Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

K čemu ohnutá ...

Částečně toto provedení krabice souvisí s vývojem elektroniky. Opakovaně ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Portfolio krabic FireBox společnosti OBO BETTERMANN zajišťuje spojení instalovaného vedení v souladu s předmětnými technickými doporučeními. Program FireBox splňuje podmínky pro zachování elektrické funkce dle DIN 4102 část 12. Uvnitř krabice jsou ...
POZOR! JEŠTĚ NEPROŠLO JAZYKOVOU KOREKTUROU!

#EH: Pohled na kabelová vedení kolem roku 1970


Document Actions
#EH: Pohled na kabelová vedení kolem roku 1970
Co to bylo tenkrát za kabel s označením ...? Takové a podobné otázky dostávám stále častěji. kolega, pamětník kabelářských produktů minulosti, už mezi námi njaký rok není. A výrobci kabelů se při svých prezentacích zaměřují především na položky, které potřebují prodat. na trhu samozřejmě existuje mnoho různých převodních tabulek a bezpočet katalogů ale co vnímám, tak je to především pořádný chaos a nejistota v hledání správné konstrukce kabelů. Staré značení, nové značení, značení podle té a té normy, vnitřní označení výrobce ... Pokud budeme chtít rozlousknout kód půl století starého kabelu, můžeme se orientovat podle těchto řádků ...
Fran.Tuček, ze dne: 16.04.2022
reklama


Nevím čím to, ale staré řádky (byť technicky zastaralé) jsou stále čtivější a pochopitelnější, než některé publikace psané především "marketingšinou a reklamštinou". Když jsem vyslechl jeden propagační výstup skvěle "vystajlovaného" pracovníka jedné kabelovny, řekl jsem si, že to nemám zapotřebí. Výrobci kabelů, tedy pokud to mám hodně zjednodušit, již několik roků prozrazují tu a tam, jen něco málo. A tak jsem znovu zapátral v redakční knihovně a uvádím sice letitý ale užitečný fragment ...

Kabelová vedení nn
U kabelového vedení nn se jako vodičů používá kabelů, které se ukládají do země, na konstrukce a stěny budov, na kabelové lávky a do kanálů. Kabely se vyznačují tím, že:
 • a) jsou určeny k trvalému uložení,
 • b) jsou způsobilé k uložení do země,
 • c) mají kromě izolace ještě nepropustný plášť buď společný pro všechny žíly kabelu, nebo zvlášť na každé žíle,
 • d) mají tuhá jádra (jednodrátová nebo lanová z drátů o průměru větším než 2 mm)*
Konstrukce a značeni kabelů (ČSN 34 7615).


Podle materiálu jader dělíme kabely na:
 • měděné (Cu)
 • hliníkové (Al)
Podle jmenovitého napětí na kabely pro napětí do:
 • 750V
 • 1kV
 • 6kV
 • 10kV
 • 22kV
 • 35kV

Podle materiálu izolace se kabely dělí na:
 • a) kabely s napuštěnou papírovou izolací a kovovým pláštěm (tzv. klasické kabely),
 • b) kabely s izolací z měkčeného polyvinylchloridu s pláštěm vždy z téhož materiálu (tzv. celoplastové kabely),
 • c) kabely s pryžovou izolací, které mohou mít plášť z olova, z chloroprenového kaučuku nebo z měkčeného polyvinylchloridu (do­savadní chráněné vodiče),
 • d) kabely s izolací z polyetylénu s pláštěm z měkčeného poly­vinylchloridu (lze je také považovat za celoplastové kabely).

Podle potřeby se kabely dělí ještě podle těchto hledisek:
a) podle počtu žil (do 5 žil a nad 5 žil — mnohožilové kabely),
b) podle průřezu jader (do 16 mm2 a od 25 mm2),
c) podle druhu obalů nad pláštěm.


Jednotlivé druhy kabelů se označují písmenovými značkami podle těchto zásad:

 • První písmeno značky udává materiál jader:
  A — hliník
  C — měď

 • Druhé písmeno značky udává materiál izolace na jádrech:
  N — napuštěný papír „normální“
  M — napuštěný papír „nemigrující“
  Y — měkčený polyvinylchlorid
  G — kaučukový vulkanizát
  E — polyetylén

Rozdíl mezi normální a nemigrující impregnací:

 • Normální čili úplně napuštěná izolace: impregnant v původním stavu dokonale vyplňuje všechny mezery i izolaci, ale pozvolna z ní vytéká při teplotě místnosti (směs kabelového oleje a 20 až 25 % prys­kyřice).
 • Z nemigrující izolace nesmí impregnant vytékat při teplotě nižší, než je stanoveno v příslušné přidružené normě.

 • Třetí písmeno značky je společnou charakteristikou pro všechny ka­bely:
  K — kabel

 • Čtvrté písmeno značky udává materiál pláště:
  A — hliník
  O — olovo
  Q — slitina olova (legované olovo)
  Y — měkčený polyvinylchlorid
  U — vulkanizát z polychloroprenového kaučuku.
Kabely se samostatným pláštěm na každé žíle (kabely na vn 22 až 35kV) mají ve značce uveden počet plášťů písmenem T před písmenem označujícím materiál pláště.

 • Páté a podle potřeby i další písmena udávají obaly nad pláštěm:

  J — jednoduchá protikorozní ochrana (polštář). Je provedena takto:
  - asfaltový polev (jen pro Pb pláště)
  - nejméně 4 vrstvy předem napuštěné vlákniny (jen pro Pb pláště)

  V — vláknitý asfaltový obal — vytvořený takto:
  - asfaltový polev
  - vrstva předem napuštěné vlákniny
  - asfaltový polev
  - nelepící křídový polev
  Tento obal tvoří vnější vrstvu kabelů s ochranou J nebo B a všech kabelů s pancířem, jsou-li určeny k uložení do země.

  B — zesílená protikorozní ochrana (vinutá) — tvoří ji:
  - asfaltový polev
  - vrstva napuštěné vlákniny
  - nejméně 2 vrstvy pásky z vhodného elastomeru
  - vrstva předem napuštěného papíru
  - asfaltový polev

  Y — zvláštní protikorozní ochrana (bezešvá) — je tvořena souvislým lisovaným obalem z měkčeného polyvinylchloridu

  P — pancíř ze dvou ocelových pásků (včetně polštáře J)

  D — pancíř z ocelových drátů (včetně polštáře J)

  Z — zvláštní pancíř z drátů v nemagnetickém provedení pro jednožilové kabely, určené k přenosu střídavého napětí.

  Je to obyčejně pancíř z drátů jako pancíř D. Dráty jsou však rozděleny nejméně do 4 skupin, oddělených drátem a izolačním povlakem, aby se zamezilo spojení mezi sousedními skupinami drátů.
Jmenovité průřezy jader v mm2 jsou:
1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 800

Jádra všech žil každého kabelu musí mít stejný jmenovitý průřez, s výjimkou čtvrté žíly 1 kV kabelů sloužící jako ochranný vodič, který může mít jádro menšího průřezu než ostatní krajní žíly podle ta­bulky:
Základní druhy kabelů

Označení je uvedeno bez obalů nad pláštěm.

1. Silové kabely 1kV nebo 6kV a 10kV s napuštěnou papírovou izolací a s kovovým pláštěm typu ANKA,  ANKO, CNKO., tzv. klasické (bývalé) kabely označení AK, K, AKA, KA.

Příklad úplného označení: 1-ANKABV 3X120 ČSN 34 ...


Silový kabel do 10 kV s papírovou izolací a vodivým pláštěm typ ANKO

Jednotlivé vrstvy:
a) Jádro sektorového profilu z AI nebo Cu.
b) Izolace žil a izolace obvodová z na­ pouštěného papíru.
c) Plášť z AI nebo Pb.
d) Obaly nad pláštěm.


2. Silové kabely 22kV a 35kV s napuštěnou papírovou izolací a kovovým pláštěm, trojplášťové a jednožilové typu A N K TO .. (trojplášťový), A N K A .., A N K O .. (jednožilové)

Příklady úplného označení:
22-ANKTOP 3x120 ČSN 34 7624
22-ANKAY 1x150 ČSN 34 7624
22-ANKOBV 1x185 ČSN 34 7624

Silový kabel s papírovou izolací trojplášťový nad 10kV typ ANKTOP


Jednotlivé vrstvy:
a) Jadro kruhového profilu z Al
b) Stínění na jádře ze dvou vrstev polovodivého papíru
c) Izolace z napouštěného papíru
d) Stínění na obvodě izolace z polovodivého nebo pokoveného papíru
e) Hladký plášť z Pb nebo Al
f) Obaly nad pláštěm

3. Silové kabely 750V s pryžovou izolací s olověným pláštěm a pancířem GOP (starý název — chráněné vodiče — ne­odpovídá normě ČSN 34 7615)

Příklad úplného označení: GOP 3x6 ČSN 34 7637


Silový kabel 750V s pryžovou izolací a Pb pláštěm a pancířem typ GOP

Konstrukce kabelu:
a) Jádra z mědi.
b) Pryžová izolace.
c) Textilní pryžová páska (bývá barevná pro označení žil).
d) Výplňový pryžový obal,
e) Plášť z Pb.
f) Polštář z kompaundovaného polevu a napuštěných papírových pásků.
g) Pancíř ze dvou ocelových pásků tloušťky 0,2mm.
h) Vnější obal z vrstvy napouštěného papíru a textilního opletení nebo z pryžované textilní pásky.


4. Silové kabely 750V s hliníkovými jádry a pryžovou izolací a chloroprenovým pláštěm typu AGU se starým názvem chráněné vodiče odpovídá ČSN 34 7638.

Příklad úplného označení: AGU 3x10 ČSN 34 7638Silový kabel 750V s pryžovou izolací a chloroprenovým pláš­těm AGU

Konstrukce:
a) Jádra z Al.
b) Pryžová izolace.
c) Textilní pryžová páska (též barevná).
d) Výplňový pryžový obal.
e) Chloroprenový plášť.


5. Silové kabely 750V s hliníkovými jádry, s pryžovou izolací a polyvinylchloridovým pláštěm AGYC, dosavad zvané chráněné vodiče.

Příklad úplného označení: AGYC 4x10 ČSN 34 7639Silový kabel 750 V s pryžovou izola­cí a PVC pláštěm typ AGYC

Konstrukce:
a) Jádra z Al.
b) Pryžová izolace.
c) Textilní pryžová páska (nemusí být).
d) Výplňový pryžový obal.
e) Polyvinylchloridový plášť.


6. Silové kabely 750V s polyvinylchloridovou izolací a s polyvinylchloridovým pláštěm AYKY, CYKY, zvané celopastové kabely.

Příklad úplného označení: AYKY 4x10 ČSN 34 7656


Silový kabel 750V s PVC izolací a PVC pláštěm — celoplastový typ AYKY

Konstrukce:
a) Jádra z Al nebo Cu.
b) Polyvinylchloridová izolace.
c) Výplňový obal.
d) Polyvinylchloridový plášť.


7. Mnohožilové silové kabely s polyvinylchloridovou izolací a polyvinylchloridovým pláštěm AYKY, CYKY, zvané celoplastové ka­bely. Počet žil: 7, 12, 19, 24, 37, 48. Tyto kabely také nahrazují návěstní kabely NUKU.

Příklad úplného označení: AYKY 37x2,5 ČSN 34 7657


Mnohožilový kabel celoplastový typu AYKY

Konstrukce:
a) Jádra z AI nebo Cu.
b) Polyvinylchloridová izolace.
c) Výplňový obal (u více jak 24 žil je z textilní pryžové pásky).
d) Polyvinylchloridový plášť.8. Silové kabely 1 kV s hliníkovými jádry s polyvinylchloridovou izolací a polyvinylchloridovým pláštěm AYKY, zvané celoplastové kabely.

Příklad úplného označení: 1-AYKY 3x150 ČSN 34 7658 (obr. 42).


Silový kabel 1kV celoplastový typu AYKYKonstrukce:
a) Jádra z hliníku lanovaná. Jsou-li plná jádra, odlišuje se kabel přídavným ozna­čením písmenem S. Příklad: 1 - AYKY 3x150/S ČSN 34 7658
b) Polyvinylchloridová izolace žil 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Izolovaný svod hromosvodu zcela zásadně změnil, usnadnil ochranu před bleskem. Zejména u modernizovaných budov často nelze z architektonických důvodů dosáhnout potřebné oddělovací vzdálenosti svodů. Velké uplatnění nachází také v průmyslových objektech, kde je situace stížená velkým množstvím sousedících technologií. IsCon nabízí ekvivalentní oddělovací vzdálenost 0,75m na vzduchu a 1,5m v pevných materiálech. Co myslíte, je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
O vedení v podlahách se psalo na portále Elektrika mnohokrát. Tento způsob ukládání vedení se sice užívá především v administrativních budovách, kde se často rozvody doplňují nebo mění. Díky dostupným trasám v podlaze není potřeba pro změnu pracovišť provádět stavební úpravy. Představa investorů, provozovatelů je taková, aby se systém rozvodů dal dle aktuální potřeby měnit a přitom aby vypadal elegantně. Nejlépe pokud by nebyl vidět vůbec. Takovým požadavkům se velice blíží následující systém podlažních rozvodů OBO BETTERMANN ...
Rychlý pohled na technický sešit s pohledem na zásadní sortiment OBO. Mnozí již víme, že OBO BETTERMANN nabízí obrovské množství položek elektroinstalačních prvků. Některé nacházíme v regálech velkoobchodů, mnohé jsou na objednávku a o dalších specialitkách v Česku možná nemáme ani ponětí. Katalog KOMPAKT je jadrný základ, který nachází uplatnění napříč elektroinstalačním spektrem. Co vše tento informační materiál přináší? Jaké podrobnosti objevíme?
Konečně se po dvou letech začínáme volně setkávat. Doposud jsme vše řešili absenčně, prostřednictvím různých elektronických nástrojů. Podobně jako u veletrhů, tak i u seminářů jsme všichni v očekávání, zda nedojde na prognózy digitálních fanoušku a vše se nepřesune na Facebook nebo Instagram. Odborné semináře OEZ máme na mušce objektivu již mnoho let a bylo tomu i letos. Co představil tradiční český výrobce rozvaděčových přístrojů po skončení koronavirové izolace? Jak semináře probíhaly? První část přinášíme v tomto článku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
Olovo je v současnosti považováno za nebezpečnou závadnou látku. V minulosti se ale využívalo pro vytvoření vodivého spoje mezi součástmi hromosvodu. Čím tedy můžeme v dnešní době nahradit olovo? Více zde ...
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933