Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak vznikl VARNET ...

Od 1. ledna 2020 se trhu oficiálně otevřela společnost VARNET. Vznikla fúzí ...

OEZ: Novinky 2020 ...

OEZ Letohrad představil v květnu prostřednictví tří webcastů vše, ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
5.08.2020 Multifunkční revizní přístroj Kyoritsu KEW 6516 s českým displejem. Přístroj má 10 hlavních funkcí: uzemnění, izolace, kontinuita, smyčka, PSC, PFC, napětí, frekvence, fázová sekvence, RCD. Kromě barevné obrazovky a bluetooth, se může uživatel těšit z českého menu. Multifunkční testery jsou dodávány kompletní, se vším, co potřebujete pro testování elektrické instalace. Nechybí tedy kompletní sada ...
4.08.2020 TIP na dotykové panely WAGO 600. Jsou určené pro ovládání, monitorování, vizualizace a diagnostiku ve výrobě, automatizaci budov a zpracovatelském průmyslu. K dispozici jsou dotykové panely s různými hardwarovými konfiguracemi pro ovládání a vizualizaci malých až středně rozsáhlých systémů. Pod designem dotykových panelů WAGO se skrývají ...
3.08.2020 Pracujte rychleji s novými sadami Go Wireless. Ať už instalujete vypínače do novostavby, nebo jen potřebujete změnit pozici vypínačů, či přidat další v již hotové stavbě, existuje pohodlnější řešení, které může změnit způsob vaší práce. Sady Go Wireless vyvinuté společností Eaton, jsou přizpůsobeny nejčastěji používaným aplikacím, jejichž řešení je díky nim rychlé, spolehlivé a bez použití kabeláže ...
2.08.2020 Digital Cable Code: Kabel s vlastní webovou stránkou. Během konfekce a instalace je obvykle každý kabel opatřen kovovým nebo plastovým štítkem, což by mělo pomoci při pozdější identifikaci funkce kabelu v systému. Informace o něm jsou však omezené. Pomocí Digital Cable Code vytvořil nyní LAPP řešení, které obohacuje tyto základní informace o další data, která lze kdykoli doplnit nebo změnit. Každý ...
31.07.2020 Biometrická čtečka pro rozpoznání obličeje. Dveřní nástěnná biometrická čtečka pro rozpoznání obličeje s multiformátovou RFID čtečkou provádí autentizaci třemi různými způsoby, a to pomocí rozpoznání geometrie obličeje, nebo rozpoznání obličeje a RFID média, či pouze přiložením RFID média. Integrovaná multiformátová RFID čtečka nabízí možnost čtení RFID médií jak na 125kHz, tak i na 13,56MHz. Díky provoznímu ...
28.07.2020 TiP na e-shop ELEKTRO Brůna. Pokud řešíte dodávky elektroinstalací, tedy ať již pro rodinnou nebo komerční sféru, pak určitě přivítáte rychlé naklikání hotové rozvodnice pro konkrétní použití. Především elektrotechnik v praxi ví, že je dobré mít v záloze rychlá řešení. Zvláště pak, pokud naruší plán dodávek nějaký ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1042
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Málokomu se chce měnit své zaběhlé zvyky, navíc když s nimi v minulosti získal věhlas, úspěch či bohatství ... a najednou příjde nová vlna a prý se musí digitalizovat. Představy o praktické digitalizaci obchodních procesů se různí. Pro někoho tento ...

KNÍŠKA: Krátká odpověď na jednoduchou otázku


Document Actions
KNÍŠKA: Krátká odpověď na jednoduchou otázku
Občas se setkávám s dotazy naprosto náhodných čtenářů kníŠky, a jsou to i lidé, kteří nemají elektrotechnické vzdělání, pouze se zajímají o to, co jim odborná firma na střeše instalovala, jestli je to v pořádku. Toto je konkrétní odpověď vycházející z předchozí komunikace s majitelem RD, který "to nechtěl nechat jen tak být" ...
Dalibor Šalanský, ze dne: 29.09.2010
reklama

Občas se setkávám s dotazy naprosto náhodných čtenářů kníŠky, a jsou to i lidé, kteří nemají elektrotechnické vzdělání, pouze se zajímají o to, co jim odborná firma na střeše instalovala, jestli je to v pořádku. Chtěl bych se o svojí zkušenost podělit a popsat v základu, co by bylo vhodné na střeše doplnit, upravit, dodělat. Toto je konkrétní odpověď vycházející z předchozí komunikace s majitelem RD, který "to nechtěl nechat jen tak být" a zajímal se o to, jestli není možno ochranu před bleskem nějak vylepšit. Prostě se mu nezdálo, že je anténní stožár spojen s hromosvodem a nic víc. I jemu bylo jasné, že to asi úplně nestačí. Pro začátek jsem potřeboval několik vstupních informací, abych mohl rozhodnout, jak dále postupovat. Snažil jsem se princip ochrany popsat laikovi, nicméně jsem již natolik "deformován", že pro laiky mohou být některé mé dotazy nepochopitelné. Proto jsem se rozepsal podrobněji.

Dobrý den pane Chytrý,

Reaguji na Váš email. Omlouvám se za opožděné termíny, trpím naprostým nedostatkem času. Nicméně potřeboval bych ty upřesňující informace, pokusím se to napsat lépe.

Nejprve ale k principu ochrany před bleskem.
V současné době máte na RD instalován hromosvod podle ČSN 34 1390 (norma stará 50 let, která byla vloni zrušena). Hřebenové vedení a dva svody. Jaké je uzemnění, to se pozná pouze měřením. Ovšem vzhledem ke stáří 3 roky předpokládám, že bude zemnič v základech.
Tato norma v podstatě neřešila, co s anténami apod. Respektive řešila náznakem, ale nedělalo se to. Pouze se připojovaly ant. stožáry k hromosvodu, ale dále se s koaxy od antén nic nedělo.

Můžeme tedy říci, že se na objektu stavěl hromosvod, neboli podle dnešního názvosloví vnější ochrana před bleskem. Vnitřní ochranou se nikdo nezabýval. Ovšem podle současných předpisů je ochrana pojata jako celek a řeší společně vnější i vnitřní ochranu před bleskem, a to celé má název SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM.

My musíme začít vnější ochranou (hromosvodem) a podle toho, jakou ochranu instalujeme, tak upravíme vnitřní systém ochrany. Jsou totiž dva způsoby, které se od sebe podstatně liší.

První systém je tzv. izolovaný hromosvod.
Princip spočívá v tom, že blesk odvedeme pomocí hromosvodu až do uzemnění a žádné kovové hmoty na střeše (ant. stožár, kovové vložkování komínu, rámy střešních oken apod.) nepřipojujeme k hromosvodu. Nezavlečeme si tedy blesk dovnitř do objektu. K tomu, abychom mohli izolovaný hromosvod zkonstruovat, musíme dodržet základní princip této ochrany, a tím je dodržení tzv. dostatečných vzdáleností. Je to vzdálenost mezi hromosvodem a ostatními kovovými hmotami. Ta musí být taková, aby blesk neměl "chuť" si na ně přeskočit.

Tato vzdálenost se vypočítává a je ovlivněna několika faktory.

 • 1) počtem svodů
 • 2) hodnotou a typem uzemnění
 • 3) velikostí objektu
 • 4) zařazením objektu do třídy ochrany před bleskem.

Proto tuto vzdálenost ani náhodou nedokážu odhadnout. Vím jen, že u vašeho RD při současné podobě hromosvodu bude určitě více než 1m. A to je dost. Musíme si totiž uvědomit, že tato dostatečná vzdálenost platí i směrem dovnitř do objektu (pod střechu). Proto jsem se ptal na elektroinstalaci na půdě. Myslel jsem tím hlavně např. osvětlení půdy, resp. kudy jsou taženy koaxy apod. Blesk si totiž do této kabeláže může prorazit cestu přes střešní krytinu. Takže všechny tyto zásady je třeba dodržet, abychom mohli uvažovat o izolovaném hromosvodu. Povede-li se nám tuto situaci zvládnout a dodržet princip izolovaného hromosvodu, přistoupíme k vnitřnímu systému ochrany před bleskem.

Víme, že do objektu nebyl zavlečen bleskový proud. Indukované přepětí ovšem jen tak odstranit nedokážeme, takže je třeba na vhodných místech instalovat svodiče přepětí. Ty se budou týkat především koaxiálních svodů – antény a wifi. Nejlepším místem instalace je půda. Jakékoliv ochrany se musí uzemnit. To znamená na půdu přivést z hlavního ekvipotenciálního pospojení žlutozelený vodič. V tomto případě postačí průřez 2,5mm2. Samozřejmě čím větší, tím lepší. Na něj ochrany uzemníme. Proto jsem se ptal na ekvipotenciální pospojení, které by mělo být zřízeno poblíž hlavního rozvaděče. Je to malá skříňka (asi pod HR), do které vede drát FeZn z uzemňovací soustavy a min. drát (žlutozelený - silný) z rozvaděče. Vzhledem ke stáří RD předpokládám, že toto základní pospojení je instalováno.

Druhý systém je neizolovaný hromosvod.
To je to, co nyní máte na střeše. Když se vás zeptám, k čemu dojde při úderu blesku do anténního stožáru, asi mi potvrdíte, že část bleskového proudu proteče cestou "stožár – anténa – koax – televize (wifi – PC) – zásuvka". To je samozřejmě cesta, která na bleskové proudy není stavěna a páchá značné škody (je to často vidět – vypálená cesta). Abychom těmto škodám předešli, musíme se zaměřit především na vnitřní ochranu před bleskem. Svodiče přepětí je třeba nahradit svodiči bleskových proudů, na půdě je třeba zřídit místní ekvipotenciální pospojení a na něj uzemnit svodiče. Toto pospojení je však třeba "uzemnit" vodičem s velkým průřezem. V normě je doporučení na průřez 5mm
2, já ale doporučuji alespoň 16mm2. Tímto vodičem poteče blesk. Další, co je třeba rozhodnout, je uložení tohoto vodiče. Vznikne totiž vnitřní svod. A ten bude významnou měrou ovlivňovat vnitřní elektroinstalaci (a lidské životy). Aby toho nebylo málo, tak na koaxy od TV antén svodiče bleskových proudů existují, ale pro WiFi se bohužel vyrobit nedají. Byl by to tak velký útlum, že by došlo k přerušení spojení. Takže musíme žít s jistým kompromisem, že to pořádně udělat nejde. Do této situace nás dostali poskytovatelé připojení, kteří to vůbec neřeší, je jim to asi jedno.

Společným pro oba systémy (izolovaný nebo neizolovaný hromosvod) je vnitřní ochrana před bleskem pro přívod napájení. Do tohoto přívodu může blesk udeřit kdykoliv (i když je kabel uložen v zemi) a jediným opatřením je instalace svodiče bleskových proudů v hlavním rozvaděči. Dále by se měly doplnit vhodné svodiče přepětí uvnitř RD (TV, PC, elektronické spotřebiče).

Nyní tedy zopakuji dotazy, které jsem měl. Snad je Vám z výše uvedeného popisu jasnější, o co mi jde.

 • 1) Typ zemniče a hodnota zemního odporu - zemnič jsme asi vyřešili, předpokládám, že je v základech. Jestliže máte hromosvod, měl byste k němu mít i výchozí revizní zprávu, kde budou tyto informace obsažené. Tedy typ zemniče (možná), hodnota zemního odporu – určitě – povinný údaj v revizní zprávě. Nemáte–li revizi, nemáte hromosvod (z pohledu pojišťovny při případném plnění pojistné události).
 • 2) Počet svodů hromosvodu – 2. To je bohužel málo. Vzhledem k půdorysu objektu (bohužel nemám rozměr střechy, která bude ještě o něco větší, než obvodové zdivo a ze které by se mělo vycházet) je počet svodů nedostatečný. Maximální rozteč je 20m. Obvod vašeho RD odhaduji na 50m. Měl by být vybaven (podle nových předpisů) min. třemi svody. Podle ČSN 34 1390 počet svodů vyhovuje. Nicméně počet svodů není důležitý pro nějaký zápis v papírech, ale pro vytvoření více cest ke svedení bleskového proudu a má přímý vliv na výpočet dostatečné vzdálenosti u izolovaného hromosvodu. Platí nepřímá úměra – čím více svodů, tím menší dostatečná vzdálenost. Anebo přímá úměra – čím více svodů, tím lépe. U vašeho RD bych doporučil doplnit alespoň 2 svody v protilehlých rozích. Problém je s uzemněním těchto svodů. Pro zachování principu ochrany před bleskem musí být tyto svody samozřejmě kvalitně uzemněny, ale musí být i pospojeny se stávajícími svody. Znamená to ovšem obkopat RD a drátem svody propojit.
 • 3) Umístění ant. stožáru a jeho výška – to byl dotaz kvůli výšce a mechanickému uchycení oddáleného jímače.
 • 4) Je-li půda obydlená a případně kde je uložena elektroinstalace – tyto informace jsou výhradně kvůli tomu, jestli bude možno instalovat izolovaný hromosvod. Musí být dodržen dostatečný odstup vnitřní elektroinstalace od vnějšího hromosvodu. Tento odstup je minimálně stejně veliký, jako dostatečná vzdálenost. Čím větší, tím lepší z důvodu snížení indukce.
 • 5) Je-li v objektu provedeno ekvipotenciální pospojení – proč je to důležité, jsem popsal již výše. Nejste-li si jist, mělo by to být patrné z projektové dokumentace pro elektroinstalaci. Ekvipotenciální pospojení povinné není, ale je velice vhodné ho zřídit. Obzvlášť má-li stavba základový zemnič. Co znám projektanty, tak to již dnes neřeší a rovnou to kreslí. Myslím hlavní ekvipotenciální pospojení u hlavního rozvaděče. Tím je dosaženo prvního principu komplexní ochrany před bleskem – všechno "neživé" železo mezi sebou propojit.

P.S. doufám, že na střeše nemáte kovový nebo kovem vložkovaný komín. Když ho připojíme k hromosvodu – vznikne vnitřní a dokonce slepý svod, nebo ne?

Vývojový diagram nutných prací:

 • Je možno doplnit svody ano/ne (s tím souvisí samozřejmě i uzemnění svodů)
 • Je možno doplnit pospojení stávajících a nových svodů ano/ne
 • Je zřízeno ekvipotenciální pospojení ano/ne (ano i v případě, že by šlo doplnit)
 • Je možno dotáhnou pospojení na půdu k ant. stožáru ano/ne

Odpovíte-li na všechny tyto otázky ANO, bude pravděpodobně možné instalovat izolovaný (oddálený) hromosvod.
Bude-li některá z odpovědí NE, bude pravděpodobně třeba nechat hromosvod tak, jak je a měla by se doplnit vnitřní ochrana o kvalitní pospojení stožáru a svodiče bleskových proudů.

Ochrana před bleskem je v principu velice jednoduchá, jenom se k ní musíme postavit z pohledu – co všechno se může stát, když něco opomineme. Koneckonců, je to pouze proud s hodnotou několika desítek až stovek TISÍC ampér a ten nějak musíme dopravit do země. Cestou musí napáchat co nejméně škod. Mohu vás ale ubezpečit, že valná většina hromosvodů je v současnosti stavěna pouze pro razítko. Já jsem se před časem rozhodl, že to "pro razítko" dělat nebudu, proto potřebuji tolik informací. Fyziku neoblafneme, všichni pouze mhouříme oči a děláme, že to nevidíme. Vy jste samozřejmě výjimkou, protože jste se nad tímto problémem pozastavil. Zkuste se někoho ze svých známých nebo v okolí zeptat, jak má vyřešenou ochranu koaxů v případě, že má anténní stožár spojený s hromosvodem. A kovové komíny. Na druhou stranu, riziko zásahu blesku do RD je zanedbatelné. Ale není nulové.


Tento příklad jsem zvolil proto, že se mi zdál naprosto typický. Ať je domek takový nebo makový, střecha valbová, sedlová, stanová (no podle toho, co se dnes v satelitních městech staví), většinou pálené nebo betonové tašky. Všude je nataženo hřebenové vedení, svody od okapových rour nějakých 15 – 20cm (nebo dokonce skryté svody), nádherné ochranné úhelníky, komín a anténní stožár připojeny k hromosvodu (leckdy bez pomocného jímače). A co je pod střechou, to už nás nezajímá. Dáme vám revizi a je to v pořádku.
Nesouhlasím. Ochrana před bleskem je moje práce, řemeslo, vizitka.

Dalibor Šalanský Luma Plus spol. s r.o.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Malá, sympatická publikace v kroužkové vazbě se vleze i do pracovní vesty. Dobře poslouží jako malé opakování, nebo třeba i ukázka, co by měl dnešní elektrotechnik alespoň tušit. HAGER znovu vydal příručku, která obsahuje produktovou a osvětovou část. Dobrý způsob, jak mít stručný přehled a přitom se neutápět v objemných katalozích. Samozřejmě ten, kdo pracuje v kanceláři, nebo kdo má nyní home office, tak si vše prohlédne online, ovšem jsou i ti, kteří jsou v terénu i dnes ...
Největší letošní novinkou letohradské firmy OEZ je uvedení nové řady kompaktních jističů 3VA. Avšak situace ve výstavnictví v souvislosti s Covid-19 nepřála konvenčnímu představení. OEZ připravila ve třech dnech (NE) tradiční webcasty, na kterých se dozvíte všechny zásadní podrobnosti. Webináře jsou netradiční již proto, že nejsou ohraničeny povinnou registrací, nejsou závislé na žádném prezentačním software. Sledovat je můžete ve standardním prohlížeči (i) mobilního telefonu kdekoliv v dosahu datového připojení ...
11.09.2020 17:00 - 13.09.2020 12:00
Člověk by myslel, že čas rekonstrukcí skončil, ovšem vše má svou délku funkčního života a díky stále novým technologiím hovoříme více o morální než fyzické životnosti. Samozřejmě se v této souvislosti skloňují nejčastěji mobilní telefony nebo fotoaparáty. Ovšem svítidla a světelné zdroje nezůstávají pozadu. Navíc v případě pronájmů administrativních prostor si nájemce v mnohých případech nechá instalovat osvětlovací soustavu v souladu s předmětem jeho podnikání. Chcete znát všechny aspekty nutné k takovým řešením?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
Hledáte odolná svítidla pro žárovky nebo úsporné zdroje? Používáte na stavbách často pohyblivé prodlužovací přívody? Pak by vás mohla zajímat PUR, prakticky nezničitelná trojzásuvka!
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933