Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Projektanti budou muset zahrnout nové požadavky na požární zabezpečení již ve fázi návrhu. Budou potřeba detailnější plány a dokumentace, aby bylo zajištěno splnění všech požárních norem. Montážní práce budou časově náročnější a nákladnější. Budou ...
  • ... nabízí k přípravě k přezkoušení testové otázky. Velice dobrý materiál pro přípravu všech, kteří nenechávají nic náhodě a berou vážně rčení "těžko na cvičišti, lehko na bojišti". Samozřejmě tento způsob přípravy nemusí být někomu blízký, ale je ...

#EH: Cesta operní písně (Thomas Alva Edison)


Document Actions
#EH: Cesta operní písně (Thomas Alva Edison)
... z Nového Yorku do Filadelfie po telefonografu. Poslouchej, jak hlas písně putuje dál, cesta, kterou podniká, je v hádance krásně skrytá. Fonograf a telefonograf, spojovací prvek, přenáší zpěvaččin hlas, to je tajemství, co tě láká. Zpěvačka zpívá a zvuky se zapisují, ve voskovém válci svůj výraz naleznou. Pak přes kabely až do Filadelfie se ubírají, tam, kde posluchači na koncertu čekají pilně. Proměnný proud a technika moderní, změny odporu cestou se odehrávají. Reprodukce zvuku, elektrický impuls, jak se píseň šíří, to je hádanka a její klíč. Tak, nad čím přemýšlíš? Jak to celé funguje? Hádej cestu zpěvaččina hlasu, to je tvůj úkol. Přiřaď správně přístroje a zázračný tok, a odpověz, jak se píseň šíří, v tom je hádanky poklad.
František Tuček, ze dne: 9.07.2023
reklama


... chudák dnešní dítě, s mobilem v ručičce narozené. Vzhlížící vstříc k době inteligence umělé a prosto křesadla a pazourku.

Okamžik není dalek, kdy naší velcí pěvci nebudou míti více zapotřebí, podnikati dlouhé cesty, aby se dali slyšeti a okouzlili četné poslucháčstvo. Docílí se to vhodnou kombi­nací telefonu a fonografu, jež se nazývá telefonografem.  Nejnápadnější doklad na to, co pravím, byl podán před ně­jakým časem v Novém Yorku ve Franklinově Institutu mladým učencem J. W. Hammerem, hlasatelem elektřiny v Evropě i v Americe, jeho telefonografem. Jistá mladá americká uměl­kyně, miss Ottilie Bishoffová, mu laskavě propůjčila své služby a pokus se zdařil úplně.

Umělkyně ta zazpívala píseň do hlásné trouby fonografu, voskový válec se jí ihned zmocnil a přenesl ji na vodič uhlový velice citlivý pro elektrický proud. Mocná batterie jevila svůj účinek na vlny zvukové a přenesla je podzemním kablem až do Filadelfie, kde bylo četné poslucháčstvo shromážděno v ústavě Franklinově, aby naslouchalo koncertu.Sledujme píseň na její cestě a pozorujme změny, které musí podstoupiti, než tuto zajímavou pouť vykoná.
Zpěvačka vyluzuje tóny, které uvádějí ve chvění diafragmu prvního fonografu, umístěného v Novém Yorku. Chvění to vrývá se jehlou do voskového válce. Zvuk jest ustálen a úloha zpěvačky dokončena. Nyní se na prvním fonografu melodie reprodukuje, tím že hrot zvuky vydávající přeska­kuje přes hrbolky a blánu mluvící do chvění přivádí, jež opět na vzduch se přinášejí a narážejí na desku přenášeče s uhlí­kem Edisonovým (viz, co řečeno jest o telefonu Edisonově), jejž uvádějí v pohyb. V uhlíkovém přenášeči mění se odpor, čímž způsobuje se změna v intensitě proudu, vyvozovaného batterií — stále ještě v Novém Yorku — procházejícího drátem cívky indukující. Ve vedlejší cívce indukují se proudy vlnivé proměnné intensity velkého napjetí (velké síly elektromotorické). Tyto procházejí spo­jením mezi Novým Yorkem a Filadelfií a přicházejí do Edi­sonova elektromotografu (Viz, co dříve řečeno bylo při telefonu.) Proměnné tyto proudy způsobují mezi vápenným válcem a platinovým plíškem proměnné tření, jež se prozrazuje současným chvěním blány s ním spojené. Z této přechází opět na okolní vzduch a nápěv zazpívaný v Novém Yorku jest přenesen do Filadelfie.


Jest však příliš slabý, že by nebyl slyšitelný pro celé poslucháčstvo i bylo pomýšleti na jeho sesílení. Elektromotograf jest umístěn před druhem fonografem, jenž vlnivý pohyb vzduchu přejímá. Tím jest nápěv telefonografován. Zapsané zvuky nechají se opakovati pomocí druhého hrotu mlutící blanou, která je na vzduch přenáší. Vlnivý ten pohyb opět působí na nový uhlíkový přenášeč Edisonův, jenž mechanicky se chvěje, čímž se mění odpor, jejž klade uhlík proudu nové batterie místní (ve Filadelfii). Tím opět vzniká vlnivý proud ve hlavní cívce, který indukuje ve vedlejší cívce proudy většího napjetí. Tato indukční cívka jest spojena s novým elektromotografem. V tomto proměnné proudy způsobují proměnné tření, jež uvádí ve chvění desku, a vibrace desky přenáší’se konečně na vzduch a tímto donášejí se do uší užaslých posluchačů, kteří se kochají písní, zazpívanou v Novém Yorku.

Při patnácté proměně jest telefonická úloha dokončena a bylo by jen zapotřebí přiložiti ucho k nálevce fonografu na přijímací stanicí. Všecky přístroje od 15—21 mají za účel sesíliti zvuk, aby byl slyšitelný celému poslucháčstvu. Tvoři pravý megafon (velkozvuk). Jest to asi to, co jest mikroskop pro světlo. Ačkoli píseň tak dlouhou cestu a tak četné proměny podstoupila, přece bys myslil, že máš před sebou krásnou zpěvačku a slyšíš vycházeti píseň tu z jejích růžových rtíků.
Úryvek knihy Edison, jeho život a vynálezy. Emil Dürer, Vydala knihtiskárna Josefa Vilímka v roce 1892.
Docela by mě zajímal Edisonův postoj k vývoji technologií dnes. Mám na mysli nikoliv jeho původní myšlení, ale myšlení Edisona v roce 2023. Byl by něco jako Steve Jobs, či Elon Musk? Nebo by uvažoval jako standardní podnikové kolečko v soustrojí?Příště
Bouře v soudní síni
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 7)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Definice průmyslových svítidel. Průmyslové svítidlo je speciálně navržené a vyrobené pro použití v průmyslových prostředích, kde může být vystaveno náročnějším podmínkám, jako jsou vyšší nebo nižší teploty, vlhkost, prach, chemikálie, mechanické nárazy a vibrace. Je konstruováno tak, aby odolávalo těmto extrémním podmínkám, a často splňuje specifické bezpečnostní a výkonové normy relevantní pro daný ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Jak výhodné je bydlet pod vedením vvn. A jak jsou nebezpeční sousedi když nesmyslně kopete na zahradě jámu. Vedení velmi vysokého napětí nad pozemkem, obzvlášť, když fázová lana mají průvěs nad vaším nejoblíbenějším místem, je doposud předmět diskuzí mnoha občanů a odborníků.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933