Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

Elektrotechnik pracuje ve výškách


Document Actions
Elektrotechnik pracuje ve výškách
Poškozený pracoval na stavbě, když ztratil rovnováhu a spadl do nechráněné šachty, což mu způsobilo vážné zranění. Všichni si uvědomili, že i pád z menší výšky může mít katastrofální následky a začali dávat větší pozor. Určitě by díky lepšímu zabezpečení pracoviště a pravidelným školením riziko podobných úrazů výrazně snížilo, ale podle některých "heroes" to není "cool"! .
Vilém Gracias, ze dne: 25.05.2024
reklama


Nová doba! Školíme se na sociálních sítích ... oznámil mi vnuk před dvěma roky, když jsem mu chtěl dát dobrou radu. Před pár týdny jsem šetřil úraz pracovníka jeho věku. Ptal jsem se ho, zda se snad neškolil na facebooku. Pohrdavě odpověděl, že je aktivní na "instáči" ...

Samozřejmě, že školení BOZP byla nudná a pro mnoho lidí zbytečná sezení od nepaměti. Ale nyní, kdy lze informace lépe filtrovat, je to téměř tabu. Ovšem zkušený řemeslník mi dá zapravdu, že práce ve výškách je vždy o zdraví. Pokud se vrátíme k některým klasickým školením, pak se dozvíme např.:

Práce ve výšce je jakákoli práce, při které může dojít k pádu pracovníka z jedné úrovně na jinou, a to bez ohledu na výšku místa (nad zemí, podlahou, jinými pracovišti), nebo k pádu do hloubky (např. do šachet, výkopů, propadnutí podlahou či střechou). Může také jít o pád na rovině, pokud hrozí, že pracovník spadne do nebezpečných míst nebo na něj spadne materiál či předměty.Bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách považují za nebezpečný pád z výšky větší než 1,5 metru, ale i pád z menší výšky může způsobit vážný úraz (např. zlomeninu, zranění oka).

Následky pádů mohou být různé, od lehkých zranění a šoků až po vážné zlomeniny, vnitřní zranění a smrt. Pády osob a předmětů patří k nejčastějším pracovním i mimopracovním úrazům.

Příčiny pádů pracovníků mohou být technické nebo osobní. Typicky se jedná o nechráněné okraje pracovišť nebo cest ve výškách bez správných zábran, špatně provedené nebo nesprávně použité ochranné konstrukce, otevřené nebo nedostatečně zakryté otvory v podlahách a stropech, nechráněné jámy a prohlubně, nepevná a nespolehlivá lešení, a použití neúplných nebo slabých krytin.

Dalšími příčinami jsou prasknutí nebo prolomení lehkých či skleněných střech, nebezpečné pracovní postupy ve výškách, nesprávně nebo špatně použité osobní ochranné pomůcky, nedostatečně zajištěné pracovní nástroje, a sklouznutí nebo sesunutí po šikmé ploše.

Další rizika zahrnují špatně upevněné materiály a předměty ve výšce, které mohou spadnout například větrem, nebo nesprávně uložený či upevněný materiál přepravovaný do výšky.

Místa, kde hrozí nebezpečný pád pracovníka nebo ohrožení pádem z výšky, musí být zabezpečena nejen proti pádu, ale i proti nežádoucímu vstupu pracovníků. Pro bezpečnou práci ve výškách se používají různé technické konstrukce, jako jsou pevná a pojízdná lešení, ochranné a záchytné konstrukce a sítě, pracovní podlahy s minimální šířkou 60cm (výjimečně 40cm), pracovní plošiny a žebříky.

K ochranným konstrukcím patří zábradlí s výškou 110 cm, ohrazení, lešení a poklopy. K záchytným konstrukcím patří záchytné lešení, pojízdná i stabilní lešení, sítě a stříšky.
prostředky. Používání nestabilních předmětů jako sudy, bedny, kbelíky nebo zednické kozy pro práci ve výšce je zakázáno, protože nesplňují bezpečnostní zásady.

Pro krátkodobou práci ve výškách
jsou určené osobní ochranné pomůcky jako ochranné pásy, úchytná lana, speciální boty (tzv. pionýrky), sedačkové, křížové nebo padákové pásy. Tyto pomůcky zabraňují volnému pádu a zajišťují pracovníka v případě pádu.

Někteří pracovníci si zranění způsobili tím, že při práci ve výškách používali místo schváleného vybavení různé lanové smyčky a uzly. Lidé, kteří pracují ve výškách, i když jen krátkodobě, by měli být zdravotně i duševně způsobilí a vybaveni správnými ochrannými pomůckami. Měli by být poučeni o bezpečných způsobech práce a případně proškoleni a vycvičeni.

Důležitou součástí prevence úrazů je kontrola, zda pracovníci dodržují bezpečné pracovní postupy a správně používají předepsané ochranné pomůcky.

Pokud se pouštíte do práce ve výškách, absolvujte dobrovolně školení zkušenějších!  Vyplatí se to!
Jak dáváte bacha při práci ve výškách vy?


 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 3)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Informační sešit je určen pro elektrotechniky. Při projektování elektrických instalací je klíčové zajistit ochranu proti požáru, a to prostřednictvím tří hlavních cílů. Zachování požárních úseků, zabezpečení únikových cest a zachování funkčnosti. Tušíte, jaké systémy přepážek mohou účinně zabránit šíření ohně mezi jednotlivými úseky? Jakými metodami lze zajistit bezpečnost únikových cest v případě požáru? Sledujte krátký pohled na tento katalog OBO ...
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Pravděpodobně nejobsáhlejší katalog možností jak uložit vedení do podlahy. Letošní produkce sloučené značky OBO Bettermann a Ackermann se jeví jako nejkompletnější nabídka kterou můžeme na našem trhu potkat ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
Pokud se chceme svou argumentací stavět na uvádění rozdílu, musíme se podívat na oba póly. V tomto případě na § 47 vyhlášky 137/1998 Sb., jehož obsah je v nové vyhlášce 268/2009 Sb. nahrazen § 36. Jaký je tedy rozdíl mezi zmíněnými paragrafy?
Je ve všeobecné známosti, že objekty by měly být chráněny hromosvody. Jak ale určit kvalitu systému ochrany před bleskem? Detailnější informace poskytuje ČSN EN 62305-2. Pomůckou pak je free software Milana Kauckého ...
Skákání po jedné noze mnohým připadá směšné, ovšem asi bychom rádi skákali jako klokani, pokud by nám to mělo zachránit život. Pokud se strojem dotknete vedení vn, kabina začne hořet, začnete panikařit ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933