Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Požadavky na bytové rozvaděče v souvislosti s instalací fotovoltaických elektráren (FVE) jsou poměrně specifické a zahrnují několik klíčových aspektů, které musí být dodrženy podle aktuální legislativy. Základním právním předpisem je vyhláška ...
  • Vše se zdá jasné ale pro kontrolu ... co víme o správné instalaci? Co se před malováním interiéru kontroluje? Při připojování zásuvek je třeba zajistit správný sled fází a jednotnost zapojení. Jak se můstkové vodiče zavádí do plechových rozvaděčů? Jak ...

#EH: Bouře v soudní síni (Thomas Alva Edison)


Document Actions
#EH: Bouře v soudní síni (Thomas Alva Edison)
V roce 1889 se soudní síň stala svědkem nejen právní, ale i technologické revoluce. Zatímco rozsudek smrti oběšením byl po staletí znakem neúprosné justice, nový paragraf 488. trestního řádu z roku 1888 předznamenal éru, kde elektrický proud měl nahradit provaz. Tato změna nejenže odrazovala od krutosti fyzického trestu, ale také odrážela důvěru věku v pokrok a vědu. Elektrifikace trestu smrti byla metaforou pro osvícenství a modernizaci, ačkoliv v případě Jamese Nolana zůstala jen tichou poznámkou v marginech historie, neboť jeho čin předcházel platnosti nového zákona. Ironií osudu se tak střetávají dvě éry: jedna, která se drží tradičních metod, a druhá, která hledí do budoucnosti s elektrickým jiskřením nových možností.
František Tuček, ze dne: 19.11.2023
reklama


... mezitím, co se snažíme proudovými chrániči životy zachraňovat, v roce 1889 měl být poprvé trest smrti proveden elektrickým proudem místo oběšení, což ukazovalo na moderní dobu, ale pro Jamese Nolana to byla jen teorie, protože jeho trest zůstal starým způsobem kvůli datu jeho zločinu ...

"You will be hanged by the neck until you are dead."
Budete viset tak dlouho pověšen za krk, dokud nezemřete!

Takový byl rozsudek, pronesený dne 8. března 1889 proti vrahu Jamesi Nolanovi státním nadvládním republiky Cowingem, vyslovený od předsedy hrdelního soudu. Síň pro obecenstvo byla přeplněna, ani jediné prázdné místo.

Na lavici obžalovaných seděl mladý muž, který v okamžiku rozčilenosti zabil svou milenku, jež se mu stala nevěrnou. V jedenáct hodin dvacet pět minut dopoledne bylo slyšet zvolání přísedícího soudu:
"Jamese Nolane, přistupte!" a mladý muž přistoupil, třesa se, k zábradlí.Attorney Gaff četl obžalobu, z které vyplývá, že James Nolan zavraždil dne 20. listopadu 1888 dívku německou jménem Emma Buchová a krátce na to byl svrchu uvedený rozsudek nad ním pronesen.

"Co máte namítati?" otázal se soudce obžalovaného.
Tento mlčel, vytřeštěné oči jeho bloudí po podlaze, avšak jeho zástupce, slavný Howe, uchopil se slova za něho.
"Má námitku, že jednal v návalu hněvu, ve stavu nepříčetném, a že tedy nesmí se vykonati na něm trest smrti, protože ho jeho milenka, skorém jeho chot, oklamala."


Obličej obžalovaného se vyjasnil a měl na okamžik naději, že jeho život bude zachráněn. Zástupce pokračoval:
"Paragraf 488. trestního řádu z roku 1888 odstraňuje, prvním lednem 1889 počínaje, trest smrti provazem a nařizuje, že se utracení má díti elektřinou; proto rozsudek zde pronesený nemá platnosti!"

Slavný advokát poukazuje na mládí obžalovaného, jeho dobré vlastnosti ve skvělé obhajovací řeči, na kterou následuje bouře pochvaly, kdežto rozsudek vyvolal reptání nevole. Soudce nenechává se pohnouti; několika slovy vyvrací různé vývody advokáta Howe-a, a končí slovy, že nařízení zákona, dle něhož od 1. ledna 1889 usmrcování odsouzenců má se díti elektrickým proudem, platí jen pro zločiny, spáchané po tomto datu. Trest smrti provazem pronesený rozsudkem proti Nolanovi zůstává tedy v platnosti.

Úryvek knihy Edison, jeho život a vynálezy. Emil Dürer, Vydala knihtiskárna Josefa Vilímka v roce 1892.

Příště
Odpravení elektřinou ve spojených státech


 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 7)
TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Pokud vidíme klubko ohebných husích krků, tak vězte, že nemají všechny značky stejné vlastnosti. Některé jsou více odolné, některé méně, ale to není všechno! Cenový rozdíl není pouze v použité hmotě, ale také v konstrukci. A tam bývá často "zakopaný pes" ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933