Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Přednáška o řadě výkonových jističů NZM vhodné pro systémy distribuce energie, od malých rozvaděčů po velké energetické rozvody. Univerzální použití zvyšuje možnosti návrhů, usnadňuje instalaci a zjednodušuje údržbu. Díky konektivitě a funkcím ...
 • Mezinárodní strojírenský veletrh 2024 se uskuteční 8.–11. října v Brně. Největší středoevropská přehlídka průmyslových technologií přiláká více než 12% firem navíc oproti loňsku, včetně vystavovatelů z 21 zemí. V pavilonu P se představí nové ...

EH#: Spojování a ukončování vodičů (1970)


Document Actions
EH#: Spojování a ukončování vodičů (1970)
Pokud pomineme, že ani dnes elektrotechnik často neví, jak se spojují nebo ukončují kabely, o kabelových souborech určitě cosi slyšeli, nemohou mít ponětí, co je třeba už půl století zahrabané někde v zemi :-) ... Litina, olovo, papír, dentakryl, eprosin, nastřelování ok, umělá pryskyřice ... Jak to bylo kdysi? Jak je to dnes? Kdo z pamětníků nám udělá na nějakém semináři nebo výstavě přednášku? Žádný? Samozřejmě, dnes se mluví především o novinkách!
František Tuček, ze dne: 7.01.2023
reklamaKabely se ukončují, spojují a odbočují v příslušných armatu­rách (kabelové koncovky, spojky, odbočnice), které mají být umisťo­vány tak, aby byly dobře přístup­né. Před těmito armaturami se doporučuje vytvořit z kabelu smyč­ku viz obrázek ...Kabelové soubory se dělají v těchto provedeních: litinové s olověnou vložkou a bez ní a z umě­lých hmot pro zalití umělými prys­kyřicemi jako Epoxy, Eprosin apod. 

Pro nn se vyrábějí kabelové koncovky pro čtyřžilové kabely:

 • a) staniční koncovky KS ...


Pro větší náhled kliknout!
... • b) venkovní litinové koncovky KV ...


 • c) rozvaděčové UKM ...


  Pro větší náhled kliknout!

  ... pro slabší kabely a dvojité UKD pro smyčkové skříně


  Pro větší náhled kliknout!

 • d) bakelitové koncovky kulaté KSK pro kabely do 750V k zalití dentakrylem ...  ... kabelová litinová spojka přímá lití dentakrylem
Normálně se litinových koncovek nebo spojek používá bez olo­věných vložek. Jen tehdy, jde-li o svislé kabely od sklonu 30°, se kabel opatří olověnou vložkou, která se po zalití zapájí a vloží do litinové soupravy a zalije normální kabelovou zalévací hmotou.

Zhotovování kabelové koncovky a spojky. V prvé řadě musíme odstranit všechny vrstvy nad pláštěm, abychom ho mohli uzemnit, je-li vodivý. Pak obnažujeme jednotlivá jádra kabelu, a to po vrstvách.

U klasických papírových kabelů musíme upevňovat jednotlivé vrstvy proti rozvinutí bandáží provázkem nebo drátem (u pancíře a pláště) obrázek a), b). Jsou-li jádra lanovaná, je vhodné upravit i jed­notlivé žíly tak, aby zalévací hmota pronikla i mezi jednotlivé dráty jádra a zamezilo se tak vzlínání oleje vnitřkem jader, zvláště u svislých kabelů (obrázek g).

Celoplastové kabely se nemusí bandážovat, protože jejich jednotlivé vrstvy jsou lisovány.


Pro větší náhled kliknout!

Postup

 • 1. Odměříme potřebnou délku a kabel mezi dvěma bandážemi odříz­neme. Ve vhodné vzdálenosti od odříznutého konce vyvážeme další bandáž (obrázek a) a za ní nožem odřízneme jutovou vrstvu až na pancíř. Zbytky asfaltového polevu otíráme hadrem namočeným v benzínu.
 • 2. Pancíř upevníme bandáží, napilujeme trojhranným pilníkem a od­halíme ho. Papírový polštář, který je pod ním, rovněž odstraníme až na plášť, který zase omyjeme benzínem (obrázek c).
 • 3. Do pláště vyryjeme nožem dvě rýhy a odtrhneme vzniklý pásek olova (obrázek d). Olověný plášť pak z kabelu odtrhneme (obrázek e).
 • 4. Při odtrhávání olova vznikne na plášti kabelu kalíšek, který dřevěnou špičkou ještě více rozehneme, jak patrno z obrázku f). Ze žil pak odstraníme výplňové vrstvy papíru.
 • 5. Na jednotlivých žilách (jde-li o lanované vodiče) vytvoříme košíčky a žíly ovineme fermežovou páskou. Pásku vineme od konce žíly ke kalíšku, kde pak všechny žíly zajistíme provázkovou bandáží. Hrany kalíšku pak dřevěným hladítkem (střenkou nože) přitlačíme na bandáže. Postup je na obrázku g).
 • 6. Plášť a pancíř spojíme vodivě měděným drátem (připájeným k ban­dáži pláště i pancíře), upravený konec kabelu vložíme do kabelové soupravy, zformujeme žíly a zalijeme kabelovou zalévací hmotou. Po zalití nasadíme víčko s izolačními průchodkami a připojíme uzem­ňovací vodič na zemnicí šroub. Takto upravená koncovka je na obrázku h).


Pro větší náhled kliknout!

Tento postup platí pro klasické kabely s olověným nebo hliní­kovým pláštěm a papírovou izolací, napuštěnou vhodným impregnantem. Kabely celoplastové je vhodné při odstraňování horních vrstev nahřívat (benzínovou lampou), aby polyvinylchloridový nebo polychloroprenový plášť změkl a lépe se s ním pracovalo. Tyto kabely je vhodné zalévat Dentacrylem nebo Eprosinem. Konce žil se opatřují kabelovými oky, která se na kabel připájejí. Na měděné vodiče se připájejí mosazná oka cínovou pájkou, na hliníkové vodiče pak oka hli­níková. Hliníkové žíly nebo jednotlivé dráty se očistí ocelovým kartáčem a pokoví pájkou CHK 310. Pokovuje se při vyšší teplotě pomocí benzí­nové lampy nebo autogenu. Pak se na konce nasune měděné nebo mosazné oko a připájí se cínovou pájkou. Hliníková oka se navařují na vodič ve formičkách, podobně jako se svařují hliníkové vodiče ve spojce.

V poslední době se kabelová oka na žíly lisují přenosnými hydrau­lickými lisy s výměnnými čelistmi ve tvaru krčku kabelového oka. Potřebný tlak se též vyvíjí výbuchem prachové náplně — nastřelováním. Pracovní postupy a předpisy jsou obsaženy v jednotlivých podnikových normách. Po odpláštění kabelu je třeba konce upravit proti navlhání, po­případě vysychání (u papírových kabelů). To se děje zalitím konce kabelu vhodnou zalévací hmotou.


Při zalévání konců kabelů se používá dvou postupů:
 • a) zasunutí kabelu do litinové soupravy (koncovky, spojky) a zalití kabelovou zalévací hmotou,
 • b) upevnění kalíšku z umělé hmoty na kabel a zalití umělými pryskyřicemi.
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Informační sešit je určen pro elektrotechniky. Při projektování elektrických instalací je klíčové zajistit ochranu proti požáru, a to prostřednictvím tří hlavních cílů. Zachování požárních úseků, zabezpečení únikových cest a zachování funkčnosti. Tušíte, jaké systémy přepážek mohou účinně zabránit šíření ohně mezi jednotlivými úseky? Jakými metodami lze zajistit bezpečnost únikových cest v případě požáru? Sledujte krátký pohled na tento katalog OBO ...
Katalog "Rozvodnicové a rozvaděčové skříně DI01-2024-CZ" od OEZ detailně popisuje různé typy skříní pro bytové, domovní a průmyslové aplikace. Obsahuje specifikace, montážní instrukce, obsah balení a příslušenství pro skříně DistriTon (oceloplastové, oceloplechové a plastové), DistriSet (pro domovní a infrastrukturní aplikace) a DistriBox (pro průmyslové aplikace). Nabízí také informace o systémech přípojnic a náhradních dílech, včetně technické podpory a servisních služeb.
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
WAGO na jaře na veletrhu představila krabicové svorky Green Line. Jsou vyrobeny z recyklovaného materiálu a využívají technologii depolymerizace pro dosažení plnohodnotného nového plastu. I přes mírně vyšší cenu jsou pro technika zajímavé zejména díky jejich udržitelnosti a snaze o ochranu životního prostředí. Jsou vhodné, když je prioritou ekologický aspekt a kde není vyžadována extrémní odolnost.
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
Olovo je v současnosti považováno za nebezpečnou závadnou látku. V minulosti se ale využívalo pro vytvoření vodivého spoje mezi součástmi hromosvodu. Čím tedy můžeme v dnešní době nahradit olovo? Více zde ...
Spojovací prvky elektroinstalací jsou nedílnou částí každého projektu. OBO Bettermann má ve své nabídce položky, které jsou velmi oblíbené pro svou snadnou použitelnost, dostupnost v lokálních velkoobchodech a také díky dobré propagaci ...
Nové kabelové nosné systémy Jupiter, které jsou vyráběny v Koposu Kolín, se vyznačují mnoha přednostmi ve srovnání s předchozím prodávaným typem žlabů, např. embosováním (prolis kolem perforovaných otvorů ve dně) pro zvýšení tuhosti žlabů ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933