Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Výraz nulování se u mladých už nechytil a my starší, možná někteří z nás, to chápou spíše jako zločin proti lidskosti, než ochranu před nebezpečným dotykem. Ano, v určité době šlo o jediný způsob jak vytvořit alespoň nějaké bezpečí. Ale dnes? V době ...
  • Téma fotovoltaických elektráren (FVE) jiným pohledem. Od projektování, instalace, přes revize až po bezpečnostní aspekty, včetně ochrany před bleskem a požární bezpečnosti. Diskutuje různé aspekty související s výrobou, instalací a udržováním FVE ...

Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací


Document Actions
Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací
Které chrániče se nesmějí používat v ČR a proč? Správná volba chrániče - bezpečné vypnutí vs. nežádoucí vypínání. Souhrn nových požadavků na DC rozvaděče fotovoltaických elektráren. Poslechněte si přednášku pojednávající o koordinaci a výběrem přístrojů pro ochranu elektroinstalací nn v souladu s českými normami ČSN 33 2000. Popisuje specifikační požadavky, bezpečnostní opatření a postupy revize pro přístroje jako jističe, chrániče a obloukové ochrany do napětí AC 1000V/ DC1500V. Důraz je kladen na ochranu osob, zvířat a majetku, a dodržování norem a prohlášení o shodě v EU. Také obsahuje specifická doporučení, jako použití chráničů typu A a nezávislost na síťovém napětí. Sledujte zde!
Komerční sdělení, ze dne: 16.08.2023


Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací nn podle souboru norem ČSN 33 2000
Při návrhu, stavbě a revizi elektrických instalacích nn (do AC 1000 V / DC 1500 V) se musí v ČR postupovat v souladu se souborem norem ČSN 33 2000. Soubor norem obsahuje opatření pro řádné fungování el. zařízení a elektroinstalací nn, přitom klade důraz na bezpečnost osob a zvířat před úrazem a zároveň se zabývá zajištěním hmotného majetku před poškozením.

Výběr přístrojů podle ČSN 33 2000-5-53 ed.3
V části 5-53 jsou uvedené obecné podmínky pro odpojování, spínání, řízení a monitorování. Podle těchto podmínek jsou specifikovány požadavky pro volbu a montáž jednotlivých přístrojů (jističe, chrániče, obloukové ochrany, …). Vedle konkrétních požadavků, podle kterých se jednotlivé přístroje musí vybrat, tato část normy specifikuje předmětové normy, podle kterých musí být vybrané přístroje konstruovány a zkoušeny. Tyto předmětové normy musí každý výrobce uvádět v EU prohlášení o shodě ke každému výrobku.

Bližší informace ohledně obecných společných požadavků a konkrétních požadavků na výběr jističů, chráničů a obloukových ochran najdete v přiložené prezentaci.

Jističe MCB
Při výběru jističů, které spadají do skupiny nadproudových ochranných přístrojů společně s jističochrániči a odpínači s pojistkami, musíme brát v potaz předpokládané zatížení a zkrat.

Jističochrániče RCBO a proudové chrániče RCCB
Volba vhodného typu a provedení proudového chrániče pode části 5-53 musí eliminovat nežádoucí vypínání chráničů (unikající zemní svodový proud, selektivita, reziduální proud). Z důvodu bezpečného vypnutí chrániče při nárustu spotřebičů generujících DC složku (spínané zdroje atd.) doporučujeme používat chrániče typu A místo typu AC. Více informací najdete v letáku Jističochrániče a proudové chrániče.


Pro větší náhled kliknout!


Norma dále specifikuje volbu jističochrániče (RCBO) a modulárního proudového chrániče (RCCB) s ohledem na přístupnost k elektroinstalaci – pro všechny skupiny obsluhy platí, že v elektroinstalacích nn v ČR je povolené instalovat pouze chrániče nezávislé na síťovém napětí. Zakázané chrániče „závislé na síťovém napětí“ mohou být nebezpečné i při běžných AC 230V.Vždy vyžadujte od výrobce EU prohlášení o shodě, kde deklaruje splnění obou předmětových norem (viz. předmětové normy u obrázků RCBO a RCCB platné pro typy AC a A). Plnění těchto norem je požadováno v článku 531.3.4 v souboru norem ČSN 33 2000-5-53.

Obloukové ochrany AFDD
Obloukové ochrany řadíme mezi přístroje, které chrání před rizikem požáru. Jejich instalace je vždy v souladu s preventivními ochrannými opatřeními, aby se předešlo újmě na zdraví a poškození majetku (podle ČSN 33 2000-4-42). Doporučení, kam instalovat obloukové ochrany najdete v prezentaci ze seminářů.Revize podle ČSN 33 2000-6
Revize se provádí vždy v případech výchozí revize (novostavba) a po jakýchkoli úpravách. Během revize se musí provést mimo jiné důkladná prohlídka elektroinstalace, jestli je v souladu s výběrem přístrojů podle souboru norem ČSN 33 2000 a zároveň, jestli jsou jednotlivé přístroje a zařízení instalovány podle návodu k použití od výrobce.
Doporučení OEZ na závěr

Používejte chrániče typu A, které jsou odolnější vůči přemagnetizaci DC složkou oproti typu AC. Zároveň používejte chrániče nezávislé na síťovém napětí. Tento typ chrániče vždy bezpečně ochrání elektroinstalace nn a je konstruován podle předmětových norem předepsaných normou ČSN 33 2000-5-53, podle které se vybírají přístroje pro elektroinstalace nn v České republice.

Doporučujeme se vždy se řídit normami. Normy jsou jedním z důležitých vodítek při řešení právních sporů v případě způsobení úmrtí osob, úhynu zvířat a škod na majetku.


Záznam této přednášky zde ... 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

OEZ s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Hledáte podrobné informace o tom, jak si vybrat správný jistič, jaké příslušenství k němu můžete získat a jaké má technické parametry? Jaká je možnost přizpůsobení různým potřebám? S čím jsou 3WA kompatibilní? Jak dalece se dají jednoduše upravovat nebo rozšiřovat. V tomto materiálu nalezneme popis online nástroje k jejich konfiguraci. Lepší ovládání a dohled nad spotřebou energie. Krátké pozastavení sledujte zde ...
Měsíc březen je tradičně hlavní informační sezónou. V březnu získáváme nejvíce informací z celého roku a OEZ si k tomuto období připravil opět silné dávky svých přednášek. Jaká budou témata? Letos bude řeč i o pravidlech připojování jističů v rozvaděčích! Co bude k vidění a testování? Například funkční záskokový automat, retrofit s novým jističem 3VA27, způsob ovládání motorového pohonu jističe 3VA ... Ve kterých městech přednášky budou? A konečně, jak se přihlásit?
Technický sešit poskytuje informace o nadproudových spouštích jističů 3VA, včetně detailních technických specifikací, nastavení a aplikací. Obsahuje popisy termomagnetických a elektronických nadproudových spouští, průvodce pro nastavení vypínacích charakteristik, přehled provedení nadproudových spouští a specifické informace o jednotlivých typech nadproudových spouští. Dokument je užitečný pro technické specialisty a inženýry zaměřené na ochranu elektrických obvodů a optimalizaci jejich výkonu. Více zde ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933