Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Výraz nulování se u mladých už nechytil a my starší, možná někteří z nás, to chápou spíše jako zločin proti lidskosti, než ochranu před nebezpečným dotykem. Ano, v určité době šlo o jediný způsob jak vytvořit alespoň nějaké bezpečí. Ale dnes? V době ...
  • Téma fotovoltaických elektráren (FVE) jiným pohledem. Od projektování, instalace, přes revize až po bezpečnostní aspekty, včetně ochrany před bleskem a požární bezpečnosti. Diskutuje různé aspekty související s výrobou, instalací a udržováním FVE ...

#EH: Normalisace trubek, tyčí, drátů, plechů (1930)


Document Actions
#EH: Normalisace trubek, tyčí, drátů, plechů (1930)
Přestože jsme elektrotechnici, zámečničina se nás dotýká také. Kdo, kdy byl na montážích, dobře ví, že elektromontér musí být více řemesel znalý. A rozvody v průmyslových objektech si instalaci kovu stejně nějak vyžadují. Tento krátký článeček je pouze doplněním článku předchozího o normalizaci materiálů. I přesto, že toho bylo již mnoho napsáno, stále se objevují individua vyslovujíc k technickým: "tam ti nahoře nám normou přikazují". Budiž takové výroky odsunuty mezi osoby oboru neznalé. Vždyť co bychom si počali třeba mezi rozličnými průřezy vodičů, pokud by si je každý výrobce produkoval dle vlastní tradice?
František Tuček, ze dne: 18.06.2023
reklamaTato část doplňuje předchozí článek. Část knihy, několik listů, bylo zcela zničených. Chvíli mi trvalo sehnat tento text níže ...
Ocelové trubky (ČSN 1042); je norma vzniklá společnou prací mezi­ národní, a to hlavně Švýcarska, Německa a  Československa. Normalisují se zde všechny trubky ocelové vystavené vnitřnímu tlaku plynu, páry, vody, Oleje atd. a to těchto druhů: závitové (dřívější plynové), hladké (pro kotly na př.) svářené plynem, svářené autogenně a nýtované. Česko­slovensko přispělo zejména k objasnění výpočtu trubek pro vysoké tlaky a teploty přes 400° C, jež jsou velmi důležité pro moderní kotly. V normě jsou nejen rozměry s tolerancemi, ale i zkoušení a záruky pro jednot­livé druhy ocelových trub, takže je norma základem pro všechny kon­strukce užívající ocelové trouby. Norma omezila počet druhů na hospo­dářsky odůvodněnou míru a zavedla nové jakosti trub pro velmi vysoké tlaky. Poněvadž je to norma společná i pro Německo, Švýcary a Rakousko, jsou naše trubkárný vyzbrojeny touto normou i pro soutěž za hranicemi.
Referenty byli Ing. J. Benda, Ing. F. Supán, Ing. V. Kulka a Ing. J. Biwank Vítkovického horního a hutního těžířstva, Dr. těch. J. Wanke-Mannesmannových závodů v Chomutově a Ing. K. Schulz továrník z Komořan.

Tyče měděné, mosazné a hliníkové (ČSN 1060). Je původu úplně domácího a upravuje rozměry, tolerance i způsob dodávání tažených mosazných, měděných a hliníkových tyčí a profilů. Od jejího vydání československé iněďárny dodávají jen podle ní, takže vesměs pronikala.
Referentem byl Ing. O. Chlebus Chaudoirových kovodělných závodů v Podmoklech.
Dráty médéné, mosazné a hliníkové (ČSN 1061); upravuje stejným způsobem běžné rozměry, tolerance a způsob dodávání tohoto zboží. Je také v našich měďárnách vesměs zavedena.
Referentem byl Ing. O. Chlebus Chaudoirových kovodělných závodů v Podmoklech.

Plechy médéné, mosaznéa hliníkové (ČSN 1062); upravuje tloušťky, tolerance, plošné rozměry a i způsob balení a dodávání tohoto důleži­tého kovového zboží. Od jejího vydání řídí se jí všechny naše měďárny, takže všechny plechy v Československu prodávané jsou podle ní.
Referentem byl Ing. O. Chlebus Chaudoirových kovodělných závodů v Podmoklech.

Vozcová kola a dvojkolí úzkokolejných drah (ČSN 1013). Tato norma obsahuje rozměry vozcových kol, náprav a úplných
dvojkolí. Norma místo dřívějších 720 druhů vozcových kol u jediné firmy snížila počet tvarů na 27. Přesto však nepronikla úplně a pracuje se na jejím zdokonalení.
Referentem byl Ing. V. Uhl Akc. spol. dř. Škodovy závody v Plzni.

Pájky (ČSN 1018); je norma podle vzoru německého a obsahuje složení a jakost běžných pájek. Má velký význam pro obchod.
Referenty byli R. Eitel a W. Dick slévárna v Praze a Ing. S. Častulík

Akc. spol. dř. Škodovy závody v Plzni. Československé normy strojnické

Zájemci více přečtou v knize NORMALISACE, Vladimír List, Česká matice technická (1930).
N příště zpracuju téma o závitech.
Byly doby kdy nebyl tak běžný závit M (metrický)!
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Pokud vidíme klubko ohebných husích krků, tak vězte, že nemají všechny značky stejné vlastnosti. Některé jsou více odolné, některé méně, ale to není všechno! Cenový rozdíl není pouze v použité hmotě, ale také v konstrukci. A tam bývá často "zakopaný pes" ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933