Jisticí a ochranné prvky, Spínací prvky, Kontaktní – stykače, Bezkontaktní – polovodiče, Tlumivky, Ochranné, Omezení zapínacího proudového rázu, Omezení rezonančních jevů, Filtrační, Dekompenzační, Rozvaděčové skříně

Postup návrhu kompenzačního zařízení a jeho začlenění do sítě
Nově budovaná kompenzační zařízení, Rekonstrukce již provozovaných kompenzačních zařízení

Provoz kompenzačních zařízení
Uvádění do provozu, Provoz a údržba, bezpečnost práce, Ekologické aspekty

Ekonomický dopad kompenzace jalového výkonu
Platby přirážek za nedodržení předepsaného účiníku odběru, Dopad na provozuschopnost průmyslových sítí, Důsledky nevhodně navržených a provozovaných kompenzačních zařízení

Perspektiva vývoje kompenzačních zařízení
Vývoj jednotlivých prvků kompenzačních zařízení, Jaká budoucnost nás čeká v oblasti kompenzace?


Podle slov mých starších kolegů jde opravdu o základnu znalostí z problematiky kompenzace a většina ji doporučuje se zdviženým palcem. Ještě přikládám text obou autorů ...

Publikace, kterou předkládáme, má za cíl jednoduchou formou seznámit čtenáře s moderními zásadami kompenzaci jalového výkonu a eliminace harmonických. Již obsah knihy umožní základní orientaci ve zmíněné problematice a pochopení souvislostí mezi kvalitou elektrické energie, zpětnými vlivy spotřebičů a vhodně navrženou a provozovanou kompenzací jalového výkonu.

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 4)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Rittal se svými produkty vyjel blíže svým odběratelům. Poslední rok osobnímu setkávání a veletržním událostem sféře B2B skutečně nepřál. Elektronická komunikace, prezentace a vzdělávání byla sice alternativou, která se nabízela, ovšem skutečný osobní kontakt, potřebný pro obchodní vztah zcela nenahradí. Rittal po loňských a letošních sériích specializovaných webcastů se v září vydal na tradiční autobusové TOUR po vybraných českých městech. Co bylo k vidění, komentuje Hana Reviĺáková a Milan Vild v mini reportáži ...
Katalog, ve kterém se poprvé objevuje více produktů než by byl český trh schopen nakupovat! Je zaměřen na rozvaděče a rozvaděčové přístroje. Objevíme přes dva tisíce nových prvků na více než tisíci stránkách vážící přes dva kilogramy. Z produktů nové kompaktní jističe, obloukové ochrany AFDD, spínací hodiny s možností nastavování pomocí smartphone a software v češtině, bezšroubové přístroje a patřičné příslušenství. Na krátký pohled se podívejte v recenzi ...
Co obsahuje tradičně silný katalog renomovaného výrobce? Instalační (miniaturní) jističe, proudové chrániče, AFDD obloukové ochrany, příslušenství instalačních přístrojů a také rychlý přehled výrobků. Zajímalo mne však, co se z katalogu skutečně dozvím. S jakými informacemi a v jakých detailech můžeme počítat? Takovému vyšetřování podrobuji vše z technických podkladů, sesbíraných za několik posledních let. Některé totiž pouze zabírají místo. Jak vidím využitelnost tohoto materiálu popisuji krátce zde!
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Máte z ploužení autem v městské dopravě či hledání místa k parkování stresové stavy? Neholdujete motorkám a jízdu na kole spojujete s námahou, pocením a nutným převlékáním? Elektrická kola eliminují nevýhody klasických kol a stávají se novým fenoménem v dopravě ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933