Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Úvaha: Zásuvky ...

Elektrická zásuvka může vypadat jednoduše, ale skrývá v sobě mnoho ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Malé, krátké ohlednutí za tím, jak jsme nedávno uvažovali jištění. Jaký byl hlavní účel jistících přístrojů ve vztahu k elektrickým zařízením? Jaký princip byl užíván v tavných pojistkách pro přerušení proudového okruhu? Jaké byly hlavní výhody a ...

#EH: Biblioteka Edisonova (Thomas Alva Edison)


Document Actions
#EH: Biblioteka Edisonova (Thomas Alva Edison)
Pracovat s informacemi každý správný elektrotechnik umí velice dobře. Obzvlášť v dnešní době. Jakpak to asi vypadalo u Edisona? Určitě neměl své informační zdroje v elektronické podobě a vážil si jich podstatně více než my pohrdáme ČSN online. Pokud si přečteme tuto pasáž o edisonově knihovně, snadno vytušíme vědomostní přesah tohoto velikána. Jaký znalostní přesah má dnešní elektrotechnik? A jaký znalostní přesah má asi odborník jiného řemesla? Co lze dnes vlastně považovat za takovou edisonovu bibliotéku? Fyzické regály s výtisky nebo ...
František Tuček, ze dne: 11.12.2022
reklama


... už můžeme za ekvivalent považovat i bezpočet internetových zdrojů a přístupů do digitalizovaných knihoven?

Jest to pýchou našich souvěkých učenců, míti velikou knihovnu; avšak dovoluji si pochybovali, že mezi knihovnami výtečníků vědeckých našeho století jest jedna, která by byla tak zásobena jako Edisonova. Již ve stáří patnácti let měl Edison svou malou knihovnu okolo devíti set svazků. Nepotřebujeme říci, že od doby té se tento skrovný počet zvětšil. Není vědecké publikace, v kterémkoli jazyku, která by nenalezla místa v bibliotéce Edisonově. Jakmile podobný spis nějaký vyjde, dostaví se agent Edisonův u nakladatele, koupí ho a zašle ho do Orange. Obdrží pak od Schulze-Berge-a svůj křest ve způsobě čísla pořádného a malého místečka v katalogu.

Než vstoupíme do bibliotheky, jest nám projiti jakousi čekárnou, vedle které se nachází sklad lučebnin. Vidíme přístroj, který kontroluje noční hlídku hasičů, na kterých jest konati noční službu. Veliká tabule s množstvím knoflíků nám představuje všecky ústřední stanice, kterým Edison poskytuje svoje elektrické světlo, dále seznáváme telefonické sekce, se kterými jest generální ředitel Mr. Bachelor stále ve spojení.Nad dlouhým rejstříkem všech závodů, které děkují některé vědecké vynálezy Tomáši Edisonovi, jest umístěno veliké množství elektrických drátů. Vedle těchto drátů jsou napsána tato dvě slova: „Hands off!“ (Ruce pryč!). V jazyku českém neb jiném evropském by tento rozkaz zněl: „Obecenstvo se varuje, aby se nedotýkalo drátů elektrických“. Avšak Američan miluje krátkost a řekne prosté „Hands off“ (ruce pryč), nijak se neostýchaje.

Vkročíme do bibliotéky. Jest to mistrovské dílo řezbářského umění. Jest to nesmírná síň; světlo do ní vchází šest a třiceti okny. Bibliotéka má dvě patra; jest v ní více než třicet tisíc svazků.

Nacházejí se v ní spisy od skromné brošurky o šestnácti stránkách až do obrovských naučných slovníků anglických. Vše jest uspořádáno v nejlepším pořádku; ani prášku nikde nenalezneš. P. Schulze-Berge nás přivítá s vybranou zdvořilostí; pod ním utvořila se tato spousta vědění lidského. Zná každý svazek svého království a v přípapě potřeby vám z paměti udá dílo a stránku, kdež najdete, co hledáte. Nikdy se nezmýlí uprostřed tohoto vznešeného shromáždění vědy. Když Edison požádá o některý svazek, Schulze-Berge ho vyvolá v několika okamžicích svým čarovným proutkem. Biblioteka jest vykládaná palisandrovým dřívím, podlaha jest pokryta skvostnými perskými koberci. Ve výklencích oken jest postaven stolek s dvěma židlemi, jež stačí sotva dvěma osobám pro mathematické výpočty.Veliké, nádherné kožešiny lví a tygří jsou rozestřeny před psacím stolem Edisonovým, kdež tento pracovává se svým tajemníkem Tatem, jenž jest výtečný stenograf. Zachytí každé slovo, každou myšlénku svého slavného přítele a ustálí je na papíře a pak vše přepsané předkládá jemu k podpisu. Edison horuje pro hudbu a květiny. Těchto zde nikdy není nedostatek; kolem mistra se nacházejí skvosty krajin tropických. Jeho spanilá choť občas přichází zaliti je svou rukou; jest plna něžné péče o svého slavného chotě. V jednom rohu jest dlouhý stůl, pokrytý červenou pokrývkou. Kolem něho nesní se o smrti a životě národů, ale mluví se zde o vědě, a mistr, obklopen náčelníky svých jednotlivých odborů, rokuje o nových vynálezech. Krb se žulovou obrubou jest velice pozoruhodný svými vzorky z červených cihel. Na podstavci blíže krbu jest poprsí učence, pro něhož Edison má od svého dětství neobmezený obdiv. Jest to poprsí velikého Alexandra Humboldta. Poněkud dále jest mistrovské dílo moderního řezbářského umění; jsou to veliké hodiny, ozdobené arabeskami a květinami ze dřeva vyřezávanými, na nichž jsou vyznačeny strany světové.

Na pravo od krbu jest veliký globus zemský, před kterým Edison často dumává po celé hodiny. Na zdech jsou zavěšeny podobizny učenců všech národů a pestrobarevný obraz, představující první výstavu Edisonovu v Ohiu, kde jeho skvělé světelné vodotrysky a fontány se po boku jeho lampy žárové poprvé objevily. Dále spatřujeme zdařilé a věrné vyobrazení vlaku, hnaného Edisonovou elektrickou lokomotivou dne 17. dubna 1882 v Novém Yorku. Konečně obraz jeho paláce v MenloParku na nás hledí jako luzný sen.Kolem do kola vážné pohledy velikých svazků, které se zdají vás tázati, proč jim nevěnujete svou pozornost mezi nimi shledávám: Theory of sound (theorie zvuku) od lorda Raleigha; Les annales des mineš (Zprávy báňské). The speaking telephone (mluvící telefon)' od Prevosta; Mechanical philosophy (mechanika) od Robinsona a jiná veliká díla. Dlouhá řada svazků má nadpis: Patenty na vynálezy. Před těmi se Edison nezřídka zastaví, a to mnohdy ve společnosti advokátů, přišedších ze všech zemí Evropy.

Každý tento advokát zná dokonale zákony své země. Odnášejí odtud správný opis patentů.

Edison svými vynálezy náleží celému světu a proto musí míti advokáty v celém světě; má svého právního zástupce v Anglii, v Rakousku, ve Francii, v Rusku, v Německu atd., kteří jeho práva v těchto zemích hájí.

Vedle těchto učenců učiníme zde též známost s Edisonovým miláčkem; tento s vážnou tváří kráčí knihovnou, zdá se býti velmi hrdým, ale není tomu tak. Zalíbite-li se mu, stává se důvěrným a přátelským. Jest to „Little Puss“, černý kocour; byl tak vlídným, že mne doprovodil až ke dveřím když jsem opouštěl knihovnu, jakoby zastupoval svého pána; jest viděti, že zná společenské způsoby.

Úryvek knihy Edison, jeho život a vynálezy. Emil Dürer, Vydala knihtiskárna Josefa Vilímka v roce 1892.
Příště SKLADIŠTĚ LUČEBNIN!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 7)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Pravděpodobně nejobsáhlejší katalog možností jak uložit vedení do podlahy. Letošní produkce sloučené značky OBO Bettermann a Ackermann se jeví jako nejkompletnější nabídka kterou můžeme na našem trhu potkat ...
Pokud se chceme svou argumentací stavět na uvádění rozdílu, musíme se podívat na oba póly. V tomto případě na § 47 vyhlášky 137/1998 Sb., jehož obsah je v nové vyhlášce 268/2009 Sb. nahrazen § 36. Jaký je tedy rozdíl mezi zmíněnými paragrafy?
Definice průmyslových svítidel. Průmyslové svítidlo je speciálně navržené a vyrobené pro použití v průmyslových prostředích, kde může být vystaveno náročnějším podmínkám, jako jsou vyšší nebo nižší teploty, vlhkost, prach, chemikálie, mechanické nárazy a vibrace. Je konstruováno tak, aby odolávalo těmto extrémním podmínkám, a často splňuje specifické bezpečnostní a výkonové normy relevantní pro daný ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Máte představu, jak navrhnout konstrukci podlahového systému? Víte, z jakých částí se skládá? Víte, s jakými variantami lze počítat? Pokud hledáte přehledný útlý sešit, ve kterém není nic zbytečného, čtěte tento článek!
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933