Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Poškozený pracoval na stavbě, když ztratil rovnováhu a spadl do nechráněné šachty, což mu způsobilo vážné zranění. Všichni si uvědomili, že i pád z menší výšky může mít katastrofální následky, a začali dávat větší pozor. Určitě by díky lepšímu ...
  • Co je transformátor a jaký je jeho princip fungování? Jaké jsou hlavní části transformátoru a jakou mají funkci? Jak funguje transformace střídavého proudu v transformátoru? Proč jsou transformátory důležité pro přenos a distribuci elektrické energie ...

Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť


Document Actions
Článek
Kam se správně umísťuje transformátor pro zdravotnickou IT síť? Jaké normě musí odpovídat ochranné oddělovací transformátory ve zdravotnických prostorách skupiny 2? A jakou hodnotu nesmí překročit unikající proud výstupního vinutí do země při měření bez zátěže? To a mnohem více se dozvíte v tomto článku.
Autorský článek, ze dne: 31.03.2015
reklama


Transformátor musí být umístěn v těsné blízkosti zdravotnického prostoru a to uvnitř, nebo vně a to v samostatném prostoru nebo pouzdře, aby bylo zabráněno dotyku živých částí. Jmenovité napětí Un sekundárního vinutí transformátoru nesmí přesáhnout AC 250V.

Zdravotnická IT síť pro zdravotnické prostory skupiny 2:
Ochranné oddělovací transformátory pro vytvoření zdravotnických IT sítí musí odpovídat ČSN EN 61558-2-15 ed.2 (Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací -  Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely) a následujícím požadavkům:

Unikající proud výstupního vinutí do země a unikající proud krytem, při měření bez zátěže a napájení transformátoru jmenovitým napětím a jmenovitou frekvencí nesmí překročit 0,5mA. Revizní technik je povinen provést měření těchto unikajících proudů.

Poznámka: Metoda ověřování není podstatně odlišná od metody měření unikajících proudů, která je popisována v ČSN 34 1600 ed.2.

Jednofázové transformátory pro vytvoření zdravotnických IT systémů pro napájení upevněných i přenosných zařízení nesmí mít jmenovitý výkon menší než 0,5kVA a větší než 10kVA. Hodnoty výkonu jsou uvedeny na štítku transformátoru.

Pokud je požadováno napájení třífázového zařízení z IT sítě, musí se pro tento účel použít samostatný třífázový transformátor s výstupním napětím mezi fázemi nepřekračujícím 250V.

Poznámka: Pozor v praxi jsme se setkali s případem, kdy projektant vytvořil zdravotnickou IT soustavu 3 x 230V, s výstupním napětím fází proti nulovému (pracovnímu) vodiči.

Transformátory pro zdravotnické sítě IT
Transformátory pro vytvoření zdravotnických sítí IT musí odpovídat EN 61558-2-15 ed.2 (Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely) a následujícím doplňujícím požadavkům.

Transformátor musí být umístěn v těsné blízkosti zdravotnického prostoru a v normě se důrazně se doporučuje, aby maximální vzdálenost mezi výstupními svorkami transformátoru a spotřebičem byla například 25m.

Poznámka: Z praxe můžeme potvrdit, že nejvhodnější umístění tohoto transformátoru je například ve spodní části rozvaděče nn, který napájí daný zdravotnický prostor.

Unikající proud výstupního vinutí do země a unikající proud krytem, při měření bez zátěže a při napájení transformátoru jmenovitým napětím a jmenovitou frekvencí nesmí překročit 0,5mA.

Poznámka: Jedná se obdobný požadavek jako pro zdravotnickou IT síť pro zdravotnické prostory skupiny 2.

Pro napájení stálého a mobilního zařízení ve zdravotnickém prostoru, nebo ve funkční skupině zdravotnických prostorů, se k vytvoření zdravotnické sítě IT použije minimálně jeden jednofázový transformátor. Jeho jmenovitý výkon nesmí být menší než 0,5kVA a větší než 10kVA. Pokud je k napájení elektrického zařízení v jednom zdravotnickém prostoru potřeba více transformátorů, pak tyto nesmí být zapojeny paralelně. (Národní předpisy mohou požadovat rozlišení mezi napájením koncového obvodu pro několik zásuvek a napájením koncových obvodů určených pro jednotlivá zařízení).

Autoři: Ing. Jiří Sluka, inspektor EZ, ZZ TIČR, pobočka Ústí n. L.
Ing. Vladimír Macháček, inspektor ZZ, EZ TIČR, pobočka Ústí n. L. 
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
WAGO na jaře na veletrhu představila krabicové svorky Green Line. Jsou vyrobeny z recyklovaného materiálu a využívají technologii depolymerizace pro dosažení plnohodnotného nového plastu. I přes mírně vyšší cenu jsou pro technika zajímavé zejména díky jejich udržitelnosti a snaze o ochranu životního prostředí. Jsou vhodné, když je prioritou ekologický aspekt a kde není vyžadována extrémní odolnost.
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933