Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

UČEBNICE EVP#4: ...

Čtvrtý díl učebního textu je určen pro pracovníky pověřené prováděním ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 413
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

České technické normy pod lupou (4/4)


Document Actions
České technické normy pod lupou (4/4)
Samozřejmou věcí je zpráva o revizi. Při zvážení dvou hledisek a podle charakteru zařízení, je třeba rozhodnout, zda zaznamenávat všechny výsledky měření a zda také uchovávat všechny zprávy o pravidelných revizích. U revizí rozsáhlejších zařízení to je možno doporučit.
Michal Kříž, ze dne: 17.08.2006
reklama

České technické normy a technická normalizační informace pro revizi elektrických zařízení a instalací (ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 a TNI 33 2000-6-61) a jejich využívání v praxi.

... dokončení

Zpráva o revizi
Samozřejmou věcí je zpráva o revizi. Ta je uvedena nejen v ČSN 33 1500, ale nově - na mezinárodní i evropské i české úrovni - již nově i v lEC 60364-6-61, v HD 384-6-61 a tím pádem i v ČSN 33 2000-6-61. Pokud se týká požadavků na obsah revizní zprávy, uplatňují se dva rozdílné názory, z nichž každý může mít své opodstatnění.

První názor - snížit obsažnost zprávy,
a tím zvýšit její vypovídací schopnost pro laiky ­je zdůvodňován tím, že je zbytečné opakovat v každé zprávě o revizi výsledky měření, které se stále opakují - od první revize jsou stejné a v podstatě ukolébávají toho, komu jsou určeny. Opticky zvyšují obsažnost zpráv. Proto je zdůrazněno, aby se ve zprávách neustále neopakovaly stejné hodnoty, uvádět jenom ty, které se liší od předchozích. Z toho důvodu se také nepokládá za nutné uchovávat zprávy o pravidelné revizi po delší dobu, než do další pravidelné revize a do zprávy o pravidelné revizi zaznamenávat skutečnosti (výsledky měření), které se od předchozích neliší.

Druhý názor vyžadující obsažnost revizní zprávy
je zdůvodňován tím, že je ovšem záhodné některé výsledky získané při pravidelných revizích uchovávat, protože z nich může vyplývat skutečné poznání o vývoji určitých hodnot pro provoz elektrických zařízení důležitých.

Při zvážení obou výše uvedených hledisek a podle charakteru zařízení, je třeba rozhodnout, zda zaznamenávat všechny výsledky měření a zda také uchovávat všechny zprávy o pravidelných revizích. U revizí rozsáhlejších zařízení to je možno doporučit.

Revize jako součást systému zajišt'ování bezpečnosti technických zařízení
Z výše uvedeného vidíme, že technická norma ČSN 33 2000-6-61 patří do celého systému zajišťování bezpečnosti technických zařízení. O tom, jak je tento systém složitý, a jak do něj zasahuje množství vlivů, nám může poskytnout určitou vzdálenou představu následující obrázek.
Na tomto obrázku nám samozřejmě chybí spousta dalších činitelů, vlivů, osob právních i fyzických i jiných, které mají na proces výroby vliv. Především však nemůže vyjádřit vzájemné vztahy a vazby mezi výrobci dodavateli, revizními techniky, provozovateli, které jsou jednak formální - dané zákony, předpisy a normami a především pak neformální, zajišťující hladkou spolupráci všech složek na zajištění bezpečného provozu elektrických instalací i zařízení.

Závěr
Účelem této informace bylo podat jenom některé postřehy jednak z normy pro revize elektrických instalací (ČSN 33 2000-6-61) v návaznosti na obecnější normu pro revize elektrických zařízení (ČSN 33 1500) a vysvětlující technické normalizační informace nejen k těmto normám, ale i k celému technicko právnímu rámci, v němž jsou jak uvedené normy, tak samotné revize zasazeny.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
OEZ Letohrad není jen výrobce přístrojů, ale ke svým výrobkům poskytuje také služby. Tou zásadní je servis. Na podrobnosti z první ruky jsme se obrátili na vedoucího servisních služeb, Miroslava Uhra. Co nás zajímalo? Jaké přístroje lze v dnešní době servisovat? Má servis OEZ nějaké výhody, proti konkurenčním dodavatelům? Vozí s sebou technici při výjezdu i celý náhradní jistič? Jak technici můžou vědět k jakému případu jedou? Jak moc budou moderní technologie pomáhat servisu jističů do budoucna? Celou reportáž sledujte v tomto článku!
Přestože je servis OEZ prakticky nonstop službou, která reaguje na vnější podněty, existují určité pravidelné činnosti. Tým servisních mechaniků je plánovaně vytěžován tak, aby se daly zvládnou veškeré požadavky na divizi kladené. Samozřejmě servisní zásahy se plánovat nedají, ale počítat se s nimi musí. Pokud by servisní vozidlo muselo zasahovat s "majákem" v nočních hodinách, jaké jsou šance na odstranění závad? Jaké poruchy servis řeší nejčastěji? Jak vypadá typický pracovní den? K jakým přístrojům je nejvíce výjezdů? Sledujte v tomto reportážním dílu ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933