Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Servisní služby ...

Jaké materiály se používají pro připojování jističů nebo uvnitř ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 33
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Koho v každodenní praxi oslovují spojky, víka žlabu, trapézové úchyty, konzoly, stojiny, stropní držáky závitových tyčí, závitové tyče, závěsy, L-nosníky, zemnící spojky a třeba C-nosníky, pak může vytušit, že tento informační materiál se může hodit ...

iiSEL poskytuje přímé odkazy k ČSN online


Document Actions
Článek
Od února 2010 zavádí IN-EL novou službu pro své předplatitele! Ten předplatitel iiSEL, který má současně i přístup k ČSN online může v rychle získat celý text normy stažením chráněného pdf!
Jan Lojkásek, ze dne: 11.04.2010


Seznam norem pro elektrotechniky
Na www.in-el.cz je v sekci TECHNICKÉ NORMY uveden seznam norem, důležitých a souvisejících pro projekci, montáž a revize elektrických zařízení. V detailu každé normy je uvedena její platnost, třídicí znak, označení, název, popis, datum účinnosti, případně datum ukončení platnosti a katalogové číslo, i to, zda je norma harmonizovaná nebo určená. Dále pak pro kterou činnost a druh a napětí elektrického zařízení je důležitá nebo související – tyto údaje jsou vyjádřeny pomocí zkratek.
V detailu jednotlivých norem jsou uvedeny informace o jejích změnách, opravách apod. včetně jejich označení, data účinnosti a katalogového čísla.

Pořizování údajů o normách vychází z podkladů ÚNMZ – odboru Technické normalizace (dříve Český normalizační institut) a některé podklady jsou přímo citovány.
Seznam obsahuje normy tříd 01, 03, 05, 06, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 65, 73 a 86, tedy nejen normy tříd výhradně „elektrikářských“ – celkem více než 1 200 položek.

V seznamu jsou i normy v současné době již neplatné. Některé z nich jsou totiž důležité pro provádění pravidelných revizí, protože, jak je všeobecně známo, provedení elektrických zařízení z hlediska jejich bezpečnosti se při provádění pravidelných revizí posuzuje podle norem platných v době zřízení revidovaného zařízení.

Uvedený seznam je každý měsíc aktualizován podle toho, které nové normy jsou vydávány, případně stávající rušeny. Samostatně jsou publikovány informace o právě vydaných normách i nadále v sekci iiSEL, oddíle Technická normalizace.

Vyhledávání v normách
V celkovém Seznamu je možné vyhledávat normy podle různých kritérií. Tato funkce je v oddíle Vyhledávání v normách. (Vyhledávání dle našich zkušenosti funguje nejspolehlivěji na platformě vyhledávače Internet Explorer.)
Vyhledávání je možné podle těchto kritérií:

a) Hledaného textu, kde do políčka vedle tohoto označení je možné zadat:
- buď třídicí znak normy (např. 332000),
- nebo označení normy (např. ČSN EN 13460 nebo pouze číselný znak, tj. 13460),
- nebo určité slovo (např. „chránič“, „úraz“, „koupelny“, případně slovní spojení „ochrana před úrazem“, „ochrana před bleskem“ atd.). V tomto případě systém normu vyhledá, pouze vyskytuje-li se v celkovém seznamu norem příslušný výraz v přesně zapsaném tvaru (to např. znamená, že výsledek vyhledání bude jiný, pokud zadáte výraz „proudový chránič“ nebo „proudové chrániče“ apod.);

b) Platnosti normy – zatržením příslušného políčka:
- platná (A),
- neplatná (N),

c) Činnosti (související s elektrickým zařízením) – zatržením příslušného políčka:
- projektování (P),
- montáž, opravy a údržba (M),
- revize (R),

d) Druhu a napětí (elektrického zařízení) – zatržením příslušného políčka:
- do 1 000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu (E1),
- do 1 000 V v prostorách s nebezpečím výbuchu (EV),
- nad 1 000 V (E2),
- elektrických zařízení strojních zařízení (ES),
- elektrických drážních zařízení (ED),

e) Důležitosti normy – zatržením příslušného políčka:
- důležitá (D),
- související (S),

f) Harmonizace normy – zatržením příslušného políčka:
- harmonizovaná – neharmonizovaná (H),
- určená – neurčená (U).

Jednotlivá kritéria je možné libovolně kombinovat zatržením příslušných políček, případně společně se zadáním textu dle bodu a) a tím je možné kdykoliv vytvořit příslušný soubor norem – např. soubor platných důležitých harmonizovaných norem pro projektování elektrických zařízení do 1 000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu.
V záhlaví vytvořeného souboru jsou vždy uvedena kritéria, podle kterých je soubor vytvořen a kterým odpovídá.
V tomto souboru je pak možné se podívat na detail kterékoliv normy, kde je uvedena její platnost, třídicí znak, označení, zda je norma harmonizovaná nebo určená, název, datum platnosti, případně datum ukončení platnosti, popis, katalogové číslo, i to, pro které další činnosti a druh a napětí je důležitá nebo související – tyto údaje jsou vyjádřeny pomocí zkratek – viz výše body b) až f).
Kliknutím na katalogové číslo normy může uživatel vstoupit přímo do jejího textu.
Pro vytvoření nového souboru norem podle jiných kritérií je nutné zadat kritéria nová.

Celý článek čtěte na http://elektrika.cz/100425

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
... bez nebezpečí výbuchu vyšlo v druhém vydání. Revize v dnešním podání jsou stále obsáhlejší, i když její podstata zůstává stále stejná. Jen elektrické instalace jsou jiné, různorodější. Přibývají technologie, způsoby uložení vedení a také způsoby používání. Revizní technik má přehled o všech bodech konkrétní revize, své znalosti čerpá nejen předpisy doporučených kroků, ale také z vlastní zkušenosti a zkušeností ostatních odborníků.
... požadavky na základní odbornou způsobilost. Vyšlo již dvanácté vydání publikace, která je svým způsobem nostalogickou vzpomínkou toho, co nás kdysi učili ve škole. Protože na rozdíl od některých jiných předmětů, jde o informace stále potřebné, díky této knize si je můžeme znovu vyvolat. K čemu to? Samozřejmě elektrotechnikům v praxi hrozí pravidelné přezkušování podle vyhlášky 50/78Sb., nebo revizním technikům ještě hlubší testovací proces. Asi není fatálnější situace, když přezkušující nezná základní znalosti prvního ročníku ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933