Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Populární 60. ...

Oblíbená konference elektrotechniků, která se v posledních letech konala v ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 981
Bazar
Osobní nástroje

JAN HÁJEK: Blesková válka č. 5 - Okapy, čekající zabijáci


Document Actions
JAN HÁJEK: Blesková válka č. 5 - Okapy, čekající zabijáci
Na konci okapové roury by každému člověku či zařízení hrozilo to, že by si ho bleskový proud mohl vybrat jako pokračování své cesty na zem a každý je u takovéhoto slepého svodu za bouřky ohrožen na životě. Jak by tedy mělo vypadat správné řešení? Více se dočtete zde ...
Jan Hájek, ze dne: 8.10.2010
reklama

Tak jak konečně revizní technici při periodických revizích hromosvodů začínají postupovat podle norem, dochází stále častěji k odhalování nebezpečné chyby, která stála dříve zcela ve stínu přesného rozpětí výšky umístění zkušební svorky.

Touto nepodstatnou chybkou byl a je slepý svod, v současné době je tato nebezpečná "novinka" velmi častým případem věty v závěru revizní zprávy: "Hromosvodní soustava neodpovídá požadavkům uvedených norem a není z hlediska bezpečnosti schopna provozu."

Co je toho příčinou? Tomuto nebezpečnému stavu se říká slepý svod, respektive se mu vždy tak říkalo, ale protože nebylo zvykem předchozí normu pořádně číst, tuto situaci můžeme najít při běžné procházce městem na hodně domech.


Připojený okapový žlab

Pro pořádek si uveďme, co bylo podle ČSN 34 1390 Ed.2. z roku 1969 porušeno.
článek 111,
Velké kovové předměty na povrchu a uvnitř objektu se musí zajistit tak, aby při úderu blesku do hromosvodu nedošlo ke škodlivým účinkům přeskoku z hromosvodu na tyto předměty nebo ke škodlivým účinkům indukovaných nábojů jako výbuch, úraz nebo poškození.

článek 113
Vysoké kovové předměty probíhající ve svislém směru budovou, (kovová potrubí a podobně) se spojí na svém nejvyšším a nejnižším místě s vedením hromosvodu.

K čemu by totiž mohlo a mělo dojít
Vzhledem k tomu, že norma ČSN 34 1390 byla na možnosti výpočtů dostatečných vzdáleností poměrně skoupá, respektive veškeré výpočty se týkaly pouze jímací soustavy a svodů zakončených zemničem, pro přesné vypočtení tohoto ohrožení lze využít nástavbu DEHNsupportu software DEHN distance Tool.


DEHNsupport dostatečná vzdálenost

Pokud nám udeří hrom do domečku, který má rozměry řekněme 10 na 10 metrů a výšku 6m a jedná se o domek pouze se dvěma svody, které by byly na druhé straně než okapové roury neuzemněné na svém dolním konci a k tomuto ideálu by patřil i zemnič typu B, tedy základový, tak na konci okapové roury by každému člověku či zařízení do vzdálenosti 0,6m ve vzduchu, nebo 1,2m do stěny objektu hrozilo to, že by si ho bleskový proud při LPL IV tedy 100kA, mohl vybrat jako pokračování své cesty na zem. Ano, jsou to pouze suché výpočty, ale v realitě by tyto vzdálenosti byly mnohem větší a každý je u takovéhoto okapu za bouřky ohrožen na životě.


Rozdělení bleskového proudu do okapů

Jak by to tedy mělo vypadat?
Řešení připojení okapové roury, nahoře připojené k jímací soustavě je nadčasové, tedy takto se to mělo dělat vždy.
Okapovou rouru nahoře spojenou s jímací soustavou, raději provedeme tak, že zajistíme vodivost jednotlivých segmentů nýtováním nebo sletováním. Pokud bychom to neudělali, díky velkým přechodovým odporům na přechodech trubek by to vše nejenom hezky jiskřilo, ale mělo by to za následek nárůst napětí a znásobení dostatečné vzdálenosti. Na jejím spodním konci jí připojíme na zemnič. Nejlepší je samozřejmě na vývod ze základového zemniče, pokud na něj nějaký ne moc bystrý projektant či montážník zapomněl myslet, zřídíme kolem domu ještě okružní zemnič, na který pak vše opomenuté napojíme. Nejhorším ze správných řešení je zatlučení zemnících tyčí a samostatné uzemnění okapové roury.


Špatně propojený, ale dobře uzemněný okap

I v tomto případě bereme okap a vše vodivé jako součást jímací soustavy a pokud ji chceme zachovat izolovanou, musíme dodržovat dostatečnou vzdálenost s i od něj. No a to je vše.

Zdroj: ČSN 34 1390 Ed.2. 1969 – Ochrana před bleskem
ČSN EN 62305-2, Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika
ČSN EN 62305-3, Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 16)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
DEHN s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Víte, co skrývá obsah třech písmen KTS? Každý, kdo ve své praxi řeší ukládání například ve výrobních provozech nebo prostředí se zvýšenou potřebou ochrany uložených vedení, pak je právě tento typ sortimentu vhodný. Objevíte upevňovací systémy, systémy kabelových žlabů, mřížových žlabů, systémy kabelových žebříků, stoupacích žebříků, systémy pro velká rozpětí, systémy nosníků svítidel ... Jedinečný rozbor technického materiálu předkládá živě jeho dlouholetý produktový specialista ...
Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich vyrovnávání je svou podstatou tou první a nejčastější činností lidstva a přírody samotné. Výraz potenciál může tedy obecně představovat více než význam, který známe z fyziky, respektive elektrotechniky. A pro nás z tohoto oboru je pochopení definice potenciálu předpoklad zjištění velikosti konkrétního napětí. Než se začínající elektrikář pustí do rozsáhlé nauky potřebných rutinních dovedností, musí dobře rozumět všem souvislostem spojených s rozdílem potenciálů. Jak vysvětlují potenciál odborníci různých podoborů elektrotechniky? Odkud čerpat další informace? Sledujte v této části!
Co se myslí potenciálem na dráze? Jak si můžeme představit uzavřený obvod, kterým prochází napájení motorů souprav? Odkud a kam tečou napájecí proudy? Kolejnice ale nejsou nekonečné a jejich přerušení má nějaký účel. Pokud jsou oddělené úseky určeny pro drážní signalizaci, je kolejnice stále hlavním vodičem napájecího obvodu? Jak jsou konstruovány výhybky, aby zůstal obvod stále uzavřen? Koho z nás napadá, že projíždějící Pendolíno využívá z veřejné energetické sítě pouze dvě fáze? Jak která vlaková souprava pozná, na jakém typu trakce je, respektive s jakým potenciálem může pracovat. Jak se do které lokomotivy dostává za jízdy stejnosměrné nebo střídavé napájení, navíc jiné výšky napětí? Jak je takový úsek pro změnu trakčního napájení dlouhý? Sledujte tento mimořádný trakční díl o potenciálu ...
Chystáte se na profesní dráhu projektanta? Chystáte se na zkoušky? Následující šestý díl se zmiňuje o způsobu odborného vytvoření projektu, normách a předpisech, požadavcích na projekt všech účastněných stran, projektech elektroinstalací v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách, značení vodičů a kabelů, kladení vedení, kabelových kanálů, o vnějších vlivech, o zásadách navrhování a měření osvětlení, o druzích rozvaděčů a jejich navrhování, o předpisech pro dimenzování, jištění vodičů a kabelů a na koneci nechybí i typické otázky, na které máte znát odpověď i o půlnoci ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Jak má vypadat správně provedený skrytý svod podle ČSN 34 1390- Předpisy pro ochranu před bleskem? Mohlo by se zdát, že správné provedení jímací soustavy a svodů podle dnes již neplatné normy je mrtvé téma, ale hromosvody provedené podle této normy z roku 1969 nás ještě mnoho let budou doprovázet a bude docházet k jejich opravám a opakovaným revizím podle ČSN 33 1500.
Pokud se chceme svou argumentací stavět na uvádění rozdílu, musíme se podívat na oba póly. V tomto případě na § 47 vyhlášky 137/1998 Sb., jehož obsah je v nové vyhlášce 268/2009 Sb. nahrazen § 36. Jaký je tedy rozdíl mezi zmíněnými paragrafy?
Podívejme se zblízka na detail spojení letošní novinky českého výrobce KOPOS Kolín. Jak se v detailu spojují kanálové žlaby Jupiter? Minutový videospot vám dá jasnou představu o jednoduchosti spojení ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933