Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Ceny energií ...

Jaké se nabízí technické řešení pro dynamické řízení odběrů elektrické ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
-
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 991
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Tradiční český výrobce přístrojů do rozvaděčů na jaře přichází s novým katalogem modulárních přístrojů. Právě probíhají tradiční Odborné semiináře v hlavních městech republiky, kde byl kromě produktových novinek představen také nový katalog Modulární ...

KNIHA: Kompenzace jalového výkonu v praxi


Document Actions
KNIHA: Kompenzace jalového výkonu v praxi
Víme, že se kvalita kompenzace udává účiníkem cos φ. To je poměr činného a zdánlivého výkonu. Snaha je o docílení ideálního stavu cos φ=1. Odběratelé jsou za účiník nižší než 0,95 penalizováni. Co tedy s jalovinou? Jalovou energií je nazývána proto, že energii do této impedance vloženou nelze nikterak zužitkovat, ale přesto se přenáší mezi zdrojem a spotřebičem. Při tomto přenosu však vznikají na jednotlivých prvcích přenosových a distribučních sítí ztráty, které jsou ve formě tepla uvolňovány do okolí. Pokud není kompenzace zrovna denním chlebem, další souvislosti poskytuje tato kniha ...
Filip Horáček, ze dne: 14.01.2022
reklama


... Kolem roku 400 před Kristem, tedy v době, kdy v brdských lesích Keltové přemýšleli o lovu medvědů a kdy v ruských stepích Češi přemýšleli o chytání králíků, přemýšleli v Řecku filosofové o atomech a energii. Pro Aristotela byl pojem energie něco jako ...

Tak začíná, "vlastně" legendární kniha o kompenzaci jalové energie. Toto téma je mezi ostatními elektrikáři jakýsi vyšší level. Nejen pro svou složitost, ale snad také pro svůj úzký oborový paprsek v elektrotechnice. Na druhou stranu pohled energetika je zcela jiný. Principy kompenzace, podobně jako fyzikální zákony zůstávají neměnné, a proto byla publikace znovu vysázena a je dostupná jako e-book.


Pro větší náhled kliknout!


Co se dočteme? Sympatické je, že to není styl katalogového zápisu ...
Pojem „reaktivní výkon“, jako protiklad k „aktivnímu výkonu“, se v americké literatuře objevuje až počínaje rokem 1920 a do dneška je používán jen výjimečně. (Výraz „reaktance“ byl na návrh Američana německého původu Steinmetze zaveden do elektrotechniky roku 1893.) „Reaktivní výkon“ byl později převzat jak Angličany, tak Francouzy a dokonce i Rusy. Jen Němci zůstali při svém „slepém výkonu“. Že otcové české elektrotechniky zavedli výraz výkon „jalový“, neplodný, souvisí zřejmě s jejich vesnickým původem.

A co je v obsahu publikace?

Úvodní informace
Historie jalového výkonu, Na počátku byla energie, Od energie k výkonu, Výkon nečinný, Výkon u nesinusových průběhů

Základní teoretické úvahy o kompenzaci jalového výkonu
Základní pojmy, Střídavá síť se sériovým kondenzátorem, Střídavá síť s paralelním kondenzátorem

Současná legislativa
Kompenzace v sítích odběratelů elektrické energie, Principy kompenzace, Základní rozdělení tech prostředků pro kompenzaci jalového výkonu, Rotační kompenzační zařízení, Statické kompenzátory, Prosté kondenzátory, Chráněné kompenzační sekce, Kompenzační filtry, Způsoby řízení kompenzačního výkonu, Stupňovitě řízené kompenzátory, Kontaktní, Bezkontaktní, Plynule řízené – pasivní, Plynule řízené – aktivní, Paralelní aktivní filtr, Sériové aktivní filtry, Kombinované aktivní filtry, Výkonová bilance, Filtrační a kompenzační výkon, Koncepce filtrů, Filtrace harmonických proudu, Co ještě dodat k aktivním filtrům?, Kombinované

Charakteristika kompenzovaných spotřebičů a kompenzovaných sítí
Asynchronní elektromotory, Transformátory, Stejnosměrné regulované pohony, Pohon se stejnosměrným motorem s cizím buzením, Pohon se stejnosměrným motorem se sériovým buzením, Střídavé regulované pohony, Střídače proudové, Střídače napěťové, Elektrotepelné spotřebiče s fázovou regulací výkonu, Elektrotepelné spotřebiče využívající elektrický oblouk, Elektrotepelné spotřebiče s induktorem, Osvětlovací soustavy se zdroji světla s indukčním nebo elektronickým předřadníkem
Kompenzace jalového výkonu a kvalita elektrické energie
Kvalita elektrické energie obecně, EMC – energetické rušení, Normy související s kvalitou elektrické energie, Zdroje energetického rušení, Zdroje rušení na straně odběratelů elektrické energie, Zdroje rušení na straně distributora elektrické energie, Interakce mezi kompenzátory a signálem HDO, Rezonance signálu HDO, Nechráněná kompenzace, Kompenzační filtr a chráněná kompenzace, Praktické důsledky rezonance na signálu HDO, Následky rušení signálem hDO, Vliv kompenzačních prostředků na kvalitu elektrické energie, Kvalita elektrické energie v dodavatelsko-odběratelských vztazích, Měření kvality elektrické energie, Měřicí přístroje, Budoucí měřicí přístroje

Komponenty kompenzačních zařízení
Regulátory a měřicí přístroje, přístrojové transformátory, Regulátory jalového výkonu, Panelové měřicí přístroje, Přístrojové transformátory, Kondenzátory, Kondenzátory pro hladiny nízkého napětí, Jisticí a ochranné prvky, Spínací prvky, Kontaktní – stykače, Bezkontaktní – polovodiče, Tlumivky, Ochranné, Omezení zapínacího proudového rázu, Omezení rezonančních jevů, Filtrační, Dekompenzační, Rozvaděčové skříně

Postup návrhu kompenzačního zařízení a jeho začlenění do sítě
Nově budovaná kompenzační zařízení, Rekonstrukce již provozovaných kompenzačních zařízení

Provoz kompenzačních zařízení
Uvádění do provozu, Provoz a údržba, bezpečnost práce, Ekologické aspekty

Ekonomický dopad kompenzace jalového výkonu
Platby přirážek za nedodržení předepsaného účiníku odběru, Dopad na provozuschopnost průmyslových sítí, Důsledky nevhodně navržených a provozovaných kompenzačních zařízení

Perspektiva vývoje kompenzačních zařízení
Vývoj jednotlivých prvků kompenzačních zařízení, Jaká budoucnost nás čeká v oblasti kompenzace?


Podle slov mých starších kolegů jde opravdu o základnu znalostí z problematiky kompenzace a většina ji doporučuje se zdviženým palcem. Ještě přikládám text obou autorů ...

Publikace, kterou předkládáme, má za cíl jednoduchou formou seznámit čtenáře s moderními zásadami kompenzaci jalového výkonu a eliminace harmonických. Již obsah knihy umožní základní orientaci ve zmíněné problematice a pochopení souvislostí mezi kvalitou elektrické energie, zpětnými vlivy spotřebičů a vhodně navrženou a provozovanou kompenzací jalového výkonu.

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 4)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Jaké se nabízí technické řešení pro dynamické řízení odběrů elektrické energie? Pokud se velkoobchodní cena elektřiny na denním trhu mění každou hodinu a elektrickou energii lze nakupovat na základě spotových cen s měsíčním vyúčtováním po hodinách, pak takový odběratel potřebuje účinný nástroj. Řeč je o úrovni úplného řízení odběrného místa za fakturačním elektroměrem. Nejde pouze o komunikaci a zobrazení měřených dat, není to ani jednoduché spínání několika relé vyjadřující okamžitý dynamický tarif. Je to sofistikované řízení neustále zpracovávané lokální výpočetní kapacitou ...
Pročítám další vydání oblíbené technické tiskoviny malého formátu. Znovu se utvrzuji v tom, že pouze vyrábět nestačí a tvrzení, že se dobrý produkt prodává sám, považuji za nesmyslné lidové klišé. Každý skutečně dobrý výrobce a dodavatel ke svému portfóliu tvoří podpůrný servis pro ty, kteří ovlivňují distribuci, montáž, nebo údržbu. Příručka elektrikáře HAGER je jedna z těch drobností, která sice není rozhodující, ovšem jejím čtenářům může dobře posloužit. Podívejte se na krátký komentář k jejímu obsahu ...
Hradecký výrobce přepěťových ochran přepracoval svou internetovou prezentaci a technickou podporu svých produktů. V portfóliu na pár kliků naleznete prvky ochrany před přepětím administrativních budov, průmyslu, rodinných domů, fotovoltaických systémů pro rodinné domy, fotovoltaických systémů pro administrativní a průmyslové budovy, fotovoltaických systémů pro venkovní prostory, železniční infrastruktury, ochranu IT sítí nebo také potrubních systémů (Oil and Gas). Co je nového, krátce popisuje tento článek ...
Konečně se po dvou letech začínáme volně setkávat. Doposud jsme vše řešili absenčně, prostřednictvím různých elektronických nástrojů. Podobně jako u veletrhů, tak i u seminářů jsme všichni v očekávání, zda nedojde na prognózy digitálních fanoušku a vše se nepřesune na Facebook nebo Instagram. Odborné semináře OEZ máme na mušce objektivu již mnoho let a bylo tomu i letos. Co představil tradiční český výrobce rozvaděčových přístrojů po skončení koronavirové izolace? Jak semináře probíhaly? První část přinášíme v tomto článku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Máte z ploužení autem v městské dopravě či hledání místa k parkování stresové stavy? Neholdujete motorkám a jízdu na kole spojujete s námahou, pocením a nutným převlékáním? Elektrická kola eliminují nevýhody klasických kol a stávají se novým fenoménem v dopravě ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933