Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Když si starší pár pořídil fotovoltaickou elektrárnu na základě slibů obchodníka, netušil, jaké problémy je čekají. Po výpadku elektřiny v obci zjistili, že jejich investice nefunguje tak, jak očekávali. Co způsobilo, že jejich FVE nebyla schopna ...

Jak postupovat při úpravách elektrické instalace pro nové spotřebiče


Document Actions
Jak postupovat při úpravách elektrické instalace pro nové spotřebiče
Komu se ještě nestalo, že chtěl klient rozšířit původní elektroinstalaci? Jaké úpravy jsou potřebné v elektrické instalaci pro připojení nových spotřebičů? Co zahrnuje zodpovědnost osoby provádějící úpravy elektrické instalace? Jaké nástroje jsou vhodné pro vytváření drážek v lehkém betonu a zdivu? Jaké normy musí splňovat rozvody a instalace v dutých stěnách a příčkách? Jaká pravidla je nutné dodržet při umístění spínačů a zásuvek v rámci elektrické instalace? Krátké zastavení nad tímto tématem zde!
František Tuček, Autorský článek, ze dne: 19.04.2024
reklama


Domnívat se, že v dnešní době, při stále zvyšujícím se počtu technologií, by mohla původní elektroinstalace setrvat v podobě, kterou navrhl někdo v minulosti je utopie! Stačí změna uživatele prostoru a vznikají zcela jiné potřeby. Ano, drobnosti dočasně vyřešíme "prodlužovákem" ... ale opravdu pouze dočasně!

Pak musíme zavolat odborníka a ten pak rozhoduje dál, kterou cestou se při úpravě vydat ...

Někdy je třeba při připojování spotřebičů zasáhnout i do elektrické instalace. Přitom ji obvykle není nutné měnit tak, že to vyžaduje změnu jištění, takže uvedený zásah je plně na zodpovědnosti toho, kdo uvedenou úpravu provedl, a podle ČSN 331500 není po dokončení nutné provádět výchozí revizi, ale postačí v takovém případě záznam o kontrole s podpisem pověřené osoby. Pokud je však třeba pro připojení určitého spotřebiče doplnit celý obvod i s jeho jištěním, musí tuto úpravu zrevidovat revizní technik a vystavit na ni také revizní zprávu. Pro oba tyto případy zde uvádíme některé zásady, které je při zásazích do elektrické instalace nutné dodržovat.

Ve stěnách z lehkého betonu a zdiva vůbec lze drážky, resp. kapsy pro krabice provádět pouze frézami pro zdivo, popř. jádrovými vrtáky nebo podobnými nástroji. Temovací práce pomocí vrtacího kladiva a těžkých nástrojů jsou v těchto případech nepřípustné. Svařovací a temovací práce na staticky důležitých stavebních prvcích, např. betonových pilířích, nosnících, podvlacích a podobných prvcích musí být předem schváleny vedením stavby.Jako trasy rozvodů jsou podle ČSN 332130 ed. 3 (i dalších norem a předpisů) předepsány svislice a horizontály vedené v příslušných zónách (30cm od stropu nebo od podlahy, 15 až 20cm od rohů, oken, dveří apod., ve stropech pak kolmo ke stěnám). Šikmo provedené rozvody jsou nepřípustné. Na toto pravidlo je nutné dávat pozor zejména také při instalaci rozvodů uvnitř zavěšených podhledů.

Rozvody a kabely v dutinách a dutých příčkách je třeba ukládat do potrubí tak, aby je bylo možné vyměnit. O umístění spínačů, zásuvek a vyústění přívodů je třeba se přesně dohodnout s uživatelem ještě před osazením krabic.

Pokud není dohodnuto jinak, dodržují se mezi horní hranou hotové podlahy a středem přístrojů pro povrchovou a podlahovou montáž tyto vzdálenosti:
 • světelné spínače a tlačítka: 105cm (výška kliky dveří) při vzdálenosti 15cm od hrubého obrysu otvoru dveří,
 • zásuvky nad pracovními plochami: 105cm,
 • zásuvky všeobecně: 30cm,
 • kombinace ovládačů pro zařízení vytápění, klimatizace, sanity apod.: 140cm,
 • kombinace spínačů a zásuvek: svislá povrchová montáž u dveří.
Přístrojové krabice ve stěnách s obklady musí být usazené přesně ve výřezu provedeném uprostřed desky. O jeho provedení je třeba se včas dohodnout s kladečem a potom s ním spolupracovat. Při nedodržení této podmínky zodpovídá za konečnou úpravu dodavatel elektroinstalačních prací.

Pokud se provádí montáž silových obvodů v souběhu s telefonním přívodem, musí být mezi oběma vedeními dodrženy předepsané vzdálenosti (alespoň 10mm). Je-li třeba v blízkosti silového vývodu pro spotřebič instalovat telefonní vývod (pro počítač apod.), musí
být použity oddělené instalační krabice, stejně jako v průběhu rozvodu rozdělené odbočné, resp. svorkovnicové skříně.

Pokud se používají instalační trubky, není možné použít jiné než odpovídající technickým normám pro daný účel. Použijí-li se pancéřové trubky, které jsou při sériové výrobě opatřeny nátěrem, pak pokud se během kladení na omítku, resp. do mezistropů (podhledů) nátěr poškodí, musí se trubka znovu natřít.

Jestliže existuje nebezpečí mechanického poškození během montáže nebo při provozu zařízení, předpokládá se použití ohebných pancéřových trubek v těžkém provedení. V mezistropech se trubky, plášťové rozvody apod. upevňují objímkami. Při pokládání několika rozvodů vedle sebe je výhodné použít profilované kolejnice s dostatečnou rezervou místa pro další rozšíření.

Při montáži na omítku se plášťové rozvody a kabely, jež probíhají z podlahy, musí chránit až do 100cm nad horní hranu hotové podlahy pancéřovými trubkami. Použití sádry v betonu, ve stěnách s obklady a fasádních stěnách a při instalaci ve vlhkých prostorách je nepřípustné.

- Michal Kříž

Tip na publikaci s uvedeným tématem naleznete zde!Co si tedy pamatovat?


Úpravy rozdělujeme:
 • Bez změny jištění
  Odpovědnost provádějící osoby, kontrolní záznam s podpisem pověřené osoby, ČSN 331500: Revize nevyžadována po dokončení
 • S změnou jištění
  Revize revizním technikem, vydání revizní zprávy


Techniky a nástroje:
 • Drážkování ve stěnách
  Povolené nástroje: frézy pro zdivo, jádrové vrtáky
  Nepřípustné: vrtací kladiva, těžké nástroje
 • Svařovací a temovací práce
  Povolení vedením stavby pro staticky důležité prvky (pilíře, nosníky)


Trasy Rozvodů
 • Podle ČSN 332130 ed. 3
  Přesné zóny: svislice, horizontály, nepřípustné: šikmé rozvody


Montáž a Rozvody
 • Rozvody v dutinách
            Ukládání do potrubí pro možnou výměnu
 • Umístění elektrických prvků
  Výšky montáže (např. spínače 105cm, zásuvky 30cm), dohoda s uživatelem před osazením


Ochranné a bezpečnostní aspekty
 • Mechanické poškození
  Ohebné pancéřové trubky v těžkém provedení
 • Poškození nátěru
  Oprava nátěru na pancéřových trubkách


Specifické instalační podmínky
 • Montáž na omítku
  Ochrana rozvodů pancéřovými trubkami do 100cm nad podlahou
 • Nepřípustné materiály
  Sádra ve vlhkých prostorách, fasádních a obkladových stěnách


Pravidla pro souběžné vedení
 • Silové a telefonní vedení
  Minimální vzdálenost 10mm, oddělené instalační krabice a skříně
Na jaké časté problémy narážíte
při rozšiřování původní elektroinstalace vy?


 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Pohyblivá napájecí jednotka HoverCube VH od OBO. V dílenských prostorách tam, kde se na pracovní ploše objevují různá zařízení, různých rozměrů, se pevně instalovanými zásuvkami prakticky, jejich počtem a blízkostí nikdy nezavděčíme. Jinak je tomu u pohyblivých přívodních boxů. Ty se přiblíží na potřebnou vzdálenost a stejně tak rychle uklidí do bezpečné vzdálenosti. A parametry? Krytí IP20, rozměry ...
Pravděpodobně nejobsáhlejší katalog možností jak uložit vedení do podlahy. Letošní produkce sloučené značky OBO Bettermann a Ackermann se jeví jako nejkompletnější nabídka kterou můžeme na našem trhu potkat ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Hlavním důvodem vývoje nového typu krabice byl zájem zákazníků o zásuvku pro instalaci na omítku, ale bez krycího víčka. To v některých prostorách není z hlediska požadavků na ochranu před vniknutím cizích předmětů a vody nutné ...
Jak vést datová vedení bezpečně v průmyslových prostorách? Pokud potřebujete umístit do prostoru krabici, vzniká několik problémů. Zatížení, krytí IP, dostatečný prostor pro případné práce s vedením. V tomto videospotu se seznámíte s řešením KM Rack z AMPERu 2010. Nezapomeňte, že všude nelze použít běžné podpodlažní krabice určené do administrativních prostředí!
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933