Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Servisní služby ...

Jaké materiály se používají pro připojování jističů nebo uvnitř ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 26
Osobní nástroje

DEVENIO: Outsourcing marketingu pro podnikatele


Document Actions
DEVENIO: Outsourcing marketingu pro podnikatele
Nestíháte se věnovat marketingu? Najměte si externí agenturu! Zorientovat se v dnešní době ve výběru vhodného marketingového mixu a vyhodnocení efektivnosti jednotlivých nástrojů není snadné. Není tedy divu, že v propagaci vlastní značky a produktů řada podnikatelů a firem plave. Kde dochází nejčastěji k chybám a jak vám může pomoci externí marketingová agentura?
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 4.07.2016
reklama

Na téma outsourcingu marketingu jsme hovořili s Janem Barboříkem z firmy Devenio.Rozhovor si také můžete přečíst v textové podobě:
Elektrika.tv:
Mám před sebou dnešního hosta Jana Barboříka, který bude hovořit o tom, jakým způsobem co nejefektivněji využít marketing pro své podnikání tak, abychom zaujali co možná největší škálu klientů nebo zacílili správně na konkrétní klientelu. Já vás tady vítám.

Jan Barbořík:
Dobrý den.

Elektrika.tv:
Vy máte takový slogan, vlastně a ten slogan zní. Marketér s duší grafika. Řekněte nám, jakým způsobem to vzniklo.

Jan Barbořík:
Marketér s duší grafika pro to, abych co nejjednodušeji představil to, co dělám a jak k těm svým zakázkám přistupuji. Je to proto, že od roku 2006 jsem se živil jako grafik v různých reklamních agenturách a nadnárodní B2B firmě jsem pracoval na pozici grafika, ale častokrát jsem se setkával s tím, že ty zakázky byly pouze zadané z nějakého estetického hlediska, ale bez nějaké další provázanosti třeba na funkčnost té firmy. Začal jsem se více zajímat a věnovat marketingu a skončilo to tím, že větší část mé práce v současnosti je marketing, ale umím spoustu věcí i z té grafiky, protože se tím 10 let živím, tak jsem to skloubil jakoby v jedno.

Elektrika.tv:
Společnost Devenio navrhuje jakási řešení pro své cílové klienty. Řekněte mi vlastně, proč nestačí v dnešní době třeba mít jenom letáky, vizitky, billboard, popřípadě jakési webové stránky. Proč to nestačí?

Jan Barbořík:
Nemůžu říci, že to nestačí, ale každá firma, každý podnikatel, každý produkt má své cílové zákazníky, na které je potřeba nějakým způsobem připravit tu komunikaci. Každý obor má svá specifika, každá firma má svá specifika a pro každou firmu i pro každou kampaň, pro každý produkt se chystá zvlášť marketingový mix. Tím, že si určíme, pro koho tu kampaň děláme, ke komu tu komunikaci směřujeme, tak jsme schopni identifikovat to publikum tak, že jim nachystáme webové stránky, protože nám chodí na weby. Pokud využíváme letáčky v nějaké kampani, připravíme jim letáčky, ale nedá se to říci jakoby paušálně, že je potřeba mít webové stránky, dělat letáčky, dělat inzeráty.


Elektrika.tv:
Kde nejčastěji dělají chybu podnikatelé nebo v čem vlastně spočívá ta největší vlastně pomoc při třeba plánování toho prosazení se na tom trhu z vaší strany?

Jan Barbořík:
Častokrát se setkávám s chybami, že lidé si zadávají tvorbu jednotlivých reklamních materiálů nebo webových stránek sami, bez nějaké provázanosti třeba na tu kampaň. Chtějí uvést nový produkt na trh a zajdou do reklamní agentury, řeknou, já bych chtěl udělat letáček, mělo by tam být napsané to a to, měl by mít takovýto obrázek, ale už to nemají odkomunikované třeba na jejich webových stránkách, už to nepojali více globálně. Už se potom nezamysleli dále. To znamená, že vždycky je lepší nachystat si nějaký komunikační mix, jak se tomu říká. Vybrat si jakým lidem budeme komunikovat ten produkt, co pro ně jsou za argumenty nejdůležitější, jakými cestami jim o tom řekneme. A když máme toto ujasněné, tak pak se dá krásně zadat výroba těch jednotlivých třeba reklam.

Elektrika.tv:
Co potom všechno je takový návrh, takový marketingový mix obsahuje, když tedy si sednete nebo se zkontaktujete s klientem? Jaké všechny možnosti mu nastiňujete?

Jan Barbořík:
V první řadě je potřeba udělat nějakou analýzu. Zní to složitě, ale jedná se o to, že ten klient má nějakou představu o tom, co od té kampaně očekává. Uvádí nový produkt, chce zvýšit prodej, vstupuje s firmou na trhu a tím pádem má nějaká očekávání. Dělá to pro určitý segment zákazníků. Pokud on se v té oblasti pohybuje dlouhodoběji, tak ví, jací jsou jeho zákazníci, případně mu je pomůžeme identifikovat. Ve chvíli, kdy víme, pro koho to děláme, už víme, jakým způsobem to můžeme chystat a podle toho volíme potom jednotlivé ty komunikační kanály, ty cesty, jak zákazníkům vlastně ty informace řekneme, jak dosáhnout cíle té kampaně.

Elektrika.tv:
Existuje nějaká měřitelnost kampaně, jak byla úspěšná? Probíhá jakési vyhodnocení z vaší strany potom?

Jan Barbořík:
Určitě.

Elektrika.tv:
Čili to znamená, že to je jakýsi zpětný servis tomu klientovi, kdy on si nechá z vaší strany třeba přečíst ty parametry, ty ukazatele, které třeba hodnotí úspěšnost nebo efektivitu toho zavedení té kampaně?

Jan Barbořík:
Určitě nejde dělat kampaň, aniž bychom měli vydefinovaný cíl, který chceme dosáhnout, a abychom to potom nevyhodnotili. To je častá lidí, že si zaplatí inzerci v novinách, říkají tomu kampaň, ale pak už nevyhodnotili, kolik lidí jim na to zareagovalo, kolik peněz jim to vydělalo nebo ani neví ty možnosti toho měření. Krásně jdou měřit, které jsou na internetu. Tam je na to spousta nástrojů, ale jdou taky měřit a určitě musíme vyhodnocovat ty věci, které jsou mimo internet, v tom offline světě. Pokud uděláme billboardovou kampaň, musíme vědět, kolik lidí přes to přijde. Pokud uděláme printovou kampaň s inzeráty třeba v nějakých odborných periodikách, musíme vědět, kolik lidí přes to přišlo, kolik obchodů se udělalo a kolik zboží se prodalo.


Elektrika.tv:
Čili vlastně ten marketér dokáže poskytnout jakousi zpětnou vazbu k úspěšnosti té kampaně. Proč vy například, proč vy konkrétně máte, co máte rád na marketingu?

Jan Barbořík:
Já mám rád na marketingu to, že to nikdy nezevšední. Že to není v uvozovkách pečení rohlíků, které se dělá několik set let pořád stejně, ale je to u každého zákazníka úplně jiný koktejl těch jednotlivých komunikačních kanálů, těch prvků, které se použijí. Je to vždy unikátní přístup, každý trh je jiný a s každým novým zákazníkem, s každým dalším oborem přicházejí nové zážitky pro mě.

Elektrika.tv:
Co si z vašeho úhlu pohledu myslíte, že by měly mít, obsahovat, úspěšné webové stránky tak, aby nalákaly ty naše diváky tam vzadu v tom virálu na naše webové stránky? Co bychom jim na těch webových stránkách měli poskytovat?

Jan Barbořík:
V první řadě to není jenom o vytvoření webových stránek. Webové stránky jsou jeden z komunikačních kanálů každého podnikatele. Webové stránky nejsou samospasitelné. Nejde to udělat tak, že si založím firmu, nechám si udělat od někoho webové stránky a bude to super, budou mě chodit zakázky. Webové stránky jsou jedna z částí té celé propagace. Na samotných webových stránkách by měly být zase informace, které vedou ke splnění nějakého cíle. Nemůžu si natisknout letáčky, aniž bych věděl, k čemu je mám, co mají obsahovat za informace a k čemu slouží. To stejné je s webovými stránkami. Webové stránky si dělám proto, že buď chci, aby mě zákazníci kontaktovali, nebo jim chci dát informace o mých produktech nebo chci, aby tam rovnou udělali objednávku. A s tím vším přistupuji potom k tvorbě těch stránek. To znamená, jak mám vydefinované, k čemu mají sloužit, řeknu si, pro koho ty stránky jsou určeny, kdo je má cílová skupina, kdo jsou mí zákazníci, kdo jsou ti lidé, které chci, aby na ty stránky chodili. S tím si potom určím informace, které těm lidem chci zprostředkovat na těch stránkách a provedu je tím webem až k tomu cíli, za kterým to mám udělané. To znamená, aby mě kontaktovali, aby mě zavolali nebo aby tam udělali tu objednávku. To je úplně základ toho. Nedá se říci, že když na webu budu mít velké obrázky, velké logo nebo menu vlevo, že to bude super, a že je to správně, ale vždycky je prioritní ten účel.

Elektrika.tv:
Já jsem jenom spíše měla na mysli, jestli ty webové stránky měly například jenom prodávat nebo by měly pomáhat nebo by měly informovat. Tak jakým způsobem nejvíce nebo jaký je trend k nejefektivnějšímu vlastně nalákání na ty webové stránky?

Jan Barbořík:
Myslím si, že stránky z podobných firem, které budou obsahovat informace o založení firmy, jednoduchý přehled produktů a kontakty, budou snadno zaměnitelné a bude to jedna jako druhá. Pokud chceme nějak zaujmout ty lidi, je potřeba jim přinést něco navíc. V současné době se často skloňuje termín obsahový marketing a tím se bavíme o tom vytváření nějakého užitečného obsahu pro ty zákazníky. Dáváme jim nějaký servis navíc. Výstižný je citát od Ciga Tiglera "přestaňte prodávat, začněte pomáhat". A ve chvíli, kdy přestaneme se soustředit pouze na ten prodej a těm lidem zdarma nabízíme servis v podobě odborných informací, pomocí s instalací těch produktů, natočíme videa, jak se co dělá, už se nesnažíme pouze o ten primární prodej, ale dáváme jim informace odpověďmi na otázky. Tím nám začnou přicházet i lidi, kteří hledají odpovědi na ty otázky, tím pro ně budeme více viditelní a tím je můžeme zaujmout. Takže myslím si, že nestačí mít pouze základní webové stránky s představením firmy, ale přinášet tam těm svým zákazníkům i potencionálním zákazníkům nějaký obsah navíc. Výhoda tohoto je ještě v tom, že ten obsah vytvoříme jednorázově a on nám potom slouží dlouhodoběji.

Elektrika.tv:
My jsme se ještě v zákulisí, pane Barboříku, bavili o tom, co je to vlastně budování značky. Samozřejmě my můžeme mít značku buď se svým vlastním jménem, čili jméno a příjmení může být naše značka a může být naše značka taktéž název. V jakých případech byste doporučil, který typ tohoto označení značky?

Jan Barbořík:
Zase je tady první otázka, jak chceme podnikat, pro koho podnikáme? Pokud jsem živnostník, plánuji, že budu živnostník, budu prodávat pod svým jménem nebo podnikat pod svým jménem, pak je určitě správná volba podnikat pod svým jménem a budovat si ho. Lidé mohou dávat zpětnou vazbu, doporučení na toho, kterého truhláře, zedníka, který podniká pod svým jménem a je to vždycky jeho práce. On za tím stojí. Jiná situace je potom ve chvíli, kdy třeba se nám do toho prodejního procesu nebo k tomu člověku přidají další lidé nebo je to už vyloženě firma a není to dílo, výsledek toho jednoho člověka, pak si myslím z toho mého pohledu, že je vhodnější, aby se ten člověk prezentoval nějakým názvem. Nebo v případě, že třeba chce do budoucna i přijít ještě s nějakými produkty, které by měly nést to jméno nebo část toho jména, tak si myslím, že je vhodnější podnikat pod nějakým názvem než pod jménem.

Elektrika.tv:
Tak to byl pan Jan Barbořík ze společnosti Devenio, já vám moc děkuji za rozhovor a přeji hezký zbytek dne.

Jan Barbořík:
Děkuji vám.


Krátce o firmě Devenio
"Devenio" znamená latinsky přijít, přivádět, dosahovat. Výraz tak shrnuje vizi společnosti - přivádět vám více zákazníků. Devenio firmám pomáhá s online i offline marketingem. Kromě přípravy a zajištění všech marketingových aktivit nabízí také nastavení marketingové a komunikační strategie.
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Zkušený technik dnes ví, že datová sběrnice není pouze doménou systémových elektroinstalací nebo řízení osvětlení. Po sběrnici posíláme také hlas a obraz. Na dobu koaxiálních rozvodů v domovním komunikování lze pomalu zapomenout. Domovní telefony ABB-Welcome Midi nabízejí řešení především pro rodinné domy i rozsáhlejší instalace, například v bytových domech nebo rekonstrukce v panelové výstavbě. O dostupných designech, technických možnostech vypovídají veletrhy, výstavy, prezentace a bezpočet publikovaných článků. O praktické stránce věci se člověk dozví po zvýšeném úsilí. Nahlédněme krátce do technického manuálu, který pomáhá při pochopení a návrhu tohoto systému ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
Nové kabelové nosné systémy Jupiter, které jsou vyráběny v Koposu Kolín, se vyznačují mnoha přednostmi ve srovnání s předchozím prodávaným typem žlabů, např. embosováním (prolis kolem perforovaných otvorů ve dně) pro zvýšení tuhosti žlabů ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933