Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: iiSEL poskytuje přímé odkazy k ČSN online (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 11.04.2010
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2021 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

iiSEL poskytuje přímé odkazy k ČSN online


Od února 2010 zavádí IN-EL novou službu pro své předplatitele! Ten předplatitel iiSEL, který má současně i přístup k ČSN online může v rychle získat celý text normy stažením chráněného pdf!
Jan Lojkásek, ze dne: 11.04.2010


Seznam norem pro elektrotechniky
Na www.in-el.cz je v sekci TECHNICKÉ NORMY uveden seznam norem, důležitých a souvisejících pro projekci, montáž a revize elektrických zařízení. V detailu každé normy je uvedena její platnost, třídicí znak, označení, název, popis, datum účinnosti, případně datum ukončení platnosti a katalogové číslo, i to, zda je norma harmonizovaná nebo určená. Dále pak pro kterou činnost a druh a napětí elektrického zařízení je důležitá nebo související – tyto údaje jsou vyjádřeny pomocí zkratek.
V detailu jednotlivých norem jsou uvedeny informace o jejích změnách, opravách apod. včetně jejich označení, data účinnosti a katalogového čísla.

Pořizování údajů o normách vychází z podkladů ÚNMZ – odboru Technické normalizace (dříve Český normalizační institut) a některé podklady jsou přímo citovány.
Seznam obsahuje normy tříd 01, 03, 05, 06, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 65, 73 a 86, tedy nejen normy tříd výhradně „elektrikářských“ – celkem více než 1 200 položek.

V seznamu jsou i normy v současné době již neplatné. Některé z nich jsou totiž důležité pro provádění pravidelných revizí, protože, jak je všeobecně známo, provedení elektrických zařízení z hlediska jejich bezpečnosti se při provádění pravidelných revizí posuzuje podle norem platných v době zřízení revidovaného zařízení.

Uvedený seznam je každý měsíc aktualizován podle toho, které nové normy jsou vydávány, případně stávající rušeny. Samostatně jsou publikovány informace o právě vydaných normách i nadále v sekci iiSEL, oddíle Technická normalizace.

Vyhledávání v normách
V celkovém Seznamu je možné vyhledávat normy podle různých kritérií. Tato funkce je v oddíle Vyhledávání v normách. (Vyhledávání dle našich zkušenosti funguje nejspolehlivěji na platformě vyhledávače Internet Explorer.)
Vyhledávání je možné podle těchto kritérií:

a) Hledaného textu, kde do políčka vedle tohoto označení je možné zadat:
- buď třídicí znak normy (např. 332000),
- nebo označení normy (např. ČSN EN 13460 nebo pouze číselný znak, tj. 13460),
- nebo určité slovo (např. „chránič“, „úraz“, „koupelny“, případně slovní spojení „ochrana před úrazem“, „ochrana před bleskem“ atd.). V tomto případě systém normu vyhledá, pouze vyskytuje-li se v celkovém seznamu norem příslušný výraz v přesně zapsaném tvaru (to např. znamená, že výsledek vyhledání bude jiný, pokud zadáte výraz „proudový chránič“ nebo „proudové chrániče“ apod.);

b) Platnosti normy – zatržením příslušného políčka:
- platná (A),
- neplatná (N),

c) Činnosti (související s elektrickým zařízením) – zatržením příslušného políčka:
- projektování (P),
- montáž, opravy a údržba (M),
- revize (R),

d) Druhu a napětí (elektrického zařízení) – zatržením příslušného políčka:
- do 1 000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu (E1),
- do 1 000 V v prostorách s nebezpečím výbuchu (EV),
- nad 1 000 V (E2),
- elektrických zařízení strojních zařízení (ES),
- elektrických drážních zařízení (ED),

e) Důležitosti normy – zatržením příslušného políčka:
- důležitá (D),
- související (S),

f) Harmonizace normy – zatržením příslušného políčka:
- harmonizovaná – neharmonizovaná (H),
- určená – neurčená (U).

Jednotlivá kritéria je možné libovolně kombinovat zatržením příslušných políček, případně společně se zadáním textu dle bodu a) a tím je možné kdykoliv vytvořit příslušný soubor norem – např. soubor platných důležitých harmonizovaných norem pro projektování elektrických zařízení do 1 000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu.
V záhlaví vytvořeného souboru jsou vždy uvedena kritéria, podle kterých je soubor vytvořen a kterým odpovídá.
V tomto souboru je pak možné se podívat na detail kterékoliv normy, kde je uvedena její platnost, třídicí znak, označení, zda je norma harmonizovaná nebo určená, název, datum platnosti, případně datum ukončení platnosti, popis, katalogové číslo, i to, pro které další činnosti a druh a napětí je důležitá nebo související – tyto údaje jsou vyjádřeny pomocí zkratek – viz výše body b) až f).
Kliknutím na katalogové číslo normy může uživatel vstoupit přímo do jejího textu.
Pro vytvoření nového souboru norem podle jiných kritérií je nutné zadat kritéria nová.

Celý článek čtěte na http://elektrika.cz/100425

TEXT Z OBLASTÍ
SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
IN-EL, spol. s r. o. - Gorkého 2573, Pardubice - 466 303 032 - info@in-el.cz

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.