Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

SOUE: Co víš o synchronním motoru (1971)


Document Actions
Článek
Tato poznámka nás zavede zpět do doby, kdy nebyly k dispozici učebnice, diktafony a internet byl sci-fi. Připomíná nám, jakým způsobem byly technické informace sdíleny a učeny. Popisuje rozdíl mezi synchronními a asynchronními stroji a zdůrazňuje důležitost synchronního generátoru, tj. alternátoru, při výrobě elektrické energie. Zmiňuje také ekonomický význam a výstavbu elektráren, včetně těch vodních. Celý text nám připomíná, jakým způsobem se technické znalosti šířily a uchovávaly v minulosti, a jaké byly doby, kdy bylo nutné spoléhat na tradiční metody vzdělávání a záznamů.
Věčný student, ze dne: 10.09.2023
reklama


Opět jedna krátká pasáž přepsaná z mého sešitu ze střední školy! Z doby, kdy nebyly učebnice, diktafony a internet byl sci-fi!

Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním strojem?
Synchronní stroj je elektrický otáčivý stroj, při kterém rotor rotuje synchronně s otáčejícím se magnetickým polem ve statoru. To znamená, že rotor a otáčející se magnetické pole třífázového proudu ve statoru rotují se stejnou rychlostí, tj. s tím samým počtem otáček. Otáčky (n za minutu) rotoru nebo otáčejícího se pole statoru odpovídají rovnici pro tzv. synchronní otáčky, tj. n=3000:p při frekvenci proudu 50Hz, kde p je počet pólových dvojic. Na rozdíl od toho u asynchronních (indukčních) strojů nejsou rychlosti rotoru a otáček pole statoru shodné, resp. rychlost rotoru neodpovídá synchronním otáčkám.

Jak dělíme synchronní stroje?
Synchronní stroje dělíme na synchronní generátory, tedy alternátory, a synchronní motory, z nichž speciálním případem je synchronní kompenzátor pro zlepšení účinníku (cos (φ)), což lze v dlouhých vedeních využít i k regulaci napětí v síti.

Co je synchronní generátor, tedy alternátor?
Výroba elektrické energie, přesněji řečeno přeměna mechanické energie na elektrickou energii v alternátoru, se provádí na základě Faradayova principu elektromagnetické indukce. Synchronní generátor, tedy alternátor, je elektrický stroj, který generuje střídavý elektrický proud. Alternátor je tedy generátor střídavého proudu. Normální síť je třífázová, a proto se téměř vždy setkáváme s třífázovými alternátory. Jednofázové alternátory se používají jen velmi zřídka. Pro malé spotřebiče se jednofázový proud zásadně odebírá z třífázových zdrojů (sítí).

Jaký ekonomický význam má alternátor?
Na konci minulého a na začátku tohoto století (tedy myšleno v roce 1971) bylo zdrojem elektrického proudu především dynamo, které produkovalo stejnosměrný proud. Vzhledem k rozsáhlému využití elektřiny a ekonomickému přenosu obrovských množství energie vyžaduje současná technika střídavý proud, a tak vyřadila alternátor dynamo ze všech elektráren. Alternátor vyrábí elektřinu potřebnou pro elektrifikaci. Alternátory jsou hlavní součástí elektráren. Alternátor je poháněn vodní turbínou (Kaplanovou, Francisovou nebo Peltonovou) v hydroelektrárně nebo párou turbínou v parní elektrárně. Vzhledem k tomu, že i méně kvalitní uhlí je důležitým surovinovým zdrojem (pro výrobu syntetického benzínu, koksu pro vysoké pece, léčiv atd.), v socialistických zemích se věnuje velká pozornost výstavbě vodních elektráren.

Slovní schéma pro parní elektrárnu vypadá asi takto:
uhlí, kotel, pára, turbína, alternátor, transformátor, rozvodna, vedení, rozvodna a spotřebič.

Pro hydrocentrálu platí toto schéma:
voda, přehrada, alternátor, transformátor, rozvodna, vedení, rozvodna a spotřebič.

Jaký je princip konstrukce alternátoru s nehybnými magnety?
Alternátor se skládá z nehybné části - statoru a otáčivé části - rotoru. Napětí lze indukovat buď v rotoru nebo ve statoru. Část stroje, ve které je napětí indukováno, nazýváme induktorem nebo kotvou. Induktor (kotva) může být jak stator, tak rotor synchronního stroje. V malých alternátorech nebo u starších konstrukcí alternátoru se pohybují vodiče kotvy uložené v rotoru pod stojatými póly magnetů. Indukované proudy jsou vyvedeny kroužky a kartáči na svorkovnici. Naopak, pokud do kroužků zavedeme střídavý proud, dostaneme synchronní motor. Na tabuli byl nákres řezu zjednodušeného alternátoru, který kvůli jednoduchosti měl na rotoru jen jeden závit Z (dva vodiče). Ze dvou kroužků byl odebírán střídavý jednofázový proud (např. pro žárovky). Vyjadřené magnety jsou buzeny slabším stejnosměrným proudem např. z akumulátorové baterie.


A tak jsme se tehdy dozvěděli o rozdílu mezi synchronním a asynchronním strojem. Synchronní stroj rotuje synchronně s otáčejícím se magnetickým polem ve statoru a má pevný vztah mezi rychlostí rotoru a počtem pólů. Naopak, asynchronní stroje mají rychlost rotoru odlišnou od otáček pole statoru. Dále už víme, jak se dělí synchronní stroje na generátory a motory, a o ekonomickém významu alternátoru při výrobě elektrické energie.
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 9)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Umíte odpovědět? Vysvětlete, proč musíme elektrické stroje chladit a co by se stalo, kdybychom je nechladili. Popište rozdíly mezi chlazením vzduchem a chlazením kapalinou. Vysvětlete, jak teplo putuje elektrickým strojem a jak nám tepelný okruh pomáhá toto teplo správně odvést. Co přesně znamená ventilace v kontextu elektrických strojů? Jaký je rozdíl mezi ...
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Jaké problémy mohou nastat při tvorbě projektových dokumentací hromosvodu pro rodinné domy? Je časté, že nízká kvalita dokumentace komplikuje práci realizovních firem? Co obvykle chybí v těchto nedostatečných projektech? Jak důležitá je analýza rizik v projektování hromosvodů? Co všechno by měla obsahovat kvalitní technická zpráva? Je pravda, že někteří lidé nevědí, jak by měla správná dokumentace vypadat, a jsou spokojení jen s několika listy papíru? Jaký rozdíl je mezi zkušenými projektanty a těmi, kteří "podvádějí" v projektování? Co všechno zahrnuje dobře vypracovaný projekt hromosvodu a uzemnění?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Kam se v budovách vyvíjí uplatnění vysokorychlostních dat optickými vlákny? Příchod elektroinstalačních podomítkových trubek Fraenkische se zabudovaným optickým vláknem se datoval dřív než známost standardů datových přenosů Industry 4.0. Trubky s označením FFKuS DATALIGHT se v českých e-shopech objevují, ale na běžných stavbách určitě ne. Jde o speciálku, říkají dataři, v běžném obydlí stačí spotřebiteli Wi-Fi. Jiná situace může ...
Světoznámá americká přehrada Hoover Dam na hranici Nevady a Arizony doznala změn. Při naší první návštěvě v roce 2006 byly viditelná první místa pilířů ve skalách. Dnes již chybí ke spojení mostu pouze desítky metrů ...
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Jak výhodné je bydlet pod vedením vvn. A jak jsou nebezpeční sousedi když nesmyslně kopete na zahradě jámu. Vedení velmi vysokého napětí nad pozemkem, obzvlášť, když fázová lana mají průvěs nad vaším nejoblíbenějším místem, je doposud předmět diskuzí mnoha občanů a odborníků.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933