Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Oceloplastové ...

Používáte rádi rozvodnicové skříně, které zazdíte nebo upevníte do ...

NP8# Dokud není ...

Nyní je prosinec 2018, tedy příští měsíc, v lednu 2019, je to už ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
19.09.2019 Líbí se vám průmyslový styl v interiérech? Pokud se někdo ptá starého elektromontéra, zpravidla dostane kladnou odpověď. V minulých dobách byly domovy vybaveny ovládacími tlačítky a signálkami snad u každého elektrikáře. Dnes si lze povšimnout velice podobných záměrů architektů. V obývacím pokoji lampa v nevýbušném provedení z šachty, stavební reflektory v kuchyni nebo dokonce ...
18.09.2019 Mico Pro – nyní s vlastním napájením. V automatizačním průmyslu bývá každá minuta, po kterou technologie stojí, drahá. Komponety MICO, speciálně navržené pro sledování a jištění proudových napájecích větví, pomáhají identifikovat vzniklé poruchy. Všechny verze inteligentních modulů MICO až dosud vyžadovaly přivedení 24VDC z napájecího zdroje až na vstupní svorky. Tato nutnost nyní odpadá díky nejnovějšímu přírůstku ...
17.09.2019 Propojovací kanály VK od OBO. Značku OBO vidíme často na parapetních kanálech nebo velkých nosných systémech. Dnes se zaměříme na daleko menší výrobek a to na kanál VK. Propojovací kanály zajišťují čisté uložení kabelů ve skříňovém rozvaděči a všechny varianty jsou vyrobeny z bezolovnatého materiálu. Pro profesionální instalaci zapojení máte na výběr z propojovacích kanálů VK o rozměrech ...
16.09.2019 Chytrá síť Sigfoxu v Česku je vybudována. Budování sítě pro Internet věcí (IoT), která umožňuje bezpečný přenos dat mezi velkým množstvím navzájem komunikujících zařízení, je dokončeno. Síť momentálně pokrývá 96% české populace a zasahuje tak i do míst bez dosahu GSM signálu mobilních operátorů. Technologickým partnerem Sigfoxu na budování a správě IoT sítě je společnost T-Mobile, která ...
13.09.2019 EPIC MH Gigabit Modul, konektor pro kabely kategorie 7. Konektor je speciálně přizpůsobený požadavkům vysokorychlostního kabelu. Koncepce stínění je navržena tak, aby stínění párů vodičů odolalo rušení nejen před vnějšími vlivy, ale také před sousedním párem a to po celé délce kabelu. Stáčené kontakty modulu jsou průmyslovým standardem a měly by být instalovány pomocí krimpovacích kleští se 4 trny. Potřeba ...
12.09.2019 Pozvánka na 56. konferenci SRVO. Blíží se 56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, která se uskuteční dne 24.10. 2019 v Congress Center Parkhotel Plzeň. Konference na téma "Role státu při obnově veřejného osvětlení" proběhne pod záštitou resortů, které podporují kvalitu osvětlení veřejného prostoru s uvedenými tématy: SMART CITY a budoucnost osvětlení v Plzni. Legislativní ...
11.09.2019 Před 60 lety začal první Mezinárodní strojírenský veletrh. Dodnes nevynechal jediný ročník. 6. září 1959 na brněnském výstavišti odstartoval první ročník mezinárodního strojírenského veletrhu, ještě pod názvem Mezinárodní veletrh Brno. Po 60 letech je MSV nejvýznamnějším středoevropským veletrhem svého druhu s návštěvností přes 80 tisíc lidí a více jak šestnácti sty vystavujícími firmami. Letos se koná 7-11.října. Šedesátý první ročník ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 109
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Přiřítit se do Hradce Králové s šestnácti koňmi je asi pro mnohé nepochopitelné. Ovšem uvnitř otevřené karoserie svět kolem vypadá jinak. Co mají elektrikáři se starými veterány? Asi tolik, co s elektromobilitou. Ovšem být odborníkem ať již čehokoliv ...

Předpisy pro koupelny a sprchové kouty


Document Actions
koupe1.jpg
Znáte požadavky na klasifikace zón v koupelnách a sprchách? Zopakujte si zóny! Čím je ohraničen umývací prostor? Jaká musí být použita maximální napětí v zóně "0"? Jaká má být konstrukce svítidla umístěného v umývacím prostoru?
Milan Bureš, Jaroslav Borovec, ze dne: 8.07.2003
reklama

ČSN 33 2000-7-701

Zóna 0:

je vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany. U sprchové kabiny podlahové sahá zóna "0" do výšky "0,05m" nad podlahu. Kde ve sprchové kabině je sprchová hlavice snímatelná nebo pohyblivá jsou svislé hranice zóny "0" shodné se svislými hranicemi prostoru pro sprchování. Kde sprchová hlavice není snímatelná, je zóna "0" ohraničena svislou polohou od sprchovací hlavice s poloměrem "0,6m" od sprchovací hlavice.

Zóna 1:

je prostor nad horní rovinou zóny "0" a vodorovnou rovinou ve výšce "2,25m" nad podlahou. Pro sprchovací prostor se snímatelnou sprchovací hlavicí je zóna "1" dána svislou plochou danou hranicemi prostoru pro sprchování. Kde sprchová hlavice není snímatelná, je zóna "1" ohraničena svislou polohou od sprchovací hlavice a to s poloměrem "0,6m" od sprchovací hlavice.

Zóna 2:

je prostor na vnější straně zóny "1" a rovnoběžnou svislou plochou vzdálenou "0,6m" od zóna "1", sahající do výšky "2,25m" nad podlahu. V případě, že strop místnosti je vyšší jak "2,25m", sahá zóna "2" až do výšky stropu nebo je-li strop vyšší jak "3m", pak zóna "2" sahá do výšky "3m" nad podlahu.

Zóna 3:

je prostor na vnější straně zóny "2" a rovnoběžnou svislou plochou vzdálenou "2,4m" vně od zóny "2", sahající do výšky "2,25m" nad podlahu. V případě, že strop místnosti je vyšší jak "2,25m", sahá zóna "3" až do výšky stropu nebo je-li strop vyšší jak "3m", pak zóna "3" sahá do výšky "3m" nad podlahu. Zóna "3" také zahrnuje prostor pod koupací nebo sprchovou vanou , je-li tento prostor přístupný pouze při použití nástroje.

Umývací prostor:
je ohraničen svislou plochou procházející obrysy umyvadla nebo umývacího dřezu a zahrnuje prostor pod i nad umývacím zařízením a je ohraničen podlahou a stropem.

Všechny navazující prostory na zónu 2 a 3 jsou již prostory mimo zóny, které se nijak neoznačují a kde pro instalaci podle stanovených podmínek základních charakteristik podle ČSN 33 2000-3, platí ustanovení zejména normy ČSN 33 2000-5-51.


Klikni pro větší náhled!

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
Před přímým dotykem živých částí, kde se používá zdrojů SELV, lze tyto části zabezpečit přepážkami nebo kryty zajišťujícími stupeň ochrany IPxxB nebo izolaci schopnou odolávat zkušebnímu napětí 500V st. po dobu 1 minuty.

V zóně "0" musí být použito max. napětí 12Vst. nebo 25Vss., jehož zdroj musí být instalován mimo "0, 1 a 2".

Ochrana zábranou a polohou Podle ČSN 33 2000-4-41 se nedovolují, stejně jako ochrana nevodivým okolím a neuzemněným místním pospojováním.

Doplňující pospojování:
Doplňující místní pospojování musí spojovat ochranné vodiče s neživými částmi zařízení v zónách "1, 2 a 3", včetně ochranných vodičů zásuvek a kovových trubek vody, plynu, odpadu, ústředního vytápění, vzduchotechniky a přístupných kovových stavebních prvků.

Ochrana proti působení vnějších vlivů:

Zóna 0:

Elektrické zařízení musí mít alespoň stupeň ochrany IPx7 nebo musí být označeny grafickou značkou pomocí dvou kapek.

Zóna 1 a 2:

Elektrické zařízení musí mít alespoň stupeň ochrany IPx4 nebo musí být označeny grafickou značkou kapka v trojúhelníku, s vyjímkou, že nad nejvyšší úrovní nesnímatelné sprchové hadice může být IPX2 nebo označení grafickou značkou jednou kapkou. Kde se však provádí úklid vodním proudem, tak tam se musí krytí naopak zvýšit na IPX5 nebo pro grafickou značku jde o označení pomocí dvou trojúhelníků s jednou kapkou.

Zóna 3:

Krytí není předepsáno. Pouze, kde se provádí úklid vodním proudem, tak tam se musí být krytí IPX5 nebo pro grafickou značku jde o označení pomocí dvou trojúhelníků s jednou kapkou.

Stavba vedení:
Vedení se používají jednožilové v instalačních trubkách nebo vedení kabelová s hloubkou uložení nepřesahující 50mm. Elektrické rozvody musí mít izolaci s požadavky čl.413.2
ČSN 33 2000-4-41, tedy s ochranou třídy izolace II nebo jí rovnocennou.

Zóna 0:

Rozvody musí být omezeny jen na ty, které jsou nezbytně nutné pro napájení pevných elektrických zařízení.

Zóna 1:

V této zóně mohou být jen nezbytné rozvody k napájení pevných elektrických zařízení instalovaných v zóně "0 a 1".

Zóna 2:

V této zóně mohou být jen nezbytné rozvody k napájení pevných elektrických zařízení instalovaných v zóně "0, 1, 2" a té části, kde elektrické zařízení je instalováno pod vanou, v zóně "3".

Zóna 3:

V této zóně mohou být jen nezbytné rozvody k napájení pevných elektrických zařízení instalovaných v zóně "0, 1, 2 a 3".

Spínací a řídící přístroje:
Uvedené požadavky neplatí pro spínače a ovládače které jsou zabudovány do zařízení vhodného pro použití v dané zóně.

Zóna 0:

V této zóně se nesmí instalovat žádný spínač nebo příslušenství

Zóna 1:

V této zóně se nesmí instalovat žádný spínač nebo příslušenství s vyjímkou spínačů obvodů SELV.

Zóna 2:

V této zóně se nesmí instalovat žádný spínač nebo příslušenství zahrnující spínače nebo zásuvky vyjímkou:

- spínačů a zásuvek obvodů SELV s tím, že zdroj je instalován mimo zóny "0, 1 a 2"

- jednotky napájející holící strojky vyhovující ČSN IEC 742 kap.2, od.1

Zóna 3:

V této zóně lze instalovat zásuvky, jsou-li chráněny:

- oddělovacím transformátorem podle čl.413.5.1 ČSN 33 2000-4-41 nebo
- pomocí SELV v souladu s čl.411.1 ČSN 33 2000-4-41 nebo
- samočinným odpojením od zdroje podle čl.413.1 ČSN 33 2000-4-41 s použitím proudového chrániče s vybavovacím proudem nepřesahujícím 30mA. Toto opatření platí i pro zásuvky instalované vně zóny 3, které jsou v prostoru koupelny

Umývací prostor:

- zásuvky a spínače musí být instalované pouze vně umývacího prostoru
- umisťují se do výše 1,2m nad podlahu a mohou být i těsně u ochranného prostoru, jsou-li instalované nad umývacím prostorem
- jsou-li umístěny pod umývacím prostorem, musí být svým nejbližším okrajem oddáleny od umývacího prostoru na 0,2m
- ve školních učebnách nesmí být zásuvky umisťovány blíže jak 1,5m od umývacího prostoru
- pro krytí musí být dbáno i požadavků, které vyplývají z vnějších vlivů prostorů v němž je umývací prostor umístěn

Ostatní zařízení napojená na elektrický proud:

Zóna 0:

V této zóně může být instalováno pouze upevněné zařízení vyhovující podmínkám této zóny. Další uvedené požadavky se nevztahují na upevněná zařízení napájená pomocí SELV.

Zóna 1:

V této zóně mohou být instalovány ohřívač vody, sprchová čerpadla, jiná zařízení vyrobená do této zóny, a zařízení, která jsou vybavena proudovým chráničem s vypínacím proudem nepřesahujícím 30mA.

Zóna 2:

V této zóně může být instalováno pouze zařízení používající elektrický proud, který je dovolen v zóně 1, dále svítidla, ventilátory, otopná zařízení uložená do podlahy pod zónami 1, 2 a 3, jednotky pro vířivé vany s podmínkou, že tato zařízení jsou vybavena doplňkovou ochranou - proudovým chráničem s vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA.

Umývací prostor:
Krytí přístrojů musí odpovídat vnějším vlivům a zónám v nichž je umývací prostor umístěn. Spodní okraj svítidla musí být nad podlahou 1,8m.

Svítidlo musí být opatřeno krycím sklem. Vnější části svítidla umístěného níže nad podlahou jak 2,5m musí být z izolantu. Svítidla instalovaná níže jak 1,8m nad podlahou musí být chráněna před mechanickým poškozením a musí být v krytí IPX1.

V žádném případě nesmí být spodní okraj svítidla níže jak 0,4m nad horním okrajem umyvadla nebo umývacího dřezu.

Další spotřebiče lze do tohoto prostoru instalovat za předpokladu, že tato zařízení pro tento prostor byla typově ověřena.

Redigoval Jaroslav Borovec 2003

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Obrovské množství elektroinstalačního sortimentu OBO BETTERMANN je pro efektivní použití vhodné rozdělit do logických celků, abychom se lépe zorientovali. Pokud se v tomto ohledu spoléháme na objemné katalogy, které společnost vydává, pak vězte, že to bude zdlouhavé listování. Pro takový případ je nejlepší navštívit veletrh. Dozvíte se hrubé produktové obrysy sortimentu, přičemž se obvykle produktoví specialisté zmíní o aktuálních novinkách. Pojďme se podívat, jak jsme takové veletržní, stručné představení zachytili naší reportážní kamerou ...
Rozvést vedení nízkého, malého napětí či datové komunikace po budově je krok číslo jedna. Ovšem každé vedení musí být zakončeno vhodným konektorem pro připojení zařízení. Přístrojů, s kterými pracujeme přibývá takovou měrou, že se v době projektování pracovišť často nedá rozpoznat potřebná množství rozhraní. Proto projektant svůj návrh uvažuje prostřednictvím modulární konstrukce. Ta pak, často i nečekaně, zachrání překvapivý požadavek na připojení. Podívejme se na technický sešit nabízející právě modulární rozhraní. Přestože zkratka EGS nám intuitivně mnoho nenapoví, stačí k rozlišení mezi ostatními katalogy tohoto výrobce.
Německý Hannover Messe 2019 byl opět příležitostí pro LAPP odhalit své připravované novinky z oblasti spojovacích technologií. LAPP jako výrobce integrovaných spojovacích systémů se letos zaměřil na práci vývojářů ve své laboratoři, která byla součástí veletržního stánku. „S novou laboratoří Future Lab se snažíme upevnit naši pozici technologického lídra,“ řekl Guido Ege, vedoucí oddělení technologií a rozvoje společnosti LAPP. Dodal: „Čtyři hlavní směry budoucnosti jsou v různých fázích zralosti trhu. Některé z nich jsou již nyní dostupné a připravené pro trh, zatímco jiné jsou ve funkční fázi prototypu. “ A o jaké čtyři novinky se tedy jedná?
Při stavbě či rekonstrukci člověk musí myslet na mnoho různých věcí. A stane se, že se soustředí na nezbytnosti jako elektrické rozvody a vytěsní neméně důležité téma. Totiž zabezpečení. Jaké ale číhá nebezpečí nejen v domácnosti a jak mu předejít, nebo alespoň eliminovat škody? Co z pohledu odborníka instalační elektrotechniky doporučit spotřebitelům do jejich rodinných domů, bytů a podobných objektů? Uvádíme základní bezpečnostní prvky, které se velice často poptávají ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pravděpodobně nejobsáhlejší katalog možností jak uložit vedení do podlahy. Letošní produkce sloučené značky OBO Bettermann a Ackermann se jeví jako nejkompletnější nabídka kterou můžeme na našem trhu potkat ...
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
Potřebujete umístnit zásuvky dál od stěn do prostoru místnosti? Jak to udělat nenápadně, bez tažení lišt nebo povalováním prodlužovácích přípojek po podlaze? Správnou odpovědí jsou samozřejmě podlahové krabice a v tomto článku se podíváme na KOPOBOX od společnosti KOPOS...
Společnost ELEKTROKOV je českým výrobcem s dlouholetou tradicí. Jejich závod ELEKTRO se zabývá výrobou transformátorů, kompenzačních i filtračních tlumivek, vinutých dílců, kostřicích svěrek a dalších produktů. Pojďme se podívat na letošní novinky ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933