Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Když si starší pár pořídil fotovoltaickou elektrárnu na základě slibů obchodníka, netušil, jaké problémy je čekají. Po výpadku elektřiny v obci zjistili, že jejich investice nefunguje tak, jak očekávali. Co způsobilo, že jejich FVE nebyla schopna ...

Návrh k PREVIEW: ČSN 33 2000-7-716:2024


Document Actions
Návrh k PREVIEW: ČSN 33 2000-7-716:2024
Norma ČSN 33 2000-7-716:2024 uvádí pravidla pro bezpečné připojování elektrického napětí k systémům, jako je internet a další počítačové sítě. Zjednodušuje, jak by měly být tyto systémy postaveny a udržovány, například na napájení kamer přes ethernet kabely (POE). Takto se snaží udržet krok s novými technologiemi. Uvádím související zmiňované ČSN ...
Martin Ondráček, ze dne: 7.04.2024
reklama


Dostal jsem jako studentský úkol přečíst a nastudovat tuto normu. Má šestnáct stránek a jde o překlad, tedy českou verzi harmonizačního dokumentu.


Co se dozvíme?
 • Předmluva: Vysvětluje citované dokumenty a souvislosti s jinými normami. Úvod: Zmiňuje, že specifické požadavky této části normy doplňují, modifikují, nebo nahrazují určité požadavky z obecných částí IEC 60364, platných v době vydání této části.
 • Rozsah platnosti: Uvádí, že norma se týká požadavků v elektrických instalacích pro rozvod DC ELV pomocí vyvážených kabelů a příslušenství ICT.
 • Citované dokumenty: Zmiňuje dokumenty, na které se norma odkazuje, a jejich důležitost pro pochopení a používání této normy.
 • Termíny a definice: Definuje specifické termíny používané v normě, například symetrický kabel, hlavní síť, přístupová síť, hardware pro připojení.
 • Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti: Popisuje různá ochranná opatření, jako je ochrana před úrazem elektrickým proudem a ochrana před nadproudy.
 • Výběr a stavba elektrických zařízení, elektrická vedení: Specifikuje požadavky na výběr a konstrukci elektrických zařízení, včetně typů elektrických vedení a dovolených proudů.
 • Přílohy: Příloha A informuje o specifických poznámkách týkajících se některých států. Bibliografie a Příloha ZA poskytují odkazy na další důležité dokumenty a normy.
Oficiální anotace:
ČSN 33 2000-7-716 Tato část IEC 60364 uvádí požadavky v elektrických instalacích na rozvod stejnosměrného napětí ELV pomocí vyvážených kabelů a příslušenství informačních technologií určených především pro přenos dat, stanovených jako kategorie uvedené v ISO/IEC 11801-1, s použitím zařízení se zdrojem energie v souladu s IEC 62368-3. Jsou zahrnuty požadavky na projektování, montáž a ověřování telekomunikační infrastruktury jak pro účely telekomunikací, tak pro účely distribuce napájení DC ELV. Kromě toho jsou zahrnuty požadavky na použití stávající telekomunikační infrastruktury pro rozvod napájení DC ELV. Mezi systémy napájení patří mimo jiné systémy napájení přes Ethernet stanovené v IEEE 802.3. Tento dokument se nevztahuje na používání kabelů a příslušenství v rámci páteřních a přístupových sítí, například pobočkových ústředen (PBX).


Co jsem z dokumentu pochopil:
Obsah normy se zabývá elektrickými instalacemi, konkrétně s rozvodem stejnosměrného napětí ELV, a použitím vyvážených kabelů a ICT příslušenství. Je zřejmé, že průmysl směřuje k rozvoji a implementaci nových standardů pro zlepšení přenosové kapacity a efektivnosti. Z textu vyplynula důležitost ochrany před úrazem elektrickým proudem a nadproudy, a jak jsou tyto aspekty regulovány rozličnými normami. To zahrnuje nejen ochranu samotných elektrických zařízení, ale také zajištění bezpečnosti osob. Dále se text dotýká výběru a stavby elektrických zařízení s ohledem na tyto normy.

Byly definovány klíčové pojmy, jako symetrický kabel, hlavní síť, přístupová síť a hardware pro připojení, které jsou zásadní pro porozumění a efektivní komunikaci v oblasti elektrických instalací. Pochopení těchto termínů je potřebné pro efektivní práci ve skupině s lidmi různých profesí a pro integraci nových technologií do stávajících systémů. Zmíněn je také výzkum a aplikace nových technologií pro zvýšení bezpečnosti elektrických instalací. Text poukazuje na inovace v oblasti materiálů a konstrukčních technik, které přispívají k lepšímu výkonu a spolehlivosti elektrických vedení.

V příloze A jsou specifické poznámky pro různé státy, včetně Spojeného království a Číny, což ukazuje na potřebu adaptace projektových návrhů na lokální regulace a normy. Bibliografie nabízí doporučené zdroje pro další studium pro pochopení a udržení přehledu o aktuálních trendech. Příloha ZA poskytuje přehled o mezinárodních publikacích relevantních k této normě, což podtrhuje význam znalosti mezinárodních standardů pro zajištění kompatibility a bezpečnosti elektrických instalací přes hranice.


Které normy jsou dále zmiňovány:
 • ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018. Elektrické instalace nízkého napětí. Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti. Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

 • ČSN 33 2000-4-43 ed. 2:2010. Elektrické instalace nízkého napětí - část 4-43: Bezpečnost. Ochrana před nadproudy.

 • ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012. Elektrické instalace nízkého napětí - část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení. Elektrická vedení.

 • ČSN EN 60512-9-3 ed. 2 (35 4055). Konektory pro elektronická zařízení. Zkoušky a měření. Část 9-3: Zkoušky trvanlivosti. Zkouška 9c: Mechanická činnost (spojení/rozpojení) při elektrickém zatížení.

 • ČSN EN 60512-99-001 (35 4055). Konektory pro elektronická zařízení. Zkoušky a měření. Část 99-001: Plán zkoušek pro spojení a rozpojení konektorů při elektrické zátěži. Zkouška 99a: Konektory používané v komunikacích kabelových rozvodech s kroucenými páry s dálkovým napájením.

 • ČSN EN IEC 60512-99-002 ed. 2 (35 4055). Konektory pro elektrická a elektronická zařízení. Zkoušky a měření. Část 99-002: Plány zkoušek odolnosti. Zkouška 99b: Plán zkoušek pro rozpojení při elektrické zátěži.

 • ČSN EN 61558-2-16 (35 1330). Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1.100V. Část 2-16: Zvláštní požadavky a zkoušky pro impulzně řízené napájecí zdroje a pro transformátory impulzně řízených napájecích zdrojů.

 • ČSN EN IEC 62368-3:2020 (36 7000). Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie. Část 3: Bezpečnostní hlediska pro přenos stejnosměrného napájení komunikačními kabely a bránami.

Jako člověk ještě podrobností neznalý zcela, mi tato norma jako dokument připadá spíš jako doplněk v kterém je víc administrativního textu kolem,než toho podstatného. Proto jsem uvedl ke zmiňovaným ČSN i odkazy. Budu rád za připomínkování a vysvětlení některých souvislostí.Co zásadního přináší
ČSN 33 2000-7-716:2024
podle vás? 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Co je transformátor a jaký je jeho princip fungování? Jaké jsou hlavní části transformátoru a jakou mají funkci? Jak funguje transformace střídavého proudu v transformátoru? Proč jsou transformátory důležité pro přenos a distribuci elektrické energie? Jaký je rozdíl mezi primárním a sekundárním vinutím v transformátoru?
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Kam se v budovách vyvíjí uplatnění vysokorychlostních dat optickými vlákny? Příchod elektroinstalačních podomítkových trubek Fraenkische se zabudovaným optickým vláknem se datoval dřív než známost standardů datových přenosů Industry 4.0. Trubky s označením FFKuS DATALIGHT se v českých e-shopech objevují, ale na běžných stavbách určitě ne. Jde o speciálku, říkají dataři, v běžném obydlí stačí spotřebiteli Wi-Fi. Jiná situace může ...
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra). Sledujte, nebo si jen poslechněte premiéru archivního záznamu přednášky Jana Krejčího z posledních Odborných seminářů OEZ 2019, kdy jsme se měli možnost setkávat osobně. Co v této dobře připravené přednášce zaznělo? Jaké typy proudových chráničů používáme? Jak souvisí nasazení proudových chráničů s ČSN, které vstoupily v platnost v roce 2018. Popis a důvody nasazení více chráničů v rodinném domě a dozvíme se také o ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933