Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

eDEHN#44: Rizika a Vnější ochrana pro nemocniční zařízení


Document Actions
eDEHN#44: Rizika a Vnější ochrana pro nemocniční zařízení
Přednáška má za cíl upozornit na rizika spojená s bleskem, která v sobě zahrnují nemocniční zařízení, nejen z hlediska projektování nových zařízení, ale také z pohledu rekonstrukcí stávajících staveb. Mnohdy se jedná o komplexy budov některé jsou zděné jiné zase železobetonové, ale většinou s dřevěným krovem. Střechy mohou být s pálenou nebo s plechovou krytinou. Zateplení je většinou provedeno z polystyrénu nebo z minerální vaty. Na střešních konstrukcích mohou být buď klimatizace nebo i fotovoltaické panely. Bohužel v normě ČSN EN 13501-1 ed 1, která ...
Tým portálu Elektrika, ze dne: 1.04.2021


Bohužel v normě ČSN EN 13501-1 ed 1, která hodnotí požární klasifikací stavebních výrobků a konstrukcí staveb, nejsou zahrnuty požadavky na zkoušení blesku a to, impulzním bleskovým proudem o hodnotě až 200 kA, vlnou 10/350 nebo 400 A, po dobu 0,5 s. Proto také izolace jako např. minerální vaty, polystyrény a další stavební materiály (PVC, atd) jsou klasifikovány jako nehořlavé z pohledu blesku.
Z výše uvedených důvodů musí být podle normy ČSN EN 62305-2 ed.2, tab. C5 za stavby s vysokým rizikem požáru pokládány stavby postavené z hořlavých materiálů, stavby se střechou zhotovenou z hořlavého materiálu nebo stavby s měrným požárním zatížením větším než 800 MJ/m2 i přesto, že z požárně-bezpečnostního řešení vychází jako stavby s obvyklým rizikem.Někdy je velice obtížné dodržet pro svody, které jsou provedeny holým drátem
, dostatečnou vzdálenost s. Jedná se především o případy:
 • ve vyšší patrech budov, kde z jedné strany vede holý drát a z druhé vedou elektrické instalace k citlivým přístrojům např. v operačních sálech, či v jednotkách ARO nebo JIP,
 • na střechách může dojít k přiblížení holého drátu ke kovovým konstrukcím klimatizačních jednotek nebo fotovoltaických panelů.

Hlavní cíle ochrany před bleskem pro nemocniční zařízení:
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem pacientů, nemocničního personálu a návštěv pacientů v průběhu bouřkové aktivity. Především se jedná o prostory operačních sálů, oddělení ARO a JIP.
 • Ochrana před požárem v nemocničních zařízeních.
 • Ochrana elektrických a elektronických přístrojů před bleskem a přepětím.

Vyhodnocení rizik pro nemocniční zařízení:
 • Stavba s veřejnou službou pro páteřní síť nemocnic.
 • Pohyb osob pro tyto pracoviště:
  - Operační sály (pacienti, lékaři, zdravotní sestry, pomocný personál).
  - Oddělení ARO (pacienti, lékaři, zdravotní sestry, pomocný personál).
  - Oddělení JIP (pacienti, lékaři, zdravotní sestry, pomocný personál).
  - Lůžkové oddělení (pacienti, lékaři, zdravotní sestry, pomocný personál a návštěvy)
  - Kanceláře (lékaři, zdravotní sestry, administrativní pracovníci).
U všech výše uvedených oddělení se bude dále jednat o:
 • Úklidové služby
 • Servisní a revizní činnosti
 • Rozvodny a údržba (pracovníci údržby).

#210401 eDEHN44: Rizika a Vnější ochrana pro nemocniční zařízení
Problematiku objasnili: Jiří Kutáč a Eva Černochová ŠtíhelováDotazy položené během živého vysílání:
 • Je ve zdravotnictví také nutný výpočet rizik nebo o tom nikdo nepolemizuje a je to podle nějaké šablony? Předpokládám, že to buď dnes zazní nebo mi to někdo vysvětlí :-)
 • K jakým častým chybám ve zdravotnictví dochází v případě OPBP? Aktivní hromosvody se snad na nemocnicích nevyskytují. Nebo existuje nějaké taková zdravotní zařízení kterému je nutno se již z profesní podstaty vyhnout? ... Nemocnice v Domažlicích má 3 "aktivní bambule" ...
 • Která nemocniční zařízení se musí před bleskem a přepětím chránit prioritně?
 • Na co si mám dávat pozor při instalování vodičů HVI?
 • Může být u power long délka svodu delší než 11,25m?
 • Existují nějaké typické případy zdravotnického prostředí, kdy je použití izolovaného svodu naprosto nezbytné? Obvykle si vystačíme s běžným holým vodičem.
 • Platí pro ochranu zdravotní elektroniky před přepětím tatáž pravidla rozmístění ochranných prvků jako v domácnosti nebo jde o větší hustotu nebo třeba větší důraz na pospojování?
 • Pokud instaluji systém Faradayovy klece, musím na každém patře propojit podružný rozvaděč s armováním? Pokud ano, musím provést ještě něco dalšího?
 • Co je ve zdravotnictví větší zlo, chybějící přepěťovka nebo špatný systém pospojování?
 • Mohu umístit vodič HVI také do betonu, pod omítku nebo do kovové trubky? Nebude to s něčím kolizní?
 • Uvažuje se o nějaké normě, která by hodnotila také hořlavost (reakci na oheň) materiálů z hlediska účinku blesku? Na základě jakých informací tedy projektant hromosvodů zjistí, že se jedná o stavbu s vysokým rizikem požáru, když PBŘ není pro toto hodnocení relevantní? Přeci jen nemusí být odborníkem na požární bezpečnost staveb a materiálů. Kde sežene relevantní informace, když to v normách není řešeno?
 • Musí se v nemocnici chránit UPS před přepětím zvlášť nebo stačí jejich vnitřní ochrana?
 • Z jakého důvodu se osazují a schvalují státními orgány "opuchlé" hromosvody nejen na zdravotnických zařízeních? Už se někdy někomu něco přihodilo?
 • Na jaké hodnoty proudu/napětí jsou testovány vodiče HVI? Pokud se hovoří se až o 200kA možného bleskového proudu, má HVI rezervu i na takové anomálie?


Odpovědi na výše uvedené dotazy sledujte zde!

OBJEDNEJTE SI NA TYTO UDÁLOSTI
studijní podklady
níže uvedenou objednávkou!
       


 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 8)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

eDEHN
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933