Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Videomonitorování ...

Rozdíl mezi domácí a průmyslovou digitalizací bývá často nikoliv ve ...

Jak digitalizace ...

Vzpomínáte si na logaritmická pravítka a kalkulačky bez možnosti ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
19.02.2020 TIP na klešťový multimetr Fluke 902 FC. Klešťový přístroj Fluke 902 FC True-rms HVAC s možností bezdrátového připojení k aplikaci Fluke Connect zvyšuje produktivitu techniků v terénu. Tento odolný měřicí přístroj umožňuje provádět základní měření v oblasti topných, ventilačních a klimatizačních aplikací – mikroampéry pro měření snímačů kontrolních hořáků, odpor až do výše 60 kiloohmů, střídavý proud, ...
17.02.2020 Odstartoval největší projekt energetických úspor, ČVUT ušetří 20 milionů Kč. V devíti areálech ČVUT v Praze začínají stavební a energeticky úsporná opatření, která sníží spotřebu energie o 20 milionů korun ročně. Modernizace zajistí i kvalitnější prostředí pro studenty a sníží emise CO2 o 4125 tun. Projekt je poskytován formou EPC, kdy se investice splácejí přímo z ušetřených peněz a dodavatel za ...
16.02.2020 Zaujaly vás automatické nahazovače modulových přístrojů? V mnohých případech velice užitečný doplněk! V šířce pouze jednoho modulu je určeno pro automatické opětovné zapnutí vybraných navazujících přístrojů a tím obnovení funkčnosti elektrických obvodů. V automatickém režimu po reakci vypnutí například jističe, proudového ...
15.02.2020 DMM6500 6½-místný digitální dotykový multimetr. Přístroj obsahuje 15 vestavěných měřicích funkcí, včetně digitalizace, kapacitance a teploty. Lze provést měření proudu a odporu na zařízeních s nízkým výkonem. Zachyťte přechodné signály pomocí vestavěného digitizéru. Je možno provést dvě měření současně pro maximalizaci testovacích dat. Pokud je třeba měřit vícebodové měření nebo sledovat více ...
12.02.2020 Nový konfigurátor pro konektorový systém CombiTac. Stäubli představilo kompletně přepracovaný konfigurátor, který vás krok za krokem provede sestavením konektoru přesně podle požadavků dané aplikace. Zákazník si tak samostatně může nakonfigurovat modulární konektor zcela dle vlastních požadavků, zároveň pak systém automaticky hlídá a upozorňuje na případné neplatné kombinace modulů. K dispozici jsou ...
11.02.2020 Sběrnicový modul MVK Fusion pro průmyslovou automatizaci. Jde o možnost, jak standardizovat modulární procesy. Kombinuje tři základní funkce: standardní digitální senzory a akční členy, bezpečnostní digitální senzory a akční členy a IO-Link. MVK Fusion zjednodušuje instalaci minimalizováním potřebného počtu modulů. Modul usnadňuje složité konfigurace, protože je lze provádět výhradně pomocí ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 143
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Předpisy pro koupelny a sprchové kouty


Document Actions
koupe1.jpg
Znáte požadavky na klasifikace zón v koupelnách a sprchách? Zopakujte si zóny! Čím je ohraničen umývací prostor? Jaká musí být použita maximální napětí v zóně "0"? Jaká má být konstrukce svítidla umístěného v umývacím prostoru?
Milan Bureš, Jaroslav Borovec, ze dne: 8.07.2003
reklama

ČSN 33 2000-7-701

Zóna 0:

je vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany. U sprchové kabiny podlahové sahá zóna "0" do výšky "0,05m" nad podlahu. Kde ve sprchové kabině je sprchová hlavice snímatelná nebo pohyblivá jsou svislé hranice zóny "0" shodné se svislými hranicemi prostoru pro sprchování. Kde sprchová hlavice není snímatelná, je zóna "0" ohraničena svislou polohou od sprchovací hlavice s poloměrem "0,6m" od sprchovací hlavice.

Zóna 1:

je prostor nad horní rovinou zóny "0" a vodorovnou rovinou ve výšce "2,25m" nad podlahou. Pro sprchovací prostor se snímatelnou sprchovací hlavicí je zóna "1" dána svislou plochou danou hranicemi prostoru pro sprchování. Kde sprchová hlavice není snímatelná, je zóna "1" ohraničena svislou polohou od sprchovací hlavice a to s poloměrem "0,6m" od sprchovací hlavice.

Zóna 2:

je prostor na vnější straně zóny "1" a rovnoběžnou svislou plochou vzdálenou "0,6m" od zóna "1", sahající do výšky "2,25m" nad podlahu. V případě, že strop místnosti je vyšší jak "2,25m", sahá zóna "2" až do výšky stropu nebo je-li strop vyšší jak "3m", pak zóna "2" sahá do výšky "3m" nad podlahu.

Zóna 3:

je prostor na vnější straně zóny "2" a rovnoběžnou svislou plochou vzdálenou "2,4m" vně od zóny "2", sahající do výšky "2,25m" nad podlahu. V případě, že strop místnosti je vyšší jak "2,25m", sahá zóna "3" až do výšky stropu nebo je-li strop vyšší jak "3m", pak zóna "3" sahá do výšky "3m" nad podlahu. Zóna "3" také zahrnuje prostor pod koupací nebo sprchovou vanou , je-li tento prostor přístupný pouze při použití nástroje.

Umývací prostor:
je ohraničen svislou plochou procházející obrysy umyvadla nebo umývacího dřezu a zahrnuje prostor pod i nad umývacím zařízením a je ohraničen podlahou a stropem.

Všechny navazující prostory na zónu 2 a 3 jsou již prostory mimo zóny, které se nijak neoznačují a kde pro instalaci podle stanovených podmínek základních charakteristik podle ČSN 33 2000-3, platí ustanovení zejména normy ČSN 33 2000-5-51.


Klikni pro větší náhled!

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
Před přímým dotykem živých částí, kde se používá zdrojů SELV, lze tyto části zabezpečit přepážkami nebo kryty zajišťujícími stupeň ochrany IPxxB nebo izolaci schopnou odolávat zkušebnímu napětí 500V st. po dobu 1 minuty.

V zóně "0" musí být použito max. napětí 12Vst. nebo 25Vss., jehož zdroj musí být instalován mimo "0, 1 a 2".

Ochrana zábranou a polohou Podle ČSN 33 2000-4-41 se nedovolují, stejně jako ochrana nevodivým okolím a neuzemněným místním pospojováním.

Doplňující pospojování:
Doplňující místní pospojování musí spojovat ochranné vodiče s neživými částmi zařízení v zónách "1, 2 a 3", včetně ochranných vodičů zásuvek a kovových trubek vody, plynu, odpadu, ústředního vytápění, vzduchotechniky a přístupných kovových stavebních prvků.

Ochrana proti působení vnějších vlivů:

Zóna 0:

Elektrické zařízení musí mít alespoň stupeň ochrany IPx7 nebo musí být označeny grafickou značkou pomocí dvou kapek.

Zóna 1 a 2:

Elektrické zařízení musí mít alespoň stupeň ochrany IPx4 nebo musí být označeny grafickou značkou kapka v trojúhelníku, s vyjímkou, že nad nejvyšší úrovní nesnímatelné sprchové hadice může být IPX2 nebo označení grafickou značkou jednou kapkou. Kde se však provádí úklid vodním proudem, tak tam se musí krytí naopak zvýšit na IPX5 nebo pro grafickou značku jde o označení pomocí dvou trojúhelníků s jednou kapkou.

Zóna 3:

Krytí není předepsáno. Pouze, kde se provádí úklid vodním proudem, tak tam se musí být krytí IPX5 nebo pro grafickou značku jde o označení pomocí dvou trojúhelníků s jednou kapkou.

Stavba vedení:
Vedení se používají jednožilové v instalačních trubkách nebo vedení kabelová s hloubkou uložení nepřesahující 50mm. Elektrické rozvody musí mít izolaci s požadavky čl.413.2
ČSN 33 2000-4-41, tedy s ochranou třídy izolace II nebo jí rovnocennou.

Zóna 0:

Rozvody musí být omezeny jen na ty, které jsou nezbytně nutné pro napájení pevných elektrických zařízení.

Zóna 1:

V této zóně mohou být jen nezbytné rozvody k napájení pevných elektrických zařízení instalovaných v zóně "0 a 1".

Zóna 2:

V této zóně mohou být jen nezbytné rozvody k napájení pevných elektrických zařízení instalovaných v zóně "0, 1, 2" a té části, kde elektrické zařízení je instalováno pod vanou, v zóně "3".

Zóna 3:

V této zóně mohou být jen nezbytné rozvody k napájení pevných elektrických zařízení instalovaných v zóně "0, 1, 2 a 3".

Spínací a řídící přístroje:
Uvedené požadavky neplatí pro spínače a ovládače které jsou zabudovány do zařízení vhodného pro použití v dané zóně.

Zóna 0:

V této zóně se nesmí instalovat žádný spínač nebo příslušenství

Zóna 1:

V této zóně se nesmí instalovat žádný spínač nebo příslušenství s vyjímkou spínačů obvodů SELV.

Zóna 2:

V této zóně se nesmí instalovat žádný spínač nebo příslušenství zahrnující spínače nebo zásuvky vyjímkou:

- spínačů a zásuvek obvodů SELV s tím, že zdroj je instalován mimo zóny "0, 1 a 2"

- jednotky napájející holící strojky vyhovující ČSN IEC 742 kap.2, od.1

Zóna 3:

V této zóně lze instalovat zásuvky, jsou-li chráněny:

- oddělovacím transformátorem podle čl.413.5.1 ČSN 33 2000-4-41 nebo
- pomocí SELV v souladu s čl.411.1 ČSN 33 2000-4-41 nebo
- samočinným odpojením od zdroje podle čl.413.1 ČSN 33 2000-4-41 s použitím proudového chrániče s vybavovacím proudem nepřesahujícím 30mA. Toto opatření platí i pro zásuvky instalované vně zóny 3, které jsou v prostoru koupelny

Umývací prostor:

- zásuvky a spínače musí být instalované pouze vně umývacího prostoru
- umisťují se do výše 1,2m nad podlahu a mohou být i těsně u ochranného prostoru, jsou-li instalované nad umývacím prostorem
- jsou-li umístěny pod umývacím prostorem, musí být svým nejbližším okrajem oddáleny od umývacího prostoru na 0,2m
- ve školních učebnách nesmí být zásuvky umisťovány blíže jak 1,5m od umývacího prostoru
- pro krytí musí být dbáno i požadavků, které vyplývají z vnějších vlivů prostorů v němž je umývací prostor umístěn

Ostatní zařízení napojená na elektrický proud:

Zóna 0:

V této zóně může být instalováno pouze upevněné zařízení vyhovující podmínkám této zóny. Další uvedené požadavky se nevztahují na upevněná zařízení napájená pomocí SELV.

Zóna 1:

V této zóně mohou být instalovány ohřívač vody, sprchová čerpadla, jiná zařízení vyrobená do této zóny, a zařízení, která jsou vybavena proudovým chráničem s vypínacím proudem nepřesahujícím 30mA.

Zóna 2:

V této zóně může být instalováno pouze zařízení používající elektrický proud, který je dovolen v zóně 1, dále svítidla, ventilátory, otopná zařízení uložená do podlahy pod zónami 1, 2 a 3, jednotky pro vířivé vany s podmínkou, že tato zařízení jsou vybavena doplňkovou ochranou - proudovým chráničem s vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA.

Umývací prostor:
Krytí přístrojů musí odpovídat vnějším vlivům a zónám v nichž je umývací prostor umístěn. Spodní okraj svítidla musí být nad podlahou 1,8m.

Svítidlo musí být opatřeno krycím sklem. Vnější části svítidla umístěného níže nad podlahou jak 2,5m musí být z izolantu. Svítidla instalovaná níže jak 1,8m nad podlahou musí být chráněna před mechanickým poškozením a musí být v krytí IPX1.

V žádném případě nesmí být spodní okraj svítidla níže jak 0,4m nad horním okrajem umyvadla nebo umývacího dřezu.

Další spotřebiče lze do tohoto prostoru instalovat za předpokladu, že tato zařízení pro tento prostor byla typově ověřena.

Redigoval Jaroslav Borovec 2003

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Jak se architekt dozví, co má po projektantovi chtít? Ne všechny technické podklady mohou být vhodné pro další profese, které se v technickém řetězci objevují. Ne nadarmo se někteří výrobci objevují na událostech určené pro koncové spotřebitele, respektive architekti. Holt, obal prodává ... a obal by měl navrhnout také odborník, slýcháváme z mnoha stran. Technici pak vyžadují při projektování a instalaci osoby znalé. Tento popisovaný technický sešit je velice dobrý, jako podklad pro zadavatele!
Jaká je konstrukce kompaktního svodiče DEHNshield, když se často používá v místech, kde není mnoho prostoru a je nutné zajistit všechny prvky ochrany před přepětím? Jde o tzv. funkci vlnolamu pro bleskové proudy WBF. Jiskřiště v DEHNshield garantuje větší provozní spolehlivost a stálost parametrů, než jakou lze očekávat u varistorů. V normálním provozu se technologie ACI chová jako svodič s předřazeným jiskřištěm. Při vzniku poruchového/zkratového proudu dojde ke svedení proudu do zhášecí komory, kde je oblouk uhašen. Proto může vzniknout jen velmi malý proud, který nezpůsobí žádné negativní účinky v zařízení nebo instalaci ...
Jak vzniká veletržní Digitální továrna 2.0? Dělat něco, co dělají všichni a navíc již dlouho, není ani složité ani vzrušující. Když jsme byli na počátku roku oslovení s myšlenkou nového veletržního projektu, byla to jasná výzva. Můj názor na prezentaci jakékoliv novinky je pro mnohé známý. Bez důležitých souvislostí a analogií se každá novinka stává menší. Ale jak dostat do veletržního formátu fyzické digistage a souběžně živého vysílání vše relevantní? Co myslíte? Kolik lidí to realizuje?
Pravděpodobně nejobsáhlejší katalog možností jak uložit vedení do podlahy. Letošní produkce sloučené značky OBO Bettermann a Ackermann se jeví jako nejkompletnější nabídka kterou můžeme na našem trhu potkat ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
Potřebujete umístnit zásuvky dál od stěn do prostoru místnosti? Jak to udělat nenápadně, bez tažení lišt nebo povalováním prodlužovácích přípojek po podlaze? Správnou odpovědí jsou samozřejmě podlahové krabice a v tomto článku se podíváme na KOPOBOX od společnosti KOPOS...
Společnost ELEKTROKOV je českým výrobcem s dlouholetou tradicí. Jejich závod ELEKTRO se zabývá výrobou transformátorů, kompenzačních i filtračních tlumivek, vinutých dílců, kostřicích svěrek a dalších produktů. Pojďme se podívat na letošní novinky ...
Spojovací prvky elektroinstalací jsou nedílnou částí každého projektu. OBO Bettermann má ve své nabídce položky, které jsou velmi oblíbené pro svou snadnou použitelnost, dostupnost v lokálních velkoobchodech a také díky dobré propagaci ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933