Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Nová svorka WAGO ...

Řada páčkových svorek 221 má další praktický přírůstek! INLINE je část ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 49
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Jako obsluha nebo prostí návštěvníci výrobních prostor obvykle nepřemýšlíme nad tím, kudy k výrobním technologiím vedou potřebné přívody. Ať již datové, silové nebo přípojky vzduchu, vody ... přičem v mnohých případech bývá ukryto přímo pod našima ...
  • Pardubický výrobce datových rozvaděčů má také ve své nabídce různá provedené kabelových žlabů. Pokud máte do projektu převážně IT systémy, lze uvažovat nad jediným dodavatelem datových skříní i kabelových tras. Tento výrobce patrně nemdisponuje ...

Jak velký nedostatek technicky vzdělané pracovní síly je v době pandemie Covid-19?


Document Actions
Jak velký nedostatek technicky vzdělané pracovní síly je v době pandemie Covid-19?
Pokud se před koronavirovou pandemií hovořilo o nedostatku kvalifikovaných odborníků, jaký je výhled na nové pracovní síly dnes? Jakou mají dnešní učni, studenti skutečnou praxi? Média jsou plná politických problémů a důležitých proklamací, ovšem o řemeslných oborech a odborných školách se nemluví. Pokud mám srovnat vlastní praxi v elektrodílnách s praxí přes videokonferenci, tak mi dochází představa, jak se asi takový absolvent uplatní. Tedy samozřejmě pokud se bude mít vůbec kde uplatňovat. Poptávka po řemeslnících neklesá, ale stále to není na nové úvazky. Jak to vidíte vy?
Igor Nováček, ze dne: 17.02.2021
reklama

V době vydání tohoto článku je to zhruba 13 let, co se Jaroslav Havelka (OHK Olomouc) zmiňoval na populární konferenci SOLID o nedostatku technicky vzdělané síly na trhu.

Opravdu si mnou řemeslníci ruce?
Mohu tvrdit, že mám díky své profesi úzké spojení na elektromontážní firmy, i samostatně podnikající elektrotechniky v Česku a na Slovensku. V práci mě neplatí za průzkumy pro Ministersvo práce a sociálních věcí, ale mezi řečí vždy přijde na aktuální problémy.

A co tehdy uváděl zmiňovaný Jaroslav Havelka?

Podnikatelé mají (rok 2008) i přes současnou krizi dostatečnou zakázkovou náplň, mají připravenou technologii a dostupný materiál pro výrobu. Co se ale nedostává, je odborná pracovní síla. V oblasti technicky vzdělaných pracovníků je situace složitá až kritická. V řadě oborů, jako elektrotechnika, strojírenství, stavebnictví a další obory, je nedostatek kvalitních, kvalifikovaných pracovníků pro konstrukci i technologii, výrobu, servis a související činnosti.

Tento problém OHK Olomouc se svými členy řeší již deset let a v současné době vznikla vůle tento problém napravit. Řešení nespatřujeme v importu pracovní síly z asijských a jiných vzdálených zemí s rozdílnou filosofií, mentalitou a vysokou kriminalitou. Něco jiného je například „dovoz mozků“, ale to není tento případ. Myslíme si, že existuje český potenciál, kterého bychom měli využít. Především vzdělat české občany, případně rekvalifikovat a vytvořit podmínky pro kvalifikovanou práci s vysokou kvalitou a přidanou hodnotou, při současném využití mozků, tradice a zručnosti našeho národa. Na trhu práce chybí profese jako technologové, konstruktéři řady oborů, obsluha obráběcích center a CNC strojů, nejsou mechatronici, zámečníci, obráběči, kováři, malíři/natěrači, zedníci, obkladači, nástrojári a další profese. Vyrábíme výrobky pro jednorázové použití, vytrácí se servis. Těmito konzumními přístupy likvidujeme životní prostředí a mrháme surovinami a energií! Výše uvedené odbornosti až na výjimky nedovezeme.
Poučili jsme se v zahraničí, dlouhodobě spolupracujeme a měli jsme možnost se seznámit s odborným školstvím ve Švédsku a některé aktivity byly konzultovány i při pracovní cestě s panem primátorem Severního Amsterodamu.Řešení je následující:
neopakovat chyby, které se staly v ostatních zemích EU a využít vše pozitivní, čeho naši přátelé dosáhli.

Například rakouská Hospodářská komora, za účinné podpory státu poskytuje odborné vzdělávání všech úrovní. Tuto zkušenost jsme získali letos 30. září ve Vídni. Po odborném vzdělávání je nyní v Rakousku velký „hlad“ a po cílené kampani vznikla vůle Rakušanů se vzdělávat, ať formou primárního nebo dalšího odborného vzdělávání. Naše komora sází na tradici, flexibilita, řemesla a manuální zručnost českého občana. Ne práce ve mzdě! Máme na to, abychom využili umu našich lidí a vytvářeli vysokou přidanou hodnotu ve výrobě a ve službách.
OHK Olomouc administruje projekty, díky nimž poskytujeme vysokou úroveň technických oborů tak, že český podnikatel bude konkurenceschopný, kreativní, lepší než ostatní - pokud budou zdroje odborné pracovní síly.

Nesouhlasíme se stále se snižující úrovní vstupů (žáků) na učební obory i na střední školy technického zaměření.
V současné době je malá ochota učňů a studentů se učit, školský systém je příliš benevolentní a žáci často zneužívají škol a nepodávají řádné studijní výsledky uložené studijním řádem.

Problém bohužel vzniká již dříve a to na základní škole, kdy neexistuje pracovní výuka, nebo je suplovaná prezentací filmů o různých činnostech a oborech, což je pro žáky ZŠ nedostatečné. Tím dochází k minimalizaci rukodělné zručnosti, absenci technického pohledu a kreativitě žáků. Tvrdím, že absolventi požadovaných oborů, pokud budou chtít pracovat, nebudou nezaměstnaní nejméně po dobu 10 let! Učňák není strašidlo, vychovává kvalifikované mistry svého řemesla, dobré zaměstnance a potenciální podnikatele! Továrna už není do té míry černá, jak ji mnozí známe ze své dřívější praxe. Platové a sociální podmínky v řadě firem jsou na tak vysoké úrovni, že někteří z nás nemají někdy takové podmínky ani doma.
Je v pořádku, že rodiče i děti mají zájem získat co nejvyšší vzdělání, škoda, že často mimo technické obory. Pak vychováváme „nezaměstnané“ pro úřady práce a celý problém poté řeší sociální systém CR, což je špatné a velmi drahé. Sociální systém musí sloužit ohroženým skupinám pracovníků, ne těm, co nechtějí pracovat!

Celá poslední léta byl ponechán nábor na učňovských a středních školách a probíhal více, či méně neřízené. Některé, výše jmenované obory, zejména strojírenské, stavební, elektro, se postupně vytrácejí z výuky a nejsou pro ně na těchto školách otevřeny třídy. Vznikající nedostatek odborníků nelze často nahradit ani vysokou úrovní technologie, protože ji nemá kdo obsluhovat. Tento trend je negativní i s ohledem na stávající situaci v Evropské Unii a proto se snažíme tomuto vývoji předejít.

Jako reakci na kritický nedostatek odborníků jsme uspořádali konferenci pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavla Sekaniny, dne 23. 10. 2007, které se zúčastnili kromě zástupců KÚ OK, též zástupci MŠMT, senátorka Božena Sekaninová, zástupci MMO, školy a hlavně podnikatelé.Následovala řada pracovních setkání podnikatelů s odpovědnými osobnostmi. Z iniciativy předsedy představenstva, Ing. Tomáše Sýkory, byla založena „Sekce na podporu odborného vzdělávání a řemesel“, za aktivní účasti primátora Statutárního města Olomouce, Martina Novotného, který si ponechal ve své působnosti oblast školství a aktivně vystupuje ve prospěch odborného školství s cílem působit na žáky ZŠ, jejich rodiče a na výchovné poradce ZŠ.

V současné době jsou stanoveny nejdůležitější kroky, které povedou k propagaci učňovského školství a řemesel. Na 11.listopadu 2008 připravujeme setkání ředitelů ZŠ, výchovných poradců s rodiči a žáky, řediteli odborných škol a především s podnikateli, kteří jako zaměstnavatelé představují pracovní podmínky ve svých firmách, výhody absolventů v praxi a poskytují další informace o současném stavu. Organizujeme exkurze do firem, připravujeme propagační materiály, sloužící k rozhodování rodičů a žáků ZŠ. Konkrétní setkání umožňují žákům si vytvořit názor na další studium. Často se stává, že podnikatelé mající s odbornou pracovní sílou jsou neteční a nespolupracují! Vyvrcholení všech aktivit spatřujeme v jednání s poslanci, kde zákonodárnou iniciativou chceme dosáhnou řešení vzniklé kritické situace legislativní cestou. Počátkem roku 2009 bude provedena analýza realizovaných opatření a jejich
vlivu na počet podaných přihlášek na studium nedostatkových oborů. Na základě výsledků celého procesu bude stanoven další postup.
Celé původní znění zde.

Jak je to dnes? Kolik učňů je na praxi? Kolik studentů dnes leží v knihách (třeba elektronických) nejen proto, aby udělali zkoušku? Bylo by to skvělé, pokud by to byl stejný poměr jako kdysi. Ano, kdysi, když jsme nadávali co nám to ze škol vypadává za vědomostní polotovar. Nechci se ptát učitelů nebo ředitelů škol. V jejich zájmu není dehonestovat své produkty. Takové hodnocení očekávám od zaměstnavatelů. Bohužel, žádný z těch co znám se raději nevyjadřuje.

A co dnes?
V době, kdy nám doslova zamrzá školství, jak je to s odborným vzděláváním a kvalifikovanými kapacitami?

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 12)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Největší tok odborných informací EATON se v roce 2020 odehrál na internetu. Produktoví specialisté si v krátkých blocích připravili nejen novinky v sortimentu značky, ale praktické informace pro návrh, projektování a také následnou revizní činnost. Čeho se obsah týkal? Proudové chrániče, rozvaděče, software Pavouk, UPS a zálohování, frekvenční startery, měniče, selektrivita jističů, nebo bezdrátová instalace xComfort ... Krátký přehled vzdělávacích a produktových webcastů EATON v roce 2020 naleznete v krátkém článku ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Pojďme se krátce podívat tam, kde se dnes vychovávají budoucí elektrotechnici. Jaké mají dispozice k úspěšnému studiu elektrotechnického oboru? V jakém prostředí se pohybuje dnešní elektrikářský žák, učeň a student?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933