Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak vznikl VARNET ...

Od 1. ledna 2020 se trhu oficiálně otevřela společnost VARNET. Vznikla fúzí ...

OEZ: Novinky 2020 ...

OEZ Letohrad představil v květnu prostřednictví tří webcastů vše, ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
5.08.2020 Multifunkční revizní přístroj Kyoritsu KEW 6516 s českým displejem. Přístroj má 10 hlavních funkcí: uzemnění, izolace, kontinuita, smyčka, PSC, PFC, napětí, frekvence, fázová sekvence, RCD. Kromě barevné obrazovky a bluetooth, se může uživatel těšit z českého menu. Multifunkční testery jsou dodávány kompletní, se vším, co potřebujete pro testování elektrické instalace. Nechybí tedy kompletní sada ...
4.08.2020 TIP na dotykové panely WAGO 600. Jsou určené pro ovládání, monitorování, vizualizace a diagnostiku ve výrobě, automatizaci budov a zpracovatelském průmyslu. K dispozici jsou dotykové panely s různými hardwarovými konfiguracemi pro ovládání a vizualizaci malých až středně rozsáhlých systémů. Pod designem dotykových panelů WAGO se skrývají ...
3.08.2020 Pracujte rychleji s novými sadami Go Wireless. Ať už instalujete vypínače do novostavby, nebo jen potřebujete změnit pozici vypínačů, či přidat další v již hotové stavbě, existuje pohodlnější řešení, které může změnit způsob vaší práce. Sady Go Wireless vyvinuté společností Eaton, jsou přizpůsobeny nejčastěji používaným aplikacím, jejichž řešení je díky nim rychlé, spolehlivé a bez použití kabeláže ...
2.08.2020 Digital Cable Code: Kabel s vlastní webovou stránkou. Během konfekce a instalace je obvykle každý kabel opatřen kovovým nebo plastovým štítkem, což by mělo pomoci při pozdější identifikaci funkce kabelu v systému. Informace o něm jsou však omezené. Pomocí Digital Cable Code vytvořil nyní LAPP řešení, které obohacuje tyto základní informace o další data, která lze kdykoli doplnit nebo změnit. Každý ...
31.07.2020 Biometrická čtečka pro rozpoznání obličeje. Dveřní nástěnná biometrická čtečka pro rozpoznání obličeje s multiformátovou RFID čtečkou provádí autentizaci třemi různými způsoby, a to pomocí rozpoznání geometrie obličeje, nebo rozpoznání obličeje a RFID média, či pouze přiložením RFID média. Integrovaná multiformátová RFID čtečka nabízí možnost čtení RFID médií jak na 125kHz, tak i na 13,56MHz. Díky provoznímu ...
28.07.2020 TiP na e-shop ELEKTRO Brůna. Pokud řešíte dodávky elektroinstalací, tedy ať již pro rodinnou nebo komerční sféru, pak určitě přivítáte rychlé naklikání hotové rozvodnice pro konkrétní použití. Především elektrotechnik v praxi ví, že je dobré mít v záloze rychlá řešení. Zvláště pak, pokud naruší plán dodávek nějaký ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1042
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Člověk by myslel, že čas rekonstrukcí skončil, ovšem vše má svou délku funkčního života a díky stále novým technologiím hovoříme stále častěji více o morální, než fyzické životnosti. Samozřejmě se v této souvislosti skloňujeme nejčastěji mobilní ...
 • Proč by se měl elektrotechnik zajímat o tvorbu konstrukce podlahy? Pravda. Ten, který pouze realizuje již navržené, toho to opravdu zajímat nemusí. Avšak konstruktéři, projektanti, designéři vidí dál, než pouze povrch finálního celku. A co prozrazuje ...

Jak přistupovat ke svítidlům ve dřevostavbách


Document Actions
Jak přistupovat ke svítidlům ve dřevostavbách
I když jsou dřevostavby doménou spíše amerického kontinentu, u nás se objevují v takové míře, že se tím musíme zabývat také. Jsem zaměřen spíše na zděné stavby, ovšem přesah do této dřevěné, minoritní sféry, není zcela od tématu. Požadavků na různá domovní rozšíření dřevěné konstrukce přibývá a to je důvod, proč jsem začal pátrat po více informacích. Elektroinstalacím ve dřevostavbách se u nás prozatím nevěnuje nikdo více než Karel Dvořáček. Proto jsem zalistoval v jeho knize vydané u IN-EL. A co ty? Máš praktické zkušenosti s montáží elektrických přístrojů v dřevostavbách? Přidej svou zkušenost!
Jiří Macháček, ze dne: 24.05.2019
reklama


V naší firmě jsem ve funkci někoho, kdo hledá informace nezbytné k řešení projektů, zakázek nebo i pouhých rozpočtů. Jsem obklopen specialisty na ochranu před bleskem a přepětím, programátory PLC a také těmi, kteří se roky zabývají elektroinstalacemi ve zdravotnictví.  Ovšem pokud jde umístění svítidla na hořlavý podklad, tváří se všichni nepřítomně. A proto jsem připravil krátký přehled (výcuc) některých informací o svítidlech v dřevostavbách.


Svítidla v prostorech s nebezpečím požáru v důsledku zpracovávaných nebo skladovaných hmot CA2 a v prostorech s hořlavými hmotami ve stavebních konstrukcích CB2. Od svítidel musí být dodržena odpovídající vzdálenost k hořlavým materiálům. Pokud není od výrobce k dispozici žádná odpovídající informace, musí být reflektory a úzkoúhlé světlomety v závislosti na příkonu umístěny ve vzdálenosti od hořlavých materiálů mini­málně:
 
=<100W ---------------> 0,5m,
100W do 300W ----> 0,8m,
>  300W do 500W ----> 1,0m,
>  500W --------------> je nutné dodržet větší vzdálenosti

 
Pokud není k dispozici návod výrobce
, platí výše uvedené vzdálenosti pro všechny smě­ry. Světelné zdroje a další součástky svítidel musí být chráněny proti předvídatelnému me­chanickému namáhání. Takové ochranné prostředky, pokud nejsou nedílnou součástí svíti­dla, nesmějí být upevněny na jeho držáku. Úpravy svítidel se nepřipouštějí.
Svítidlo se světelným zdrojem, z kterého by mohly v případě poruchy vycházet hořlavé látky, musí být v souladu s návody výrobce instalováno s bezpečnostním ochranným štítem světelného zdroje.Svítidla označená v podle dříve platné ČSN EN 60598-1 jsou vhodná pro montáž na normálně hořlavé povrchy. S vydáním ČSN EN 60598-1 ed. Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky již svítidla vhodná pro přímou montáž nemají zvláštní označení a označují se pouze svítidla, která pro přímou montáž na normálně hořlavé povrchy vhodná
nejsou, a to symboly:
 

Pro svítidla dovážená z německy hovořících zemí platí i další označení. 

Vysvětlení dalších grafických značek užívaných pro elektrická svítidla a jejich spínací a řídicí přístrojeSvítidla s výbojkovým světelným zdrojem (zářivkou) určená pro instalaci na zařízení, např. nábytku, dle specifikace DIN VDE 0710-14 Svítidla pro nábytek. Za předpokladu, že výrobce svítidla uvedl jeden ze způsobů upevnění, potom mohou být tato elektrická svítidla upevněna na zařízení z materiálů srovnatelných s nespalitelnými materiály, snadno nebo normálně zápalnými stavebními materiály. Jedná se též o materiály lakované či odýhované.Svítidla s omezenou povrchovou teplotu, určená pro instalaci na a do zařízení, např. nábytku, dle specifikace DIN VDE 0710-14  Svítidla pro nábytek.

Za předpokladu, že výrobce svítidla uvedl jeden ze způsobů upevnění, potom mohou být tato elektrická svítidla upevněna na zařízení z materiálů, jejichž požární odolnost není známá. Jedná se též o materiály lakované či odýhované.Samostatný předřadný přístroj, který může být upevněn na nehořlavý, těžko nebo normálně zápalný stavební materiál. Tento předřadník nemusí dosáhnout mimořádné povrchové teploty 130°C.


 
Samostatný předřadný přístroj, který může být upevněn na nebo do zařízení (nábytku). Požární odolnost materiálů zařízení nemusí být známa. Zařízení může být pokryto lakováním či dýhováním. Tento předřadník nemusí dosáhnout mimořádné povrchové teploty 110°C.
 
 

Typově zkoušená elektrická svítidla vhodná pro lokality s nebezpečím výbuchu.

Svítidla označená v souladu s ČSN EM60593-2-24 ed.2  Svítidla - Část 2-24: Zvláštní požadavky - Svítidla s omezenou teplotou povrchu jsou navržená tak, aby zajistila ome­zenou povrchovou teplotu.


 
Základní podmínky pro volbu svítidel
Každé svítidlo musí:
 • být pro daný prostor vhodné a
 • být opatřeno krytem zajišťujícím alespoň stupeň ochrany IP4X nebo, pokud je přítomen prach, IP5X nebo v případě přítomnosti vodivého prachu IP6X a
 • mít teplotu povrchu omezenou v souladu s ČSN EN 60593-2-24 ed. 2 a
 • být takového typu, který zabraňuje vypadnutí součástek ze svítidla.
V prostorech s nebezpečím požáru prachu nebo vláken musí být svítidla instalovaná tak, aby se na nich nemohl prach nebo vlákna hromadit v nebezpečném množství.

 
Ukládání vedení ve svítidlech
Rozvody uložené ve svítidlech lze aplikovat pouze u svítidel, která jsou pro takovéto rozvody navržena. Vodiče uložené ve svítidlech musí být volenyv souladu s informací o teplotě uvedené na svítidle nebo na štítku s návodem výrobce následovně:
 • pro elektrická svítidla odpovídající požadavkům souboru ČSN EN 60593 s označenou teplotou se použijí vodiče vhodné pro označenou teplotu,
 • pokud to není v montážních pokynech od výrobce pro svítidla, která odpovídají souboru ČSN EN 60593, ale jsou bez označení teploty předepsáno, tepelně odolné vodiče (kabe­ly) nejsou požadovány
 • v případě úplné absence informací je nutné použít kabely a/nebo vodiče odolné vyšší teplotě.
Teplota označená na svítidle značí maximální hodnotu a je označena grafickou značkou


Ochrana před teplem a UV zářením uvnitř elektrického svítidla
Vnější kabely a vodiče procházející nebo připojená uvnitř svítidla musí být navrženy a uloženy tak, aby nebyly poškozeny teplem nebo UV zářením vytvářeným svítidlem nebo jeho světelnými zdroji (například pomocí stírání).
 

 
Samostatné ovládací zařízení pro světelné zdroje, například předřadníky
Vně svítidel lze používat pouze samostatné ovládací zařízení pro světelné zdroje, které jsou v souladu s příslušnou normou, a zároveňje pro umístění vně svítidel označeno.

Všeobecná grafická značka pro označení samostatného předřadného přístroje je .

Na hořlavý podklad lze umísťovat pouze:
 • předřadné přístroje/transformátory třídy P označené grafickou značkou , nebo
 • předřadné přístroje/transformátory s tepelnou ochranou se zaručenou hodnotou maximál­ní teploty označené grafickou značkou 
                                                                           Svítidla na senících nebo prostorech pro slámu
Stav ovládaného umělého osvětlení (vypnuto nebo zapnuto) na senících nebo v prosto­rech pro slámu a v obdobných prostorech musí být zřetelně signalizován polohou spínací páky nebo vizuální signalizací.

Svítidla na malé napětí

Prostory s nebezpečím požáru v důsledku zpracovávaných nebo skladovaných hmot
Při montáži osvětlovacího systému se musí postupovat v souladu s pokyny od výrobce včetně těch, které uvádějí, zda je zařízení určeno pro montáž na hořlavé či na nehořlavé hmoty. Elektrická svítidla a jejich příslušenství musí být navržena a umístěna tak, aby nebyla vystavena škodlivému tepelnému působení materiálů či okolí.


Nebezpečí požáru od transformátorů/měničů svítidel

Každý transformátor musí být:
 • buď vybaven ochranou na primární straně předepsanou v kapitole 3.8.4, nebo
 • odolný proti zkratu (bezpodmínečně či podmínečně).
Elektronické měniče musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 61347-2-2 ed. 2 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájené elektronické měniče/střídače pro žárovky a pro měniče světelných modulů LED platí ČSN EN 61347-2-13 ed. 2 Ovládací zařízenípro světelné zdroje - Část 2-13: Zvláštní požadavkypro elektronická ovládací zařízení pro LED moduly Příloha 1.

Je předepsáno používat měniče označené značkou 
Limitní hodnota teploty (měni­če) uvnitř trojúhelníku je uvedena pouze jako příklad.


Nebezpečí požáru od zkratu

Pokud je ve světelném obvodu použito neizolovaných vodičů, musí tyto vyhovovat ná­sledujícím požadavkům:
 • obvod musí být vybaven speciálním ochranným zařízením odpovídajícím požadavkům pro speciální ochranná zařízení chránící před nebezpečím požáru, nebo
 • být napájen transformátorem nebo měničem s výkonem nepřesahujícím 200VA, nebo
 • vodiče obvodu musí být v souladu s požadavky ČSN EN 60598-2-23 Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 23: Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí.

Speciální ochranná zařízení chránící před nebezpečím požáru od svítidel na malé napětí

Speciální ochranná zařízení chránící před nebezpečím požáru musí vyhovovat následují­cím požadavkům:

 • průběžně sledovat příkon osvětlení,
 • automaticky odpojit do 0,3s napájení obvodu v případě zkratu nebo pokud příkon vzros­te o více než 60W,
 • automaticky odpojit napájení obvodu v případě, že tento obvod pracuje se sníženým pří­konem (například při průběžné kontrole, použití regulačního procesu nebo poruchy sví­tidla), pokud se příkon odchýlí o více než 60W,
 • automaticky odpojit napájení obvodu v případě, že při připojování na napájecí obvod je zde porucha a příkon se odchýlí o více než 60W,
 • speciální ochranná zařízení musí být provedena tak, aby nemohlo dojít k jejich selhání. Je třeba brát v úvahu zvýšený proud vznikající při zapínání napájeného osvětlení.


Výběr vodičů pro napájení svítidel (ale i jiných elektrických zařízení) na malé napětí
Pň navrhování vodičů pro napájení svítidel (ale i jiných elektrických zařízení) na malé napětí je nutné mít stále na paměti, že pro přenos požadovaného výkonu ve srovnání s kla­sickými rozvody na nízké napětí značné narostou proudy v tomto vedení a rovněž se pod­statné zvedne úbytek napětí.


Současné požadavky na ochranu koncových světelných obvodů v domácnosti
V současnosti byl zaveden nový požadavek na používání proudových chráničů s <30 ínA u koncových světelných obvodů v bytech. Tato ochrana plní vlastně dvojí funkci:
 • a) ochrannou před úrazem elektrickým proudem a
 • b) ochrannou před iniciací požáru od tohoto vedení.

To je krátká část z knihy Karla Dvořáčka. Recenzi naleznete zde a celou knihu objednáte zde.


Pokud by se uvažovalo nad nějakým dalším videoseriálem, jako byl třeba #OPP, #SI nebo #V50, pak bych se přimlouval za to, zviditelnit ty, kteří mají praktické zkušenosti s montáží elektroinstalace v hořlavých (dřevěných) prostředích. 
Co ty?
Máš praktické zkušenosti s montáží elektrických přístrojů v dřevostavbách?
Přidej svou zkušenost!

 
 

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Malá, sympatická publikace v kroužkové vazbě se vleze i do pracovní vesty. Dobře poslouží jako malé opakování, nebo třeba i ukázka, co by měl dnešní elektrotechnik alespoň tušit. HAGER znovu vydal příručku, která obsahuje produktovou a osvětovou část. Dobrý způsob, jak mít stručný přehled a přitom se neutápět v objemných katalozích. Samozřejmě ten, kdo pracuje v kanceláři, nebo kdo má nyní home office, tak si vše prohlédne online, ovšem jsou i ti, kteří jsou v terénu i dnes ...
Největší letošní novinkou letohradské firmy OEZ je uvedení nové řady kompaktních jističů 3VA. Avšak situace ve výstavnictví v souvislosti s Covid-19 nepřála konvenčnímu představení. OEZ připravila ve třech dnech (NE) tradiční webcasty, na kterých se dozvíte všechny zásadní podrobnosti. Webináře jsou netradiční již proto, že nejsou ohraničeny povinnou registrací, nejsou závislé na žádném prezentačním software. Sledovat je můžete ve standardním prohlížeči (i) mobilního telefonu kdekoliv v dosahu datového připojení ...
11.09.2020 17:00 - 13.09.2020 12:00
Programování, nic pro elektrikáře? Ano i ne. I elektrikáři jsou různí. Někdo jede ze setrvačnosti celá léta, jiný je zkoumavý badatel, který svou práci neustále zdokonaluje. A právě pro tuto druhou skupinu specialistů Phoenix Contact vytvořil sérii webcastů zaměřených na použití logického modulu PLC logic. Jiří Prchal se svými kolegy, provází praktickými kroky v pěti částech ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Spojovací prvky elektroinstalací jsou nedílnou částí každého projektu. OBO Bettermann má ve své nabídce položky, které jsou velmi oblíbené pro svou snadnou použitelnost, dostupnost v lokálních velkoobchodech a také díky dobré propagaci ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933