Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

KNIHA: Předpisy ESČ část X. (1946)


Document Actions
KNIHA: Předpisy ESČ část X. (1946)
Jaká byla témata elektrotechnických standardů krátce po skončení druhé světové války? V době, kdy se Československo snažilo vzpamatovat z okupace. Jaké byly tehdy materiálové možnosti k provedení elektroinstalací? Jaké byly standardní požadavky uživatelů? Co bylo asi v tehdejší době předmětem školení elektrikářů? Vyhláška 95, vyhláška 50, proudové chrániče nebo obloukové ochrany byly ještě daleko na "houbách". Žijících pamětníků již mnoho není a tak nám zbývá dobový tisk. Třeba i tento ...
Miroslav Minařík, ze dne: 22.01.2023
reklama


Pohledem na titulek knihy někoho napadne "pravěk", jiného úžasný poklad. To je jako s médii. Některá píšou jen o senzacích, novinkách, jiná především "překlápí" komerční sdělení a sociální sítě jsou mišmaš různý od nuly.

Osobně vlastnit odbornou knihu nikomu moc nepomůže. Mnozí víme, že podkladů ke čtení máme víc, než jsme schopni přečíst a tituly v knihovně "mají k přečtení času dost". Pohledem na jednu z hromádek učebnic naší sbírky by to asi napadlo každého. Učebnice svým obsahem nejsou tak jedinečné, jak některé dobové tisky.
Jednou z knih, které doplňují předchozí Normálie ESČ je právě toto "poválečné" vydání elektrotechnických předpisů. Otvírám ji a začítám se do řádků, které byly vydány před 77. léty.

Hned po válce se rozhodl ESČ vydati nové „Předpisy ESČ“, avšak upravené a doplněné tak, aby odpovídaly vývoji elektrotechniky, a aby zachycovaly zkušenosti získané v době od posledního vydání roku 1939. Pro technické obtíže a pro nové a nové požadavky a připomínky z řad elektrotechnické veřejnosti, kterými se musí odborné komise znovu a znovu zabývati, nebylo možné vydati „Předpisy ESČ“ najednou v souborném vy­dání. ESČ bude je proto vydávati tentokráte po částech, a to v pořadí podle naléhavosti té oné ... více zde!

Co obsahoval desátý díl v roce 1946?


Pro větší náhled kliknout!


1.) Obecné předpisy.

A. Obecná ustanovení. Rozsah a provádění. Základní ustanovení. Návrh zařízení a konstrukce el. předmětů. Konstruktivní práce na místě. Spojeni (styk) různých obvodů (zařízení).

B. Ochrana před dotykem, isolace, jištění. Ochrana před dotykem. Všeobecné. Živé části. Části, které se uchopí při obsluze. Části, které se nemusí při obsluze uchopiti rukou. Dimensování a podmínky ochrany. (Isolace, uzemnění a nulování, odepětí vadné části, malé napětí, úprava pro ochranu a odstraňování ochrany). Pracovní uzemnění a ochrana. Spojování různých uzemnění. Zvláštní případy ochrany a uzemnění. Ochranné a pojistné vodiče (Dimensování, kladení). Zemniče (zemní elektrody), strojené zemniče, náhodné zemniče. Zkoušení ochrany a uzemnění. Isolace elektrických zařízení (dovolené hodnoty, opatření při vn). Jištění před přepětím a nadproudem. Přepětí. Nadproudy.

C. Stroje, akumulátory a rozvaděče. Elektrické stroje. Točivé stroje. Transformátory. Akumulátory a usměrňovače. Staniční akumulátory. Akumulátory přenosné (pro auta). Rozvodné ústrojí (zařízení). Vedení. Kontrola, ochrana a jištění na rozvaděčích. Označování a schéma. Uspořádání rozvaděčů. Chodby (ochozy) kolem rozvaděčů a rozvodny. Měřicí zařízení. Návěštní zařízení.

D. Přístroje, svítidla a součásti el. ústrojí. Přístroje. Spínání a spínače. Zásuvky. Spouštěče, odporníky a řídicí přístroje. Pojistky (jističe). Přístroje spotřební. Sdělovací přístroje. Svítidla a příslušenství. Objímky a žárovky. Svítidla nepřenosná. Svítidla přenosná. Ochrana svítidel. Součásti elektrického ústroji.

E. Součásti rozvodu. Vodiče. Užití různých isolací. (Prosté vodiče. Šňůry. Chráněné vodiče. Kabely. Dimensování (jištění) vodičů (Pevnost. Oteplení. Úbytek napětí. Materiál pomocný (nosný, upevňovací, spojovací). Isolátory. Trubky. Ostatní pomocný materiál.

F. Kladení vedení. Zařízení v budovách a na nich. Holé a obalené vodiče. Obyčejné (prosté) Isolované vodiče. Chráněné vodiče. Kabely. Kladení kabelů v budovách a u nich. Kladení kabelů venku. Příslušenství kabelů. Vnější zařízení (mimo budovu). Zařízení. Vstup vedení do budov.

G. Připojení na síť. Odbočka k nemovitosti (odběrateli). Hlavní domovní vedení. Odbočky od hlavního vedení k elektroměrům. Deska počitadlová. Pojistkové desky za elektroměrem. Rozvod za elektroměrem.


2. Zvláštní předpisy.

H. Zařízení s odbornou obsluhou a provisorní. Obyčejné provozovny s elektrickým zařízením. Elektrické provozovny. Uzavřené elektrické provozovny. Elektrické provozovny v obytných budovách. Zkušebny, úpravny a laboratoře. Zařízení na pokusy v provozu a zařízení pomocné. Prozatímní (provisorní) zařízení. Prozatímní zařízení na stavbách. Prozatímní zařízení na výstavách, veletrzích, poutích a podobných podnicích. Krátkodobá prozatímní zařízení.
Zkoušení prozatímního zařízení.

J. Zařízení v nebezpečném prostředí. Zařízení v místnostech (prostorách) vlhkých. Zařízení v místnostech (prostorách) mokrých. Místnosti suché s vodivými předměty. Místnosti (prostory) se žíravými plyny nebo parami. Suché místnosti (prostory) prašné a špinavé. Místnosti (prostory) nebezpečné ohněm. Provozovny, skladiště a prostory průmyslové a živnostenské. Provozovny, skladiště a místnosti v zemědělství. Obchodní domy, výklady a pod. prostory se zbožím snadno zápalným. Místnosti (prostory) horké. 

K. Zařízení v složitém prostředí. Zařízení v chlévech. Místnosti na výrobu poživatin. Prostory s akumulátory.Je skoro nepředstavitelné, že se všechny předpisy běžného elektrikáře mohly vejít téměř do jediné knihy. Dnes může mít za poplatek přístup k normám každý, ovšem jejich počet a obsáhlost je nepřiměřeně obsáhlá vzhledem časovým možnostem běžného člověka v produktivním věku.

Mé poděkování patří všem, kdo nám pomáhá s analýzou starých tisků. To relevantní a to, co je v našich silách zpracovat, předáváme.
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 5)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Umíte odpovědět? Vysvětlete, proč musíme elektrické stroje chladit a co by se stalo, kdybychom je nechladili. Popište rozdíly mezi chlazením vzduchem a chlazením kapalinou. Vysvětlete, jak teplo putuje elektrickým strojem a jak nám tepelný okruh pomáhá toto teplo správně odvést. Co přesně znamená ventilace v kontextu elektrických strojů? Jaký je rozdíl mezi ...
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Jaké problémy mohou nastat při tvorbě projektových dokumentací hromosvodu pro rodinné domy? Je časté, že nízká kvalita dokumentace komplikuje práci realizovních firem? Co obvykle chybí v těchto nedostatečných projektech? Jak důležitá je analýza rizik v projektování hromosvodů? Co všechno by měla obsahovat kvalitní technická zpráva? Je pravda, že někteří lidé nevědí, jak by měla správná dokumentace vypadat, a jsou spokojení jen s několika listy papíru? Jaký rozdíl je mezi zkušenými projektanty a těmi, kteří "podvádějí" v projektování? Co všechno zahrnuje dobře vypracovaný projekt hromosvodu a uzemnění?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pohyblivá napájecí jednotka HoverCube VH od OBO. V dílenských prostorách tam, kde se na pracovní ploše objevují různá zařízení, různých rozměrů, se pevně instalovanými zásuvkami prakticky, jejich počtem a blízkostí nikdy nezavděčíme. Jinak je tomu u pohyblivých přívodních boxů. Ty se přiblíží na potřebnou vzdálenost a stejně tak rychle uklidí do bezpečné vzdálenosti. A parametry? Krytí IP20, rozměry ...
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Definice průmyslových svítidel. Průmyslové svítidlo je speciálně navržené a vyrobené pro použití v průmyslových prostředích, kde může být vystaveno náročnějším podmínkám, jako jsou vyšší nebo nižší teploty, vlhkost, prach, chemikálie, mechanické nárazy a vibrace. Je konstruováno tak, aby odolávalo těmto extrémním podmínkám, a často splňuje specifické bezpečnostní a výkonové normy relevantní pro daný ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933