Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

PHXC: Kleště ...

Kleště, které ocení každý, kdo často pracuje se slaněnými vodiči. Pomohou ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
21.11.2017 Tester na dusičnany Greentest ECO 4 s měřením radiace. V obchodě s elektronickými součástkami a elektroinstalačním materiálem se nyní objevil i tento měřič potravin. Greentest Eco je zařízení pro rychlé zjištění hladiny dusičnanů v čerstvém ovoci, zelenině a mase. Zároveň poskytuje změření úrovně radioaktivity v předmětech, ...
20.11.2017 TIP na vícebarevné indikátory RGB s IO-link. Turck uvádí Banner indikátory řady K30L2 a K50L2. Banner Engineering Corp., jako partner společnosti Turck, vyvíjí a vyrábí LED světla pro použití v jakékoliv aplikaci vyžadující zřetelně viditelný indikátor. K30L2 a K50L2 využívají RGB LED technologii, díky které podporují sedm barev v jednom indikátoru použitím právě třech vstupů. Barvy zahrnují ...
16.11.2017 TIP: Potisknutelné štítky vodičů HellermannTyton jsou k dispozici ve žlutém a bílém provedení. Tisk na libovolné z našich tepelných tiskáren přináší dokonalé výsledky pro vodiče a kabely o průměru 39mm až 1mm. Konstrukce nosiče zaručuje, že uživatelé mohou snadno nasunout vodič do boční strany vytištěného štítku. Díky "žebřinovému" provedení lze tiskovou úlohu snadno zobrazit a požadovaný popisek rychle ...
15.11.2017 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi. Zdroje R&S NGE100 můžeme zařadit do skupiny základních laboratorních zdrojů s mnoha překvapeními v podobě jednoduchého ovládání se stručným a jasným grafickým zobrazením, tichostí, propojení s PC nebo galvanické oddělení všech kanálů. Ovládání s PC je možné přes rozhraní USB, LAN nebo ...
14.11.2017 TIP na kabelové nůžky DUOCUt z kované oceli! Nabízejí ostrou čepel se dvěma břity. První, menší břit pro přesný střih stříhá jednotlivé žíly měděných a hliníkových kabelů do průměru max. 4mm. Hodí se rovněž pro podélný řez plastového pláště kabelů, protože čelisti kleští lze otevřít až do úhlu 140°. Druhý, větší břit pro přesný střih je cíleně umístěn blíže čepu nůžek, aby ...
13.11.2017 Soft startér RSGD ENIKA. Nové provedení softstartérů pro indukční motory řady RSGD s řízením ve 2 fázích, klade důraz na snadné nastavení para­metrů, které se provádí maximálně ve 3 krocích. Samoučící algoritmus je schopen ...
10.11.2017 Jak řešíte systém jednotného času? Hlavní střadačové hodiny EH81 jsou určeny pro řízení podružných hodin polarizovanými minutovými, půlminutovými nebo sekundovými impulsy v klimaticky náročných podmínkách. Vysoký stupeň krytí je umožňuje instalovat do míst vystaveným povětrnostním vlivům nebo do provozů s velkou prašností. Typické vlastnosti tohoto modelu: absolutní přesnost chodu hodin díky ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 682
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Prozatimní elektrická zařízení obvykle uvažujeme například na veletrzích nebo třeba poutích. Ale známe také prozatimní zapojení různých spotřebičů v domácnostech u kterých se někdy prozatímnost stane věčností. Co myslíte? Měl by ten, kdo zapojuje ...

Zopakujme si časté chyby v projektové dokumentaci bytové a občanské výstavbě


Document Actions
Zopakujme si časté chyby v projektové dokumentaci bytové a občanské výstavbě
Které objekty již považujeme za objekty určené pro bydlení? Jaký maximální proud má být u světelného obvodu s výbojkovými svítidly? Kolik zásuvek má být na jednom obvodu? Pro které spotřebiče se zřizuje samostatný obvod? Kde začíná hlavní domovní vedení? Kde se zřizují zásuvky ve školách? Následujících 24 bodů Karla Dvořáčka osvěží paměť ne jednomu praktikovi. Seznamte se nejčastějšími body elektroinstalací, kde se chybuje.
Karel Dvořáček, ze dne: 3.01.2011
reklama

 

Základní požadavky na elektroinstalaci
Úvodem je si nutno připomenout základní požadavky kladené na elektroinstalaci:

 • bezpečnost osob, užitných zvířat a majetku;
 • provozní spolehlivost (s danými vnějšími vlivy);
 • přehlednost rozvodu umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch;
 • snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemisťování elektrických zařízení a strojů;
 • hospodárnost rozvodu (v investičních i provozních nákladech);
 • hospodárné použití typizovaných jednotek a celků (např. rozvodnic, rozváděčů, apod.);
 • vzhled;
 • zamezení nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu se sdělovacím vedením.

Základní změny v normě a časté navazující chyby projektu

(1.) Vnější vlivy. U bytových domů je nutno vycházet z předpokladu, že nelze jednoznačně stanovit, že v objektu bude v souladu s podmínkami ČSN 33 2000-3, kapitoly 32 "malý počet osob". Z tohoto důvodu je třeba volit vnější vliv vyšší než BD1.
POZNÁMKA: Za bytové domy se považují objekty určené pro bydlení s více než třemi byty.
Nejčastější chyba: projektantem elektro je v protokolu určeno BD1; v nejhorších případech se toto vyskytuje i u halových kanceláří pro více než 200 osob.

(2.) Je zdůrazněn článek, ve kterém je stanoveno, že při projektování budov musí být pamatováno na stavební úpravy, nutné pro hospodárné provedení elektrických rozvodů a stavební konstrukce musí umožnit provedení elektrických rozvodů a umístění vývodů v místech, kde tyto rozvody a vývody jsou z hlediska provozu nutné.
POZNÁMKA: U nových druhů stavebních konstrukcí je nutné, aby při jejich navrhování bylo současně řešeno uložení elektrických rozvodů.

Vedení se doporučuje ukládat skrytě. Pro ukládání vedení do stropů a podlah platí ČSN 37 5245: 1983 "Kladení elektrických vedení do strop a podlah". Avšak s ohledem na vývoj v elektroúložném materiálu bude připuštěna možnost použití systémů podlahových lišt.
Nejčastější chyba: není prokazatelně s investorem projednána zvolená technologie v jednotlivých částech objektu.

(3.) Světelné obvody - U světelných obvodů s výbojkovými svítidly ovládanými běžnými spínacími přístroji se doporučuje, aby maximální proud v tomto obvodu nepřekračoval 25% jmenovité hodnoty těchto spínačů.
Nejčastější chyba: není brán v úvahu charakter zátěže a dochází ke spékání kontaktů spínačů.

(4.) Spínače pro ovládání světelných obvodů – zde bude doplněno ustanovení pro umísťování spínačů kombinovaných na úroveň denního osvětlení a přítomnost osob v prostoru.

(5.) Zásuvkové obvody – volba zásuvek – v souladu s trendem určeným v části 7 ČSN 33 2000 bude stanoveno:
 "Zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16A mají odpovídat příslušným národním normám."
Nejčastější chyba: do hromadné výstavby jsou prosazovány například zásuvky SCHUKO.

(6.) Zásuvky mají mít ochranný kolík připojený na ochranný vodič. Jednofázové zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední (nebo nulovaní) vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu.

(7.) Jednofázové zásuvky. Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů (vícenásobná zásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod), přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit 3680VA při jištění 16A (2300VA při jištění 10A).

(8.) Pro elektrické spotřebiče, u nichž je to výrobcem určeno v připojovacích podmínkách, se zřizuje samostatný zásuvkový obvod.

Nejčastější chyba: není prokazatelně projednán soupis takovýchto zařízení s investorem, nepamatuje se na rezervu pro pozdější pořízení těchto spotřebičů.

(9.) Vícenásobná zásuvka je určená pro připojení na jeden obvod a nesmí se připojit do dvou různých obvodů ani se nesmí přerušit propojení obou zásuvek.

(10.) Dimenzování a jištění zásuvkových obvodů. Vedení zásuvkových obvodů se jistí jističi nebo jiným jistícím prvkem se jmenovitým proudem odpovídajícím nejvýše jmenovitému proudu zásuvky; vedení musí mít takový průřez, aby bylo předřazeným jistícím prvkem jištěno proti přetížení i zkratu. Všechny svorky, kterými vedení zásuvkových obvodů prochází, musí být dimenzovány aspoň na jmenovitý proud jistícího prvku, kterým je obvod jištěn.

Zásuvkové obvody do 20A musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekročujícím 30mA v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Toto opatření se vztahuje i na trojfázové zásuvky připojené na obvod se zmenšeným jištěním do 20A. Ustanovení tohoto článku není nutno uplatňovat u zásuvek nepřístupných laické veřejnosti, respektive u zásuvek určených pro napájení elektrického zařízení, jehož odpojením by vznikla velká hmotná škoda (například mrazničky, ledničky, PC).
Nejčastější chyba: sdružování více obvodů k jednomu proudovému chrániči, chybné zapojení.

Nerespektování skutečnosti, že míru spolehlivosti si určuje investor.

(11.) Obvody pro osvětlení společných komunikací - Osvětlení pro jednotlivé prostory se navrhuje podle příslušných norem a hygienických předpisů – Pozor – osvětlenost prostor bytových domů je nyní uvedena v ČSN 73 4301 – Změna 1. Dále zde bude zohledněno i využití svítidel osazených kompaktními světelnými zdroji nezaměnitelnými za žárovkové zdroje.

(12.) Ovládání osvětlení společných komunikací objektu - v tomto článku bude zohledněno využití spínačů s čidly reagujícími na osvětlenost denním světlem a výskyt osob v daném prostoru.

(13.) V bytových domech a objektech občanské výstavby, kde je to vhodné (např. z hlediska dispozice podlaží, z hlediska použití typizovaných elektroměrových rozváděčů a jader nebo rozmístění všech svislých rozvodů), zřizuje se více hlavních domovních vedení. Rozbočení na více stoupacích vedení a jejich jištění se provádí obvykle v přípojkové skříni nebo v rozváděči. Hlavní domovní vedení se provádí z celistvých vodičů, je-li nutno je přerušit, pak se připouští jedno přerušení vodiče na podlaží objektu.

(14.) Hlavní domovní vedení začíná na svorkách v připojovací skříni.
Nejčastější chyba: revize elektrických rozvodů společných prostor není prováděna od HDS.

(15.) Odbočky od hlavního domovního vedení - odbočky k elektroměrům se dělají jednofázové nebo trojfázové. Jednofázové odbočky k elektroměrům lze provést u zařízení do soudobého příkonu 5,5kW. Do bytů se provádějí zásadně trojfázové odbočky.

(16.) Vedení od elektroměru k podružným rozváděčům - jsou-li elektroměry pro několik odběrů soustředěny do elektroměrových rozváděčů (jader), musí se od každého elektroměru zřídit samostatná odbočka k podružnému rozváděči (rozvodnici). Tyto odbočky jsou jednofázové nebo trojfázové; řadí se k obvodům zařazovaným do skupiny elektrických rozvodů ve společných prostorách.
Poznámka: podléhají tedy z přístupné části pravidelným revizím.

(17.) Rozváděče (rozvodnice) za elektroměrem. Pojistky, jističe a jiné potřebné přístroje a zařízení (např. relé, stykače, zvonkové transformátory apod.) pro rozvod za elektroměrem se soustředí zpravidla na rozváděči (deskové či skříňové rozvodnici.). U bytových rozvodnic se nepoužívají pro jištění silových rozvodů pojistky.

(18.) Bytové rozvodnice se umísťují v bytě.

Tab. Minimální počet obvodů v bytech dle velikostní kategorie

Obvod Minimální počet obvodů v bytech velikostní kategorie* nebo užitné plochy
I.
do 50m
2
II. až IV.
do 75m
2
V. až VIII.
do 100m
2

do 125m
2

nad 125m
2
světelný 1) 1 (0) 1 1 (2) 2 2
zásuvkový 2) 1 2 (1) 3 (2) 3 (2) 4 (3)
pro bytové jádro 3) (1) (1) (1) (1) (1)

* V případě, že užitná plocha bytu dané kategorie přesahuje uvedenou plochu, je nutno zřizovat počet obvodů, již jako pro kategorii o stupeň vyšší.

Poznámky:
---
Světelný obvod je určen převážně pro pevně připojení svítidel, popř. pro připojení svítidel na zásuvky ovládané spínači: Na tento obvod lze také připojit zásuvky, a to v jedné místnosti nejvýše jednu zásuvku. V každé obytné místnosti (viz ČSN 73 4301) a v kuchyni, která není připojena na obvod pro bytové jádro, musí být alespoň jeden vývod připojen na světelný obvod.
--- Zásuvkový obvod je určen převážně pro připojování spotřebičů do zásuvek. Na tento obvod lze také pevně připojit spotřebiče do celkového maximálního příkonu 2kW (např. svítidla, ventilátory, infrazářiče apod.).
--- Na obvod pro bytové jádro se připojí osvětlení, zásuvky a pevně připojené spotřebiče v bytovém jádru (alternativně v koupelně a WC) a v kuchyňské sestavě, s výjimkou zásuvky pro pračku, elektrického sporáku, popřípadě dalších spotřebičů, které je nutno připojit na samostatný obvod.

(19.) Pro všechna plánovaná elektrická zařízení s příkonem 2kW a více, respektive u nichž to výrobce v připojovacích podmínkách požaduje, se navrhují samostatné obvody, i když se připojují vidlicí do zásuvky.

(20.) Pro sklepy, půdy a garáže přidělené k bytům se navrhují další dodatečné obvody, které se přednostně napájejí z bytové rozvodnice příslušného bytu.

(21.) Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění. V jednotlivých částech bytu mají mít vodiče pro soustavu 3N + PE ~ 50Hz 230/400V průřezy a jim přiřazené jmenovité proudy jističů alespoň podle tab. 6.

--- Zde bude zohledněna možnost využití jističů se jmenovitou hodnotou 13A, možnosti plného využití ČSN 33 2000-5-523, atd.
--- Doplněna bude tabulka určující maximální délky vedení s jádry z Cu bytových obvodů v závislosti na úbytku napětí.

Tabulka 6 - Průřezy jader vodičů a jim přiřazené jmenovité proudy jističů

Obvod Jmenovitý proud jističe s charakteristikou B [A] Vedení - průřez jader Cu vodičů [mm2]
Referenční způsob uložení
B a C
Referenční způsob uložení
A
Světelný
zásobníkový
10 1,5 1,5
pro chladničku
nebo mrazničku
10
10
1,5
1,5
1,5
1,5
zásuvkový 16 2,5 2,5
pro pračku 16 2,5 2,5
pro myčku 16 2,5 2,5
pro bytové jádro 16 2,5 2,5
Pro sporák do 10kW 16 2,5 4
pro průtok. ohřívač vody - do 6kW 10 1,5 2,5
pro akumulační kamna - do 6kW 10 1,5 2,5

Tyto obvody by měly dodržet doporučenou maximální délku dle tabulky 6A.

Tabulka 6A– Maximální délky vedení s jádry z Cu bytových obvodů v závislosti na úbytku napětí.

  Průřez Úbytek napětí Jištění Délka vedení Určení
Obvyklé rozměrové poměry v bytech (s ohledem na délky vedení) (mm2) (V) (A) (m)  
1,5 2 6 27 Světelné obvody
 
1,5 2 10 16
1,5 3 10 25 Chladničky, mrazničky
2,5 2 16 17 Byt.jádra atd.
2,5 3 16 26 Automatické pračky,sušičky prádla, myčky nádobí, atd.
2,5 5 16 45 Zásuvky
Rozměrové poměry ve větších rodinných bytech 4 2 16 28 Bytová jádra
4 3 16 44 Automatické pračky,sušičky prádla, myčky nádobí, atd.
4 5 16 75 Zásuvky

V délce vedení je uvažován minimální počet přechodových odporů. Například při smyčkování se předpokládá průběžné připojování.

(22.) Zásuvky ve školách se zřizují v každé učebně a tělocvičně; v herně a v denní místnosti mateřských škol a jeslí se zřizují dvě zásuvky určené pro úklid, promítání filmů, diapozitivů, pro připojení gramofonů, magnetofonů apod. Tyto zásuvky musí být odpínatelné, např. jističem v rozvaděči. U mateřských škol a jeslí se kromě toho požaduje ochrana před svévolným dotykem, např. použitím bezpečnostní zátky vyjímatelné ze zásuvky pouze zvláštním nástrojem. Ve školních učebnách se zásuvky u umývadel nesmějí umísťovat blíže než 1,5m od umývacího prostoru. Toto ustanovení se netýká školních laboratoří a odborných učeben.

(23.) U zón pro ukládání vedení bude doplněno zjednodušené ustanovení dotýkající se umývacího prostoru, které bude respektovat vývoj v ochranných přístrojích (rozsah využívání proudových chráničů) a elektrických svítidel.

(24.) ROZVODY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

 • V budovách je nutno umožnit uživateli bytu či nebytového prostoru - zřízení vnitřního komunikačního vedení včetně rozvaděče a koncového bodu sítě.
 • Zvláštní pozornost je potřeba věnovat zejména ostatním systémům a zařízením budovy, které ke své činnosti využívají služeb nebo doplňkových služeb elektronických komunikací, jako jsou například elektronické zabezpečovací systémy (dálková konfigurace a správa přes web, propojení s pulty centrální ochrany, napojení webových kamer apod.), dálkové řízení vytápění, klimatizace a řada dalších.
 • Pro vstupy kabelů vnějších sítí do budovy a pro uložení vnějších sítí v budově musí být provedeny stavební úpravy v souladu s projektem vnějších sítí, respektive s vyjádřeními a požadavky uvedenými v dokumentaci pro územní a případně stavební řízení.

Využití proudových chráničů

 • Citlivé proudové chrániče jsou v současnosti nepreferovanější ochranou u rozvodů nn. Připomeňme si jejich obvyklé poslání.
 • Proudové chrániče s vybavovacím residuálním proudem IΔn:
 • do 30mA včetně (především ochrana před úrazem elektrickým proudem a zároveň ochrana před iniciací požáru elektrickým zařízením);
 • do 100mA včetně (především ochrana před úrazem elektrickým proudem a zároveň ochrana před iniciací požáru elektrickým zařízením);
 • do 300mA včetně – může být i spínačem (především ochrana před iniciací požáru elektrickým zařízením);
 • do 500mA včetně – může být i spínačem.

Výjimky z použití citlivých proudových chráničů

 • ČSN 33 2000-7-707 (1997): Elektrotechnické předpisy Část 7: Požadavky na zvláštní instalace nebo prostory Díl 707: Požadavky na uzemnění v instalacích zařízení pro zpracování dat;
 • V ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (2007): Elektrická instalace budov – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou není nutno přes citlivý proudový chránič připojovat elektrický ohřívač vody (V ČR, Německu, Slovinsku)

Závěr (hlavní chyby při využití tohoto ochranného opatření):

 • Výpočetní technika a další spotřebiče s vyššími unikajícími proudy jsou nevhodné pro ochranu pomocí citlivých proudových chráničů;
 • Předřazení citlivého proudového chrániče před velké množství spotřebičů (byť i s malými unikajícími proudy);
 • Předřazení citlivého proudového chrániče před rozdělení instalace do jednotlivých obvodů.
 • Jako příklad základního nepochopení podstaty funkce citlivého proudového chrániče je následující obrázek (z kontrolovaného projektu).

Obrázek 1. Kumulace chyb v zapojení citlivého proudového chrániče (výběr z kontrolovaného projektu)

Na obrázku 2. je schematicky znázorněno bezproblémové využití proudového chrániče v běžné elektroinstalaci.

Ukázka z přednášky je součástí sborníku přednášek č. 41.

Cena sborníku je 380,-Kč, pro členy Clusteru 280,-Kč

Níže uvedenou objednávkou je možné si tento sborník do vyprodání objednat!

 
 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 18)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Právě vychází nový mamutí katalog světového výrobce průmyslových rozvaděčů. Na více než 900 stranách je popsaná výrobní produkce, o které je dobré vědět! Jednotlivé řady jsou tradičně propracovány do posledních detailů a současně s rozvaděčovými komponenty jsou v nabídce i související pomůcky a nářadí ... rozvaděčové skříně, systémy skříní, systémy IT skříní/ IT skříně, systémy pultů/ skříně pro počítačové systémy PC/ průmyslové pracovní stanice, ovládací skříňky/ systémy nosných ...
Provedení elektroinstalačních skříní do hygienických prostředí potravinářství se proti našim zvyklostem v běžných budovách zásadně liší. V případě zakázky v podobném prostředí, vyžadujícím přísné parametry, lze sice očekávat ekonomickou zajímavost zakázky, ovšem nutno požadovat také podstatně vyšší přesnost, kvalitu a garance dodávky. V takových případech už přestává platit, že cena je na prvním místě. A vzhledem k potřebným dodacím termínům a vysoké míře kvality se díváme po již existujících řešeních stále více ...
Rittal přichází s rozvaděčovým svítidlem, kterému se nevyrovnají žádné instalované "bludičky". Co nám nová generace svítidel do rozvaděče přináší? V jakých napěťových hladinách se pohybujeme? Je univerzální nebo musíme vybírat napěťovou hladinu, když budeme mít rozvaděč pro Ameriku, Asii, Evropu? Kam se takové svítidlo dá instalovat? Jen na strop rozvaděče, do dveří, na stranu nebo je to jedno? Sledujte jedinečný rozhovor s produktovým specialistou ...
Smart factory je obsáhlá kapitola, která řeší optimalizaci dnešního řetězce návrhu, výroby a distribuce. Dosavadní postup lze označit v porovnání se Smart factory za statický nebo alespoň málo dynamický. Budoucí procesy mají využít aktuálních vstupních dat k blízkým prognozám, které se budou zpřesňovat okamžitou odezvou. A to vše v reálném čase. Tak nějak si můžeme představit umělou inteligenci (UI) v průmyslu v blízké budoucnosti. Ale nyní jsme stále v jakých si počátcích. Podívejme se na jeden ze segmentů obrovské mozaiky ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
Hledáte odolná svítidla pro žárovky nebo úsporné zdroje? Používáte na stavbách často pohyblivé prodlužovací přívody? Pak by vás mohla zajímat PUR, prakticky nezničitelná trojzásuvka!
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
V dnešní době už není žádnou výjimkou, pokud ovládáte svá zařízení pomocí mobilního telefonu. Společnost ABB s.r.o. v loňském roce uvedla na trh řadu těchto přístrojů a v letošním roce došlo k jejímu rozšíření. Jaké zahrnuje novinky a aplikace, čtěte zde ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933