Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

UČEBNICE EVP#4: ...

Čtvrtý díl učebního textu je určen pro pracovníky pověřené prováděním ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 413
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

KNIHA: Hromosvody a zemniče


Document Actions
KNIHA: Hromosvody a zemniče
Papírové čtení o hromosvodech podstatně čtenější formou, než ve čtyřdílné normě. Další alternativu k problematice ČSN EN 62 305 přináší autoři Kutáč, Hladký, Rous v druhém přepracovaném vydání. Podívejme se na náhled a obsah této publikace ...
Igor Nováček, ze dne: 28.04.2008
reklama

Někdo by mohl namítnout, že se knižně s hromosvody za poslední období roztrhl pytel. Ovšem není divu, protože po informacích tohoto druhu je i přes nespočetné semináře stále velká poptávka.

Mám před sebou knihu, na které se kromě Jiřího Kutáče a  Zdeňka Hladkého, podílel také Zdeněk Rous. Ten se v mých vzpomínkách kdysi zapsal jako "badatel přepětí". Muž, který nám definoval neznámé.

Uvedená publikace samozřejmě míří na aktuální ČS EN 62 305, která nedá spát mnohým odpovědným dodavatelům hromosvodů. Někdy mám pocit, že se zapomíná na skutečnost, že norma je doporučením (tedy cennou radou) na základě mnohých zkušeností ověřených v praxi. Často slýchávám, že norma nebo její tvůrci jsou ..., nařizují ...


Pro větší náhled kliknout!

A co tedy lze v knize očekávat?
Určitě dobré počtení pro ty, kteří normy nečtou, neumí číst, nebo je třeba vůbec nemají. Ne každý má všechny čtyři díly a také ne každý normu zcela nutně potřebuje vlastnit. Pavel Horský poznamenává, že se lidé často začtou do prvního, i druhého dílu. Normu pak odloží s tím, že tomu nerozumí. I přes to, že je norma dobře zpracovaná, bude pro mnohé literární ztvárnění problematiky příznivější.

Kdo bych si chtěl přítomnost určitých témat ověřit, nechť nahlédne do zkráceného obsahu, který jsem zde přichystal.

PRINCIP A ÚKOLY OCHRANY PŘED BLESKEM
Bouřky a bouřková činnost, blesky a jejich parametry, čárový blesk, kulový blesk, Eliášův oheň, blýskání na časy, přímý a nepřímý úder blesku, údery blesků do stromů, údery blesků do kovových předmětů pod zemí, historie ochrany před bleskem, škody způsobené bleskem, katastrofy způsobené bleskem, hlavní úkoly hromosvodní ochrany, filozofie ochrany před bleskem, klasifikace škod

NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY
Kvalita projektu ochrany, respektování současného stavu techniky, tradiční a moderní pojetí návrhu hromosvodní ochrany, základní části hromosvodu, hledání nových směrů, historie „vylepšených“ hromosvodů, úroveň hromosvodní ochrany v Česku, orientace v bouřkové činnosti po celém světě, všeobecné informace o nebezpečí blesku, literatura ke kapitole

NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY DLE SOUBORU ČSN EN 62305
ČSN EN 62305-1 Obecné principy, nejdůležitější termíny a definice, parametry bleskového proudu, účinky bleskového proudu, ochranná opatření v ochraně před bleskem, základní kritéria ochrany před bleskem pro stavby a inženýrské sítě, ČSN EN 62305-2 Řízení rizika, nejdůležitější termíny a definice, objasnění termínů, metodika stanovení rizika, ČSN EN 62305-3 Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života, nejdůležitější termíny a definice, koordinace při projektování stavební a elektro části, základní části vnějšího LPS (hromosvodu), návrh jímací soustavy, strojené a náhodné jímače, návrh soustavy svodů, náhodné svody, skryté svody, vnitřní svody, uzemnění, příklad kontroly zemniče, materiály a rozměry LPS, ekvipotenciální pospojování proti blesku, vyrovnání potenciálů bleskového proudu kovových částí stavby, vyrovnání potenciálů (pospojování) bleskového proudu pro vnější vodivé části stavby, vyrovnání potenciálů bleskového proudu pro vnitřní systémy, vyrovnání potenciálů bleskového proudu pro vnější vodivé části a vedení připojené ke stavbě, dostatečná vzdálenost – elektrická izolace od hromosvodu, možné kombinace jímací soustavy a soustavy svodů, izolovaný (oddálený) hromosvod, izolovaný (oddálený) hromosvod pro celou stavbu, izolovaný (oddálený) hromosvod pro celou stavbu, ale v místě střechy je provedeno pospojování proti blesku, neizolovaný (neoddálený) hromosvod pro celou stavbu, pomocná jímací soustava LPS (nedodržení dostatečné vzdálenosti s), náhodná jímací soustava LPS (nedodržení dostatečné vzdálenosti s) kombinace izolovaného (oddáleného) a neizolovaného (neoddáleného) hromosvodu, údržba a revize LPS, postupy při revizi, údržba, ochranná opatření před zraněním osob nebo zvířat způsobených dotykovým a krokovým napětím, ČSN EN 62305-4 Elektrické a elektronické systémy ve stavbách, nejdůležitější termíny a definice, návrh a instalace ochranných opatření před LEMP, uzemnění a pospojování (vyrovnání potenciálů), hlavní pospojování (vyrovnání potenciálů), pospojování vnitřních vodivých částí, pospojování informačních systémů, elektromagnetické stínění a trasy vedení

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY HROMOSVODNÍ OCHRANY
Izolovaný hromosvod, vodič HVI, vodič CUI, oddálený hromosvod, DEHNiso Combi, rodinný dům, výrobní hala, varianta 1 – střešní krytiny z fólie v kombinaci s poplastovanou atikou a zděné stěny, varianta 2 – střešní krytiny z trapézového plechu a obvodových stěn z plechů nebo ocelového armování, umístění svodičů bleskových proudů SPD T1 v neměřené části silnoproudých rozvodů sítě nn, systém hromosvodní ochrany pro solární články, aktivní jímače ESE versus ČSN EN 62305, stanice mobilních operátorů – příklad kontroly dostatečné vzdálenosti, koncepce hromosvodní ochrany pro větrné elektrárny, ochrana před bleskem a přepětím pro biostanice

UZEMNĚNÍ A ZEMNIČE
Nejdůležitější pojmy z oblasti uzemnění, nejdůležitější normy z oblasti uzemnění, nová ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, materiály a součásti pro uzemnění, náhodné a strojené zemniče – základové zemniče, koroze zemničů, zemnění a bezpečnost, rezistivita půdy – geoelektrický průzkum, měření zemního odporu, metoda pomocných elektrod (můstková metoda), metoda proud – napětí, měření zemního odporu rozsáhlých zemničů bez dokumentace, metoda měřicích kleští, revize uzemnění, údržba uzemnění,


Pro větší náhled kliknout!

Závěr
Kniha stojí za opakování každého, kdo se cítí být profesionálem. Pro ty, kteří se teprve chtějí vpravit do složitého spektra různých elektromagnetických vlivů atmosférických energií, lze knihu určitě doporučit!

Autoři: Ing. Jiří Kutáč, Ing. Zdeněk Rous, CSc., Ing. Zdeněk Hladný
Svazek 17, edice DÍLENSKÉ PŘÍRUČKY
Formát B5, 131 stran, 92 obrázků, 19 tabulek, 2 přílohy
Cena: ...

Kniha doprodána!

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních pancéřových trubek se častěji používá sloveso protáhnout než vložit. Kdy tedy lze do trubky vedení vložit? Kdy takovou možnost využijeme? Opravdu jde o jednoduchý princip mechanismu? Musí to být cenově dostupné, snadné, rychlé, bez nutnosti použití nestandardních nástrojů. Pro použití v praxi je důležité také snadné pořízení u velkoobchodních distributorů. Který takové zboží nabízí?
... v ochraně před přepětím a blesky. Projektant, jiným slovem lze říci i designer, je otcem svého nápadu od počátku až k jeho dospělosti. Je za něj odpovědný a své kroky při sestavování jednotlivých částí a konečného celku umí sám obhájit. Takové pracovníky nazýváme odborníky. Dovedou odůvodnit každý svůj učiněný krok, byť se nám zdá neobvyklý. Do takového znalostního stavu nás nedovede škola nebo léta praxe, ale vlastní píle při nekonečném studiu dostupných souvislostí. Jedním z takových materiálů je technická pomůcka. Popisuje OBO Construct ...
Rekordní počet online odborných vystoupení letos vytvořil tým DEHN Česká a Slovenská republika. Co myslíte, jaké mělo české technické zastoupení předpoklady a technické možnosti? Kolik odborníků zastupuje značku DEHN u nás? Jakou máte představu o odborných znalostech z oblasti ochrany před bleskem a přepětím pracovníků DEHN a jejich znalostech v oblasti mediálních dovednostech a technickém zabezpečení pro novodobé publikování? V tomto článku naleznete nejen přehled všech letošních dílů eDEHN, ale i vysvětlující komentář vzdáleně připojeného Jana Hájka ...
OEZ Letohrad není jen výrobce přístrojů, ale ke svým výrobkům poskytuje také služby. Tou zásadní je servis. Na podrobnosti z první ruky jsme se obrátili na vedoucího servisních služeb, Miroslava Uhra. Co nás zajímalo? Jaké přístroje lze v dnešní době servisovat? Má servis OEZ nějaké výhody, proti konkurenčním dodavatelům? Vozí s sebou technici při výjezdu i celý náhradní jistič? Jak technici můžou vědět k jakému případu jedou? Jak moc budou moderní technologie pomáhat servisu jističů do budoucna? Celou reportáž sledujte v tomto článku!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Jak má vypadat správně provedený skrytý svod podle ČSN 34 1390- Předpisy pro ochranu před bleskem? Mohlo by se zdát, že správné provedení jímací soustavy a svodů podle dnes již neplatné normy je mrtvé téma, ale hromosvody provedené podle této normy z roku 1969 nás ještě mnoho let budou doprovázet a bude docházet k jejich opravám a opakovaným revizím podle ČSN 33 1500.
Pokud se chceme svou argumentací stavět na uvádění rozdílu, musíme se podívat na oba póly. V tomto případě na § 47 vyhlášky 137/1998 Sb., jehož obsah je v nové vyhlášce 268/2009 Sb. nahrazen § 36. Jaký je tedy rozdíl mezi zmíněnými paragrafy?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933