Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

UČEBNICE EVP#4: ...

Čtvrtý díl učebního textu je určen pro pracovníky pověřené prováděním ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 413
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Jak připojujeme vodiče přípojek


Document Actions
Jak připojujeme vodiče přípojek
Čím se k holým vodičům venkovního vedení připojují vodiče přípojek? Podle čeho se volí velikost svorek? Jak se řeší spoje AL a Cu? Lze použít i nerozebíratelný (lisovaný) spoj? V kterém případě se nemusí použít při dotahování spoje momentový klíč? Kolik znáte způsobů připojení vodičů přípojek? Která norma obsahuje doporučení pro volbu metod omezujících teplotu svorek v provozu? Lze odbočování vodičů provádět pomocí izolovaných propichovacích svorek?
Václav Macháček, Redakce portálu Elektrika, ze dne: 8.09.2017
reklama


K holým vodičům venkovního vedení se vodiče přípojek (bez rozdílu, zda se jedná o přípoj­ky provedené ze závěsných kabelů, izolovaných vodičů nebo z vodičů AlFe) připojují převážně pomocí univerzálních svorek.

Pro větší náhled kliknout!

Univerzální svorky lze použít jak pro prou­dové spoje vodičů, tak pro ukončení holých vodičů (tam, kde se nebandážuje), případně při provádění bezpečnostního závěsu. Velikost svorky se volí podle průřezu vodiče hlavního vedení. Na připojení vodičů odboču­jící přípojky lze použít svorky dle typového označení výrobce ELBA Kremnica - Slovakia.
 
Na proudové spojení lana AlFe s vodičem Cu je nutné použít svorku odpovídajícího prove­dení, případně s Cupalovou vložkou, která se vkládá mezi svorkované vodiče.


Provedení univerzálních svorek na proudové spojení vodičů AlFe, Fe a Cu.


Vodiče přípojek se mohou připojit k holým vodičům venkovních vedení též nalisováním od­ bočných svorek C. Svorky se používají na nerozebíratelné proudové spojení vodičů Al a AlFe, lze je však použít i pro další účely obdobně jako svorky univerzální. Při volbě a použití svorek se vychází z ka­talogu a montážního návodu výrobce. V tabulce 18 jsou uvedeny odbočné svorky C dle typo­vého označení výrobce ELBA Kremnica - Slovakia. Je-li venkovní vedení z izolovaných vodičů, provádí se odbočení vodičů přípojky po­mocí izolovaných propichovacích svorek. Svorky se dodávají v různých typech převážně pro průřez vodiče hlavního vedení 10 až 95mm2, pro průřez odbočujícího vodiče 10 až 50mm2 a pro odbočení Al-Al, Al-Cu. Někte­ré typy svorek bývají vybaveny šroubem s trhací hlavou, takže při montáži není nutný momentový klíč. Při montáži svorek bez trhací hlavy je nutné svorky dotáhnout předepsa­ným utahovacím momentem, a to až 26Nm.

Odbočování vodičů pomocí izolovaných propichovacích svorek lze provádět při použití izolovaného nářadí a stanoveného technologického postupu metodou prací pod napětím.

Reálné foto Milan Karvánek

V kabelových rozvodných skříních (rozpojovacích, jistících i přípojkových), případně v roz­vaděčích nízkého napětí transformoven vn/nn, se mohou vyskytovat následující způsoby při­pojení vodičů přípojky:

  • pomocí kabelového oka nalisovaného na vodič a připojeného na svorník pojistkového spod­ku nebo jističe (technologie lisování kabelových ok a lisovacích spojek vodičůje popsána v li­teratuře),
  • pomocí třmenových V-svorek,
  • stočením plného vodiče Al do oka- max. průřez vodiče 25mm2- a připojením na svorník s plo­chou a pružnou podložkou (provedení dle dříve platné ČSN 37 0606 čl. 23 - dnes TNI 370606 Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči),
  • přímým připojením vodiče pod příložku U (max. průřez 35mm2), nebo do příložkové svorky P (max. průřez 50mm2)

Reálné foto Jan Franěk

Při připojování vodičů Al je nutné dodržovat stanovené a praxí ověřené hodnoty utahovacích momentů. Při montáži spojů a připojování vodičů je nutné mít stále na zřeteli, že řada poruch, které se během provozu na zařízení vyskytují, tvoří poruchy na vodičích a jejich spojích. Z tohoto dů­voduje nutné věnovat připojování vodičů a výběru vhodných armatur náležitou pozornost. V květnu 1998 vstoupila v platnost ČSN IEC 1200-52 (33 2010) Pokyny pro elektrické instalace. Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení. Výběr soustav a způsoby kladení vedení, která obsahuje doporučení pro volbu metod omezujících teplotu svorek v provozu (spojů v místě styku).

Doporučení (opatření) uvedená v normě lze pro některé případy aplikovat i pro připojení vodičů přípojek a zejména na ně navazující rozvody odběrných elektrických zařízení objektů.

Více o přípojkách z distribučních soustav zde.Jak připojujete vodiče přípojek vy?
Podělte se o vaše zkušenosti v níže uvedené diskusi také!

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 8)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních pancéřových trubek se častěji používá sloveso protáhnout než vložit. Kdy tedy lze do trubky vedení vložit? Kdy takovou možnost využijeme? Opravdu jde o jednoduchý princip mechanismu? Musí to být cenově dostupné, snadné, rychlé, bez nutnosti použití nestandardních nástrojů. Pro použití v praxi je důležité také snadné pořízení u velkoobchodních distributorů. Který takové zboží nabízí?
Rekordní počet online odborných vystoupení letos vytvořil tým DEHN Česká a Slovenská republika. Co myslíte, jaké mělo české technické zastoupení předpoklady a technické možnosti? Kolik odborníků zastupuje značku DEHN u nás? Jakou máte představu o odborných znalostech z oblasti ochrany před bleskem a přepětím pracovníků DEHN a jejich znalostech v oblasti mediálních dovednostech a technickém zabezpečení pro novodobé publikování? V tomto článku naleznete nejen přehled všech letošních dílů eDEHN, ale i vysvětlující komentář vzdáleně připojeného Jana Hájka ...
Brněnská společnost ARKYS, snad bez přehánění, dominuje na českém trhu drátěnými žlaby. Jejich použití, respektive montáž, je opravdu snadná a také proto velice oblíbená. Ale je tomu tak i při návrzích? A návrzích v prostředí, kde je nutno pamatovat na možný požár a zajištění funkčnosti? Podobné otázky se stále honí nejen projektantům, ale i souvisejícím profesím. ARKYS tuto problematiku má zpracovanou v různých dokumentech. A v minulosti pořádal velice užitečný seminář právě na toto téma. Pokud vás zajímají poslední vydané materiály a možnost sledování přednášky ze záznamu, sledujte více zde!
OEZ Letohrad není jen výrobce přístrojů, ale ke svým výrobkům poskytuje také služby. Tou zásadní je servis. Na podrobnosti z první ruky jsme se obrátili na vedoucího servisních služeb, Miroslava Uhra. Co nás zajímalo? Jaké přístroje lze v dnešní době servisovat? Má servis OEZ nějaké výhody, proti konkurenčním dodavatelům? Vozí s sebou technici při výjezdu i celý náhradní jistič? Jak technici můžou vědět k jakému případu jedou? Jak moc budou moderní technologie pomáhat servisu jističů do budoucna? Celou reportáž sledujte v tomto článku!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933