Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

Automatické odpojení při poruše ve zdravotnických prostorech


Document Actions
Článek
V případě poruchy v síti se vyžaduje automatické odpojení. Úvodním požadavkem u této ochrany je, aby při současném připojení více elektrických zařízení k jednomu obvodu, nedocházelo k jeho nežádoucímu vypínání proudovým chráničem. V jakých skupinách lékařských prostorů jsou požadované proudové chrániče a jaké typy proudových chráničů tu můžeme použít? Jaké proudové chrániče se požívají u sítě TN a jaké u sítě TT? To se dozvíte v tomto článku.
Autorský článek, ze dne: 19.02.2015
reklama


V případě ochrany při poruše se vyžaduje automatické odpojení v případě poruchy v dané síti (článek 710.411.3.2). Úvodním požadavkem u této ochrany je, aby při současném připojení více elektrických zařízení k jednomu obvodu, nedocházelo k jeho nežádoucímu vypínání proudovým chráničem (RCD). V lékařských prostorech skupiny 1 a 2, kde jsou proudové chrániče požadované, je možno použít pouze proudové chrániče typu A, nebo B. Tento výběr bude proveden v závislosti na možném, poruchovém proudu.

U tohoto požadavku bychom se rádi zastavili a vysvětlili některé aspekty, které jsou s tímto požadavkem splněny.

Za prvé je nutné reagovat na připomínku, že při současném připojení více elektrických zařízení k jednomu obvodu je nutné zabezpečit nežádoucímu vypínání proudových chráničů. V běžných, například administrativních či domovních, rozvodech se běžně aplikuje „řešení“, kdy se tzv. za jeden třífázový (čtyřpólový) proudový chránič, instaluje několik jednofázových jističů. Je nutné připomenout, že ani v těchto prostorách není toto řešení přesně v souladu s požadavky norem, ale v bytových prostorech, lze za určitých okolností toto řešení připustit. Ve zdravotnických prostorách je toto řešení nepřípustné. Připomínáme, že v ČSN 332000-1 ed.2 se uvádí, že odpojovací zařízení má odpojit pouze zařízení v poruše.

Za druhé je nutné se pozastavit nad požadavkem, že „V lékařských prostorech skupiny 1 a 2, kde jsou proudové chrániče požadované, je možno použít pouze proudové chrániče typu A, nebo B“. Zkoušeli jsme se při různých školení ptát elektrotechniků na to, jak jsou charakterizovány chrániče typu „A“ a „B“, většinou jsme na tuto otázku nedostali odpověď, a protože se jedná o zcela nový požadavek, je nutné detailněji tuto otázku používání chráničů chrániče typu „A“ a „B“ objasnit.

Nejprve je nutné připomenout definice jednotlivých typů proudových chráničů dle průběhu reziduálního (unikajícího) proudu.
  • Typ proudového chrániče „AC“ – pouze pro střídavé poruchové proudy, značka:
  • Typ proudového chrániče „A“ – pro střídavé poruchové proudy a pulzující stejnosměrné proudy, značka:
  • Typ proudového chrániče „B“ – pro střídavé poruchové proudy a pulzující stejnosměrné proudy a nepřerušované stejnosměrné proudy, značka:
  • Typ proudového chrániče „F“ -  pro střídavé poruchové proudy nebo pulzující stejnosměrné proudy superponované na hladký stejnosměrný proud o velikosti do 0,01A - je odolný vůči nežádoucímu vybavení v důsledku vzniku proudových rázů  v instalaci vzniklých na kapacitě instalace nebo při přeskoku napětí v instalaci zapínacích reziduálních proudů s maximální dobou trvání 10ms, které se mohou vyskytnout v případě zapnutí elektronických zařízení nebo filtrů EMC, značka:  

(Poznámka: Proudové chrániče typu B se vedle schopnosti vybavit i hladký stejno-směrný proud vyznačují i tím, že mají speciální tvar frekvenční charakteristiky, a zohledňuje meze bezpečného působení elektrického proudu na člověka při vyšších frekvencích. Tato vlastnost se s výhodou uplatňuje hlavně v obvodech s řízenými zdroji a usměrňovači, které generují rušivá napětí s vysokými frekvencemi).

Například v ČSN EN 61009-1ed.2 se uvádí, že „Značení musí být provedeno na samotném RCD nebo na štítku nebo štítcích upevněných k RCB a musí být umístěno tak, aby bylo čitelné po instalování RCD. Z ustanovení této normy vyplývá, že typ a druh proudových chráničů by měl být rozeznatelný na první pohled.

Měření proudových chráničů by nemělo být problémem pro novější typu tzv. „multifunkčních“ měřících přístrojů určených pro provádění revizí elektrických instalací. Je ovšem nutné najít příslušný průběh reziduálních proudů v příslušném menu nastavení měření RCD.

Zkoušeli jsme hledat v katalozích některých větších výrobců proudových chráničů a opravdu jsme našli i informace o tom, že vyrábějí zejména chrániče typu „A“ a to jak ve dvoupólovém, tak i v čtyřpólovém provedení.

Dále se u ochrany „Automatickým odpojením od zdroje“ uvádí, že v lékařských prostorách skupiny 1 a skupiny 2 je nutno, aby v sítích IT, TN a TT dotykové napětí UL nepřekročilo AC 25V nebo DC 60V. U sítí TN může být tento splněn provedením doplňujícího ochranného pospojování.

U sítě TN, ve zdravotnických prostorech skupiny 1 musí být v koncových obvodech do 32A včetně použity proudové chrániče se jmenovitým reziduálním vybavovacím proudem nepřesahujícím 30mA. Pro zdravotnické prostory skupiny 2 (s výjimkou zdravotnické sítě IT) musí být ochrana automatickým odpojením od zdroje prostředky reagujícími na reziduální proud, s reziduálním vybavovacím proudem nepřesahujícím 30mA, použita pouze pro obvody:
  • napájení pro pohyb upevněného elektrického operačního stolu (Jestliže je jeho příkon nižší, než 1kVA, mohl by být z důvodu dotykového napětí připojen ke zdravotnické síti IT. Vyšší příkon je přípustný, pokud i maximální dotykové napětí v případě první poruchy izolace bude menší než 10mV);
  • obvody napájející rentgenové přístroje (je vhodné pro mobilní rentgenové přístroje dopravené do zdravotnického prostoru skupiny 2);
  • napájení větších přístrojů se jmenovitým příkonem vyšším než 5kVA a doporučuje se, aby sítě TN-S byly monitorovány, aby se zajistila izolační úroveň všech vodičů pod napětím (Snížená izolační úroveň všech vodičů pod napětím má být hlášena provozním technikům).

U sítě TT, ve zdravotnických prostorech skupiny 1 a 2 musí být jako přístroje zajišťující odpojení použity proudové chrániče a platí požadavky jako pro sítě TN. Nutno podotknout, že ochrana automatickým odpojením od zdroje v síti TT není v podmínkách České republiky obecně téměř používána.


Autoři: Ing. Jiří Sluka, inspektor EZ, ZZ TIČR, pobočka Ústí n. L.
Ing. Vladimír Macháček, inspektor ZZ, EZ TIČR, pobočka Ústí n. L.
 
 

 

TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra). Sledujte, nebo si jen poslechněte premiéru archivního záznamu přednášky Jana Krejčího z posledních Odborných seminářů OEZ 2019, kdy jsme se měli možnost setkávat osobně. Co v této dobře připravené přednášce zaznělo? Jaké typy proudových chráničů používáme? Jak souvisí nasazení proudových chráničů s ČSN, které vstoupily v platnost v roce 2018. Popis a důvody nasazení více chráničů v rodinném domě a dozvíme se také o ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933