Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jaké známe druhy ...

Pokud člověk není zrovna sám revizním technikem, může si pod pojmem revize ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 106
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Nezřídka slyšíme, že to nemůže “kopat” když je to zem … a někteří víme, že jde o jakousi polopravdu. Skutečnost, že je vodič označen značkou uzemnění pro zkušeného elektrotechnika ještě nic neznamená, pokud nemá jistotu zapojení opačného konce vodiče ...

Několik slov o zařízeních vysokého napětí


Document Actions
Několik slov o zařízeních vysokého napětí
V souvislosti s přejímáním a sjednocováním norem v Evropě došlo k několika zásadním změnám u ochrany před úrazem elektrickým proudem, u uzemňování a u kladení kabelů vn. Po několika změnách v rozsahu působnosti ČSN 33 2000-4-41 došlo s posledním vydáním normy k zavedení ČSN 33 3201 (2002) Elektrické instalace nad AC 1kV. Nově pro ochranu před úrazem elektrickým proudem u elektrických instalací v této oblasti ...
Zbyněk Urban, ze dne: 9.04.2013
reklama


V souvislosti s přejímáním a sjednocováním norem v Evropě došlo k několika zásadním změnám u ochrany před úrazem elektrickým proudem, u uzemňování a u kladení kabelů vn. Po několika změnách v rozsahu působnosti ČSN 33 2000-4-41 došlo s posledním vydáním normy k zavedení ČSN 33 3201 (2002) Elektrické instalace nad AC 1kV. Nově pro ochranu před úrazem elektrickým proudem u elektrických instalací v této oblasti platí ČSN EN 61936-1 (2011) Elektrické instalace nad AC 1kV - Část 1: Všeobecná pravidla a ČSN EN 50522(2011) Uzemňování elektrických instalací AC nad 1kV, které s účinností od 2013-11-01 ruší ČSN 33 3201 (2002) Elektrické instalace nad AC 1kV. U elektrických zařízení vn ještě připomínka, že je třeba pamatovat i na dielektrické pracovní pomůcky a normy pro vybavení pracovišť včetně periodických prohlídek těchto zařízení. Jedná se o normy energetiky, jako PNE 35 9700 ed. 3 Dielektrické pracovní pomůcky pro běžné použití v distribuční a přenosové soustavě, PNE 38 1981 ed. 3 Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro elektrické stanice distribučních soustav a přenosové soustavy v návaznosti na nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

Ustanovení pro kladení vedení jsou v současnosti obsahem ČSN 33 2000-5-52 (1998) Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52 Výběr soustav a stavba vedení. Norma odpovídá textu mezinárodní normy IEC 364-5-52 a obsahuje navíc ustanovení i pro stavbu kabelového vedení nad 1kV. Vydáním nové normy v roce 2012 s názvem Elektrická vedení je však norma zaměřena jen na instalace nn. Pro zařízení vn přichází v úvahu také postupy podle normy PNE 34 1050 Kladení kabelů nn, vn a 110kV v distribučních sítích energetiky, nebo PNE 33 0000-1 ed. 5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě, případně další normy energetiky.Předkládaný text se snaží upozornit na některé problémy, které přináší běžná praxe při stavbě a zřizování elektrických instalací, případně dalších zařízení, jejich uvádění do provozu a údržbě. Dodržování legislativy a předpisů je nutným předpokladem pro bezpečnost pracovníků, ochranu majetku a ještě z dalších důvodů. Patří sem i respektování technických norem, zejména pokud se závazný předpis odvolává na normové hodnoty, případně odkazuje na zákon č. 22/1997 Sb., kde je tvorba norem zakotvena. V neposlední řadě je třeba připomenout, že změny předpisů všeho druhu budou probíhat nadále a pro odpovědný a kvalitní přístup k otázkám technického rázu je nezbytná u všech zainteresovaných pracovníků odborná připravenost, doplňování vědomostí a jejich uplatňování v praxi. Podstatné bude především sledování změn technických norem a jejich správná aplikace pro konkrétní podmínky a zařízení.

Po stránce legislativy je nutno konstatovat současný stav překotného vydávání předpisů s celou řadou nedostatků, které následují vzápětí změny, které jsou v nejednom případě skryté za přílepky v podobě názvu – a o změně dalších zákonů. Uvedená skutečnost značnou měrou komplikuje práci techniků a někdy je vystavuje zbytečnému riziku, a to mnohdy za chyby a nedostatky jiných.

Článek je ukázkou sborníku L.P.Elektro č. 54

Pro členy Benefit klubu LPE je k dispozici celé znění sborníku.
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich vyrovnávání je svou podstatou tou první a nejčastější činností lidstva a přírody samotné. Výraz potenciál může tedy obecně představovat více než význam, který známe z fyziky, respektive elektrotechniky. A pro nás z tohoto oboru je pochopení definice potenciálu předpoklad zjištění velikosti konkrétního napětí. Než se začínající elektrikář pustí do rozsáhlé nauky potřebných rutinních dovedností, musí dobře rozumět všem souvislostem spojených s rozdílem potenciálů. Jak vysvětlují potenciál odborníci různých podoborů elektrotechniky? Odkud čerpat další informace? Sledujte v této části!
Co se myslí potenciálem na dráze? Jak si můžeme představit uzavřený obvod, kterým prochází napájení motorů souprav? Odkud a kam tečou napájecí proudy? Kolejnice ale nejsou nekonečné a jejich přerušení má nějaký účel. Pokud jsou oddělené úseky určeny pro drážní signalizaci, je kolejnice stále hlavním vodičem napájecího obvodu? Jak jsou konstruovány výhybky, aby zůstal obvod stále uzavřen? Koho z nás napadá, že projíždějící Pendolíno využívá z veřejné energetické sítě pouze dvě fáze? Jak která vlaková souprava pozná, na jakém typu trakce je, respektive s jakým potenciálem může pracovat. Jak se do které lokomotivy dostává za jízdy stejnosměrné nebo střídavé napájení, navíc jiné výšky napětí? Jak je takový úsek pro změnu trakčního napájení dlouhý? Sledujte tento mimořádný trakční díl o potenciálu ...
Na českém trhu se objevil měřicí přístroj BEHA AMPROBE 2100-Delta. Co u modelu 2100 Delta překvapí? K jakému měření je konstruován? Měření stejnosměrných proudů tento přístroj sice neumožňuje, ovšem jeho využití je i tak velice velké. Je určený pro elektrikáře, údržbáře, revizní techniky, kohokoliv, kdo potřebuje měřit proudy do rozsahu 200A AC a napětí do 1kV AC a 1500V DC. Pro ty, kdo hledají novou zkoušečku do brašny a nechtějí s sebou tahat více přístrojů zároveň, je to univerzální multifunkční přístroj. V této krátké videoreportáži uvidíte kompletní představení nového pomocníka ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Společnost Schrack je známá nejenom svým sortimentem, ale také jako pořadatel nejrůznějších promo akcí pro své zákazníky. Záběr je opravdu široký, a tak zatímco klidnější povahy s dětmi se mohou zúčastnit dětských dnů, ti adrenalinově závislí mají na výběr od jízdy na raftu, přes horská kola, lanové centrum, fotbalové turnaje až třeba po vodní lyžování. A na podzim je čas na Schrackiádu …
Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra). Sledujte, nebo si jen poslechněte premiéru archivního záznamu přednášky Jana Krejčího z posledních Odborných seminářů OEZ 2019, kdy jsme se měli možnost setkávat osobně. Co v této dobře připravené přednášce zaznělo? Jaké typy proudových chráničů používáme? Jak souvisí nasazení proudových chráničů s ČSN, které vstoupily v platnost v roce 2018. Popis a důvody nasazení více chráničů v rodinném domě a dozvíme se také o ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933