Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak rekonstruovat ...

Rekonstrukce v různých historických objektech není vůbec ojedinělá situace, ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Veletrh 2022
Na které 2 veletržní události bych se rád osobně dostavil
Regionální výstava PLZEŇ
Veletrh FOR ARCH PRAHA
Regionální výstava LIBEREC
Veletrh AMPER BRNO
Regionální výstava OLOMOUC
Strojírenský veletrh BRNO
Regionální výstava OSTRAVA
Veletrh AQUAtherm PRAHA

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 159
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Myslíte, že někdy v minulosti byla tvorba norem bezhlavá a nerozmyšlená? Nalistujme dobovou literaturu a zjistíme, že již na startu této disciplíny byly připraveny smysluplné postupy. Na jaké zahraniční způsoby normalizace bylo tehdy pro inspiraci ...

KBH: Kompenzace jalového výkonu


Document Actions
KBH: Kompenzace jalového výkonu
Povinnost na jedné straně kompenzovat jalový výkon odebíraný z rozvodných sítí a na straně druhé zamezovat jeho zpětné dodávce je vynucena penalizacemi, právně podpořenými zejména v zákoně. Zaměřme se nyní na zdaleka nejrozšířenější typ kompenzátorů, kterým jsou paralelní automatické stupňové kompenzace se statickými výkonovými kondenzátory.
Komerční sdělení, ze dne: 28.05.2009
reklama

Rostoucí cena elektrické energie a stále obtížnější ekonomické podmínky motivují management firem k zaměření pozornosti na energetické hospodářství. Povinnost na jedné straně kompenzovat jalový výkon odebíraný z rozvodných sítí a na straně druhé zamezovat jeho zpětné dodávce je vynucena penalizacemi, právně podpořenými zejména v zákoně 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušnou sekundární legislativou. Výše úhrad je pak každý rok v listopadu stanovena tzv. Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Vynucení povinnosti kompenzace je realizováno procentní přirážkou k pořizovací ceně elektrické energie (až do výše 100%), nevyžádaná dodávka kapacitní práce do sítě je pak účtována na vrub odběratele příslušnou sazbou, v současnosti 400Kč/Mvarh. Z důvodu vysokých postihů jsou proto kompenzační zařízení běžnou součástí rozvoden odběratelů ze sítí vysokého napětí.

Nicméně přesvědčovat o nutnosti instalace kompenzačních zařízení je jistým anachronismem a rozhodně ani není tématem tohoto článku, neboť v současnosti lze existenci kompenzátorů na valné většině odběrů z hladiny vysokého napětí předpokládat. Zaměřme se nyní na zdaleka nejrozšířenější typ kompenzátorů, kterým jsou paralelní automatické stupňové kompenzace se statickými výkonovými kondenzátory.

Odběr elektrické energie bez zbytečných pokut za účiník předpokládá adekvátní funkci kompenzačních rozvaděčů. Tato je podmíněna zejména:

  • vhodným návrhem kompenzačních stupňů respektujícím specifika odběrného místa,
  • použitím odpovídajících komponent (kvalitní regulace, dostatečná dimenze vodičů a pojistek),
  • posouzením úrovně harmonického rušení a případným vybavení ochrannými tlumivkami, či dokonce filtračními stupni,
  • zajištěním odpovídajících provozních podmínek.


Kompenzační blok

I když fyzikální podstata kompenzace jalového výkonu zůstává stejná, zejména během posledních 15 let zaznamenaly komponenty pro kompenzaci nebývalý rozvoj. Co se týče kondenzátorů, moderní technologie MKP (pokovená polypropylenová fólie) umožnila výrobu výkonových kondenzátorů o výkonu až 50kvar (72A proud fází), v krabicovém provedení mající rozměry pouze 27x27x15cm. Bezpečnost proti explozi zajišťuje přetlaková pojistka, jako impregnant (brání korozi svitku) se využívají ekologicky nezávadné materiály (původně užívaný impregnant Delor na bázi polychlorovaných bifenylů je klasifikován jako karcinogenní, v ČR musí být takové kompenzace zlikvidovány do konce roku 2009, viz dále).


Chráněný kompenzační rozvaděč

Spolehlivý provoz kondenzátorů MKP však vyžaduje zejména:

  • Dodržení požadovaných teplot okolí pro provozování – jedna z podstatných determinant životnosti kondenzátoru. Překročení povoleného průměru, byť jen o několik stupňů, má za následek zkrácení životnosti kondenzátoru i na polovinu. Přijmutí opatření pro zajištění požadovaných teplot je proto nezbytné.
  • Dodržení povolených úrovní harmonického rušení – díky tlaku na hospodárné využití energie během posledního desetiletí došlo k širokému využívání polovodičových prvků pro řízení pohonů, jako např. frekvenčních měničů, softstartérů atd. Tyto polovodičové prvky, pokud jejich výrobce nepřijme příslušná opatření, mohou být výrazným zdrojem tzv. harmonických frekvencí, které pak proudově a tepelně přetěžují kondenzátory, což vede k jejich destrukci (mnohdy je to záležitost doslova vteřin, pokud nastane nepříznivý stav v síti).
    Z těchto důvodů je obecně doporučeno používat tzv. hrazené kompenzace s ochrannými tlumivkami, poskytující jistou úroveň ochrany kondenzátorů před působením harmonických frekvencí. Pro posouzení úrovně harmonického rušení je vhodné provést analýzu sítě.


Kompenzační rozvaděč

Rekonstrukce kompenzací
Jak již bylo uvedeno, legislativa stanovuje povinnost ekologicky zlikvidovat staré delorové kondenzátory. Prakticky to probíhá tak, že autorizovaná firma demontované kondenzátory naloží a odveze k likvidaci proti vydání potvrzení, kterým se dokládá kontrolním orgánům splnění zákonné povinnosti.
Nicméně na energetikovi zůstává problém řešit kompenzaci, což je obecně věc nákladná, z pohledu celosvětové finanční krize a očekávaného zdražování elektrické energie o to víc nepříjemná. Společnost KBH Energy s.r.o. si je vědoma tohoto trendu a vyvinula kondenzátory a postupy umožňující v mnoha případech pohodlnou a levnou modernizaci kompenzačních rozvaděčů, a to buď pro konečné zákazníky, anebo jako subdodavatel.
Nejvýraznějších úspor lze dosáhnout, pokud je nutné pouze vyměnit regulátor a výkonové kondenzátory. Společnost KBH Energy s.r.o. pro toto využívá regulátor společnosti Janitza Prophi, představující technickou špičku na světovém trhu a umožňující nasazení i v obtížných podmínkách (automatické uvedení do provozu i při neznámé konfiguraci zapojení) a krabicové kondenzátory FORTIS Pro spojující výhody moderních MKP kondenzátorů (vysoký výkon, bezpečnostní pojistka, ekologický impregnant) a původní koncepce (zejména velmi rychlá mechanická montáž, šroubové vývody pro původní kabelová oka, vynikající využití prostoru rozvaděče).


Panel kompenzačního rozvaděče

KBH Energy s.r.o.
Rekonstrukce kompenzačních zařízení KBH Energy s.r.o. realizuje pro koncové zákazníky nebo v subdodávce pro partnery na klíč, od demontáže původní kompenzace až po uvedení do provozu a revizi repasovaného zařízení.
Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis, který je jednou ze silných stránek naší společnosti. Naši zákazníci očekávají nejenom výhodné ceny, ale také adekvátní služby a technickou podporu. Ne nadarmo se říká, že skutečnou kvalitu obchodního partnera prověří a ukážou teprve krizové situace a přístup k řešení problémů a nepříjemností. Naše společnost si je toho plně vědoma a disponuje potřebným technickým a personálním zázemím pro zajištění vysoké úrovně služeb k plné spokojenosti zákazníka.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Rittal se svými produkty vyjel blíže svým odběratelům. Poslední rok osobnímu setkávání a veletržním událostem sféře B2B skutečně nepřál. Elektronická komunikace, prezentace a vzdělávání byla sice alternativou, která se nabízela, ovšem skutečný osobní kontakt, potřebný pro obchodní vztah zcela nenahradí. Rittal po loňských a letošních sériích specializovaných webcastů se v září vydal na tradiční autobusové TOUR po vybraných českých městech. Co bylo k vidění, komentuje Hana Reviĺáková a Milan Vild v mini reportáži ...
Katalog, ve kterém se poprvé objevuje více produktů než by byl český trh schopen nakupovat! Je zaměřen na rozvaděče a rozvaděčové přístroje. Objevíme přes dva tisíce nových prvků na více než tisíci stránkách vážící přes dva kilogramy. Z produktů nové kompaktní jističe, obloukové ochrany AFDD, spínací hodiny s možností nastavování pomocí smartphone a software v češtině, bezšroubové přístroje a patřičné příslušenství. Na krátký pohled se podívejte v recenzi ...
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933