Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

PS250# Kam se ...

Pokud si pokládáte otázku: "Kam jsem se se svým paragrafem přesunul v novém ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Letos grilované Mikroexpo 2022 opět přivábilo mnoho příznivců slaboproudých systémů. Především ty, kterým nestačí sdělení na internetu a chtějí slyšet osobně teplého slova. Až na malo část se vše točilo kolem datových linek. My a naši přátelé z ...

KBH: Kompenzace jalového výkonu


Document Actions
KBH: Kompenzace jalového výkonu
Povinnost na jedné straně kompenzovat jalový výkon odebíraný z rozvodných sítí a na straně druhé zamezovat jeho zpětné dodávce je vynucena penalizacemi, právně podpořenými zejména v zákoně. Zaměřme se nyní na zdaleka nejrozšířenější typ kompenzátorů, kterým jsou paralelní automatické stupňové kompenzace se statickými výkonovými kondenzátory.
Komerční sdělení, ze dne: 28.05.2009
reklama

Rostoucí cena elektrické energie a stále obtížnější ekonomické podmínky motivují management firem k zaměření pozornosti na energetické hospodářství. Povinnost na jedné straně kompenzovat jalový výkon odebíraný z rozvodných sítí a na straně druhé zamezovat jeho zpětné dodávce je vynucena penalizacemi, právně podpořenými zejména v zákoně 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušnou sekundární legislativou. Výše úhrad je pak každý rok v listopadu stanovena tzv. Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Vynucení povinnosti kompenzace je realizováno procentní přirážkou k pořizovací ceně elektrické energie (až do výše 100%), nevyžádaná dodávka kapacitní práce do sítě je pak účtována na vrub odběratele příslušnou sazbou, v současnosti 400Kč/Mvarh. Z důvodu vysokých postihů jsou proto kompenzační zařízení běžnou součástí rozvoden odběratelů ze sítí vysokého napětí.

Nicméně přesvědčovat o nutnosti instalace kompenzačních zařízení je jistým anachronismem a rozhodně ani není tématem tohoto článku, neboť v současnosti lze existenci kompenzátorů na valné většině odběrů z hladiny vysokého napětí předpokládat. Zaměřme se nyní na zdaleka nejrozšířenější typ kompenzátorů, kterým jsou paralelní automatické stupňové kompenzace se statickými výkonovými kondenzátory.

Odběr elektrické energie bez zbytečných pokut za účiník předpokládá adekvátní funkci kompenzačních rozvaděčů. Tato je podmíněna zejména:

  • vhodným návrhem kompenzačních stupňů respektujícím specifika odběrného místa,
  • použitím odpovídajících komponent (kvalitní regulace, dostatečná dimenze vodičů a pojistek),
  • posouzením úrovně harmonického rušení a případným vybavení ochrannými tlumivkami, či dokonce filtračními stupni,
  • zajištěním odpovídajících provozních podmínek.


Kompenzační blok

I když fyzikální podstata kompenzace jalového výkonu zůstává stejná, zejména během posledních 15 let zaznamenaly komponenty pro kompenzaci nebývalý rozvoj. Co se týče kondenzátorů, moderní technologie MKP (pokovená polypropylenová fólie) umožnila výrobu výkonových kondenzátorů o výkonu až 50kvar (72A proud fází), v krabicovém provedení mající rozměry pouze 27x27x15cm. Bezpečnost proti explozi zajišťuje přetlaková pojistka, jako impregnant (brání korozi svitku) se využívají ekologicky nezávadné materiály (původně užívaný impregnant Delor na bázi polychlorovaných bifenylů je klasifikován jako karcinogenní, v ČR musí být takové kompenzace zlikvidovány do konce roku 2009, viz dále).


Chráněný kompenzační rozvaděč

Spolehlivý provoz kondenzátorů MKP však vyžaduje zejména:

  • Dodržení požadovaných teplot okolí pro provozování – jedna z podstatných determinant životnosti kondenzátoru. Překročení povoleného průměru, byť jen o několik stupňů, má za následek zkrácení životnosti kondenzátoru i na polovinu. Přijmutí opatření pro zajištění požadovaných teplot je proto nezbytné.
  • Dodržení povolených úrovní harmonického rušení – díky tlaku na hospodárné využití energie během posledního desetiletí došlo k širokému využívání polovodičových prvků pro řízení pohonů, jako např. frekvenčních měničů, softstartérů atd. Tyto polovodičové prvky, pokud jejich výrobce nepřijme příslušná opatření, mohou být výrazným zdrojem tzv. harmonických frekvencí, které pak proudově a tepelně přetěžují kondenzátory, což vede k jejich destrukci (mnohdy je to záležitost doslova vteřin, pokud nastane nepříznivý stav v síti).
    Z těchto důvodů je obecně doporučeno používat tzv. hrazené kompenzace s ochrannými tlumivkami, poskytující jistou úroveň ochrany kondenzátorů před působením harmonických frekvencí. Pro posouzení úrovně harmonického rušení je vhodné provést analýzu sítě.


Kompenzační rozvaděč

Rekonstrukce kompenzací
Jak již bylo uvedeno, legislativa stanovuje povinnost ekologicky zlikvidovat staré delorové kondenzátory. Prakticky to probíhá tak, že autorizovaná firma demontované kondenzátory naloží a odveze k likvidaci proti vydání potvrzení, kterým se dokládá kontrolním orgánům splnění zákonné povinnosti.
Nicméně na energetikovi zůstává problém řešit kompenzaci, což je obecně věc nákladná, z pohledu celosvětové finanční krize a očekávaného zdražování elektrické energie o to víc nepříjemná. Společnost KBH Energy s.r.o. si je vědoma tohoto trendu a vyvinula kondenzátory a postupy umožňující v mnoha případech pohodlnou a levnou modernizaci kompenzačních rozvaděčů, a to buď pro konečné zákazníky, anebo jako subdodavatel.
Nejvýraznějších úspor lze dosáhnout, pokud je nutné pouze vyměnit regulátor a výkonové kondenzátory. Společnost KBH Energy s.r.o. pro toto využívá regulátor společnosti Janitza Prophi, představující technickou špičku na světovém trhu a umožňující nasazení i v obtížných podmínkách (automatické uvedení do provozu i při neznámé konfiguraci zapojení) a krabicové kondenzátory FORTIS Pro spojující výhody moderních MKP kondenzátorů (vysoký výkon, bezpečnostní pojistka, ekologický impregnant) a původní koncepce (zejména velmi rychlá mechanická montáž, šroubové vývody pro původní kabelová oka, vynikající využití prostoru rozvaděče).


Panel kompenzačního rozvaděče

KBH Energy s.r.o.
Rekonstrukce kompenzačních zařízení KBH Energy s.r.o. realizuje pro koncové zákazníky nebo v subdodávce pro partnery na klíč, od demontáže původní kompenzace až po uvedení do provozu a revizi repasovaného zařízení.
Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis, který je jednou ze silných stránek naší společnosti. Naši zákazníci očekávají nejenom výhodné ceny, ale také adekvátní služby a technickou podporu. Ne nadarmo se říká, že skutečnou kvalitu obchodního partnera prověří a ukážou teprve krizové situace a přístup k řešení problémů a nepříjemností. Naše společnost si je toho plně vědoma a disponuje potřebným technickým a personálním zázemím pro zajištění vysoké úrovně služeb k plné spokojenosti zákazníka.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Pročítám další vydání oblíbené technické tiskoviny malého formátu. Znovu se utvrzuji v tom, že pouze vyrábět nestačí a tvrzení, že se dobrý produkt prodává sám, považuji za nesmyslné lidové klišé. Každý skutečně dobrý výrobce a dodavatel ke svému portfóliu tvoří podpůrný servis pro ty, kteří ovlivňují distribuci, montáž, nebo údržbu. Příručka elektrikáře HAGER je jedna z těch drobností, která sice není rozhodující, ovšem jejím čtenářům může dobře posloužit. Podívejte se na krátký komentář k jejímu obsahu ...
Konečně se po dvou letech začínáme volně setkávat. Doposud jsme vše řešili absenčně, prostřednictvím různých elektronických nástrojů. Podobně jako u veletrhů, tak i u seminářů jsme všichni v očekávání, zda nedojde na prognózy digitálních fanoušku a vše se nepřesune na Facebook nebo Instagram. Odborné semináře OEZ máme na mušce objektivu již mnoho let a bylo tomu i letos. Co představil tradiční český výrobce rozvaděčových přístrojů po skončení koronavirové izolace? Jak semináře probíhaly? První část přinášíme v tomto článku ...
Události za poslední dva roky s našimi zvyky a tradicemi řádně zamávaly. Společenská katarze stále probíhá a elektrotechnikům se také nevyhýbá. Ovšem Elektrická spojka se letos konala v podobě, jak ji známe, i když opět jinde a s odlišným obsahem. Co vše se odehrálo? Podobně jako u předešlých ročníků jsme prolnuli zábavu s prvky naší profese a v závěru sobotního programu se odehrálo "reálné přezkoušení" podle vyhlášky padesát tak, jak jsme si vzpomněli.
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933